Скачать презентацию Klesající výsledky českého základního a středního školství fakta Скачать презентацию Klesající výsledky českého základního a středního školství fakta

d768c8a215f8ab96b93fe202922af163.ppt

  • Количество слайдов: 74

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky ZŠ/SŠ ohrožují konkurenceschopnost ČR. Výhled je negativní a odkládání řešení nákladné Úvod Klesající výsledky ZŠ/SŠ ohrožují konkurenceschopnost ČR. Výhled je negativní a odkládání řešení nákladné Úvod 1. Proč něco měnit? VÝSLEDKY: České základní a střední školství vykazuje průměrné, klesající a nerovnoměrné výsledky POSTUPY ŘÍZENÍ: Výhled do budoucna je negativní, protože v nejdůležitějších postupech řízení (podpora učitelů a ředitelů, standardy a měření výsledků studentů) české školství výrazně zaostává za nejlepší mezinárodní praxí 2. Co měnit? 3. Jak nastavit proces změny? DŮSLEDKY: Situace je alarmující, protože rané vzdělávání je důležité a odkládání řešení je nákladné. Většina rodičů je však spokojena, což zřejmě snižuje politický mandát ke změně Mc. Kinsey & Company | 1

PRA-ZXY 050 -20101202 -22643 P 1 E Data not available Strength of CZ 1 PRA-ZXY 050 -20101202 -22643 P 1 E Data not available Strength of CZ 1 Scores not included in calculation of average Summary from available PISA data – Czech students vs. OECD countries Average performance of CZ 3 Weakness of CZ 2 Scientific enquiry Scientific explanation Knowledge of science 4 Physical systems Identifying scientific issues Living systems Explaining phenomena scientifically Earth and space systems Using scientific evidence Technology Working Draft - Last Modified 1/12/2011 11: 08: 37 AM Printed 1/11/2011 5: 14: 20 PM Knowledge about science Scientific knowledge 4 Scientific literacy 4 Scientific competencies/skills 4 Support for scientific enquiry Self-belief as science learners Attitudes towards science Interest in science Responsibility towards 1 CZ in 1 st quartile resources and environment 2 CZ in 2 nd and 3 rd quartile th quartile 3 CZ in 4 4 Simple arithmetic (i. e. , non-weighted) average of scores in respective subcategories SOURCE: PISA 2006; Mc. Kinsey & Company analysis Mc. Kinsey & Company | 2 2

PISA results indicate that Czech schools focus more heavily on knowledge of science than PISA results indicate that Czech schools focus more heavily on knowledge of science than other top scoring countries 1 Data from PISA 2006 test on science literacy Focus on skills (knowledge-skill delta)4 Scientific competencies/ skills 2 Equal focus on knowledge and skills Score higher in knowledge of science Focus on knowledge (knowledge-skill delta)4 Finland Canada United Kingdom 2 Germany Japan 2 Korea 3 China – Hong Kong Ireland 3 Austria Canada New Zealand Netherlands Liechtenstein Japan Australia Estonia Australia China – Taipei Switzerland 7 Sweden Korea Netherlands Germany United Kingdom Austria Ireland 7 New Zealand Switzerland 7 Liechtenstein Slovenia Belgium 7 7 Slovenia Czech Republic Belgium 9 China – Macao Sweden Estonia China – Taipei Knowledge of science 3 Czech Republic 1 Includes countries with PISA score above 500 in both categories (knowledge and skills) 2 Average of (i) Identifying scientific issues, (ii) Explaining phenomena scientifically, (iii) Using scientific evidence 3 Average of knowledge of science domains, i. e. , (i) Physical systems, (ii) Living systems, (iii) Earth and space 4 Delta calculated as absolute level of difference between score in knowledge and score in skills. Numbers are rounded SOURCE: PISA 2006; Mc. Kinsey & Company analysis Equivalent to student’s improvement over half of a school year Mc. Kinsey & Company | 3

Výsledky českých studentů jsou navíc nekonzistentní (1/3) – rozdíly mezi studenty Matematika – směrodatná Výsledky českých studentů jsou navíc nekonzistentní (1/3) – rozdíly mezi studenty Matematika – směrodatná odchylka v testech PISA 2006, země OECD Finsko Irsko Dánsko Mexiko Kanada Polsko Australie Island Španělsko Velká Británie Nizozemsko Švédsko USA Japonsko Portugalsko Maďarsko Norsko Korea Turecko Nový Zéland Řecko Lucembursko Slovensko Francie Itálie Švýcarsko Rakousko Německo Česká republika Belgie ZDROJ: OECD PISA 2006; analýza Mc. Kinsey 81 82 85 85 85 86 88 88 88 89 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 96 96 97 97 99 103 106 Mc. Kinsey & Company | 4

Výsledky českých studentů jsou navíc nekonzistentní (2/3) – rozdíly mezi regiony Kraj v ČR Výsledky českých studentů jsou navíc nekonzistentní (2/3) – rozdíly mezi regiony Kraj v ČR Odpovídající země Průměrné výsledky testů PISA 2006 (jen ZŠ) Pořadí země v OECD 1. kraj 504 4. místo 2. kraj 503 5. místo 3. kraj 499 4. kraj 493 5. kraj 487 6. kraj 481 7. kraj 478 8. kraj 476 9. kraj 11. místo 13. místo 20. místo 21. místo 24. místo 470 10. kraj 8. místo 27. místo 460 11. kraj 455 31. místo 12. kraj 455 31. místo 13. kraj 14. kraj 446 33. místo 447 ~1, 5 roku studia Průměr ZDROJ: OECD PISA 2006; analýza Mc. Kinsey 33. místo 476 Mc. Kinsey & Company | 5

Výsledky českých studentů jsou navíc nekonzistentní (3/3) – absolutní úroveň znalostí Procento studentů podle Výsledky českých studentů jsou navíc nekonzistentní (3/3) – absolutní úroveň znalostí Procento studentů podle úrovně čtenářských dovedností – test PISA 2006 100% ▪ 25% 15 -letých 5. úroveň studentů v ČR nemá základní čtenářské dovednosti 4. úroveň ▪ Počet studentů s nejlepšími dovednostmi je nižší než v jiných zemích 3. úroveň 2. úroveň 1. úroveň Pod 1. úrovní 15% 1% 4% Finsko ZDROJ: OECD PISA 2006 10% Česká republika Mc. Kinsey & Company | 6

V oblasti postupů řízení ukazuje náš mezinárodní výzkum a zkušenosti na 3 hlavní oblasti V oblasti postupů řízení ukazuje náš mezinárodní výzkum a zkušenosti na 3 hlavní oblasti ovlivňující výsledky žáků Srovnávací studie školských systémů v zemích, které vykazují nejlepší výsledky (2007)… … ukazuje na 3 nejdůležitější oblasti ovlivňující výsledky žáků Vysoká kvalita a rozvoj učitelů Vysoká kvalita vedení škol/ředitelů Vysoké standardy a odpovědnost za výsledky Mc. Kinsey & Company | 7

Nejlepší školní systémy ve světě podnikají pro dosažení vysoké kvality a rozvoje učitelů konkrétní Nejlepší školní systémy ve světě podnikají pro dosažení vysoké kvality a rozvoje učitelů konkrétní kroky ve 4 oblastech Příklady nejlepší mezinárodní praxe 1 Kvalitní studenti pedagogiky 2 Prakticky Vzdělávání budoucích učitelů je velmi prakticky zaměřené studium (praxe tvoří 20 -40% studia) pedagogiky 3 Profesní rozvoj učitelů Podpora průběžného profesního rozvoje pomocí vzájemného sdílení nejlepší praxe mezi učiteli 4 Zpětná vazba učitelům Učitelé dostávají pravidelné hodnocení a zpětnou vazbu s cílem pomáhat učitelům k dosažení dobrých výsledků ZDROJ: Výzkum Mc. Kinsey Snaha přivést k pedagogice velmi kvalitní studenty (10 -30% nejlepších studentů) Mc. Kinsey & Company | 8

Pedagogické školy nejsou atraktivní pro nejlepší studenty, trend je navíc klesající Kvalita studentů – Pedagogické školy nejsou atraktivní pro nejlepší studenty, trend je navíc klesající Kvalita studentů – dle testu obecných studijních předpokladů (OSP) SCIO, 2009 Obor Procento studentů v top 20% výsledků Průměrný decil Právo 8, 5 Humanitní obory 7, 1 Kvalita studentů (průměrný decil) 5, 6 5, 1 -9% 68% 40% Přírodověda 6, 1 19% Ekonomie 6, 1 23% Lékařství 6, 0 20% Technické obory 5, 6 2009 Procento studentů v top 20% testu -9 p. b. 18% Zemědělství, lesnictví, veterinářství 1998 15% Pedagogika, učitelství a sociální péče ZDROJ: Údaje ze SCIO OSP; analýza Mc. Kinsey 5, 1 10% 1998 2009 Mc. Kinsey & Company | 9

