Скачать презентацию Klippmoskén och västra muren Jerusalem Jerusalem Västra Скачать презентацию Klippmoskén och västra muren Jerusalem Jerusalem Västra

76a992ea7f41a3afd5fadf9c3e7ff1e3.ppt

  • Количество слайдов: 18

Klippmoskén och västra muren, Jerusalem Klippmoskén och västra muren, Jerusalem

Jerusalem, Västra muren (Klagomuren). Det sista som finns kvar av det gamla judiska templet. Jerusalem, Västra muren (Klagomuren). Det sista som finns kvar av det gamla judiska templet.

Det judiska kvarteret, väster om klippmoskén, Jerusalem Det judiska kvarteret, väster om klippmoskén, Jerusalem

Jerusalems tempel • En annan av Israels stora historiska gestalter är kung David som Jerusalems tempel • En annan av Israels stora historiska gestalter är kung David som gjorde Jerusalem till Israels huvudstad för 3. 000 år sedan. Det var dennes son, den vise Salomo som lät bygga det magnifika templet. Efter Salomo splittrades nationen i två delar, Israel i norr (där den vackra sjön Genesaret ligger) och Juda rike i söder. På 700 -talet f Kr ödelades nordriket av assyrierna, och befolkningen fördes bort i fångenskap. Något århundrade senare erövrades Juda rike av främmande härar, Salomos Tempel raserades och stora delar av befolkningen bortfördes i exil. Efter den 70 -åriga babyloniska fångenskapen återuppbyggdes templet, det judiska gudstjänstlivets centrum, under ledning av Serubbabel. Omkring år 70 e Kr förstördes det på nytt, denna gång av den romerska krigsmakten under ledning av Titus.

Jerusalems tempel forts. . • En liten rest av detta tempel finns faktiskt kvar, Jerusalems tempel forts. . • En liten rest av detta tempel finns faktiskt kvar, det som nu kallas Västra muren (tidigare Klagomuren). Via denna länk kan man se en direktbild av Västra muren i gamla staden i Jerusalem. En kamera finns uppställd på platsen och med 60 sekunders mellanrum uppdateras bilden. Det är alltså möjligt att genom högst en minut gamla stillbilder följa vad som händer där just nu. Fromma judar syns i bön vid muren, som betraktas som en helig böneplats. Ett faktum är att man kan sända sin bön via Internet ( det finns en länk på samma sida!) och få den nedtecknad och placerad i själva muren!

Jerusalem som helig stad • Tiden mellan år 70 (då Jerusalem förstördes och judarna Jerusalem som helig stad • Tiden mellan år 70 (då Jerusalem förstördes och judarna förskingrades över världen) och 1948 då staten Israel utropades av premiärministern David Ben Gourion kan beskrivas med det grekiska ordet Diasporan (som betyder förskingring). Enligt FNbeslutet 1947 skulle Jerusalem vara en öppen stad för alla, såväl judar som muslimer och kristna. Den gamla staden, med tempelplatsen kom dock att stängas för judarna. Området erövrades emellertid av Israel under 6 -dagarskriget i juni 1967. Målet var just att få tillträde till Västra muren, den sista resten av det gamla templet. På tempelplatsen är sedan 600 -talet den stora ståtliga Klippmoskén uppförd. Platsen betraktas alltså som helig av såväl judar som muslimer. Men även av kristna, eftersom platsen för Jesu korsfästelse och begravning enligt traditionen finns alldeles i närheten. Via dolorosa, lidandets väg, är den väg där Jesus bar korset på väg till avrättningsplatsen.

Tempelberget, Jerusalem Mitt på det s. k. Tempelberget - under den nuvarande Klippmoskén är Tempelberget, Jerusalem Mitt på det s. k. Tempelberget - under den nuvarande Klippmoskén är platsen för den klippa där judarna traditionellt anser att deras förfader Abraham en gång var nära att offra sin son Isak.

