Скачать презентацию КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ Вивчивши цю тему Ви зможете q Скачать презентацию КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ Вивчивши цю тему Ви зможете q

e4c526b8343c72f48eb339cd43ab0f72.ppt

  • Количество слайдов: 42

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ Вивчивши цю тему, Ви зможете: q пояснити сутність, поняття, призначення, походження та КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ Вивчивши цю тему, Ви зможете: q пояснити сутність, поняття, призначення, походження та розвиток комерційних банків q засвоїти економічну сутність джерел та порядок формування власного капіталу, залучених і позичених коштів банку q визначити сутність, принципи та організацію розрахунковокасових операцій банків і банківських послуг q зрозуміти, що таке стабільність банків, механізм її забезпечення та особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні. Кількість зареєстрованих банків станом на 01. 2010 року - 197

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА Савлук М. І. Гроші та кредит, ст. 528 -563 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА Савлук М. І. Гроші та кредит, ст. 528 -563 Б. С. Івасів Гроші та кредит, ст. 381 -412 ЗУ "Про банки і банківську діяльність". http: //zakon. rada. gov. ua/ Офіційний веб –сайт НБУ http: //www. bank. gov. ua

ПИТАННЯ ТЕМИ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Поняття, призначення та класифікація ПИТАННЯ ТЕМИ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків Походження та розвиток комерційних банків Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків Пасивні операції банків Активні операції банків Розрахунково-касове обслуговування клієнтів Банківські послуги Стабільність банків і механізм її забезпечення

/ /

1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків Ø Комерційні банки — кредитні установи, що 1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків Ø Комерційні банки — кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для підприємств, установ і населення головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді внесків і депозитів.

1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків Які фінансові операції виконують комерційні банки? v 1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків Які фінансові операції виконують комерційні банки? v приймають і розміщують грошові вклади v здійснюють розрахунки за дорученням клієнтів і їх касове обслуговування v ведуть рахунки клієнтів v фінансують капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестиційних коштів v випускають платіжні документи та інші цінні папери (чеки, акції, векселі, облігації тощо) v купують у організацій і громадян та продають їм іноземну валюту v купують і продають у держави та за кордоном дорогоцінні метали, природні дорогоцінні камені v надають консультаційні послуги, пов'язані з банківською діяльністю

1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків Що не можуть робити комерційні банки? qвести 1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків Що не можуть робити комерційні банки? qвести діяльність у сфері матеріального виробництва і торгівлі матеріальними цінностями q діяльністю з усіх видів страхування qвикористовувати свої союзи та інші об’єднання для досягнення згоди, спрямованої на монополізацію ринку банківських послуг установлення монопольних ставок і комісійних винагород, обмеження конкуренції у банківській справі.

1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків державні За формою власності колективні кооперативні 1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків державні За формою власності колективні кооперативні

1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків МАЛІ Залежно від розміру активів НАЙБІЛЬШІ СЕРЕДНІ 1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків МАЛІ Залежно від розміру активів НАЙБІЛЬШІ СЕРЕДНІ

1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків Залежно від наявності філій безфілійні малофілійні багатофілійні 1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків Залежно від наявності філій безфілійні малофілійні багатофілійні

1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків ОЩАДНІ ІПОТЕЧНІ За спеціалізацією банки ІНВЕСТИЦІЙНІ РОЗРАХУНКОВІ 1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків ОЩАДНІ ІПОТЕЧНІ За спеціалізацією банки ІНВЕСТИЦІЙНІ РОЗРАХУНКОВІ (клірингові) Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо більше 50 відсотків його активів є активами одного типу. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб. ст 4 ЗУ “ Про банки і банківську діяльність ”

1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків Це цікаво! • Чи знаєте ви, що. 1 Поняття, призначення та класифікація комерційних банків Це цікаво! • Чи знаєте ви, що. . . Банк Юта, Солт-Лейк. Ситі, збудований із цеглин, доставлених звичайною поштою. У 1919 році мормонські будівельники вирахували, що переправляти будматеріали поштовою службою США (по сім цеглин у пакунку) дешевше, ніж скористатися звичайним транспортом.

2 Походження та розвиток комерційних банків ü В Стародавній Греції кредиторами були жреці і 2 Походження та розвиток комерційних банків ü В Стародавній Греції кредиторами були жреці і міняйли-трапезити, а у Стародавньому Римі — менсарії ü У багатьох країнах Європи банки виникли завдяки розвитку торгівлі. ü Батьківщиною класичного капіталізму, як відомо, є Англія, тому саме там найперше почали складатися основи і принципи банківської справи в її сучасному розумінні

3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків В ЧОМУ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ЕКОНОМІЧНА 3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків В ЧОМУ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ЕКОНОМІЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ БАНКІВ? Банки мають право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у їхній власності. Держава не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не відповідають за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором. Національний банк України не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не відповідають за зобов'язаннями Національного банку України, якщо інше не передбачено законом або договором. Органам державної влади і органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників банків у ході виконання ними службових обов'язків або втручатись у діяльність банку, за винятком випадків, передбачених законом. Шкода, заподіяна банку внаслідок такого втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному законом.