Přestože příklady nejlepší praxe v ČR existují, čeští učitelé obecně dostávají malou podporu pro Přestože příklady nejlepší praxe v ČR existují, čeští učitelé obecně dostávají malou podporu pro svůj rozvoj Příklady současné situace v ČR 1 2 Kvalita studentů pedagogiky Zaměření studia pedagogiky 3 Profesní rozvoj učitelů 4 Zpětná vazba učitelům ▪ Studenti pedagogiky mají nejnižší výsledky v testu SCIO ▪ 10% studentů pedagogiky patří mezi 20% nejlepších studentů celkově ▪ Praktická příprava představuje 4% studijního programu ▪ 37% učitelů si myslí, že vyučující na pedagogických školách mají dostatečný kontakt s praxí ▪ V ~60% škol probíhá zaučování a podpora ze strany zkušenějších učitelů, v ~85% školení dle potřeb učitelů ▪ Učitelé si vzájemně vyměňují zkušenosti v ~10% škol ▪ ~10% učitelů dostává pravidelnou a strukturovanou zpětnou vazbu, ~60% pravidelnou zpětnou vazbu nemá ▪ Hodnocení je ztíženo neexistencí standardů pro učitele ZDROJ: SCIO; Factum Invenio; rozhovory Mc. Kinsey & Company s učiteli Mc. Kinsey & Company | 10

Kvalita řízení školy významně ovlivňuje výsledky studentů, přičemž řízení kvality výuky je nejdůležitější Vliv Kvalita řízení školy významně ovlivňuje výsledky studentů, přičemž řízení kvality výuky je nejdůležitější Vliv ředitele na výsledky studentů Důležitost jednotlivých činností ředitele Výsledky studentů školy Percentily Působnost ředitele Vynikající ředitel Řízení kvality výuky Velmi dobrý ředitel Řízení změn Průměrný ředitel Provoz a administrativa Kvalita řízení školy Percentily Efekt Podporování a podílení se na rozvoji učitelů 0, 84 Koordinace a hodnocení výuky a osnov 0, 42 Stanovení cílů a očekávání 0, 35 Zajištění zdrojů 0, 34 Zajištění spořádaného a vstřícného prostředí ZDROJ: „Meta-analýza“ 69 studií vedení škol uskutečněných mezi lety 1978 a 2001, zahrnuje odhad 14 000 učitelů a 1, 4 milionu studentů , Robert J. Marzano, Timothy Waters, and Brian A. Mc. Nulty, 2005; Viviane Robinson: School Leadership and Student Outcomes, 2007 0, 27 Mc. Kinsey & Company | 11

Ředitelé a zástupci ředitele v ČR věnují velkou část svého času administrativě a provozu Ředitelé a zástupci ředitele v ČR věnují velkou část svého času administrativě a provozu Ředitelé Rozdělení pracovního času, v procentech Řízení kvality výuky Výuka Zástupci ředitele Rozdělení pracovního času, v procentech Řízení kvality výuky 21 Externí komunikace 21 Výuka Operativa Administrativa a provoz ZDROJ: On-line průzkum Mc. Kinsey, provedený mezi 650 řediteli a 450 zástupci ředitele Mc. Kinsey & Company | 12

Pro zlepšení je potřeba se zaměřit na kvalitu výuky ve třídě podpořenou cílenými úpravami Pro zlepšení je potřeba se zaměřit na kvalitu výuky ve třídě podpořenou cílenými úpravami organizace a financování škol Úvod KVALITA VÝUKY VE TŘÍDĚ: Učitelé a ředitelé potřebují větší podporu a jasné vedení, včetně standardů a národního hodnocení ▪ Ředitelé musí docílit lepší rovnováhy mezi zlepšováním kvality výuky, řízením změn a provozem a administrativou ▪ Učitelé by měli mít více příležitostí k rozvoji schopností a lépe sdílet 1. Proč něco měnit? nejlepší praxi. Je také nutné zlepšit kvalitu nových učitelů ▪ Standardy výsledků by měly jasně definovat požadované znalosti a dovednosti. Hodnocení by mělo být zavedeno, ale postupně 2. Co měnit? 3. Jak nastavit proces změny? ORGANIZACE A FINANCOVÁNÍ: I když zlepšení výsledků vzdělávání nevyžaduje radikální zásahy do organizace a financování, změny by měly být podpořeny některými cílenými úpravami PORTFOLIO VZDĚLÁVACÍCH MOŽNOSTÍ: Dalším změnám by měl předcházet návrh komplexního řešení na základě celonárodního dialogu Mc. Kinsey & Company | 13

Navýšení finančních prostředků negarantuje zlepšení výsledků studentů Universal scale score (maximum, median, minimum), in Navýšení finančních prostředků negarantuje zlepšení výsledků studentů Universal scale score (maximum, median, minimum), in PISA 2000 units 580 Finland 525 540 Estonia 520 508 South 500 480 460 440 420 400 380 0 Excellent 561 560 478 471 Armenia Moldova Jordan Syria Philippines Georgia Uruguay Algeria W. Cape Malaysia Romania Turkey Chile Columbia Mexico Tunisia 498 Poland Latvia Croatia Lithuania Slovak Republic Bulgaria Hungary Czech Republic New Zealand Greece Singapore 520 Hong Kong Japan England France 4 Slovenia Germany Australia Portugal Israel Iran Oman Switzerland Belgium Ireland 485 498 Iceland Austria Sweden Italy Spain USA Luxembourg Denmark Good 489 488 Norway Cyprus 464 456 Great 522 Netherlands Bahrain 470 Fair Saudi Arabia Botswana El Salvador Ghana Malta Korea 541 Ontario 533 421 Kuwait Brazil 402 Poor Argentina Azerbaijan 383 380 Morocco 361 0– 1, 000– 2, 000– 3000– 4, 000– 5, 000– 6, 000– 7, 000– 8, 000– 9, 000– 10, 000+ 1, 000 2, 000 3, 000 4, 000 5, 000 6, 000 7, 000 8, 000 9, 000 10, 000 Public spend per student, PPP USD SOURCE: World Bank Ed. Stats; IMF; UNESCO; PISA, TIMSS, PIRLS, Mc. Kinsey & Company 14

Pro každé stádium zlepšování existuje jedinečná skupina opatření a 6 opatření je pro všechna Pro každé stádium zlepšování existuje jedinečná skupina opatření a 6 opatření je pro všechna stádia společných (2/2) Stádium Od nízkých k uspokojivým Od uspokojivých k dobrým Od dobrých k výborným Od výborných k výjimečným Téma Dosažení základních dovedností ve čtení a matematice Vybudování pevných základů Rozvoj profesionálů Zlepšování prostřednictvím kolegů a inovací Skupina opatření 1 ▪ ▪ ▪ Zlepšení profilu nových učitelů a ředitelů – Náborové programy – Příprava na zaměstnání – Požadavky na certifikaci ▪ ▪ Zlepšení profilu stávajících učitelů a ředitelů – Školení při zaměstnání – Koučink – Kariérní dráhy/ řád – Učitelská a komunitní fóra Rozvoj učitelů a ředitelů vlastními kolegy – Kooperativní postupy – Decentralizace pedagogických práv na školy a učitele – Rotační programy a získávání zkušeností na jiných školách ▪ Tvorba dodatečných podpůrných mechanismů profesionály – Omezení administrativní zátěže profesionálů díky zvýšení počtu administrativních pracovníků ▪ Systémově podporované experimenty/ inovace napříč školami – Dodatečné financování inovací – Sdílení inovací učitelů mezi všemi školami ▪ ▪ Společné pro všechna stádia Motivace a základní podpora pro učitele s nedostatečnými dovednostmi – Výukové materiály s rozepsanými instrukcemi – Koučování v otázkách kurikula – Využívání času pro výuku – Návštěvy ve školách z centrály – Odměny za dobré výsledky Pozvednutí všech škol na minimální kvalitativní úroveň – Výkonové cíle – Dodatečná podpora pro školy s nízkými výsledky – Zlepšení infrastruktury škol – Zlepšení/ poskytnutí učebnic Zabezpečení kapacity škol a docházky studentů – Rozšíření kapacity učeben – Splnění základní potřeb studentů, a zlepšení tak jejich docházky ▪ ▪ Data a odpovědnost za výsledky – Transparentnost výsledků školy vůči školám a/nebo veřejnosti – Školní inspekce a inspektoráty Finanční řízení a organizace – Optimalizace počtu škol a učitelů – Decentralizace finančních a řídicích práv – Posílení financování – Model přidělování financí – Organizační optimalizace Pedagogický základ – Přístup ke specializaci škol – Jazyk výuky ▪ Rozhodování na úrovni škol – Sebehodnocen/ Autoevaluace – Nezávislé a specializované školy Úroveň autonomie se zvyšuje , anebo i rozlišje podle, ůrovně výsledků ČR nevyřešila některé důležité elementy z nižších stádií a implementuje i některá opatření z nejvyšších stádií 6 opatření: [1] Revize kurikula a standardů; [2] Revize struktury oceňování a odměňování; [3] Budování technických dovedností učitelů a ředitelů, často prostřednictvím skupinového nebo kaskádového vzdělávání; [4] Hodnocení výsledků studentů; [5] Přizpůsobování výuky s ohledem na výsledky studentů; [ 6] Vypracování politických dokumentů a legislativy v oblasti vzdělávání 1 Celkový počet opatření v každém stádiu: od nízkých k uspokojivým, n-103; od uspokojivých k dobrým, n=226; od dobrých k výborným, n=150; od výborných k výjimečným, n=94 ZDROJ: Databáze opatření Mc. Kinsey & Company | 15

