Скачать презентацию Кои сме ние 8 години от основаване Скачать презентацию Кои сме ние 8 години от основаване

b1267ac1026ba948a8f867c14bec889d.ppt

  • Количество слайдов: 13

Кои сме ние? • 8 години от основаване на банката в България • 87 Кои сме ние? • 8 години от основаване на банката в България • 87 клона в цялата страна • Кредитен рейтинг от Fitch: • Част от Про. Кредит Холдинг със седалище във Франкфурт • Банки от групата в 22 страни • Финансираме малък и среден бизнес • Изграждаме спестовна култура • Предлагаме прозрачност в отношенията и индивидуален подход BB+

По света … 22 Про. Кредит Банки в Източна Европа, Африка и Латинска Америка По света … 22 Про. Кредит Банки в Източна Европа, Африка и Латинска Америка

… и у нас Удължено работно време на основните клонове в цялата страна: Понеделник … и у нас Удължено работно време на основните клонове в цялата страна: Понеделник – петък: (2) 8: 30 -19: 30 Събота: 10: 00 -16: 00

Какво очаква бизнесът от банките в ситуация на криза ? Спряно кредитиране Не отчитат Какво очаква бизнесът от банките в ситуация на криза ? Спряно кредитиране Не отчитат реалната ситуация ? Консервативен подход Игнорират влиянието на кризата върху показателите на бизнеса

А какво предлагаме ние? • Финансиране • Стандартни и гъвкави депозитни продукти • Пълно А какво предлагаме ние? • Финансиране • Стандартни и гъвкави депозитни продукти • Пълно банково обслужване • Удобно работно време • Банкова система в реално време • Интернет и телефонно банкиране

Актуално! Финансиране на проекти по програми на ЕС Оборотно финансиране на земеделските производители Кредити Актуално! Финансиране на проекти по програми на ЕС Оборотно финансиране на земеделските производители Кредити за енергийна ефективност ü За физически лица ü За юридически лица

За Вашите проекти по програми на ЕС Кредитиране Ø Частично или цялостно финансиране на За Вашите проекти по програми на ЕС Кредитиране Ø Частично или цялостно финансиране на проект под формата на един общ кредит (в т. ч. ДДС, собствено участие, мостово финансиране, инвестиции извън проекта ) Ø Предсрочно погасяване от преведена субсидия без такси Ø Необвързване на финансирането с одобрение на Вашата бизнес идея Ø Индивидуални погасителни планове, съобразени със сезонността на бизнеса Сметки и разплащания Ø Специални сметки за изпълнение на одобрени проекти Банкови гаранции Ø За авансови плащания по грантове, при търгове и др. Консултиране Ø Относно цялостно банково обслужване Ø Относно разработване и управление на проекти – споразумения с консултантски компании

Финансиране на земеделски производители по линия на Българска Банка за Развитие üЗа регистрирани земеделски Финансиране на земеделски производители по линия на Българска Банка за Развитие üЗа регистрирани земеделски производители üОборотни средства üДо 500 000 лв ü 7, 5% фиксирана годишна лихва üДо 18 месеца

Енергийна ефективност За юридически лица ü За подобряване на енергийната ефективност на бизнеса ü Енергийна ефективност За юридически лица ü За подобряване на енергийната ефективност на бизнеса ü Възстановяване до 15% от разходите ü Изплащане до 15 години За физически лица ü За подобряване на енергийната ефективност на дома ü Възстановяване на 20% от разходите за отделно жилище и на 30% при ремонт на цяла жилищна кооперация ü Изплащане до 8 години

Друго финансиране • Бизнес кредити • Овърдрафти • Кредитни линии • Лизинг • Агро Друго финансиране • Бизнес кредити • Овърдрафти • Кредитни линии • Лизинг • Агро кредити • Потребителски и жилищни кредити • Акредитиви • Банкови гаранции • Документарни инкаса

Без да идвате в банката… Интернет банкиране • без инсталиране на допълнителен софтуер Телефонно Без да идвате в банката… Интернет банкиране • без инсталиране на допълнителен софтуер Телефонно банкиране • без такси за регистриране и ползване • На цената на един градски разговор • 50% отстъпка за всеки превод в лева – само 65 ст. • 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата • информация за състоянието на сметките по всяко време в денонощието • безплатно – потвърждение за валутни преводи – до 2 часа • На 2 езика – български и английски • Получавате справочна информация за салдо и движение по сметка • Извършвате парични преводи в лева • опция копиране на документи – използвайте най-често попълваните от вас документи • Изпълнявате платежни нареждания към бюджета • импорт на плащания – от вашия счетоводен софтуер • Разкривате разплащателни картови, депозитни и спестовни сметки • напомняния – за вноски по кредит или падеж • Извършвате покупко-продажба на валута на депозит

Благодарим Ви за вниманието! За повече информация относно Банката: www. procreditbank. bg Корпоративен отдел: Благодарим Ви за вниманието! За повече информация относно Банката: www. procreditbank. bg Корпоративен отдел: София 02/ 81 35 250 Пловдив 032/ 90 41 81 Варна 052/ 68 78 28 Бургас 056/ 89 67 81 Плевен 064/ 88 16 35 Велико Търново 062/ 60 34 75