Скачать презентацию Концепції Web 2 0 Поява і визначення Скачать презентацию Концепції Web 2 0 Поява і визначення

72ddb1a229563f3fc47f3782da6d3564.ppt

  • Количество слайдов: 19

Концепції Web 2. 0 Концепції Web 2. 0

Поява і визначення терміну Web 2. 0 Поява і визначення терміну Web 2. 0

Поява терміну Web 2. 0 ¡ Починаючи з 2004 р. O’Reilly Media використовує термін Поява терміну Web 2. 0 ¡ Починаючи з 2004 р. O’Reilly Media використовує термін Web 2. 0 для позначення веб-застосувань т. з. другого покоління: соціальних мереж, wiki, фолксономій. Конференції, які проводили O'Reilly Media спільно з Media. Live International, теж були названі Web 2. 0 ¡ 30 вересня 2005 р. виходить стаття Тіма О’Рейлі “What Is Web 2. 0” ¡ Барт Декрем, засновник Flock, називає Web 2. 0 “Вебом учасників” (“participatory Web”) в той час як Web 1. 0 - Вебом-як-джерелоінформації (Web-as-information-source) ¡ Значення цього терміну досі лишається спірним (Тім Бернерс Лі, наприклад, ставить під сумнів існування такого явища)

Визначення терміну Web 2. 0 За Тімом О’Рейлі: “Web 2. 0 – це революція Визначення терміну Web 2. 0 За Тімом О’Рейлі: “Web 2. 0 – це революція в комп’ютерній індустрії, що була спричинена зміною уявлень про Інтернет як про платформу та спробою зрозуміти правила досягнення успіху з використанням цієї платформи. Головне серед цих правил: Створювати застосування, що завдяки використанню мережі стають тим кращими, чим більше осіб їх використовує. ”

Основні принципи Web 2. 0 – застосувань (Оприлюднені на першіій конференції Web 2. 0 Основні принципи Web 2. 0 – застосувань (Оприлюднені на першіій конференції Web 2. 0 Тімом ОРейлі та Джоном Беттелом) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Стратегічне позіціонування: Веб як платформа (можливість запуску застосувань просто з броузера) Користувацьке позіціонування: Користувач контролює власні дані Сервіси, а не ПЗ Архітектура взаємодії Підгонка під джерела даних і трансформація даних (дані як рушійна сила) Недорога масштабованість ПЗ не прив’язане до клієнтського терміналу Використання колективного розуму Простота приєднання для нових користувачів “Вічна бета”

Компанії та продукти, що уособлюють принципи Web 2. 0 (за Тімом ОРейлі) ¡ Застосування Компанії та продукти, що уособлюють принципи Web 2. 0 (за Тімом ОРейлі) ¡ Застосування рівня 3 (найближчі до концепцій Web 2. 0), що існують виключно в мережі, розвиваються завдяки міжособовим зв’язкам і ефективність яких зростає одночасно зі зростанням кількості людей, що їх використовують. Наприклад: e. Bay, Wikipedia, del. icio. us, Skype і Adsense. ¡ Застосування рівня 2, які можуть працювати оф-лайн, але набувають корисної функціональності завдяки їх запуску он-лайн. О’Рейлі наводить як приклад Flickr, який отримує додаткові можливості завдяки спільному володінню базою фотографій і базою описів, створених спільнотою. ¡ Застосування рівня 1, які працюють переважно оф-лайн, але деякі можливості реалізують лише в он-лайн. Наприклад: Writely (починаючи з 10 жовтня 2006: Google Docs & Spreadsheets, що реалізують спільне редагування он-лайн) та i. Tunes. ¡ Застосування рівня 0, які однаково добре працюють і оф-лайн. О’Рейлі наводить приклади Map. Quest, Yahoo! Local та Google Maps. ¡ Не-веб-застосування (non-web applications): email, SMS і телефон.