Pro zlepšení je potřeba se zaměřit na kvalitu výuky ve třídě podpořenou cílenými úpravami Pro zlepšení je potřeba se zaměřit na kvalitu výuky ve třídě podpořenou cílenými úpravami organizace a financování škol Úvod KVALITA VÝUKY VE TŘÍDĚ: Učitelé a ředitelé potřebují větší podporu a jasné vedení, včetně standardů a národního hodnocení ▪ Ředitelé musí docílit lepší rovnováhy mezi zlepšováním kvality výuky, řízením změn a provozem a administrativou ▪ Učitelé by měli mít více příležitostí k rozvoji schopností a lépe sdílet 1. Proč něco měnit? nejlepší praxi. Je také nutné zlepšit kvalitu nových učitelů ▪ Standardy výsledků by měly jasně definovat požadované znalosti a dovednosti. Hodnocení by mělo být zavedeno, ale postupně 2. Co měnit? 3. Jak nastavit proces změny? ORGANIZACE A FINANCOVÁNÍ: I když zlepšení výsledků vzdělávání nevyžaduje radikální zásahy do organizace a financování, změny by měly být podpořeny některými cílenými úpravami PORTFOLIO VZDĚLÁVACÍCH MOŽNOSTÍ: Dalším změnám by měl předcházet návrh komplexního řešení na základě celonárodního dialogu Mc. Kinsey & Company | 16

Ředitelé: Dosáhnout lepší rovnováhy mezi řízením kvality výuky a jinými úkoly, což musí být Ředitelé: Dosáhnout lepší rovnováhy mezi řízením kvality výuky a jinými úkoly, což musí být podpořeno úpravou administrativních procesů Aspirace Současná situace Primární zaměření Kvalita výuky Provoz a administrativa Výběr ředitelů Výběr Nábor Příprava ředitelů Důraz na vedení učitelů Důraz na znalost provozu Řízení výsledků ředitelů Zpětná vazba a podpora ředitelů Mlčení Mc. Kinsey & Company | 17

Výběr a příprava ředitelů škol – příklad Singapuru Zaměření na kvalitu výuky ▪ Primární Výběr a příprava ředitelů škol – příklad Singapuru Zaměření na kvalitu výuky ▪ Primární rolí je zvyšování kvality výuky s aspirací vytvářet nejlepší praxi Důsledný výběr kandidátů ▪ Včasné identifikování kandidátů z řad učitelů ▪ Důsledné hodnocení během působení v pozici zástupce ředitele ▪ Selekce poloviny kandidátů po absolvování přípravy na ředitele Dlouhodobá příprava ▪ 4 -6 roků v pozici zástupce ředitele ve 2 -3 různých školách ▪ 6 -ti měsíční kurz na řízení a vedení lidí (podobný kurzům MBA) Systematické řízení výsledků ▪ Pravidelné hodnocení všech ředitelů (roční hodnocení) ▪ Rychlé nahrazení ředitelů se špatnými výsledky; “Nemůžeme kvůli Zdroj: NCSL; Seven claims jedné osobě ohrozit budoucnost 1 000 dětí” Mc. Kinsey & Company | 18

Učitelé: Umožnit sdílení nejlepší praxe a zatraktivnit profesi pro kvalitní kandidáty Současní učitelé Aspirace Učitelé: Umožnit sdílení nejlepší praxe a zatraktivnit profesi pro kvalitní kandidáty Současní učitelé Aspirace Současná situace Sdílení nejlepší praxe Spolupráce a rozvoj Úsilí jednotlivců Řízení výsledků Vedení a zpětná vazba Mlčení Zatraktivnění profese Učitelství jako první volba pro ty nejlepší Často alternativa Praktická příprava na profesi Co a jak učit Co učit Budoucí učitelé Mc. Kinsey & Company | 19

Případová studie výchovně-vzdělávacího systému v Bostonu Podpora ze strany zkušených pedagogů ▪ Každá škola Případová studie výchovně-vzdělávacího systému v Bostonu Podpora ze strany zkušených pedagogů ▪ Každá škola měla kouče ▪ Noví učitelé měli půldenní Studenti splňující cílový standard v 10. třídě 1998 podporu týdně 2004 ▪ Týdenní schůzky učitelů ke Spolupráce mezi učiteli zhodnocení a plánování výuky ▪ Pravidelné pozorování a koučování kolegů ▪ Ředitelé trávili 80% času ve Koučování ze strany ředitelů třídách pozorováním a koučováním učitelů ▪ Ředitelé cílili podporu učitelů kontrolou nad rozpočty na školení ZDROJ: Rozhovory; státní školy v Bostonu; analýza Mc. Kinsey Matematika Čtení Mc. Kinsey & Company | 20

Učitelé: Umožnit sdílení nejlepší praxe a zatraktivnit profesi pro kvalitní kandidáty Současní učitelé Aspirace Učitelé: Umožnit sdílení nejlepší praxe a zatraktivnit profesi pro kvalitní kandidáty Současní učitelé Aspirace Současná situace Sdílení nejlepší praxe Spolupráce a rozvoj Úsilí jednotlivců Řízení výsledků Vedení a zpětná vazba Mlčení Zatraktivnění profese Učitelství jako první volba pro ty nejlepší Často alternativa Praktická příprava na profesi Co a jak učit Co učit Budoucí učitelé Mc. Kinsey & Company | 21

Standardy a hodnocení výsledků by měly být zaváděny postupně Hlavní cíle pro standardy ▪ Standardy a hodnocení výsledků by měly být zaváděny postupně Hlavní cíle pro standardy ▪ Stanovení absolutní úrovně vědomostí a dovedností Možný přístup pro ČR ▪ Změnu zavádět postupně – Fáze 1: dopracování standardů – Fáze 2: vytvoření Hlavní cíle pro hodnocení výsledků ▪ Podpora a informace pro učitele (a studenty) ▪ Informace o výkonnosti systému – Pro zlepšování systému – Pro hodnocení škol/ ředitelů nástrojů (testy, nástroje pro učitele) – Fáze 3: spuštění plošného testování Překážky a rizika pro implementaci v ČR ▪ Chybí podpora veřejnosti v ČR ▪ Neexistuje zkušenost s testováním absolutních znalostí ▪ Hrozí riziko zaměření výuky jen na test ▪ Neúspěch by mohl ▪ Paralelně, ihned zavést zdiskreditovat testování hodnocení výsledků na vzorku škol Mc. Kinsey & Company | 22

Organizace a financování: Odpovědnost za kvalitu na všech úrovních organizace a finance pro priority Organizace a financování: Odpovědnost za kvalitu na všech úrovních organizace a finance pro priority Organizace Aspirace Současná situace Odpovědnost za kvalitu Odpovědnost za výsledky studentů Důraz na provoz Schopnost podpory Primárně pomáhat Primárně postihovat Kvalita pracovníků Kvalitní lidé na všech klíčových pozicích Časté nedostatky v kvalitě lidí Dlouhodobé financování identifikovaných priorit – Financování Finance pro priority Mc. Kinsey & Company | 23

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

BACK UP Mc. Kinsey & Company | 25 BACK UP Mc. Kinsey & Company | 25

Úvod: Proč a jak vznikla tato zpráva? Mc. Kinsey & Company | 26 Úvod: Proč a jak vznikla tato zpráva? Mc. Kinsey & Company | 26

V posledních 5 letech jsme pracovali na více než 300 projektech v 60 zemích V posledních 5 letech jsme pracovali na více než 300 projektech v 60 zemích na všech úrovních vzdělávacího systému (příklady) Severní Amerika: Strategie na přeměnu systémů K-12 v 6 státech USA Evropa: Návrh národní strategie na zlepšení výsledků vysokoškolského vzdělávání a výzkumu 90+ projektů 160+ projektů Jižní Amerika: Program zlepšení dovedností učitelů základních škol v Brazílii Asie: Podpora při tvorbě univerzit pro přípravu pedagogů, ekonomů a pracovníků ve zdravotnictví 25+ projektů 30+ projektů Afrika: Pomoc při tvorbě plánu školských reforem Blízký a Střední východ: Tvorba strategie pro reformu národního výchovněvzdělávacího systému Mc. Kinsey & Company | 27

