Комп’ютерні мережі (6 год. ) 5. 1.

Скачать презентацию Комп’ютерні мережі (6 год. ) 5. 1. Скачать презентацию Комп’ютерні мережі (6 год. ) 5. 1.

1033736.ppt

 • Размер: 243.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 37

Описание презентации Комп’ютерні мережі (6 год. ) 5. 1. по слайдам

 Комп’ютерні мережі (6 год. ) Комп’ютерні мережі (6 год. )

 5. 1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 5. 1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год. ) • Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. • Апаратне й програмне забезпечення мереж. • Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. • Мережні протоколи. • Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. • Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. • Спільне використання файлів і папок. • Надання доступу до ресурсів. • Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі. • Віддалене керування комп’ютером. • Практична робота. Спільне використання ресурсів локальної мережі.

 5. 2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3 год. 5. 2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3 год. ) • Призначення й структура мережі Інтернет. • Протоколи Інтернету. • Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. • Способи підключення до Інтернету, функції провайдера. • Служби Інтернету. • Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. • Поняття всесвітньої павутини та навігація нею. • Використання та настроювання браузера. • Вибір системи кодування під час перегляду веб-сторінок. • Збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері. • Використання списку сайтів, обраних для швидкого доступу. • Засоби пошуку інформації в Інтернеті. • Принципи функціонування веб-каталогів та укових систем. • Стратегії пошуку інформації. • Практична робота. Пошук інформації в Інтернеті.

 № Тема уроку Тип уроку 1. Поняття про комп’ютерну мережі Подання нових № Тема уроку Тип уроку 1. Поняття про комп’ютерну мережі Подання нових знань 2 Робота в локальній мережі Комбінований 3. Віддалене керування комп’ютером . Практична робота. Спільне використання ресурсів локальної мережі. Формування, розвитку і закріплення навичок і вмінь 4 Основи Інтернету Комбінований 5 Всесвітня павутина і пошук в Інтернеті Комбінований 6 Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації. Практична робота. Пошук інформації в Інтернеті. Перевірки знань

 Основні поняття теми • Комп’ютерна мережа – це сукупність комп’ютерів, що можуть Основні поняття теми • Комп’ютерна мережа – це сукупність комп’ютерів, що можуть здійснювати обмін даними за допомогою каналів зв’язку.

 Основні поняття теми • Локальна мережа – це мережа , яка Основні поняття теми • Локальна мережа – це мережа , яка функціонує в межах одного приміщення, організації, підприємства.

 Основні поняття теми • Мережний концентратор (хаб) або комутатор (свіч) Основні поняття теми • Мережний концентратор (хаб) або комутатор (свіч) – це пристрої для побудови більшої мережі.

 Основні поняття теми • Мережні ресурси – це файли (програми, дані тощо) Основні поняття теми • Мережні ресурси – це файли (програми, дані тощо) і пристрої (дисководи, принтери, сканери, тощо), які спільно використовуються комп’ютерами мережі.

 Основні поняття теми • Сервер – це комп’ютер, що надає ресурси. Основні поняття теми • Сервер – це комп’ютер, що надає ресурси.

 Основні поняття теми • Клієнт (робоча станція)- комп’ютер який використовує ресурси сервера. Основні поняття теми • Клієнт (робоча станція)- комп’ютер який використовує ресурси сервера.

 Основні поняття теми • Протокол – набір правил та узгоджень для передачі Основні поняття теми • Протокол – набір правил та узгоджень для передачі даних по мережі (зміст, формат, параметри часу, послідовність, перевірку помилок в повідомленнях, якими обмінюються мережні пристрої).

 Основні поняття теми • ІР-адреса – це стандартизована адреса сервера, що являє Основні поняття теми • ІР-адреса – це стандартизована адреса сервера, що являє собою 4 цілі числа(октети) в межах від 0 до 255, відокремлених крапками (192. 168. 0. 1).

 Основні поняття теми • Ідентифікатор мережі – перша частина ІР-адреси (від Основні поняття теми • Ідентифікатор мережі – перша частина ІР-адреси (від 1 до 3 -х октетів), що визначає адресу мережі, до якої входить комп’ютер ( 192. 168. 0. 1).

 Основні поняття теми • Ідентифікатор вузла – друга частина ІР-адреси, що визначає Основні поняття теми • Ідентифікатор вузла – друга частина ІР-адреси, що визначає конкретний комп’ютер в мережі (192. 168. 0. 1) ( 192. 168. 0. 1 ).

 Основні поняття теми • Домен - група комп’ютерів, що створюють частину мережі Основні поняття теми • Домен — група комп’ютерів, що створюють частину мережі і використовують спільну базу даних каталогу. Кожен домен має своє ім’я ( Active Directory, DNS).

 Локальні мережі (LAN – Local Area Network) Локальні мережі (LAN – Local Area Network)

 • Комп'ютерна мережа – сукупність обчислювальних машин, з`єднаних між собою каналами передачі • Комп’ютерна мережа – сукупність обчислювальних машин, з`єднаних між собою каналами передачі даних, призначених для розподілу та колективного користування апаратними та програмними засобами та інформаційними ресурсами.

 Склад локальної мережі • Комп ` ютери; • Комунікаційне обладнання; Склад локальної мережі • Комп ` ютери; • Комунікаційне обладнання; • Комунікаційне програмне забезпечення.

 Комп `` ютери • Комп'ютери різних класів: персональні комп'ютери, суперкомп'ютери, Комп « ютери • Комп’ютери різних класів: персональні комп’ютери, суперкомп’ютери, інше. • Комп ` ютери різного призначення: сервери, робочі станції.

