Скачать презентацию Комп ютерні комунікації та комп ютерні мережі Апаратне і програмне Скачать презентацию Комп ютерні комунікації та комп ютерні мережі Апаратне і програмне

16e4be8ad1ea5a565b01ddddb14cae7c.ppt

  • Количество слайдов: 31

Комп’ютерні комунікації та комп’ютерні мережі Апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних мереж Комп’ютерні комунікації та комп’ютерні мережі Апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних мереж

v Комп’ютерна мережа (КМ) – система зв’язку між двома або більше комп’ютерами чи комп’ютерними v Комп’ютерна мережа (КМ) – система зв’язку між двома або більше комп’ютерами чи комп’ютерними пристроями. v Основною характеристикою КМ є швидкість передавання даних, що вимірюється в бітах за секунду (б/с). (Також застосовуються префікси К, М, Г, Т до цієї одиниці) v Комп’ютер (комп’ютерний пристрій) під’єднаний до мережі називається хостом.

Типи мереж Класифікація за територіальними ознаками Локальна Об'єднує невелику кількість комп'ютерів (частіше 3 -12), Типи мереж Класифікація за територіальними ознаками Локальна Об'єднує невелику кількість комп'ютерів (частіше 3 -12), які розташовані на невеликій відстані один від одного (у межах кабінету, офісу, будинку), оснащені периферійними пристроями (запам'ятовуючими пристроями, пристроями для друку) Регіональна Об'єднує локальні мережі в межах регіону (міста, корпорації) Глобальна Об'єднує велику кількість мереж та різнорідних комп'ютерів, які розташовані на великій відстані один від одного

Типи мереж v За способом з’єднання комп’ютерів: § Дротові • Коаксіальний кабель (застарілий) • Типи мереж v За способом з’єднання комп’ютерів: § Дротові • Коаксіальний кабель (застарілий) • Кабель “вита пара” § Бездротові • • Wi-Fi (Wi. MAX) Bluetooth Стільникові мережі (GSM, CDMA, 3 G, 4 G) Супутниковий зв’язок § Оптоволоконні • Магістральні транспортні канали передавання даних.

Типи мереж Топологією називається спосіб об’єднання хостів в одну мережу. v Топології мереж § Типи мереж Топологією називається спосіб об’єднання хостів в одну мережу. v Топології мереж § Шина § Кільце § Зірка • Активна • Пасивна

Топологія: Шина Комп'ютери адресують дані конкретному комп'ютеру, передаючи їх по кабелю у вигляді електричних Топологія: Шина Комп'ютери адресують дані конкретному комп'ютеру, передаючи їх по кабелю у вигляді електричних сигналів.

Топологія: Кільце Комп'ютери підключаються до кабелю, замкненого в кільце, кожний комп'ютер з'єднаний із двома Топологія: Кільце Комп'ютери підключаються до кабелю, замкненого в кільце, кожний комп'ютер з'єднаний із двома сусідніми комп'ютерами кільця. У такій топології кожний комп'ютер, отримуючи сигнал, посилює і його та передає далі по кільцю.

Топологія: : Зірка – активна Комп'ютери підключаються за допомогою сегментів кабелю до спеціального пристрою Топологія: : Зірка – активна Комп'ютери підключаються за допомогою сегментів кабелю до спеціального пристрою — концентратора (hub) або комутатора (switch). Сигнали надходять через концентратор до інших комп'ютерів мережі

Топологія: : Зірка – пасивна Hub (Switch) Топологія: : Зірка – пасивна Hub (Switch)

Топологія: : Зірка – пасивна v. Ця топологія є найбільш поширеною в наш час Топологія: : Зірка – пасивна v. Ця топологія є найбільш поширеною в наш час серед б’юджетних КМ – необхідне обладнання є дешевим і загальнодоступним. v. Робочі швидкості таких мереж – 100 Мб/с або 1 Гб/с.

Одно- та багаторангова мережа v Якщо до КМ підключена невелика кількість хостів, то всі Одно- та багаторангова мережа v Якщо до КМ підключена невелика кількість хостів, то всі вони підключені однаково до мережі через один або декілька хабів. v При наявності в КМ великої кількості комп’ютерів, 50 і більше, є сенс розбивати її на декілька менших, які, в свою чергу, об’єднуються в надмережу (в якій хостом якби виступає не окремий комп’ютер а ціла мережа)

Одно- та багаторангова мережа v Окремі мережі, об’єднані в більшу, називаються підмережами. v Комп’ютери Одно- та багаторангова мережа v Окремі мережі, об’єднані в більшу, називаються підмережами. v Комп’ютери або пристрої, що одночасно підключені до двох або більше мереж і здійснюють транзит даних між ними називаються шлюзами чи роутерами (router). v Окремий випадок такого сполучення – проксі (proxy), що сполучає Інтернет і локальну мережу.