Naše zpráva o základním a středním školství v ČR má jasné zaměření Příspěvek Mc. Naše zpráva o základním a středním školství v ČR má jasné zaměření Příspěvek Mc. Kinsey k diskuzi o základním a středním školství ▪ Snaha maximalizovat kvalitu výsledků studentů… ▪ … zlepšením řízení školského systému ▪ 3 základní otázky – Proč něco měnit? – Co měnit (zaměření na priority)? – Jak nastavit proces změny? ▪ Nezávislý pohled Mc. Kinsey & Company | 28

Studie vychází z typického přístupu Mc. Kinsey & Company k projektům Mezinárodní zkušenosti Metodologie Studie vychází z typického přístupu Mc. Kinsey & Company k projektům Mezinárodní zkušenosti Metodologie a závěry založené na faktech Poznání specifické situace z pohledu zainteresovaných stran ▪ Přes 300 projektů ve ▪ Analýzy široké palety ▪ Přes 100 rozhovorů s školství a vzdělávání za posledních 5 let ▪ Vlastní mezinárodní výzkum ▪ Publikace zpráv ohledně školství a vzdělávání – např. How the World’s Best -Performing School Systems Come Out on Top zdrojů – Mezinárodní data (Eurydice, PISA OECD, TIMSS, . . . ) – Česká data (Factum Invenio, SCIO, STEM/MARK, ÚIV, …) – Česká i zahraniční odborná literatura ▪ Vlastní diagnostická učiteli, řediteli a ostatními pracovníky ve školství v ČR ▪ On-line průzkum mezi 650 řediteli a 450 zástupci ředitele ▪ Konzultování výsledků s odborníky na školství v ČR metoda Mc. Kinsey & Company, která hodnotí výsledky i postupy řízení výchovně-vzdělávacího systému Mc. Kinsey & Company | 29

Poděkování hlavním odborným poradcům i všem ostatním Ph. Dr. David Greger, Ph. D ▪ Poděkování hlavním odborným poradcům i všem ostatním Ph. Dr. David Greger, Ph. D ▪ Ústav výzkumu a vzdělávání Pedagogické fakulty UK RNDr. Jana Straková, Ph. D ▪ Sociologický ústav Akademie věd ČR Doc. Ing. Daniel Münich, Ph. D ▪ CERGE-EI Prof. Ph. Dr. Stanislav Štech, CSc. ▪ Katedra pedagogické a školní psychologie Ped. F UK ▪ Prorektor UK RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. ▪ Zakladatel a ředitel společnosti SCIO Rozhovory s ~100 lidmi Mc. Kinsey & Company | 30

Mc. Kinsey & Company investuje významné prostředky do pro-bono studií a vlastního výzkumu… ~90 Mc. Kinsey & Company investuje významné prostředky do pro-bono studií a vlastního výzkumu… ~90 Studie Mc. Kinsey & Company Pro-bono a vlastní výzkum kanceláří 5 -10% ~9 000 konzultantů 70%+ z Fortune top 1 000 90 -95% Klientské studie Mc. Kinsey & Company | 31

… v širokém spektru oblastí Bush Clinton Katrina fund The Bill and Melinda Gates … v širokém spektru oblastí Bush Clinton Katrina fund The Bill and Melinda Gates foundation Vypracování strategie a organizace pro fond, který pomáhá obětem hurikánu Katrina Dlouhodobá pokračující spolupráce, která se zaměřuje především na zdraví a vzdělávání Indian School of Business Snižování emisí skleníkových plynů v ČR (2008) Založení první MBA školy v Indii, která má kvalitu srovnatelnou s nejlepšími univerzitami ve světě Vypracování datové základny pro rozhodování o snižování emisí skleníkových plynů v ČR Mc. Kinsey & Company | 32

Odkládání řešení je nákladné: zhoršení výsledků studentů od roku 1995 může snížit HDP v Odkládání řešení je nákladné: zhoršení výsledků studentů od roku 1995 může snížit HDP v roce 2050 o 11% Výsledky českých studentů v testech TIMSS klesají Pokud nedojde ke zvrácení trendu, může výrazně klesnout HDP Matematika Průměr 4. a 8. tříd Roční ztráta v důsledku nižší kvality vzdělání (dle výsledků studentů) V procentech HDP vůči základnímu scénáři 544 -49 Přírodní vědy Průměr 4. a 8. tříd 544 -17 527 495 1995 2007 1995 SOURCE: TIMSS, OECD (2010), analýza Mc. Kinsey 2007 2010 20 30 40 2050 Mc. Kinsey & Company | 33

Navýšení finančních prostředků negarantuje zlepšení výsledků studentů (1/2) Růst reálných výdajů na studenta 1970 Navýšení finančních prostředků negarantuje zlepšení výsledků studentů (1/2) Růst reálných výdajů na studenta 1970 -94 Belgie Velká Británie Změna ve výsledcích studentů 1970 -94 65% Belgie 77% Velká Británie Japonsko 103% 108% -8% Japonsko Německo -5% Německo Itálie Francie Nový Zéland Austrálie 126% 2% -5% Itálie 212% 223% 270% 1% Francie Nový Zéland Austrálie -7% -10% -2% ZDROJ: Celostátní ústav pro informace ve vzdělávání, NEAP, Hanushek (1998), UNESCO, EFA Global Monitoring Report Mc. Kinsey & Company 2005, Pritchett (2004), Woessmann (2002); analýza Mc. Kinsey | 34

Z různých témat jsme si vybrali téma základních a středních škol Témata na pro-bono Z různých témat jsme si vybrali téma základních a středních škol Témata na pro-bono studii, o kterých jsme také uvažovali Ekonomická témata ▪ Vize 2025 pro ČR – Jak posílit dlouhodobou konkurenceschopnost? ▪ Jak podpořit české firmy v růstu na zahraničních trzích Témata z veřejného sektoru ▪ Jak zlepšit výkonnost a efektivitu českého zdravotnictví? ▪ Jak zlepšit produktivitu ve státní správě? ▪ Jak dostat vybranou vysokou školu na světovou úroveň? Mc. Kinsey & Company | 35

Naše zpráva o základním a středním školství v ČR má jasné zaměření Příspěvek Mc. Naše zpráva o základním a středním školství v ČR má jasné zaměření Příspěvek Mc. Kinsey k diskuzi o základním a středním školství ▪ Snaha maximalizovat kvalitu výsledků studentů… ▪ … zlepšením řízení školského systému ▪ 3 základní otázky – Proč něco měnit? – Co měnit (zaměření na priority)? – Jak nastavit proces změny? ▪ Nezávislý pohled Mc. Kinsey & Company | 36

Náš tým, který vypracoval tuto studii, kombinuje lokální znalost a mezinárodní zkušenosti Branislav Kleskeň Náš tým, který vypracoval tuto studii, kombinuje lokální znalost a mezinárodní zkušenosti Branislav Kleskeň ▪ Vedl tým, který vypracoval tuto studii ▪ Spoluvedoucí partner v Evropě na školství Mona Mourshed ▪ Spoluvedoucí partnerka globální praxe zaměřené na školství Ostatní členové projektového týmu Tomáš Svítil Konzultant Helena Šarkanová Konzultantka Tomáš Honěk Konzultant Fenton Whelan Expert Dan Svoboda Jr. Partner Experti Richard Podpiera ▪ Manažer projektu Andy Moffit Expert Mc. Kinsey & Company | 37

Výsledky českých studentů jsou v hlavních testech průměrné Kombinované výsledky testu PISA 2006 (15 Výsledky českých studentů jsou v hlavních testech průměrné Kombinované výsledky testu PISA 2006 (15 -letí) – země EU a OECD 483 553 Čtení ČR Statisticky průměrné 542 Průměr Matematika Statisticky nadprůměrné 492 ČR 510 Průměr 498 Statisticky podprůměrné 529 524 521 519 520 517 516 513 511 509 506 504 502 501 505 502 500 Průměr = 496 493 494 492 485 487 485 482 481 482 476 471 469 464 Přírodní vědy 432 ČR 513 416 410 409 Průměr 500 Česká republika ZDROJ: OECD PISA 2006; analýza Mc. Kinsey & Company | 38

Čeští studenti zaostávají v některých důležitých kompetencích a postojích ke škole Kompetence podle přírodovědných Čeští studenti zaostávají v některých důležitých kompetencích a postojích ke škole Kompetence podle přírodovědných testů PISA 2006 (porovnání s mírou zvládnutí znalostí) ČR Příklad zaostávání v postojích studentů Kladný vztah ke škole Finsko Identifikace vědeckých problémů Vědecké zdůvodnění jevů Použití vědeckých důkazů Nízký výsledek ZDROJ: OECD PISA 2006; TIMSS 2007 Vyvážený profil Vysoký výsledek Turecko Norsko Nizozemsko Rakousko Island Velká Británie Německo Kanada Maďarsko Švýcarsko USA Dánsko Řecko Švédsko Irsko Španělsko Portugalsko Belgie Francie Polsko Lucembursko Finsko Slovensko Itálie Česká rep. Mc. Kinsey & Company | 39

