Скачать презентацию Компьютерна графика Підготував Ярмольчук Олег Компьютерная графика Скачать презентацию Компьютерна графика Підготував Ярмольчук Олег Компьютерная графика

Ярмольчука.ppt

  • Количество слайдов: 10

Компьютерна графика Підготував Ярмольчук Олег Компьютерна графика Підготував Ярмольчук Олег

Компьютерная графика -це графіка, тобто зображення, які створюються, перетворюються, оцифровуються, обробляються і відображаються засобами Компьютерная графика -це графіка, тобто зображення, які створюються, перетворюються, оцифровуються, обробляються і відображаються засобами обчислювальноїтехніки, включаючи апаратні і програмні засоби. растровая трехмерная векторная фрактальная

Растрава графіка n Основний елемент – точка (піксель). Кожен піксель має властивості: розміщення та Растрава графіка n Основний елемент – точка (піксель). Кожен піксель має властивості: розміщення та колір. Чим більше кількість пікселей і чим менше їх розміри, тим краще виглядає зображення. Застосовується при створенні пейзажів, роботі з фотографією.

Векторна графика Лінія - це елементарний об'єкт векторної графіки. До властивостей ліній відносяться: форма Векторна графика Лінія - це елементарний об'єкт векторної графіки. До властивостей ліній відносяться: форма лінії, її товщина, колір, характер лінії (суцільна, пунктирна і т. п. ). Замкнуті лінії мають властивість заповнення. Використовується в мультиплікації.

Фрактальна графика n Фрактал - це малюнок, який складається з подібних між собою елементів. Фрактальна графика n Фрактал - це малюнок, який складається з подібних між собою елементів. Побудова фрактального малюнка здійснюється по певному алгоритму. У файлі фрактального зображення зберігаються тільки алгоритми і формули.

Тривимірна графіка n Тривимірна графіка (3 Dграфіка) вивчає прийоми і методи створення об'ємних моделей Тривимірна графіка n Тривимірна графіка (3 Dграфіка) вивчає прийоми і методи створення об'ємних моделей об'єктів, які максимально відповідають реальним. Такі об'ємні зображення можна обертати і розглядати з усіх боків. Для створення об'ємних зображень використовують різні графічні фігури і гладкі поверхні

Основниє понятя комп'ютерної графіки 1. Роздільна здатність зображення - це властивість самого зображення. Воно Основниє понятя комп'ютерної графіки 1. Роздільна здатність зображення - це властивість самого зображення. Воно теж вимірюється у точках на дюйм – dpi. Фізичний розмір зображення визначає розмір зображення по вертикалі (висота) і горизонталі (ширина) може вимірюватися як в пікселях, так і в одиницях довжини. Глибина кольору - кількість біт, яку використовують для кодування кольору одного піксела. (Два байти (16 бітів) дозволяють визначити 65536 різних кольорів. Цей режим називається High Color. Якщо для кодування кольору використовуються три байти (24 біта), можливе одночасне відображення 16, 5 млн. кольорів. Цей режим називається True Color. )

Цветовиє моделі n n модель RGB. У цій моделі працюють монітори та побутові телевізори. Цветовиє моделі n n модель RGB. У цій моделі працюють монітори та побутові телевізори. Будь-який колір вважається складається з трьох основних компонентів: червоного (Red), зеленого (Green) і синього (Blue). модель CMYK використовують для підготовки не екранних, а друкованих зображень. Вони відрізняються тим, що їх бачать не в поточному, а у відбитому світлі. Чим більше фарби покладено на папір, тим більше світла вона поглинає і менше відображає. (блакитний, пурпурний, жовтий, чорний)

Графічні формати - спосіб розміщення графічних даних при їх збереження у файлі n Растрові Графічні формати - спосіб розміщення графічних даних при їх збереження у файлі n Растрові зображення зберігаються у файлі у вигляді прямокутної таблиці, в кожній клітинці якої записаний двійковий код кольору відповідного пікселя. Такий файл зберігає дані і про інші властивості графічного зображення, а також алгоритмі його стиснення.

Фрактальна графіка n Фракталом називається малюнок, що складається з однакових елементів. Велика кількість зображень Фрактальна графіка n Фракталом називається малюнок, що складається з однакових елементів. Велика кількість зображень є фракталами. Приміром, сніжинка Коха, безліч Мандельброта, трикутник Серпінського, а також «дракон» Хартера-Хейтчея.