Скачать презентацию Komunikácia vo fyzikálnej spoločnosti Marek DOMARACKÝ Скачать презентацию Komunikácia vo fyzikálnej spoločnosti Marek DOMARACKÝ

4d9b9dcb73a6909a2c2dc6ff882d6166.ppt

  • Количество слайдов: 37

Komunikácia vo fyzikálnej spoločnosti Marek DOMARACKÝ Komunikácia vo fyzikálnej spoločnosti Marek DOMARACKÝ

 • Telefón/fax • Email • WWW • Telefónkonferencie • Videokonferencie • Telefón/fax • Email • WWW • Telefónkonferencie • Videokonferencie

Telefón a fax Telefónny operatori v CERNe v roku 1964 a 1969 Telefón a fax Telefónny operatori v CERNe v roku 1964 a 1969

Email • začiatky v 70 tych rokoch • v roku 1993 email ako ho Email • začiatky v 70 tych rokoch • v roku 1993 email ako ho poznáme dnes • Statistiky z roku 2006: denne bolo odoslaných 31 miliárd emailov • Z toho 40% bol SMAP • email v CERNe: • 14 000 emailových kont • 90% emailov v CERNe je SPAM • 150 000 emailov denne • Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Exchange Server 2003

WWW • prvý návrh www vytvoril Tim Berners-Lee v roku 1989 • 1991 bol WWW • prvý návrh www vytvoril Tim Berners-Lee v roku 1989 • 1991 bol vytvorený prvý www systém, ktorý bol poskytnutý HEP komunite • Skutočný boom začal v roku 1994 • Viac ako 10 000 www serverov • 10 miliónov užívateľov

Telefónkonferencie • od Januára 9000 hovorov na 76000 • 500 mítingov za mesiac Telefónkonferencie • od Januára 9000 hovorov na 76000 • 500 mítingov za mesiac

Videokonferencie • prvá videokonferencia v roku 1964 na konferencii World’s Fair v New Yorku Videokonferencie • prvá videokonferencia v roku 1964 na konferencii World’s Fair v New Yorku Picturephone AT&T • 1992 prichádza CU-See. Me • 1994 Začína vývoj „Virtual Room Videoconferencing System (VRVS) • 1995 VRVS sa stáva základným videokonferenčným systémom pre HEP komunitu

VRVS systém • videokonferenčný systém VRVS (Virtual Room Videoconferencing System) je vyvíjaný od roku VRVS systém • videokonferenčný systém VRVS (Virtual Room Videoconferencing System) je vyvíjaný od roku 1995 pôvodne pre komunitu fyzikov vysokých energií za účelom poskytnutia nízko-nákladového a rozšíriteľného prostriedku pre videokonferenčné spojenia a diaľkovú kolaboráciu s využitím IP sietí • viac ako 28000 registrovaných užívateľov zo 140 krajín sveta, viac ako 1400 celosvetových mítingov spájajúcich viac než 7500 užívateľov mesačne • VRVS systém je kompatibilný s 3 majoritnými platformami (Windows, Linux, Mac OS X) a podporuje niekoľko videokonferenčných protokolov súčasne, čím dáva možnosť používateľovi zvoliť si nástroj pre pripojenie k videokonferenčnému mítingu

VRVS V 0. 4 1996 V 2. 5 2001 V 1. 0 1997 V VRVS V 0. 4 1996 V 2. 5 2001 V 1. 0 1997 V 3. 0 2003 V 2. 0 1999 dnes 9

Najdôležitejšie udalosti Popis nových verzií a technických noviniek Prihlásenie sa do systému Kalendár - Najdôležitejšie udalosti Popis nových verzií a technických noviniek Prihlásenie sa do systému Kalendár - zoznam rezervovaných 10 mítingov

Virtuálne miestnosti, komunity • virtuálna miestnosť, v ktorej prebieha videokonferencia je určitou analógiou reálnej Virtuálne miestnosti, komunity • virtuálna miestnosť, v ktorej prebieha videokonferencia je určitou analógiou reálnej miestnosti • užívateľ môže komunikovať iba s účastníkmi, ktorí sa nachádzajú v tej istej virtuálnej miestnosti • užívatelia sú rozdelení na základe určitých spoločných vlastností do komunít Java applet pre pripojenie video a audio aplikácií Pripojení užívatelia v miestnosti