Výsledky českých studentů výrazně klesají TIMSS – Matematika, 4. třídy (~9 -letí) TIMSS – Výsledky českých studentů výrazně klesají TIMSS – Matematika, 4. třídy (~9 -letí) TIMSS – Matematika, 8. třídy (~13 -letí) 607 Hong Kong 597 581 589 Korea 575 557 541 546 519 Průměr TIMSS 509 486 1995 587 1999 2003 2007 ZDROJ: TIMSS 1995, 1999, 2003, 2007; analýza Mc. Kinsey 508 520 1995 1999 504 ČR Průměr 500 TIMSS ČR 2003 2007 Mc. Kinsey & Company | 40

Naše zpráva o nejlepších výchovně-vzdělávacích systémech se stala významným zdrojem informací o efektivní reformě Naše zpráva o nejlepších výchovně-vzdělávacích systémech se stala významným zdrojem informací o efektivní reformě školství Zpráva umožňuje politikům Andreas a úředníkům posoudit své Schleicher, OECD vzdělávací systémy ve (10/2007) světle těch nejlepších Tisk. mluvčí, Ministerstvo školství Singapuru (07/2009) The Economist (10/2007) ZDROJ: Factiva, od r. 2007 Pozornost věnovaná mezinárodním srovnávacím testům a zprávám, jako je ta od Mc. Kinsey, posouvá reformu školství na mezinárodní úroveň Společnost Mc. Kinsey udělala vskutku odvážný krok: na rozdíl od většiny odborníků předkládá politická doporučení na základě výsledků testů PISA… Mc. Kinsey & Company | 41

Vlastní diagnostická metoda pro hodnocení výsledků a postupů řízení vzdělávacího systému Postupy řízení systému Vlastní diagnostická metoda pro hodnocení výsledků a postupů řízení vzdělávacího systému Postupy řízení systému Výsledky systému Diagnostickou metodu jsme vypracovali i na základě podnětů od předních představitelů ze světa vzdělávání Kvalita ▪ Michael Fullan, Canada Konzistence kvality Nákladová efektivita ▪ Peter Hill, Hong-Kong ▪ Thomas Payzan, USA ▪ Andreas Schleicher, OECD ZDROJ: Mc. Kinsey & Company | 42

Čeští studenti zaostávají v některých důležitých kompetencích a postojích ke škole Kompetence podle přírodovědných Čeští studenti zaostávají v některých důležitých kompetencích a postojích ke škole Kompetence podle přírodovědných testů PISA 2006 (porovnání s mírou zvládnutí znalostí) ČR Příklad zaostávání v postojích studentů Kladný vztah ke škole Finsko Identifikace vědeckých problémů Vědecké zdůvodnění jevů Použití vědeckých důkazů Nízký výsledek ZDROJ: OECD PISA 2006; TIMSS 2007 Vyvážený profil Vysoký výsledek Turecko Norsko Nizozemsko Rakousko Island Velká Británie Německo Kanada Maďarsko Švýcarsko USA Dánsko Řecko Švédsko Irsko Španělsko Portugalsko Belgie Francie Polsko Lucembursko Finsko Slovensko Itálie Česká rep. Mc. Kinsey & Company | 43

Nejlepší školské systémy dosahují vysoké kvality a lepší konzistence Kvalita a konzistence kvality v Nejlepší školské systémy dosahují vysoké kvality a lepší konzistence Kvalita a konzistence kvality v testech čtenářských dovedností PISA 2006 Vysoká Kvalita Korea Finsko Kanada Irsko Austrálie Nizozemsko Dánsko OECD průměr Nízká Česká republika 120 110 100 90 80 Konzistentnost kvality Směrodatná odchylka Nízká ZDROJ: OECD PISA 2006 Vysoká Mc. Kinsey & Company | 44

Učitelé v ČR mají nižší platy než v jiných zemích a jejich nástupní plat Učitelé v ČR mají nižší platy než v jiných zemích a jejich nástupní plat je neatraktivní ve srovnání s jinými příležitostmi Základní plat v poměru k HDP na obyvatele 2006 -07, v procentech Minimální plat Nástupní plat 2009, v Kč Maximální plat Velká Británie 186 Rakousko 158 Německo 150 Nizozemsko Programátor 35 377 Odborný pracovník marketingu 28 588 Právník 27 496 145 Irsko Projektant elektro 142 Finsko 122 Průměr EU 25 575 121 Lékař -25% Česká republika Švédsko 54 37 Učitel 16 180 14 280 91 89 ZDROJ: Eurydice (2008); vysokeskoly. cz; lidovky. cz Zdravotní sestra 12 660 Mc. Kinsey & Company | 45

Většina rodičů a učitelů je spokojena, což pravděpodobně snižuje sílu politického mandátu ke změně Většina rodičů a učitelů je spokojena, což pravděpodobně snižuje sílu politického mandátu ke změně Spokojenost se základními a středními školami v ČR V procentech Rodiče ZDROJ: Kalibro; PISA 2006; zprávy z novin Učitelé Mc. Kinsey & Company | 46

Standardy pro žádoucí dovednosti studentů nejsou všem učitelům jasné Příklady standardů – čtení ČR Standardy pro žádoucí dovednosti studentů nejsou všem učitelům jasné Příklady standardů – čtení ČR ▪ Čtení a pochopení textů přiměřené obtížnosti, pro sebe i nahlas Vztah učitelů k standardům RVP/ŠVP 1 Procento souhlasících Znalost RVP ▪ Rozpoznání hlavních myšlenek a podrobností v textu vhodném pro daný věk ▪ Posouzení úplnosti nebo neúplnosti jednoduchého textu OECD ▪ Úroveň 5: Nalezení a případné seřazení nebo skombinování většího počtu složitě vložených informací, z nichž část může být mimo hlavní stať textu. Posouzení, které informace v textu jsou relevantní. Vypořádání se s vysoce hodnověrnými a/nebo protichůdnými informacemi ▪… ▪ Úroveň 1: … Inspirace ze zahraničí Vynikající dovednosti, ne znalosti Vyšší odpovědnost vítána Aktivní vytváření ŠVP Podpora RVP Změna vašich vyučovacích metod Změna kurikula ve škole 1 RVP = rámcový vzdělávací program; ŠVP = školní vzdělávací program ZDROJ: MŠMT; OECD PISA; Kalibro Mc. Kinsey & Company | 47

ČR je jedna z mála zemí v Evropě, kde neexistuje národní hodnocení výsledků studentů ČR je jedna z mála zemí v Evropě, kde neexistuje národní hodnocení výsledků studentů Celostátní hodnocení existuje alespoň v jednom předmětu Celostátní hodnocení neexistuje ZDROJ: Eurydice Mc. Kinsey & Company | 48

Pokud by nebylo možné navýšit celkový rozpočet, existuje prostor pro zvážení počtu žáků na Pokud by nebylo možné navýšit celkový rozpočet, existuje prostor pro zvážení počtu žáků na učitele Čtenářské dovednosti podle testů PISA 2006 Velká Británie Česká republika R 2 = 0. 416 Počet žáků na učitele ZDROJ: OECD PISA 2006; analýza Mc. Kinsey & Company | 49

Změny za posledních 20 let nezabránily zhoršování výsledků studentů. Úspěšné příklady z jiných zemí Změny za posledních 20 let nezabránily zhoršování výsledků studentů. Úspěšné příklady z jiných zemí na nutnost důsledné realizace a řízení změn Úvod POSLEDNÍCH 20 LET: Jak ukazuje nedávná minulost, změnit postoje a chování více než 100 000 učitelů je nesmírně těžký úkol Jsou změny nutné? ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ: Existují však systémy, které zaznamenaly výrazné zlepšení během pouhých 4 -6 let pomocí důsledné realizace a řízení změn Jaké by měly být priority? Jak nastavit proces změny? PŘÍLEŽITOST PRO ZMĚNU V ČR: I když snahy o změnu pravděpodobně narazí z počátku na malou podporu, šance na úspěch existuje díky příkladům nejlepší praxe v ČR a nové vládě se silným mandátem Mc. Kinsey & Company | 50

Úspěšné příklady ze zahraničí ukazují na několik hlavních zásad pro nastavení procesu změny Příprava Úspěšné příklady ze zahraničí ukazují na několik hlavních zásad pro nastavení procesu změny Příprava situace Uskutečnění změn Vysvětlení potřeby změny Priority Prosazování změny shora Realizační mechanizmus Ambiciózní cíle Udržitelnost reformy Rozhodování podle výsledků Mc. Kinsey & Company | 51

Tato situace je alarmující, protože rané vzdělávání je důležité „Raná čtenářská dovednost je jedním Tato situace je alarmující, protože rané vzdělávání je důležité „Raná čtenářská dovednost je jedním z nejzásadnějších faktorů Zpráva OECD PISA determinujících výsledky budoucího akademického a profesního 2003 života jedince. Solidní základní a střední vzdělání umožňuje později přístup k náročnějším kurikulům vyššího vzdělávání. “ Fenton Whelan v knize „Lessons Learned“ „Výsledky testů z matematiky a čtení jsou u 7 -letých dětí silně prediktivní pro jejich příjmy ve třiceti letech, a to i po zohlednění socio-ekonomických vlivů prostředí. “ Studie „Chicago Longitudinal study“ „Studenti, kteří se účastní programů rané intervence, dosahují později vyšších skóre a lepších známek ve čtení a matematice než ti, kteří se těchto programů nezúčastnili. “ Mc. Kinsey & Company | 52