Огляд технологій Web 2. 0 Огляд технологій Web 2. 0

Огляд технологій Web 2. 0 До комплексу технологій інфраструктури Web 2. 0 входять: серверне Огляд технологій Web 2. 0 До комплексу технологій інфраструктури Web 2. 0 входять: серверне ПЗ, синдикація контенту, протоколи обміну повідомленнями, стандартизовані броузери зі своїми плагінами і розширеннями і різноманітні клієнтські застосування. Використання цих технологій забезпечує створення, зберігання і поширення інформації. Сайт Web 2. 0 може використовувати одну або кілька з наведених технологій: l Технології Rich Internet application, в т. ч. побудовані на Ajax l CSS l Валідна XHTML-розмітка і використання мікроформатів l Синдикація і агрегація даних в RSS/Atom l Простий і зрозумілий URL l Використання фолксономіій (наприклад, у вигляді тегів і tagcloud) l Використання ПЗ для wiki (повне або часткове) l Публікація блогів wiki l Mashups l API веб-сервісів з використанням REST або XML

Програмне забезпечення Web 2. 0 ¡ Серверне ПЗ Функціонування застосувань Web 2. 0 базується Програмне забезпечення Web 2. 0 ¡ Серверне ПЗ Функціонування застосувань Web 2. 0 базується на існуючій архітектурі мережі, але значно більшу увагу приділено підтримці даних. Синдикація тільки номінально відрізняється від методів публікації з використанням управління динамічним контентом, але веб-сервісам потрібна надійніша підтримка баз і потоків даних, що робить їх схожими на традиційну інтранет-функціональність сервера застосувань. ¡ Клієнтське ПЗ Використання додаткових функціональних можливостей Web 2. 0 залежить від того, чи може користувач працювати з даними, що зберігаються на сервері. Робота з даними відбувається завдяки використанню форм HTML-сторінки, скриптових мов типу Javascript та завдяки Flash або Java. Використання цих технологій спрямоване на зменшення навантаження на веб-сервер шляхом використання клієнтського ПК.

Веб-протоколи Web 2. 0 ¡ Протоколи веб-взаємодії є ключовим елементом інфраструктури Web 2. 0. Веб-протоколи Web 2. 0 ¡ Протоколи веб-взаємодії є ключовим елементом інфраструктури Web 2. 0. Основні протоколи: REST і SOAP. ¡ REST (Representational State Transfer) відповідає за способи доступу і маніпулювання даними на сервері з використанням HTTP-методів: GET, POST, PUT і DELETE ¡ SOAP працює з відправкою XML-повідомлень і запитів до сервера, що можуть містити досить складні, але наперед визначені, інструкції для сервера ¡ В обох випадках АРІ визначає доступ до сервісу. Часто використовують свої власні АРІ, проте і стандартні АРІ (наприклад, для блогів) набули широкого поширення. Більшість (хоч і не всі) види спілкування з веб-сервісами потребують використання XML.

Rich Internet applications (RIA) ¡ Такі технології RIA як Ajax, Adobe Flash, Flex та Rich Internet applications (RIA) ¡ Такі технології RIA як Ajax, Adobe Flash, Flex та Open. Laszlo розширюють функціональність веб-застосувань, оскільки дозволяють сторінці відправляти запит на оновлення деякої частини її контенту і відображати зміну цієї частини у броузері без перезавантаження всієї сторінки. Корисні для тих сайтів, де передбачається активна взаємодія з користувачем, або оновлення інформації через регулярні проміжки часу. ¡ AJAX (Asynchronous Java. Script and XML) – це підход до побудови інтерактивних користувацьких інтерфейсів веб-застосувань. AJAX є одним з компонентів концепції DHTML. AJAX не є самостіною технологією, а лише ідеєю. ¡ При використанні AJAX динамічне звернення до сервера і перезавантаження частини сторінки може відбуватись завдяки: l l Динамічне створення дочірніх фреймі; l ¡ Використанню XMLHttp. Request; Динамічне створення тега