3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків Організаційно -правова форма публічне 3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків Організаційно -правова форма публічне акціонерне товариство кооперативний банк

3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банківська корпорація типи банківських об'єднань 3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банківська корпорація типи банківських об'єднань фінансова холдингова група. банківська холдингова група

3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ 3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ 1) заяву про реєстрацію банку; 2) установчий договір (крім державного банку); 3) статут банку; 4) рішення про створення банку (протокол установчих зборів) або Постанову Кабінету Міністрів України про створення державного банку; 5) бізнес-план, 6) інформацію про фінансовий стан учасників, які матимуть істотну участь у банку. 7) бухгалтерську і фінансову звітність за останні чотири звітних періоди (квартали) 8) відомості про кількісний склад спостережної ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії; 9) копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку, що встановлюється Національним банком України; 10) нотаріально завірені копії установчих документів учасників, які є юридичними особами та матимуть істотну участь у банку; 11) копії звіту проведення приватного розміщення акцій - для банку, який створюється у формі публічного акціонерного товариства; 12) відомості професійну придатність та ділову репутацію голови та членів правління (ради директорів) і головного бухгалтера банку.

3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків додатковий капітал КАПІТАЛ БАНКУ 3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків додатковий капітал КАПІТАЛ БАНКУ основний капітал Мінімальний розмір статутного капіталу на день реєстрації банку не може бути менше 75 мільйонів гривень.

3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків загальні збори учасників УПРАВЛІННЯ 3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків загальні збори учасників УПРАВЛІННЯ БАНКОМ правління (рада директорів) банку спостережна рада

3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків внутрішній аудит банку Органи 3 Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків внутрішній аудит банку Органи контролю банку ревізійна комісія

4. ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ • Пасивні операції — це операції, за допомогою яких банки 4. ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ • Пасивні операції — це операції, за допомогою яких банки формують свої грошові ресурси для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій.

4 Пасивні операції банків. Ресурси комерційних банків Власні Залучені Позичені Власний капітал становить майже 4 Пасивні операції банків. Ресурси комерційних банків Власні Залучені Позичені Власний капітал становить майже третину всіх ресурсів, залучені і позичені — близько 70%.

4 Пасивні операції банків. Власний капітал комерційного банку Основний (статутний, резервний, нерозподілений прибуток) Додатковий 4 Пасивні операції банків. Власний капітал комерційного банку Основний (статутний, резервний, нерозподілений прибуток) Додатковий (загальні резерви за активними операціями, поточні доходи)

4 Пасивні операції банків. не депозитні Залучені кошти банків 4 Пасивні операції банків. не депозитні Залучені кошти банків

4 Пасивні операції банків. Позичені ресурси • міжбанківський кредит 4 Пасивні операції банків. Позичені ресурси • міжбанківський кредит

5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ кредитні Активні операції банків інвестиційні 5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ кредитні Активні операції банків інвестиційні

5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ урахування кредитоспроможності позичальника, фінансової стабільності, рентабельності, ліквідності 5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ урахування кредитоспроможності позичальника, фінансової стабільності, рентабельності, ліквідності кредитувати тільки ті види діяльності позичальника, які передбачені його статутом позичальник повинен мати власне майно і брати участь у фінансуванні об’єкта, що кредитується, певною сумою власного капіталу

5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ На які цілі банки не можуть надавати кредити? на покриття 5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ На які цілі банки не можуть надавати кредити? на покриття збитків господарської діяльності позичальника на формування та збільшення статутного фонду клієнта на внесення клієнтом платежів у бюджет і позабюджетні фонди (за винятком кредитування за контокорентним рахунком) підприємствам, проти яких порушено справу про банкрутство підприємствам, у контрактах яких не передбачено страхування можливих втрат від непоставок товарно-матеріальних цінностей підприємствам, які мають прострочену заборгованість за раніше отриманими позиками і несплаченими процентами

5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ Банківське кредитування здійснюється із застосуванням таких позичкових рахунків простий контокорентний 5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ Банківське кредитування здійснюється із застосуванням таких позичкових рахунків простий контокорентний (поточний рахунок з овердрафтом) спеціальний

5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ Застава Страхова угода (поліс). Іпотека Гарантія Форми забезпечення позичок Перевідступлення 5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ Застава Страхова угода (поліс). Іпотека Гарантія Форми забезпечення позичок Перевідступлення (цесія)

5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ Процентні ставки за кредитами Процентні ставки за депозитами 5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ Процентні ставки за кредитами Процентні ставки за депозитами