Příklad alternativního náboru – výhody učitelské profese v Anglii Nabídka pro učitele řeší tyto Příklad alternativního náboru – výhody učitelské profese v Anglii Nabídka pro učitele řeší tyto hlavní oblasti Možnosti z dlouhodobého hlediska ▪ Zrychlený kariérní postup pro dobré učitele V komunikaci se zdůrazňují tyto hlavní faktory Vychovávám příští generaci ▪ Možnost přechodu do jiných profesí Rozvoj a podpora Odměňování Smysl a přínos Plat je významný faktor ▪ Školení zaměřená na praktické dovednosti ▪ Zvláštní odměňování pro nadprůměrné učitele, bonus pro obtížně získatelné učitele ▪ Zlepšení prestiže učitelů díky např. mediální kampani Naplnění intelektuální stimulace Práce s dětmi § Během 4 let se učitelé posunuli z 92. místa na nejatraktivnější povolání pro lidi mezi 25 -35 lety § Za poslední 3 roky se počet uchazečů o studium učitelství zvýšil o 35% ZDROJ: Training and Development Agency for Schools (TDA); rozhovory Mc. Kinsey & Company | 53

Stávající portfolio vzdělávacích možností neuspokojuje potřeby hlavních zainteresovaných stran Poptávka po gymnáziích není uspokojena Stávající portfolio vzdělávacích možností neuspokojuje potřeby hlavních zainteresovaných stran Poptávka po gymnáziích není uspokojena Univerzity přijímají i méně připravené studenty Počet absolventů učilišť klesá Podíl přijatých studentů oproti uchazečům Zápis na vysokou školu Procento populačního ročníku Studenti přijatí na střední školu V tisících 141 Učiliště s výučním listem Gymnázia 111 2000 Odborné učiliště s maturitou Gymnázium 73 2006 19 96 2003 20 24 26 SOŠ 128 54 25 54 Podíl absolventů gymnázií Studenti s odborným vzděláním VŠ často nedokončí (30% u SOU oproti 7% u gymnázií) a tento trend navíc sílí ZDROJ: NUOV; OECD; infoabsolvent. cz; Uchazec; UIV -9% -20% SOU 61 49 1998 2009 Mc. Kinsey & Company | 54

Portfolio vzdělávacích možností: Dalším změnám by měl předcházet návrh komplexního řešení na základě celonárodního Portfolio vzdělávacích možností: Dalším změnám by měl předcházet návrh komplexního řešení na základě celonárodního dialogu Hlavní oblasti ▪ Typy škol/ specializace ▪ Podpora a ▪ Specializace: tlak firem na odbornou Názory na řešení v ČR se značně liší doučování studentů ▪ Rozvoj a podpora talentovaných studentů specializaci studentů vs. podpora univerzálního modelu v akademii ▪ Selektivita: velká část rodičů upřednostňují selektivitu českého systému ale talentovaní studenti jsou i na odborných školách ▪ Specializace: podíl studentů v odborném Neexistuje dokonalý model Některé z minulých změn měly nežádoucí důsledky vzdělávání je ~5% v Kanadě či Singapuru, ~25% Korei a ~70% v Nizozemí či Austrálii ▪ Podpora a doučování studentů s nízkými výsledky existuje v různé míře, např. ve Finsku ji dostává přes 20% studentů ▪ Zavedení 8 -letých gymnázií: Odchod 10 -20% žáků z 5. tříd ▪ Zavedení inkluzivního vzdělávání bez podpory učitelů: narušování výuky ze strany nových žáků Mc. Kinsey & Company | 55

Navýšení finančních prostředků negarantuje zlepšení výsledků studentů (2/2) 1 Průměr čtení, matematiky a přírodovědy Navýšení finančních prostředků negarantuje zlepšení výsledků studentů (2/2) 1 Průměr čtení, matematiky a přírodovědy ZDROJ: OECD EAG 2009; PISA 2006; analýza Mc. Kinsey & Company | 56

Reformy školství v ČR nezabránily poklesu výsledků studentů V posledních 20 letech došlo k Reformy školství v ČR nezabránily poklesu výsledků studentů V posledních 20 letech došlo k mnoha změnám 1990 Zavedení víceletých gymnázií 1994 „Kvalita a odpovědnost“ - program rozvoje českého systému vzdělávání 1996 „Zelená kniha“ o českém vzdělávání 2001 „Bílá kniha“ – celostátní program rozvoje českého vzdělávání 2003 Decentralizace a zodpovědnost zřizovatelů za poskytování vzdělávání 2004 Nový školský zákon, nový zákon o pedagogických pracovnících Čtenářské dovednosti Výsledky testů PISA (15 -letí) Základní škola rozšířena na 9 let 1999 Výsledky studentů klesají 2005 -10 2007 -12 492 483 2000 ZDROJ: MŠMT; PISA; TIMMS; analýza Mc. Kinsey 20* Matematika Výsledky testů TIMSS (8. ročníky) 546 520 Vytvoření rámcových vzdělávacích programů (RVP) Vytváření školních vzdělávacích programů (ŠVP) na základě RVP -9 489 -42 504 1995 19* 2007 Mc. Kinsey & Company | 57

I když mnohé země neuspěly, příklady relativně rychlých zlepšení výsledků studentů existují 2000 2006 I když mnohé země neuspěly, příklady relativně rychlých zlepšení výsledků studentů existují 2000 2006 Výsledky testů PISA, 2000 -2006 553 542 535 533 525 519 511 500 497 496 485 475 Polsko Belgie Lichtenštejnsko Zlepšení na dobré výsledky (480 -520) ZDROJ: OECD PISA; analýza Mc. Kinsey Sasko Hong Kong Finsko Zlepšení na vynikající výsledky (520+) Mc. Kinsey & Company | 58

Úspěšné příklady ze zahraničí ukazují na několik hlavních zásad pro nastavení procesu změny (1/2) Úspěšné příklady ze zahraničí ukazují na několik hlavních zásad pro nastavení procesu změny (1/2) Popis hlavních zásad Příprava situace Vysvětlení potřeby změny ▪ Všem stranám je potřeba přesvědčivě vysvětlit důvody pro změnu Prosazování změny shora ▪ Změny musejí přijít shora; pokud za nimi jednoznačně nestojí Ambiciózní cíle premiér a vláda, jen stěží se uskuteční ▪ Nízké cíle neinspirují a nenutí jednat; co do velikosti a rychlosti plnění musejí být cíle ambiciózní, ale přitom realistické Mc. Kinsey & Company | 59

Úspěšné příklady ze zahraničí ukazují na několik hlavních zásad pro nastavení procesu změny (2/2) Úspěšné příklady ze zahraničí ukazují na několik hlavních zásad pro nastavení procesu změny (2/2) Popis hlavních zásad Uskutečnění změn Priority Realizační mechanizmus Udržitelnost reformy Rozhodování podle výsledků ▪ Program se musí zaměřit na zvládnutelný počet priorit a vyžadovat rychlá zlepšení, která reformní snahy hned zkraje podpoří ▪ K dispozici musí být realizační mechanismus sestávající z odpovědné organizační jednotky, schopných lidí a efektivní koordinace ▪ Program musí mít dostatečnou podporu a zdroje – ideálem je široká koalice, která udrží změny v chodu a zajistí stabilní přísun zdrojů ▪ Rozhodnutí musejí vycházet z údajů o výsledcích studentů; je nutné využívat mezinárodních zkušeností, sbírat data o českém systému, sledovat přínos iniciativ a změnu prověřit v pilotním režimu Mc. Kinsey & Company | 60

Pro úspěšné nastavení procesu změny v ČR je nutné zodpovědět několik otázek ▪ 1 Pro úspěšné nastavení procesu změny v ČR je nutné zodpovědět několik otázek ▪ 1 Kdo bude změnu (obsah i proces) prosazovat – premiér, ministerstvo školství nebo kraje? ▪ 2 Jak rodiče a učitele přesvědčit, že změna je nutná a kvalitu vzdělání musíme zvýšit? ▪ 3 Jak změnit postoje a chování více než 100 000 učitelů a ~6 000 ředitelů? ▪ 4 Jak změny financovat, aniž by se snižovaly platy učitelů? ▪ 5 Jak během reformy školského systému, který trvá několik let, neztratit dynamiku? Mc. Kinsey & Company | 61

ČR má podmínky k nastartování změny Výzkum Mc. Kinsey & Company o procesu změn ČR má podmínky k nastartování změny Výzkum Mc. Kinsey & Company o procesu změn ve školství (12/2010) Rámcové podmínky pro úspěšné nastartování a zavedení změny Existence příkladů nejlepší praxe Ekonomická nebo politická krize Nová vůdčí osobnost Mc. Kinsey & Company | 62

