Скачать презентацию Конференција Инклузивно образовање примјери добре праксе ЈУ Скачать презентацию Конференција Инклузивно образовање примјери добре праксе ЈУ

19c17edebd8edba024e8140cf957d59d.ppt

  • Количество слайдов: 15

Конференција „Инклузивно образовање – примјери добре праксе“ ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Бродац Презентацију припремиле: Конференција „Инклузивно образовање – примјери добре праксе“ ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Бродац Презентацију припремиле: Ранка Савичић, мастер дефектолог; Анита Марковић, проф. разредне наставе

 Дјечак – 12 година, шести разред. Вишеструке сметње. Гранична интелектуална ометеност, Дислалија, Дишенова Дјечак – 12 година, шести разред. Вишеструке сметње. Гранична интелектуална ометеност, Дислалија, Дишенова мишићна дистрофија.

Како смо уочили потешкоће? Учитељица је у трећем разреду примјетила да ученик заборавља усвојено Како смо уочили потешкоће? Учитељица је у трећем разреду примјетила да ученик заборавља усвојено градиво и тешко учи ново, за разлику од предходне школске године. Родитељи су примјетили да се теже креће низ степенице, у игри лако пада. Обратили смо се стручним службама Дома здраваља и болнице

Почетак рада Првостепена стручна комисија Центра за социјални рад дала је налаз и мишљење Почетак рада Првостепена стручна комисија Центра за социјални рад дала је налаз и мишљење да је ученик са вишеструким сметњама у развоју: Дишенова мишићна дистрофија типа А 1; Дислалија; Гранична интелектуална способност; Препорука да се ученику индивидуално прилагоди НПП и оствари права о дјечијој и социјалној зашити

Сарадња породице и школе Између родитеља и школе, од првог дана, постоји добра сарадња. Сарадња породице и школе Између родитеља и школе, од првог дана, постоји добра сарадња. Болест прогресивно напредује; Размјењују се све потребне и значајне информације о ученику и уопште његовом раду и учењу у школи, те односу са другим ученицима и наставницима; Родитељи су срећни, јер им је дјете срећно и задовољно у школи. Дружи се са вршњацима само у школи, код куће одбија да оде код неког од вршњака да се дружи, и затвара се у себе.

ПОДРШКА ДРУГОВА Дијете је добро прихваћено у одјељењу. Остали ученици дискретно се односе према ПОДРШКА ДРУГОВА Дијете је добро прихваћено у одјељењу. Остали ученици дискретно се односе према дјететовој потешкоћи и радо му помажу. Сједи са учеником који му по потреби помаже; Дјеца – помагачи се смјењују како би се избјегао евентуални отпор „сталних помагача“.

Тим за инклузивно праћење У тиму је: директор школе, педагог, дефектолог, разредни старјешина и Тим за инклузивно праћење У тиму је: директор школе, педагог, дефектолог, разредни старјешина и родитељ. Састанци су једном мјесечно, када се прави пресјек стања и запажања у предходном периоду, те планирање на наредни период.

Тимски рад са дефектологом Стварње топле климе у одјељењу; Вјежбање стрпљења и толеранције; Радионице Тимски рад са дефектологом Стварње топле климе у одјељењу; Вјежбање стрпљења и толеранције; Радионице о прихватању различитости; Трагали смо за оним што ученик може најбоље; Јачање његовог самопоуздања; Припремање прилагођених наставних листића и тестова за провјеру знања;

Сарадња са другим институцијама Пројекат „Акциони план јачања система социјалне заштите и инклузије, у Сарадња са другим институцијама Пројекат „Акциони план јачања система социјалне заштите и инклузије, у граду Бијељина, са фокусом на расељена лица и повратнике, за 2016 -2017" Протокол о међуинституционалне сарадње (Дом здравља, Центар за социјални рад, школа и НВО сектор) Направљени су примјери за заједнички оквирни план рада са дјететом са сметњама у развоју и његовим родитељима

Прилагођавање наставе и простора шести разред Настава се изводи у учионицама у приземљу школе Прилагођавање наставе и простора шести разред Настава се изводи у учионицама у приземљу школе (кабинетска настава) Адаптиран мокри чвор за кориснике инвалидских колица Олакшан боравак у школи уз помоћ персоналног асистента Ученик редован наставни план и програм савладава уз примјену индивидуално прилагођених дидактичко-методичких поступака

 Прилагођавање темпа рада, Више времена за рад на часу; Што више усменог одговарања; Прилагођавање темпа рада, Више времена за рад на часу; Што више усменог одговарања; Прилагођени наставни листићи; Примјерени задаци на писменим провјерама; Чешћи рад у пару и у групи; Стална похвала и подршка

Прилагођавање рада у учионици Распоред сједења у учионици прилагођен је висини колица; Дјеца радо Прилагођавање рада у учионици Распоред сједења у учионици прилагођен је висини колица; Дјеца радо сједе с њим, а разредни старјешина их често размјешта да би сви имали могућности да се друже са њим или му помогну када је то неопходно; Организација појединих наставних активности је прилагођена, чланови његове групе знају да ће се током часа формирати група око њега. Колица му омогућују да се самостално креће по учионици тако да је и његов долазак до табле сада могућ без ичије помоћи.

Напредак и постигнућа Срећно и задовољно дијете; Успјешно савладани предвиђени садржаји; Самоувјерен; Јаднако уважен, Напредак и постигнућа Срећно и задовољно дијете; Успјешно савладани предвиђени садржаји; Самоувјерен; Јаднако уважен, поштован и прихваћен; Постиже задовољавајући успјех;

Добробит од инклузивног образовања Дијете – укљученост у вршњачку групу; Друга дјеца – прихватање Добробит од инклузивног образовања Дијете – укљученост у вршњачку групу; Друга дјеца – прихватање различитости и развијена хуманост и емпатија; Родитељи – задовољни јер им је дијете срећно и прихваћено; Остали родитељи – постали су осјетљивији за инклузивно образовање; Наставно особље – задовољно, уложени труд је уродио плодом, већа информисаност и проширене компетенције за рад са дјецом са потешкоћама у развоју