5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ • додержання З ЯКОЮ безпеки МЕТОЮ грошових БАНКИ коштів ЗДІЙСНЮЮТЬ 5. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ • додержання З ЯКОЮ безпеки МЕТОЮ грошових БАНКИ коштів ЗДІЙСНЮЮТЬ ІНВЕСТИЦІЙНІ • забезпечення їх ОПЕРАЦІЇ? диверсифікації, доходу та ліквідності

6 РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ Форми розрахунків Готівкова Безготівкова • ГОТІВКОВА • БЕЗГОТІВКОВА • Грошові 6 РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ Форми розрахунків Готівкова Безготівкова • ГОТІВКОВА • БЕЗГОТІВКОВА • Грошові чеки, заява на переказ готівки • платіжні доручення, чеки, акредитиви, вимогидоручення, платіжні вимоги, інкасові доручення, векселі

ЦІКАВІ ДАНІ Таблиця Сума та кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками ЦІКАВІ ДАНІ Таблиця Сума та кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками Сума операцій (млн. грн. ) № з/п Кількість операцій (млн. шт. ) Дані за: Безготівкові платежі 1 2002 рік 2 2003 рік 3 2004 рік 4 2005 рік 5 2006 рік 6 2007 рік 7 2008 рік 8 2009 рік 1 163 1 356 3 418 3 196 5 049 8 118 16 980 18 375 Отримання готівки Усього 18 885 20 048 26 744 28 100 60 341 63 759 96 542 99 738 147 597 152 646 217 003 225 121 355 438 334 791 372 418 353 166 Безготівкові платежі Отримання готівки Усього 68 74 115 122 226 238 306 324 428 459 45 487 532 67 567 6 7 12 18 31 77 513 634 590

ЧОМУ? ЧОМУ?

6 РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ • Переказ • Інкасо Безготівковий платіжний обіг 6 РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ • Переказ • Інкасо Безготівковий платіжний обіг

7 БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ Групи банківських послуг ліцензовані неліцензовані чисті сурогатні комісійні гонорарні спредові балансові 7 БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ Групи банківських послуг ліцензовані неліцензовані чисті сурогатні комісійні гонорарні спредові балансові позабалансові лізинг факторинг гарантії трастові послуги

8 Стабільність банків і механізм її забезпечення • співвідношенням між капіталом і активами банку, 8 Стабільність банків і механізм її забезпечення • співвідношенням між капіталом і активами банку, підсумовуваними з урахуванням їхніх ризиків. Нормативне значення показника не може бути Платоспроможність нижчим від 8%. показник достатності капіталу • відношенням капіталу до загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви (резерви на відшкодування можливих втрат від активних операцій). Нормативне значення показника достатності капіталу має бути не меншим за 4%

8 Стабільність банків і механізм її забезпечення Норматив миттєвої ліквідності Норматив короткострокової ліквідності максимальний 8 Стабільність банків і механізм її забезпечення Норматив миттєвої ліквідності Норматив короткострокової ліквідності максимальний розмір ризику на одного позичальника. • відношення суми коштів на кореспондентському рахунку та в касі до поточних зобов’язань банку. Нормативне значення показника миттєвої ліквідності має бути не меншим за 20%. • ліквідних активів до короткострокових зобов’язань. Нормативне значення цього показника має бути не меншим 20%. • розраховується діленням сукупної заборгованості за позичками, міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника та 100% суми позабалансових зобов’язань, виданих для цього позичальника, на капітал банку. Нормативне значення цього показника не повинно перевищувати 25%.

8 Стабільність банків і механізм її забезпечення • банк може надати кредити іншим банкам 8 Стабільність банків і механізм її забезпечення • банк може надати кредити іншим банкам у обмеження розмірі, який не перевищує 200% його капіталу, • отримати кредитів від інших банків на суму, що обмеження не перевищує 300% капіталу • вкладення коштів в інвестиційні операції не обмеження може перевищувати 50% банківського капіталу

8 Стабільність банків і механізм її забезпечення Показники прибутковості банку ROA ROE SPRED • 8 Стабільність банків і механізм її забезпечення Показники прибутковості банку ROA ROE SPRED • співвідношення чистого прибутку банку (прибутку після оподаткування) й активів банку • відношення чистого прибутку до акціонерного капіталу.

Питання для закріплення знань Що таке комерційний банк? За якими ознаками класифікуються комерційні банки? Питання для закріплення знань Що таке комерційний банк? За якими ознаками класифікуються комерційні банки? Коли виникли комерційні банки? Функції комерційних банків. Операції комерційних банків. У чому сутність пасивних операцій банків? У чому сутність активних операцій банків? На яких умовах здійснюється банківське кредитування позичальників? 9. Що таке кредитний ризик? 10. Які існують форми забезпечення повернення кредиту? 11. Що таке кредитоспроможність позичальника? 12. Яким вимогам повинно відповідати забезпечення кредиту? 13. Що таке банківські інвестиції? 14. У чому полягає касове обслуговування банком своїх клієнтів? 15. Які показники характеризують фінансову стійкість банку? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.