1 Back up: Categories defined by OECD’s PISA test can be used to describe 1 Back up: Categories defined by OECD’s PISA test can be used to describe the difference between knowledge and skills in the subject of science PISA definition/categories Sample questions used by PISA ▪ Structure of matter, properties of matter, chemical changes of matter, motions and forces, energy and its transformation, interactions of energy and matter ▪ Explain how ozone is formed in the atmosphere ▪ Knowledge of science 1 Cells, humans, populations, ecosystems, biosphere ▪ What happens when muscles are exercised? ▪ Structure of Earth systems, energy in Earth systems, change in Earth systems, Earth’s history, Earth in space ▪ Why daylight and darkness occur on Earth? ▪ Recognizing issues that are possible to investigate scientifically Identifying keywords to search for scientific information Recognizing the key features of a scientific investigation ▪ Which of the 4 claims about the new type of fabric/ clothes made in the article can be tested through scientific investigation in the laboratory? (e. g. , claims that the material can be washed without being damaged, mass-produced cheaply, etc. )? Applying knowledge of science in a given situation Describing or interpreting phenomena scientifically and predicting changes Identifying appropriate descriptions, explanations, and predictions ▪ Based on the article and the two graphs a student draws conclusion that the increase in the average temperature of the Earth’s atmosphere is due to the increase in the carbon dioxide emission. Before accepting this conclusion, what other factors that could influence the greenhouse effect should be checked for constancy? Interpreting scientific evidence and making and communicating conclusions Identifying the assumptions, evidence and reasoning behind conclusions Reflecting on the societal implications of science and technological developments ▪ Based on the effects of acid rain explained in the article, what will be the mass of a 2. 0 grams marble chip after immersing it in vinegar and drying it overnight? (i. e. , need to find information about bubbles of gas being formed after placing marble into vinegar) Physical systems Living systems Earth and space systems Competencies/ Skills 2 Identifying scientific issues Explaining phenomena scientifically Using scientific evidence ▪ ▪ ▪ ▪ 1 PISA defines also the fourth element of Technology systems, but data was not available for this category; These categories under “knowledge of science” are separate from the “knowledge about science” categories (i. e. , categories that describe scientific enquiry and scientific explanation) 2 Categories selected by PISA due to their connection to key cognitive abilities such as inductive/deductive reasoning, systems-based thinking, critical Mc. Kinsey & Company | 63 decision making, construction and communication of arguments, etc. SOURCE: OECD PISA

4 PISA results indicate that Czech schools focus more heavily on knowledge of science 4 PISA results indicate that Czech schools focus more heavily on knowledge of science than other top scoring countries 1 Data from PISA 2006 test on science literacy Focus on skills (knowledge-skill delta)4 Scientific competencies/ skills 2 Equal focus on knowledge and skills Score higher in knowledge of science Focus on knowledge (knowledge-skill delta)4 Finland Canada United Kingdom 2 Germany Japan 2 Korea 3 China – Hong Kong Ireland 3 Austria Canada New Zealand Netherlands Liechtenstein Japan Australia Estonia Australia China – Taipei Switzerland 7 Sweden Korea Netherlands Germany United Kingdom Austria Ireland 7 New Zealand Switzerland 7 Liechtenstein Slovenia Belgium 7 7 Slovenia Czech Republic Belgium 9 China – Macao Sweden Estonia China – Taipei Knowledge of science 3 Czech Republic 1 Includes countries with PISA score above 500 in both categories (knowledge and skills) 2 Average of (i) Identifying scientific issues, (ii) Explaining phenomena scientifically, (iii) Using scientific evidence 3 Average of knowledge of science domains, i. e. , (i) Physical systems, (ii) Living systems, (iii) Earth and space 4 Delta calculated as absolute level of difference between score in knowledge and score in skills. Numbers are rounded SOURCE: PISA 2006; Mc. Kinsey & Company analysis Equivalent to student’s improvement over half of a school year Mc. Kinsey & Company | 64

4 In addition to lower focus on skills, Czech students have less “knowledge about 4 In addition to lower focus on skills, Czech students have less “knowledge about science” than “knowledge of science” (1/2) Knowledge Data used in the previous charts PISA definition/categories Example ▪ E. g. , structure of matter, properties of matter, chemical changes of matter, motions and forces, energy and its transformation, interactions of energy and matter ▪ Explain how ozone is formed in the atmosphere ▪ E. g. , cells, humans, populations, ecosystems, biosphere ▪ What happens when muscles are exercised? ▪ E. g. , structure of Earth systems, energy in Earth systems, change in Earth systems, Earth’s history, Earth in space ▪ Why daylight and darkness occur on Earth? ▪ E. g. , role of science-based technology, relationships between science and technology, concepts, important principles ▪ Driver has a cup of water in a car. He has to suddenly slam on the brakes. Which side will water spill over most likely? ▪ Focus on the means of scientists (how scientists get data), includes: scientific questions, experiments, data type, measurement, characteristics of results ▪ Students immersed marble chip into vinegar which lead to decrease in mass of the chip. Why they also placed it into distilled water? (i. e. , a question about the control in a scientific investigations) ▪ Focus on the goals of scientists (how scientists get data), includes: hypothesis, theory, model, data representation, logic, rules outcomes ▪ The light-sensitive paper is a dark grey and fades to a lighter color when exposed to sunlight. Which one of these diagrams (showing combination of colors and chemicals used as screens) shows a pattern that might occur? Explain why you chose it Physical systems Of science Living systems Earth and space systems Technology About science Scientific enquiry Scientific explanation SOURCE: PISA 2006; Mc. Kinsey & Company analysis Mc. Kinsey & Company | 65

4 In addition to lower focus on skills, Czech students have less Score higher 4 In addition to lower focus on skills, Czech students have less Score higher in knowledge of science “knowledge about science” than “knowledge of science” (2/2)1 Data from PISA 2006 test on science literacy Focus on knowledge about science (delta)4 Knowledge about science 2 Equal focus on both types of knowledge Focus on knowledge of science (delta)4 Hong Kong-China Japan Finland 3 United Kingdom 4 Canada 4 Finland Germany Hong Kong-China Australia Japan Netherlands Liechtenstein Korea Chinese Taipei Austria 11 Australia Germany Sweden 9 Sweden Switzerland Austria 7 Netherlands United. Kingdom Ireland 7 Liechtenstein Estonia Belgium 6 Ireland Canada Korea Switzerland New Zealand 11 Macao-China Slovenia New Zealand Macao-China 15 Estonia Chinese Taipei Czech Republic Belgium 17 Slovenia Knowledge of science 3 Czech Republic 1 Includes countries with PISA score above 500 in both categories (knowledge and skills) 2 Includes (i) Scientific enquiry (i) Scientific explanation 3 Average of knowledge of science domains, i. e. , (i) Physical systems, (ii) Living systems, (iii) Earth and space 4 Delta calculated as absolute level of difference between score in knowledge about science and score in knowledge of science. Numbers are rounded SOURCE: PISA 2006; Mc. Kinsey & Company analysis Equivalent to student’s improvement over 3/4 of a school year Mc. Kinsey & Company | 66

4 Furthermore, Czech students lag behind students from other countries also in some attitudes 4 Furthermore, Czech students lag behind students from other countries also in some attitudes towards science (1/2) Attitudes Examples of questions ▪ Support for scientific enquiry PISA definition/categories Do you agree with following statements? ▪ The cause of a disease can only be identified by scientific research ▪ Science is important for helping us to understand natural world ▪ Advances in science and technology usually improve people's living conditions Do you agree with following statements? ▪ I can describe the role of antibiotics in the treatment of disease easily/with a bit effort ▪ I learn school science topics quickly ▪ I can easily understand new ideas in school science Do you agree with following statements? ▪ I enjoy acquiring new knowledge in science ▪ I generally have fun when I am learning science topics ▪ It is very/important to me to do well in science ▪ I study school science because I know it is useful for me ▪ I would like to work in a career involving science ▪ I borrow or buy books on science topics ▪ I visit web sites about science topics ▪ ▪ Acknowledge the importance of considering different scientific perspectives and arguments Support the use of factual information and rational explanations Express the need for logical and careful processes in drawing conclusions Interest in science Handle scientific tasks effectively Overcome difficulties to solve scientific problems Demonstrate strong scientific abilities ▪ Self-belief as science learners ▪ ▪ ▪ Indicate curiosity in science and science-related issues and endeavors Demonstrate willingness to acquire additional scientific knowledge and skills, using a variety of resources and methods Demonstrate willingness to seek information and have an ongoing interest in science, including consideration of science-related careers ▪ ▪ Responsibility towards resources and environment SOURCE: PISA 2006 ▪ ▪ ▪ Show a sense of personal responsibility for maintaining a sustainable environment Demonstrate awareness of the environmental consequences of individual actions Demonstrate willingness to take the action to maintain natural resources Do you agree with following statements? ▪ Acid rain/water shortages/nuclear waste, etc. is a serious concern for me and other people in my country ▪ I believe the problems associated with environmental issues will improve over the next 20 years Mc. Kinsey & Company | 67 67