Організація передавання даних через мережу Відбувається на семи рівнях: v Фізичний v Канальний v Організація передавання даних через мережу Відбувається на семи рівнях: v Фізичний v Канальний v Мережевий v Транспортний v Сеансовий v Рівень представлення v Прикладний рівень

Канали зв’язку Електричний кабель Оптоволоконний кабель Радіохвилі Основні характеристики Швидкість передачі даних Надійність передачі Канали зв’язку Електричний кабель Оптоволоконний кабель Радіохвилі Основні характеристики Швидкість передачі даних Надійність передачі даних Вартість каналу Перспективи розвитку

Мережний сервер – це потужний комп'ютер мережі, який обслуговує інші комп'ютери – робочі станції. Мережний сервер – це потужний комп'ютер мережі, який обслуговує інші комп'ютери – робочі станції. Основними завданнями серверів є зберігання даних і обробка запитів. Програмне забезпечення мережі складається з програмного забезпечення для комп'ютерів-клієнтів та для комп'ютерів-серверів. Комп'ютерна мережа, окрім комп'ютерів, включає периферійне, або, комунікаційне обладнання. Це обладнання забезпечує перетворення інформації, призначеної для відсилання у мережу. Інформація перетворюється на сигнали, які передаються по лініях зв'язку (процес кодування), а далі сигнал піддається зворотному перетворенню (процес декодування).

Програми-клієнти та програми-сервери Користувач Володін В. В. , Володіна І. Л. Програми-клієнти та програми-сервери Користувач Володін В. В. , Володіна І. Л.

Під’єднання до Інтернет Під’єднання до Інтернет

З’єднання комп’ютерних мереж. Міст Локальна мережа 1 Міст Локальна мережа 2 З’єднання комп’ютерних мереж. Міст Локальна мережа 1 Міст Локальна мережа 2

Маршрутизатор маршрутизатор Локальна мережа 1 Локальна мережа 2 Глобальна мережі Інтернет Маршрутизатор маршрутизатор Локальна мережа 1 Локальна мережа 2 Глобальна мережі Інтернет

Адресація в Інтернет Протоколи передавання інформації Принципи функціонування глобальної мережі Адресація в Інтернет Протоколи передавання інформації Принципи функціонування глобальної мережі

Протокол – це набір правил обміну інформацією між комп’ютерами, встановлених за взаємною домовленістю. Протокол Протокол – це набір правил обміну інформацією між комп’ютерами, встановлених за взаємною домовленістю. Протокол - це правила спільної роботи різного обладнання в мережі.

Всі протоколи в залежності від комунікаційних задач поділяються на 4 рівні: прикладні транспортні мережні Всі протоколи в залежності від комунікаційних задач поділяються на 4 рівні: прикладні транспортні мережні міжмережні

ТСР / ІР ТСР Протокол управління передачею даних Відповідає за розбиття інформації, що передається, ТСР / ІР ТСР Протокол управління передачею даних Відповідає за розбиття інформації, що передається, на пакети і правильне відновлення інформації з пакетів одержувачем. ІР Протокол міжмережевої взаємодії Визначає формат адреси ПК і відповідає за доставку пакетів даних за призначенням.

ІР - адреса IP-адреса - унікальна числова адреса (ім’я) комп’ютера в мережі; представлена 4 ІР - адреса IP-адреса - унікальна числова адреса (ім’я) комп’ютера в мережі; представлена 4 -байтним числом, байти розділені крапкою, кожен байт набуває значення від 0 до 255. 192. 168. 4. 11 Ідентифікатор мережі Ідентифікатор вузла (ПК або хоста)

1984 р Доменна система адресації Доменне ім’я (domain name) – ім’я комп’ютера в мережі, 1984 р Доменна система адресації Доменне ім’я (domain name) – ім’я комп’ютера в мережі, складене із скорочень слів DNS-сервери – для переведення (трансляції) буквених адрес в цифрові та навпаки. 194. 158. 209. 81 www. academy. edu. by

Домена система імен. com Комерційна організація . mil Військова організація . edu Освітня організація Домена система імен. com Комерційна організація . mil Військова організація . edu Освітня організація . org Некомерційна організація . gov Урядова організація. net Організація, що працює з мережею Домени за територіальним принципом для України це -. ua, для Великобританії —. uk, для Німеччини —. de, для Італії —. it тощо. Сьогодні налічується близько 240 географічних ідентифікаторів

Якщо в IP-адресі старша частина розташована ліворуч, то в доменному імені — праворуч. Цю Якщо в IP-адресі старша частина розташована ліворуч, то в доменному імені — праворуч. Цю останню частину імені домену називають доменом першого рівня, або суфіксом. 194. 158. 209. 81 www. academy. edu. by

Методика адресації інформаційних ресурсів URL (Uniformed Resource Locator)- уніфікований вказівник ресурсів Загальна схема: протокол: Методика адресації інформаційних ресурсів URL (Uniformed Resource Locator)- уніфікований вказівник ресурсів Загальна схема: протокол: //<доменне_ім’я>/<шлях_до_файлу>

Основні служби Internet: - WWW (Web - служба) 1980 в Європейській лабораторії фізики елементарних Основні служби Internet: - WWW (Web - служба) 1980 в Європейській лабораторії фізики елементарних частинок - Tel. Net (служба віддаленого доступу до інших ПК) - Електронна пошта (e-mail) - Use. Net (служба новин) - FTP (служба пересилання файлів) - Chat (служба спілкування в режимі реального часу)

Пошукові системи – це веб-сайти, що надають можливість для пошуку інформації в Інтернеті. Веб-сайт Пошукові системи – це веб-сайти, що надають можливість для пошуку інформації в Інтернеті. Веб-сайт – це… Веб-сторінка – це… Гіперпосилання – це… Вікі - це веб-сайт структуру та вміст якого можуть змінювати користувачі.

<html> <head> <title>Мій перший крок </title> </head> <body> Це моя перша сторінка. Вітаю! </body> Мій перший крок Це моя перша сторінка. Вітаю!