Скачать презентацию Колообіг Нітрогену в природі Вплив азотних добрив на Скачать презентацию Колообіг Нітрогену в природі Вплив азотних добрив на

2317_1.ppt

  • Количество слайдов: 15

Колообіг Нітрогену в природі. Вплив азотних добрив на ріст та розвиток рослин Колообіг Нітрогену в природі. Вплив азотних добрив на ріст та розвиток рослин

Азот є важливим біогенним елементом, необхідним для побудови білків, і нуклеїнових кислот. Але, азот Азот є важливим біогенним елементом, необхідним для побудови білків, і нуклеїнових кислот. Але, азот атмосфери не доступний для тварин і більшості рослин.

Рослини не можуть використовувати азот у тій формі, в якій він найчастіше зустрічається, - Рослини не можуть використовувати азот у тій формі, в якій він найчастіше зустрічається, - газоподібного азоту атмосфери. Для засвоєння, азот повинен бути спочатку зв'язаним, тобто переведеним в інші хімічні форми – аміак, амоній чи нітрати.

N 2 Схема колообігу азоту NО+О 3 NО 2+О 2 в грунтові води бобові N 2 Схема колообігу азоту NО+О 3 NО 2+О 2 в грунтові води бобові перегній нітрифікація денітрифікація

Колообіг азоту в природі N 2 Колообіг азоту в природі N 2

Азот проходить через всю живильну мережу і врешті решт потрапляє до редуцентів у вигляді Азот проходить через всю живильну мережу і врешті решт потрапляє до редуцентів у вигляді мертвої органічної речовини і сечі. Деякі редуценти переводять цей азот в амоній, який можуть знову вживати рослини. Однак денітрифікуючі бактерії перетворюють аміак в атмосферний азот, недоступний для рослин. Співжиття нітробактерій з коренями бобових рослин

Азотні добрива та їх вплив на рослини Азотні добрива та їх вплив на рослини

Азо тні до брива - азотовмісні речовини, які вносять у ґрунт з метою підвищення Азо тні до брива - азотовмісні речовини, які вносять у ґрунт з метою підвищення врожайності с. -г. культур. Джерелом азотних речовин для рослин є: • гній, • сеча тварин, • торф, • пташиний послід, • зелене добриво, • компости, • відходи сільського господарства, м'ясо-рибної промисловості та ін.

Особливо великого значення набули мінеральні азотні добрива. Вони містять азот в нітратній, аміачній, нітратно-аміачній Особливо великого значення набули мінеральні азотні добрива. Вони містять азот в нітратній, аміачній, нітратно-аміачній і рідше в амідній формі: • • • аміачна вода рідкий аміак сірчанокислий амоній аміачна селітра кальцієва селітра натрієва селітра ціанамід кальцію хлористий амоній сечовина (карбамід) NH 4 OH NH 3 (NH 4 )2 SO 4 NH 4 NO 3 Ca(NO 3)2 Na. NO 3 NH 4 Cl CO(NH 2)2

Характерними ознаками азотного голодування є повільний ріст вегетативних органів рослин і поява блідозеленого, навіть Характерними ознаками азотного голодування є повільний ріст вегетативних органів рослин і поява блідозеленого, навіть жовтозеленого забарвлення листків унаслідок порушення процесів утворення хлорофілу. Пожовтіння починається із жилок листка і поширюється до країв листкової пластинки. У разі значного і тривалого азотного голодування блідо-зелене забарвлення поступово переходить у жовтий, помаранчевий і червоний кольори, після чого листки всихають і відмирають.

Основне джерело азоту для рослин – солі нітратної кислоти та амонію. Поглинання його з Основне джерело азоту для рослин – солі нітратної кислоти та амонію. Поглинання його з ґрунту відбувається у вигляді аніонів NO 3 - та катіонів NH 4+ та деяких найпростіших органічних сполук (простих амінокислот, легкорозчинних амідів).

Дослідження впливу азотних добрив на ріст та розвиток квасолі Закладання досліду “Вплив азотних добрив Дослідження впливу азотних добрив на ріст та розвиток квасолі Закладання досліду “Вплив азотних добрив на ріст та розвиток квасолі”. Внесення аміачної селітри NН 4 NО 3 під дослідні рослини, спостереження за зовнішнім виглядом рослин та порівняння їх з контрольними зразками, які не оброблялися добривом.

Результати досліджень В результаті проведеного досліду було доведено, що азотні добрива покращують ріст надземної Результати досліджень В результаті проведеного досліду було доведено, що азотні добрива покращують ріст надземної і підземної частини рослин та прискорюють їх розвиток.

В рослинах нітрати розподіляються нерівномірно. На основі проведених дослідів на вміст нітратів у листках, В рослинах нітрати розподіляються нерівномірно. На основі проведених дослідів на вміст нітратів у листках, коренеплодах, стеблах складено таблицю вмісту нітратів у різних частинах рослини. Рослина Кріп Картопля Листок 120 – 1200 Коренеплід 1700 – 2500 1300 – 1900 Черешок 1700 – 2600 Коренеплід Петрушка Вміст NO 31 - мг/кг Листок Морква Розподіл у рослині 1700 – 5000 Листок 40 – 4000 Стебель 1300 – 2100 Листок 20 – 400 Бульба 40 – 1000

Висновок Азот – один з основних елементів, необхідних для життєдіяльності рослин. Він входить до Висновок Азот – один з основних елементів, необхідних для життєдіяльності рослин. Він входить до складу білків, ферментів, нуклеїнових кислот, хлорофілу, вітамінів, алкалоїдів та інших сполук Рівень азотного живлення визначає розміри та інтенсивність синтезу білків та інших азотистих органічних сполук у рослині, які істотно впливають на процеси росту. У складі сухої речовини рослини азоту міститься 1 -3%, у білках – 16 -18%.