4 Furthermore, Czech students lag behind students from other countries also in some attitudes 4 Furthermore, Czech students lag behind students from other countries also in some attitudes towards science (2/2) Importance of doing well in science 1 Enjoyment of science 2 Mexico United Kingdom Canada Portugal United States Italy Turkey Norway Poland Germany New Zealand Korea Ireland Greece Spain Sweden Netherlands Australia Denmark Iceland Japan Luxembourg Hungary Austria Belgium France Switzerland Finland Slovak Republic Czech Republic Mexico Turkey Hungary Canada France Portugal Slovak Republic Finland Luxembourg Switzerland Norway Denmark Germany Greece United States New Zealand Sweden Belgium Italy Iceland Czech Republic Spain Australia Austria Korea United Kingdom Japan Ireland Netherlands Poland OECD average: * 1 Share of students that answered that doing well in science is important or very important to them 2 Share of students that like to learn about various science topics (i. e. those who answered agree and strongly agree to question “I generally have fun when I am learning science topics”) SOURCE: PISA 2006 Mc. Kinsey & Company | 68

4 Summary from available PISA data – Czech students vs. OECD countries Data not 4 Summary from available PISA data – Czech students vs. OECD countries Data not available Strength of CZ 1 Scores not included in calculation of average Average performance of CZ 3 Weakness of CZ 2 Scientific enquiry Knowledge about science Scientific explanation Knowledge of science 4 Physical systems Identifying scientific issues Living systems Explaining phenomena scientifically Earth and space systems Using scientific evidence Technology Scientific knowledge 4 Scientific literacy 4 Scientific competencies/skills 4 Support for scientific enquiry Self-belief as science learners Attitudes towards science Interest in science Responsibility towards 1 CZ in 1 st quartile resources and environment 2 CZ in 2 nd and 3 rd quartile th quartile 3 CZ in 4 4 Simple arithmetic (i. e. , non-weighted) average of scores in respective subcategories SOURCE: PISA 2006; Mc. Kinsey & Company analysis Mc. Kinsey & Company | 69 69

4 Summary from available PISA data – Czech students vs. top performing countries 1 4 Summary from available PISA data – Czech students vs. top performing countries 1 Data not available Strength of CZ 1 Scores not included in calculation of average Average performance of CZ 3 Weakness of CZ 2 Scientific enquiry Knowledge about science Scientific explanation Knowledge of science 5 Physical systems Identifying scientific issues Living systems Explaining phenomena scientifically Earth and space systems Using scientific evidence Technology Scientific knowledge 5 Scientific literacy 5 Scientific competencies/skills 5 Support for scientific enquiry Self-belief as science learners Attitudes towards science Interest in science 1 With score above 500 in both categories – knowledge and skills 2 CZ in 1 st quartile 3 CZ in 2 nd and 3 rd quartile 4 CZ in 4 th quartile 5 Simple arithmetic (i. e. , non-weighted) average of scores in respective subcategories SOURCE: PISA 2006; Mc. Kinsey & Company analysis Responsibility towards resources and environment Mc. Kinsey & Company | 70 70

Možným vysvětlením vlivu na HDP je snižování konkurenceschopnosti ČR Minulost: ČR má nejvzdělanější pracovní Možným vysvětlením vlivu na HDP je snižování konkurenceschopnosti ČR Minulost: ČR má nejvzdělanější pracovní sílu za konkurenční cenu Současnost: ČR má průměrně vzdělanou pracovní sílu za vysokou cenu Extrapolace: ČR má podprůměrně vzdělanou pracovní sílu za vysokou cenu Cena práce 1 USD na hodinu Cena práce, 2007 USD na hodinu Cena práce, 2014 USD na hodinu 5 12 16 15 14 11 10 4 13 12 9 8 3 11 10 9 7 6 8 7 5 2 4 3 0 1 0 0 6 5 0 480 500 520 540 560 580 0 460 470 480 490 500 510 520 Skóre v matematických testech TIMSS, 8. třídy, 1995 Skóre v matematických testech TIMSS, 8. třídy, 2007 0 440 460 480 500 520 540 Skóre v matematických testech TIMSS, 8. třídy, 2014 1 Data za rok 2000 ZDROJ: TIMSS; EIU Mc. Kinsey & Company | 71

PRA-ZXY 029 -20110512 -23064 P 1 E Pro každé stádium zlepšování existuje jedinečná skupina PRA-ZXY 029 -20110512 -23064 P 1 E Pro každé stádium zlepšování existuje jedinečná skupina opatření a 6 opatření je pro všechna stádia společných (1/2) Stádium zlepšování výsledků Od nízkých k uspokojivým Od uspokojivých k dobrým Téma skupiny opatření Dosažení základních dovedností ve čtení a matematice Společné pro všechna stádia 6 opatření: 1] Revize kurikula a standardů 2] Revize struktury odměňování 3] Budování technických dovedností SOURCE: Mc. Kinsey & Company ZDROJ: Mc. Kinsey & Company Vybudování pevných základů Od dobrých k výborným Rozvoj profesionálů Od výborných k vynikajícím Zlepšování prostřednictvím kolegů a inovací 4] Hodnocení studentů 5] Využívání dat o výsledcích studentů 6] Revize vzdělávací politiky nebo legislativy 72

PRA-ZXY 029 -20110512 -23064 P 1 E Pro každé stádium zlepšování existuje jedinečná skupina PRA-ZXY 029 -20110512 -23064 P 1 E Pro každé stádium zlepšování existuje jedinečná skupina opatření a 6 opatření je pro všechna stádia společných (2/2) Stádium Od nízkých k uspokojivým Od uspokojivých k dobrým Od dobrých k výborným Od výborných k výjimečným Téma Dosažení základních dovedností ve čtení a matematice Vybudování pevných základů Rozvoj profesionálů Zlepšování prostřednictvím kolegů a inovací Skupina opatření 1 ▪ ▪ ▪ Zlepšení profilu nových učitelů a ředitelů – Náborové programy – Příprava na zaměstnání – Požadavky na certifikaci ▪ ▪ Zlepšení profilu stávajících učitelů a ředitelů – Školení při zaměstnání – Koučink – Kariérní dráhy/ řád – Učitelská a komunitní fóra Rozvoj učitelů a ředitelů vlastními kolegy – Kooperativní postupy – Decentralizace pedagogických práv na školy a učitele – Rotační programy a získávání zkušeností na jiných školách ▪ Tvorba dodatečných podpůrných mechanismů profesionály – Omezení administrativní zátěže profesionálů díky zvýšení počtu administrativních pracovníků ▪ Systémově podporované experimenty/ inovace napříč školami – Dodatečné financování inovací – Sdílení inovací učitelů mezi všemi školami ▪ ▪ Společné pro všechna stádia Motivace a základní podpora pro učitele s nedostatečnými dovednostmi – Výukové materiály s rozepsanými instrukcemi – Koučování v otázkách kurikula – Využívání času pro výuku – Návštěvy ve školách z centrály – Odměny za dobré výsledky Pozvednutí všech škol na minimální kvalitativní úroveň – Výkonové cíle – Dodatečná podpora pro školy s nízkými výsledky – Zlepšení infrastruktury škol – Zlepšení/ poskytnutí učebnic Zabezpečení kapacity škol a docházky studentů – Rozšíření kapacity učeben – Splnění základní potřeb studentů, a zlepšení tak jejich docházky ▪ ▪ Data a odpovědnost za výsledky – Transparentnost výsledků školy vůči školám a/nebo veřejnosti – Školní inspekce a inspektoráty Finanční řízení a organizace – Optimalizace počtu škol a učitelů – Decentralizace finančních a řídicích práv – Posílení financování – Model přidělování financí – Organizační optimalizace Pedagogický základ – Přístup ke specializaci škol – Jazyk výuky ▪ Rozhodování na úrovni škol – Sebehodnocen/ Autoevaluace – Nezávislé a specializované školy Úroveň autonomie se zvyšuje , anebo i rozlišje podle, ůrovně výsledků ČR nevyřešila některé důležité elementy z nižších stádií 6 opatření: [1] Revize kurikula a standardů; [2] Revize struktury oceňování a odměňování; [3] Budování technických dovedností učitelů a ředitelů, často prostřednictvím skupinového nebo kaskádového vzdělávání; [4] Hodnocení výsledků studentů; [5] Přizpůsobování výuky s ohledem na výsledky studentů; [ 6] Vypracování politických dokumentů a legislativy v oblasti vzdělávání 1 Celkový počet opatření v každém stádiu: od nízkých k uspokojivým, n-103; od uspokojivých k dobrým, n=226; od dobrých k výborným, n=150; od výborných k výjimečným, n=94 ZDROJ: Databáze opatření Mc. Kinsey & Company 73