Rezervovanie virtuálnych miestností • VRVS poskytuje web orientovaný rezervačný systém, kde si užívatelia môžu Rezervovanie virtuálnych miestností • VRVS poskytuje web orientovaný rezervačný systém, kde si užívatelia môžu rezervovať virtuálne miestnosti a organizovať svoje videokonferenčné stretnutia • používateľ môže ľahko zrušiť, presunúť alebo kopírovať svoju rezerváciu • možnosť zabezpečiť míting heslom • podpora časových zón

VIC a RAT na Overview of videoconference clients in EVO WINDOWS (17 užívateľov) VIC a RAT na Overview of videoconference clients in EVO WINDOWS (17 užívateľov)

Reflektor • prenosová časť systému VRVS pozostáva zo siete reflektorov, ktoré slúžia na spojenie Reflektor • prenosová časť systému VRVS pozostáva zo siete reflektorov, ktoré slúžia na spojenie medzi účastníkmi, vydeľujú potrebnú šírku pásma a zabezpečujú transport video a audio signálov k jednotlivým koncovým užívateľom • spájajú video a audio signály od užívateľov z jednej virtuálnej miestnosti do jedného výsledného dátového toku, ktorý sa distribuuje ku každému účastníkovi videokonferencie v danej miestnosti • reflektory sú navzájom prepojené a vždy je zabezpečené najlepšie spojenie medzi účastníkmi • systém VRVS funguje tiež v sieťach s Firewallom a aj v sieťach s prekladanými adresami (NAT) • v súčasnosti je na celom svete rozmiestnených 84 reflektorov

15 15

VIC [ H. 261 - encoder ] Reflektory 84 VRVS reflektorov rozmiestnených v 30 VIC [ H. 261 - encoder ] Reflektory 84 VRVS reflektorov rozmiestnených v 30 krajinách sveta USA 22 Finland 2 Brazil 6 Pakistan 2 Spain 5 Hungary 2 UK 5 Belgium 1 Slovakia 4 Germany 1 Switzerland 4 Ireland 1 France 3 Poland 1 Italy 3 Czech Republic 1 Russia 2 Romania 1 China 2 Taiwan 1 Venezuela 2 Guatemala 1 Portugal 2 Denmark 1 Japan 2 Chile 1 Greece 2 Yugoslavia 1 Canada 2 Israel 1

HENP používanie od Januára 2004 Od January 2004 do Júla 2006 , najmenej jeden HENP používanie od Januára 2004 Od January 2004 do Júla 2006 , najmenej jeden VRVS meeting bol rezervovaný s nasledujúcimi kľúčovými slovami v názve. Reprezentujúcich minimálne 72 rôznych fyzikálnych experimentov, ktoré použili, alebo používajú VRVS: ALICE , ALTA , AMS, ASACUSA, ATHENA, ATLAS, Ba. Bar, Belle, BES, CASA, CAST, CDF, CESR, CLEO, CMS, COMPASS, D 0, DELPHI, DIRAC, E 325, E 94, EDM, EMU, FLARE, FOCUS, GEANT, GEM, GENIUS, GLAST, H 1, HARP, HESS, Hi. Res, ICECUBE, ILC, ISAC, Kam. LAND, KOPIO, L 3, LAND, LEGS, LHC, LIGO, Linear Collider, MACRO, MAGIC, MECO, MINOS, MIPP, Muon, NEMO, OPERA, OWL, PAMELA, PHENIX, PHOBOS, PLANCK, Quark. Net, Qweak, RICE, SAMPLE, SELEX, Sig. N, SNAP, SNO, STAR, TERA, TOTEM, TWIST, VENUS, VIRGO (ref: http: //www. hep. net/experiments/all_sites. html)

