Скачать презентацию Клас 8 Предмет Інформатика Тема Основи програмування мовою Скачать презентацию Клас 8 Предмет Інформатика Тема Основи програмування мовою

Клас 8 Предмет.pptx

  • Количество слайдов: 17

Клас 8 Предмет: Інформатика Тема: «Основи програмування мовою Pascal» Клас 8 Предмет: Інформатика Тема: «Основи програмування мовою Pascal»

Тема уроку : «Перша програма мовою Pascal» O Мета уроку: створення першої програми на Тема уроку : «Перша програма мовою Pascal» O Мета уроку: створення першої програми на мові Pascal O Навчальна O- дати основні поняття мови програмування Pascal O- ознайомити з середовищем Pascal O- дати характеристику структури програми в середовищі Pascal O- створити першу програму

Етапи уроку Етап Кількість хвилин I. Організаційний етап 1 -3 хв II. Перевірка домашнього Етапи уроку Етап Кількість хвилин I. Організаційний етап 1 -3 хв II. Перевірка домашнього завдання 2 -4 хв III. Актуалізація опорних знань 3 -5 хв IV. Мотивація навчальної діяльності 2 -4 хв V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу 10 -15 хв 1. 2. 3. 4. Структура програми Оголошення змінних та констант та типи даних Тіло програми Основні поняття про введення даних, та їх виведення на екран VI. Застосування знань умінь та навичок 15 -20 хв VII. Домашнє завдання 1 -2 хв

Фронтальне опитування Фронтальне опитування

O Що таке алгоритм? O Алгоритм, від імені вченого аль- Хорезмі - точний набір O Що таке алгоритм? O Алгоритм, від імені вченого аль- Хорезмі - точний набір інструкцій, що описують порядок дій виконавця для досягнення результату виконання завдання за кінцевий час.

O Які ви знаєте способи запису алгоритмів? O Словесний, блок-схеми, навчальна алгоритмічна мова O Які ви знаєте способи запису алгоритмів? O Словесний, блок-схеми, навчальна алгоритмічна мова

O Що таке сталі та змінні? Яка між ними різниця? O Константа (лат. constans O Що таке сталі та змінні? Яка між ними різниця? O Константа (лат. constans — стала величина, інша назва — стала) — величина, що не змінює свого значення протягом певного процесу. O Змі нна (variable) — об'єкт програми, що має ім’я та значення, яке може змінюватися на певному кроці виконання програми.

Застосування Застосування

1. Структура програми O O O O O program. . . ; uses. . 1. Структура програми O O O O O program. . . ; uses. . . , . . . ; {бажано використовувати на початку} const. . . ; {в одному розділі const може бути кілька оголошень} var. . . ; {в одному розділі var може бути кілька оголошень} begin . . . {тут програмний код} end. {програма закінчується end з крапкою}

2. Оголошення змінних. O В загальному випадку змінні оголушуються за таким принципом: O O 2. Оголошення змінних. O В загальному випадку змінні оголушуються за таким принципом: O O O O var ідентифікатор, . . . : тип; . . . ідентифікатор, . . . : тип; Приклад. Var x, y: real; S, Z: string;

3. Тіло програми. O Тіло програми, грубо кажучи, це область в O O O 3. Тіло програми. O Тіло програми, грубо кажучи, це область в O O O програмному коді, що знаходиться між Begin та End. , що складається з деякої послідовності операторів. Структура тіла програми: Begin <Оператор 1>; …………… <Оператор n >; End. Приклад. begin Read. Ln(n); Write. Ln(n); end.

4. Основні поняття про введення даних, та їх виведення на екран O Для введення 4. Основні поняття про введення даних, та їх виведення на екран O Для введення вихідних даних найчастіше використовується процедура Read. Ln: Read. Ln(A 1, A 2, . . . AK); O Для виведення результатів роботи програми на екран використовуються процедури: Write(A 1, A 2, . . . AK); Write. Ln(A 1, A 2, . . . AK);

Практична робота за комп'ютерами Практична робота за комп'ютерами

Завдання. 1. O Розробити програму яка виводить ім’я та прізвище учня, що виконує це Завдання. 1. O Розробити програму яка виводить ім’я та прізвище учня, що виконує це завдання. (7 -8 хв)

Завдання. 2. O Завдання. 2. Розробити програму, яка сумує два числа. (12 -13 хв) Завдання. 2. O Завдання. 2. Розробити програму, яка сумує два числа. (12 -13 хв)

Домашнє завдання O Завдання. 1. Розробити програму, виводить на екран значення числа Пі. (вказати, Домашнє завдання O Завдання. 1. Розробити програму, виводить на екран значення числа Пі. (вказати, що Пі в мові програмування є константою і позначається «pi» ) O Завдання. 2. Розробити програму множення двох чисел. O Завдання виконувати в робочому зошиті.

Урок закінчено Дякую за увагу! Урок закінчено Дякую за увагу!