Скачать презентацию Клуб Моето електронно училище Проект Успех 2012 -2013 Скачать презентацию Клуб Моето електронно училище Проект Успех 2012 -2013

24683438eaeef0852045281e04c1f9f5.ppt

  • Количество слайдов: 6

Клуб “Моето електронно училище” Проект “Успех” 2012 -2013 г Клуб “Моето електронно училище” Проект “Успех” 2012 -2013 г

Цели на курса • Изследване нагласата на съвременните ученици и тяхното виждане за визията Цели на курса • Изследване нагласата на съвременните ученици и тяхното виждане за визията на училището на 21 век • Форми на провеждане – дискусия, игри, анализ, експерименти

Задачи на курса • Проучване на съвременните софтуерни решения свързани с електронни средства за Задачи на курса • Проучване на съвременните софтуерни решения свързани с електронни средства за комуникация в учебна среда • Проучване на сайтове на средни училища, предоставящи съвременни средства за комуникация и обучение • Провеждане на експерименти с изследваните софтуерни продукти • Търсене и прилагане възможности за интеграция към сайта на нашето училище • Експерименти, свързани със самостоятелно изработване на сайт и управление на информация • Изследване възможностите на електронна среда за обучение Moodle

РЕЗУЛТАТИ Самостоятелно изработване на сайт и управление на информация – – https: //sites. google. РЕЗУЛТАТИ Самостоятелно изработване на сайт и управление на информация – – https: //sites. google. com/site/djhristo 1996/ https: //sites. google. com/site/myepgvad/ https: //sites. google. com/site/informaticpgvad/ https: //sites. google. com/site/teacherpgvad/ Интеграция на самостоятелно разработен сайт към сайта на училището pgvad. org

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ • Учениците са отворени към самостоятелно търсене на информация и развиват АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ • Учениците са отворени към самостоятелно търсене на информация и развиват творческата си нагласа към обучението Клубът допринесе за • развитието на креативността на учениците: важно качество на обучаемия на 21 век. • Развитие на познавателната активност на учениците • Създаване на по-отговорно отношение кам процеса на обучение • Робота в екип

Перспективи за развитие • Интегриране на уеб базираната среда за обучение и активното и Перспективи за развитие • Интегриране на уеб базираната среда за обучение и активното и използване от всикчи субекти в процеса на обучение