VRVS na Slovensku VRVS na Slovensku

VRVS na Slovensku VRVS na Slovensku

Využitie [dištančné vzdelávanie] VIC [ H. 261 - encoder ] DP UPJŠ v Rožňave Využitie [dištančné vzdelávanie] VIC [ H. 261 - encoder ] DP UPJŠ v Rožňave Košice UPJŠ

Využitie [dištančné vzdelávanie] VIC [ H. 261 - encoder ] ODF FMFI UK, Bratislava Využitie [dištančné vzdelávanie] VIC [ H. 261 - encoder ] ODF FMFI UK, Bratislava Šk. r. 2004/05 Cyklus prednášok z fyziky pre učiteľov a študentov gymnázií

Využitie [Master. Classes Marec 2005] VIC [ H. 261 - encoder ] Zapojilo sa Využitie [Master. Classes Marec 2005] VIC [ H. 261 - encoder ] Zapojilo sa 60 univerzít, 3000 študentov stredných škôl z celej Európy Slovenska virtuálna trieda fyziky mikrosveta

Využitie [Akademické Informačné Dni VIC [ H. 261 - encoder ] marec 2005] Vyše Využitie [Akademické Informačné Dni VIC [ H. 261 - encoder ] marec 2005] Vyše 50 expertných prednášok Prof. Harvey Newman na STU

Využitie [Akademické Informačné Dni VIC [ H. 261 - encoder ] marec 2005] Vyše Využitie [Akademické Informačné Dni VIC [ H. 261 - encoder ] marec 2005] Vyše 50 expertných prednášok Prezentácia na Ministerstve školstva SR

Videokonferenčné miestnosti Videokonferenčné miestnosti

Videokonferenčné miestnosti Videokonferenčné miestnosti

Videokonferenčné miestnosti Videokonferenčné miestnosti

Videokonferenčné miestnosti Videokonferenčné miestnosti

Videokonferenčné miestnosti Tandberg 3000 Tandberg 770 Videokonferenčné miestnosti Tandberg 3000 Tandberg 770

Nové vlastnosti EVO (Koala) v porovnaní s VRVS • Šifrovanie videa, audia a textu Nové vlastnosti EVO (Koala) v porovnaní s VRVS • Šifrovanie videa, audia a textu v chat komunikácii • Zdieľanie súborov v rámci mítingu medzi účastníkmi • Automatická detekcia parametrov systému (CPU, pamäť. . . ) na užívateľskom počítači v reálnom čase • Poskytovanie aplikačného rozhrania pre použitie funkcií vyvinutých inou stranou • Multijazyčná podpora (Anglický, Francúzky, Slovenský, Španielsky, Taliansky, Portugalský, Nemecký, Čínsky) • Zisťovanie prítomnosti/neprítomnosti 31 pripojených účastníkov

Samostatne menežovateľná štruktúra systému EVO Dohľadový servis Celá komunikácia na jednom UDP/TCP porte. Riešenie Samostatne menežovateľná štruktúra systému EVO Dohľadový servis Celá komunikácia na jednom UDP/TCP porte. Riešenie Firewall a NAT !! IM H. 323 Mbone SIP MPEG … PC-účastník Koala Chat, Prítomnosť, Packet Control Video Audio Možnosť šifrovania Audia, Videa, Chat Panda Možnosť šifrovania komunikácie medzi Panda servermi

Klientská aplikácia Koala Multijazyčná podpora Komunity Prebiehajúce mítingy Strom: účastníci, komunity, mítingy Chat Automaticky Klientská aplikácia Koala Multijazyčná podpora Komunity Prebiehajúce mítingy Strom: účastníci, komunity, mítingy Chat Automaticky rozpoznané časové pásmo Pripojenie k Panda serveru 33

Open. GL based display mode April 23, 2007 Marek Domaracky Open. GL based display mode April 23, 2007 Marek Domaracky

April 23, 2007 Marek Domaracky April 23, 2007 Marek Domaracky

DEMO DEMO

Ďakujem za vašu pozornosť www. vrvs. org http: //evo. caltech. edu/ Marek. Domaracky@cern. ch Ďakujem za vašu pozornosť www. vrvs. org http: //evo. caltech. edu/ Marek. [email protected] ch