Скачать презентацию Кодування та декодування повідомлень 3 Урок 6 За Скачать презентацию Кодування та декодування повідомлень 3 Урок 6 За

3 клас Урок 6 (1).pptx

  • Количество слайдов: 27

Кодування та декодування повідомлень 3 Урок 6 За новою програмою Кодування та декодування повідомлень 3 Урок 6 За новою програмою

Розділ 2 § 6 Логічна розминка 3 На минулому уроці ми з вами вивчили Розділ 2 § 6 Логічна розминка 3 На минулому уроці ми з вами вивчили вид загадок – логогрифи. Що таке "логогрифи"? Логогрифи – загадки, в яких додаванням до зашифрованого слова чи вилученням з нього певної букви утворюємо нове слово. © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 Спробуйте розгадати логогриф Без Т вода кипить, А з Т Розділ 2 § 6 Спробуйте розгадати логогриф Без Т вода кипить, А з Т учень за нею сидить 3 (Пара– парта) © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 Логічна розминка 3 Метаграми – це загадка, для відгадування якої Розділ 2 § 6 Логічна розминка 3 Метаграми – це загадка, для відгадування якої треба в слові одну літеру замінити іншою. © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 Спробуйте розгадати метаграму 3 Полохлива i струнка, 3 роду оленів Розділ 2 § 6 Спробуйте розгадати метаграму 3 Полохлива i струнка, 3 роду оленів вона. Коли ж змінити К на З, Птах у лісі закує. (Козуля – зозуля) © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 Спробуйте розгадати метаграму 3 Я є в одежі, а коли Розділ 2 § 6 Спробуйте розгадати метаграму 3 Я є в одежі, а коли змінити другу букву, то стану маленькою тваринкою, що любить гратися з дітками (Кишеня кошеня) © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 Загадкові повідомлення © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua 3 Розділ 2 § 6 Загадкові повідомлення © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua 3

Розділ 2 § 6 Загадкові повідомлення Правило кодування: повідомлення замі нили номером в алфавіті. Розділ 2 § 6 Загадкові повідомлення Правило кодування: повідомлення замі нили номером в алфавіті. 18 1 14 2 12 16 31 29 19 32 21 12 28 15 19 32 24 15 21 1 13 18 11 8 6 18 12 20 21 19 Найбільшою річкою України є Дніпро © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua 3 кожну літеру її порядковим

Розділ 2 § 6 Загадкові повідомлення 3 Правило кодування: кожну літеру повідомлення замі нили Розділ 2 § 6 Загадкові повідомлення 3 Правило кодування: кожну літеру повідомлення замі нили її порядковим номером в алфавіті, але відлік літер починається з кінця алфавіту. 30 16 30 19 15 33 31 20 13 13 27 13 18 33 31 23 4 33 33 14 33 11 Говерла Найвища Гора Карпат © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 Загадкові повідомлення 3 Правило кодування: кожну літеру повідомлення замі нили Розділ 2 § 6 Загадкові повідомлення 3 Правило кодування: кожну літеру повідомлення замі нили на наступну в алфавітній послідовності. Лпотуіуфчїа птопгоік иблпо Флсбйоі Конституція основний закон України © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 © Вивчаємо інформатику 3 teach inf. at. ua Розділ 2 § 6 © Вивчаємо інформатику 3 teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 © Вивчаємо інформатику 3 teach inf. at. ua Розділ 2 § 6 © Вивчаємо інформатику 3 teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 © Вивчаємо інформатику 3 teach inf. at. ua Розділ 2 § 6 © Вивчаємо інформатику 3 teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 Висновки 3 Інформацію отримують, передають і зберігають у ви гляді Розділ 2 § 6 Висновки 3 Інформацію отримують, передають і зберігають у ви гляді повідомлень. Повідомлення можна подати текстовим, звуковим, графічним, відео та комбінованим способами, а також у вигляді умовних сигналів і жестів. Збереження повідомлення завжди пов’язано з носієм повідомлення. На вибір носія впливає спосіб подання по відомлення термін його зберігання та , спосіб отримання повідомлення із цього носія. Зафіксовані повідомлення називають даними. © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 Способи подання повідомлень 3 Текстовий Комбінований Умовні жести та сигнали Розділ 2 § 6 Способи подання повідомлень 3 Текстовий Комбінований Умовні жести та сигнали Способи подання повідомлень Звуковий © Вивчаємо інформатику Графічний teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 Висновки 3 Процес обміну інформацією завжди відбувається як пе ретворення Розділ 2 § 6 Висновки 3 Процес обміну інформацією завжди відбувається як пе ретворення інформації на повідомлення, і навпаки – пові домлення на інформацію. Джерело інформації складає на її основі повідомлення, а приймач здійснює зворотний процес: сприймає повідомлення, опрацьовує його і отри муєв такий спосіб інформацію. © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 © Вивчаємо інформатику 3 teach inf. at. ua Розділ 2 § 6 © Вивчаємо інформатику 3 teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 Висновки 3 Під час зберігання або передавання повідомлень від бувається Розділ 2 § 6 Висновки 3 Під час зберігання або передавання повідомлень від бувається кодування повідомлень, тобто подання їх за допомогою визначеного набору символів. Символ – це умовне позначення якогось предмета, поняття або явища. Наприклад, учень пише диктант. © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 Висновки 3 Технічні пристрої передають повідомлення за допомо гою сигналів. Розділ 2 § 6 Висновки 3 Технічні пристрої передають повідомлення за допомо гою сигналів. Наприклад, якщо ви передаєте текстове по відомлення (смс) по мобільному телефону, то телефонний апарат перетворює текст повідомлення на послідовність радіосигналів. Інший телефонний апарат, що сприймає по відомлення, перетворює отримані радіосигнали на послі довність літер, які і зможе прочитати адресат. Обидва пе ретворення повідомлення – з текстової форми на сиг нальнута із сигнальної форми на текстову – виконуються за певними © Вивчаємо інформатику правилами. teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 Висновки 3 У багатьох сучасних технічних пристроях використову ють цифровий Розділ 2 § 6 Висновки 3 У багатьох сучасних технічних пристроях використову ють цифровий спосіб кодування повідомлень. До них на лежитьі комп’ютер. © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua

Розділ 2 § 6 Розгадай ребус е=і © Вивчаємо інформатику Монітор teach inf. at. Розділ 2 § 6 Розгадай ребус е=і © Вивчаємо інформатику Монітор teach inf. at. ua 3

Розділ 2 § 6 Розгадай ребус С і=а © Вивчаємо інформатику teach inf. at. Розділ 2 § 6 Розгадай ребус С і=а © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua Сканер 3

Розділ 2 § 6 Домашнє завдання Проаналізувати § 6, ст. 28 -34 © Вивчаємо Розділ 2 § 6 Домашнє завдання Проаналізувати § 6, ст. 28 -34 © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua 3

Розділ 2 § 6 Фізкультхвилинка © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua 3 Розділ 2 § 6 Фізкультхвилинка © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua 3

Розділ 2 § 6 Правила поведінки та безпеки в комп’ютерному класі © Вивчаємо інформатику Розділ 2 § 6 Правила поведінки та безпеки в комп’ютерному класі © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua 3

Розділ 2 § 6 GCompris Код 121212 © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua Розділ 2 § 6 GCompris Код 121212 © Вивчаємо інформатику teach inf. at. ua 3

3 Урок 6 3 Урок 6