Abraham, Isak och Gud Abraham, Isak och Gud

Tempelberget forts. . • Men samma klippa mitt på Tempelberget sägs av muslimerna vara Tempelberget forts. . • Men samma klippa mitt på Tempelberget sägs av muslimerna vara den plats där Muhammeds bevingade häst Al Burak ("Blixten") - med kvinnohuvud och påfågelsstjärt tog avstamp då profeten enligt legenden färdades tillbaka till Mecka efter att ha besökt Jerusalem. Det sägs att Muhammed från Tempelberget klättrade uppför en stege genom de sju himmelska sfärerna, ända upp till Allah

Al Buraq Al Buraq

Jerusalem för de kristna • För människor som är kristna så är Jerusalem en Jerusalem för de kristna • För människor som är kristna så är Jerusalem en helig stad för att det var den stad Jesus besökte och firade påsk (han var jude), det var även där han fick lida och dö och uppstå från de döda. I Jerusalem så finns det många heliga platser för de kristna (till exempel Gravkyrkan, att vandra den väg som Jesus gjorde när han skulle korsfästas - Via Dolorosa, Getsemane - den trädgård där de tar Jesus tillfånga, Dormitionskyrkan - på platsen där man tror att Jesus jordiska mamma dog - Maria, Coenaculum - den sal där man tror att Jesus började med att ha nattvard med sina lärjungar, Himmelsfärdskyrkan - kyrkan på den plats där man tror att den uppståndne Jesus steg upp till himlen).

Mekkas stora moské med Kaba i mitten Mekkas stora moské med Kaba i mitten

Kaba Kaba

 • Kaba är en stor kubisk byggnad som står mitt på gården i • Kaba är en stor kubisk byggnad som står mitt på gården i moskén Masjid-ul-Haram i Mekka. Den är täckt av svart tyg med guldbroderade skrifter från Koranen. I dess ena hörn är den svarta stenen inmurad som enligt traditionen gavs till Ismail av Gabriel. Varje muslim bör om möjligt en gång under sitt liv delta i vallfärden (hajj) till Mekka och där gå sju varv moturs runt Kaba och helst röra eller kyssa stenen. Vallfärden är en av islams fem pelare.

 • Inom islam är Ismael, eller som muslimer kallar honom Ismail (arabiska: , • Inom islam är Ismael, eller som muslimer kallar honom Ismail (arabiska: , ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ Ismāʿīl), Abrahams (Ibrahims) förstfödde son, född av Hagar, och som en utvald profet och Guds budbärare. Hans namn förekommer tolv gånger i Koranen, mestadels i listor över andra profeter. Enligt islam var det Ismail (Ismael) som Abraham var på väg att offra till Gud för att visa sin gudsfruktan och inte, som Bibeln berättar, Saras son Isak. • Både den judiska och den islamiska traditionen anser att Ismail är det arabiska folkets förfader. [1] Enligt muslimsk tradition var Muhammed en ättling till Ismail genom hans son Kedar. [2] • Abraham och Ismail sägs ha lagt grunden för Kaba i Mekka

 • Kaba har genom tiderna raserats och återuppbyggts ett flertal gånger. Muslimerna tror • Kaba har genom tiderna raserats och återuppbyggts ett flertal gånger. Muslimerna tror att Kaba först byggdes av Adam som det första hus där Allah tillbads och att Abraham och hans son Ismael återuppbyggde det. Före Muhammed hade Kaba kommit att bli en helgedom för många hundra olika arabiska stammars gudomar. Muhammed störtade dessa och helgade Kaba åt "den ende sanne Guden" och rensade bort alla spår av "avgudadyrkan" från "okunnighetens tid" (jahiliya).

Medina • Medina (ar. , ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ IPA: [ælmæˈdiːnæl muˈnɑwːɑrɑ] eller ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ IPA: [ælmæˈdiːnæ], Medina • Medina (ar. , ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ IPA: [ælmæˈdiːnæl muˈnɑwːɑrɑ] eller ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ IPA: [ælmæˈdiːnæ], officiellt al Madīnat al Munawwarah, "Det strålande Medina") är en stad i Saudiarabien, men även det arabiska ordet för stad. Staden har störst betydelse som en av islams viktigaste vallfärdsorter och är den muslimska världens heligaste stad näst efter Mekka. Staden hette tidigare Yathrib, innan namnet ändrades till Medina, som enligt vissa källor betyder Profetens stad. Liksom Mekka är Medina förbjudet område för ickemuslimer. Medina var från 622, då Muhammed utvandrade dit från Mekka, till 658, då kalifen Ali flyttade till Kufa, islamväldets huvudstad. • Staden har cirka 1, 3 miljoner invånare. • I Medina finns den näst efter Kaba i Mecka viktigaste helgedomen i den islamiska världen Masjid al-Nabawi, Profetens moské, som innehåller Muhammeds, hans dotter Fatimas och de två första kaliferna Abu Bakrs och Umar ibn al-Khattabs gravar. Vid sidan av dessa står även en tom sarkofag avsedd för Jesus då han vid tidens slut återkommer.

Medina: Masjid Nabawi Medina: Masjid Nabawi