 Комунікаційне обладнання • Канали зв'язку; • Спеціальне комунікаційне обладнання: маршрутизатори, Комунікаційне обладнання • Канали зв’язку; • Спеціальне комунікаційне обладнання: маршрутизатори, повторювачі, мости, модульні концентратори, комутатори.

 Комунікаційне програмне забезпечення • Мережні операційні системи (утворюють програмну платформу мережі; від Комунікаційне програмне забезпечення • Мережні операційні системи (утворюють програмну платформу мережі; від того, які концепції керування локальними і розподільними ресурсами встановлені в основу мережної ОС, залежить ефективність роботи всієї мережі); • Мережні додатки (це мережні бази даних, поштові системи, ресурси архівації даних, системи автоматизації колективної роботи та інше).

 Види мереж • За територіальним розміщенням : глобальні (WAN – Wide Види мереж • За територіальним розміщенням : глобальні (WAN – Wide Area Network) , регіональні (MAN – Metropolinan Area Network , локальні (LAN – Local Area Network). • За призначенням : інформаційні, обчислювальні, інформаційно-обчислювальні. • За принципом керування : децентралізовані, централізовані. • За типом : клієнт-сервер, однорангові.

 Види мереж • За типом комп ` ютерів у мережі : Види мереж • За типом комп ` ютерів у мережі : однорідні, неоднорідні. • За способом розташування комп ` ютерів : топологія”шина”, топологія “кільце”, топологія “зірка”, топологія “ієрархічна зірка”, “коміркова технологія”. • За розміщенням даних : за централізованою базою даних; із розподіленою базою даних. • За методами комутації : без комутації, телефонна комутація, комутація пакетів, інші.

 Комутація каналів – • передбачає становлення всього шляху передавання даних відправника до Комутація каналів – • передбачає становлення всього шляху передавання даних відправника до одержувача; після готовності всіх каналів починається передавання дних, по завершенню якого зазначений шлях може бути розірваним.

 Комутація пакетів – • передбачає роздрібнення даних на пакети, яким надаються номери Комутація пакетів – • передбачає роздрібнення даних на пакети, яким надаються номери та адреси (від кого і кому); ці пакети самостійно прокладають собі шлях до мережі незалежними маршрутами, а потім збираються та аналізуються при отриманні.

 Локальні мережі • це мережі невеликі за масштабами і працюють в межах Локальні мережі • це мережі невеликі за масштабами і працюють в межах одного приміщення, будівлі, підприємства. Вони об’єдну ють відносно невелику кількість комп’ютерів (до 1000 штук).

 Призначення локальних мереж 1. Обмін файлами між користувачами мережі 2. Ефективне використання Призначення локальних мереж 1. Обмін файлами між користувачами мережі 2. Ефективне використання загальнодоступних ресурсів: більший простір дискової пам’яті, принтер, сканер, програмне забезпечення і так далі

 Основні властивості локальних мереж • Висока швидкість передачі, велика пропускна спроможність; Основні властивості локальних мереж • Висока швидкість передачі, велика пропускна спроможність; • Низький рівень помилок передачі; • Обмежене, точно визначене число комп’ютерів, що підключаються до мережі; • Має один або декілька взаємозв’язаних центрів управління.

 Топологія локальної мережі – – це це фізичне розташування комп'ютерів мережі відносно Топологія локальної мережі – – це це фізичне розташування комп’ютерів мережі відносно один одного і спосіб з’єднання їх лініями. Кільцева топологія Топологія «Шина» Топологія «Зірка» Топологія «Сніжинка»

 Характеристики ліній зв'язку Тип зв'язку Швидкість, Мбіт\с Стійкість до перешкод Вита Характеристики ліній зв’язку Тип зв’язку Швидкість, Мбіт\с Стійкість до перешкод Вита пара дротів 10 — 100 Низька Коаксіальний кабель До 10 Висока Телефонна лінія 1 — 2 Низька Оптоволокно 10 — 200 Абсолютна

 Кільцева топологія • Кожен комп'ютер сполучений один з одним. Сигнал, що Кільцева топологія • Кожен комп’ютер сполучений один з одним. Сигнал, що несе інформацію йде по колу. Загальна схема

 Топологія «Шина» • Комп'ютери сполучені послідовно • Всі комп'ютери підключені до Топологія «Шина» • Комп’ютери сполучені послідовно • Всі комп’ютери підключені до одного кабелю. Загальна схема

 Топологія «Зірка» • Використовує окремий кабель для кожного комп'ютера, прокладений Топологія «Зірка» • Використовує окремий кабель для кожного комп’ютера, прокладений від центрального пристрою(конце нтратор, HUB ))Загальна схема

 Топологія «Сніжинка» • Різновид «Зірки» • Є один центральний сервер Топологія «Сніжинка» • Різновид «Зірки» • Є один центральний сервер для всієї мережі і декілька файлових серверів для різних робочих груп Загальна схема

 Компетенціі учнів на уроці: Основні поняття Основні знання Основні уміння Комп’ютерна мережа, Компетенціі учнів на уроці: Основні поняття Основні знання Основні уміння Комп’ютерна мережа, локальна мережа, мережний концентратор або комутатор, мережні ресурси, сервер, клієнт (робоча станція), протокол ідентифікатор мережі, ідентифікатор вузла, домен. Знати основні поняття, необхідне обладнання для організації локальної мережі та підключення до неї комп’ютерів, способи навігації та способи навігації локальною мережею. Вміти відкривати файли та папки на інших комп’ютерах локальної мережі, копіювати файли і ярлики.

 Домашнє завдання • Вивчити теоретичний матеріал; • Скласти тестові запитання до Домашнє завдання • Вивчити теоретичний матеріал; • Скласти тестові запитання до презентації у середовищі Microsoft Word : • 3 питання з вибором однієї правильної відповіді із 5 запропонованих; • 3 питання на встановлення відповідності.