Скачать презентацию Kinder- en jeugdhypnotherapeute Inleiding Hypnotherapie Скачать презентацию Kinder- en jeugdhypnotherapeute Inleiding Hypnotherapie

e97aeab5ff29b9c045dc6c2d1a6e158f.ppt

  • Количество слайдов: 26

Kinder- en jeugdhypnotherapeute Kinder- en jeugdhypnotherapeute

Inleiding Inleiding

Hypnotherapie • Vorm van psychotherapie • Trance is het verschijnsel dat bewust wordt opgeroepen Hypnotherapie • Vorm van psychotherapie • Trance is het verschijnsel dat bewust wordt opgeroepen als facilitator • Zelfhypnose • Therapeut faciliteert, suggereert en controleert

Hypnotherapie • Werkwijzen: - Klassiek-modern - Geprotocolleerd-maatwerk - Suggestief-ontdekkend - Probleemanalyserend-probleemoplossend Hypnotherapie • Werkwijzen: - Klassiek-modern - Geprotocolleerd-maatwerk - Suggestief-ontdekkend - Probleemanalyserend-probleemoplossend

Hypnotherapie • Doel: - Hervinden balans in lichamelijk/psychisch functioneren - Verbeteren pijnregulering - Toename Hypnotherapie • Doel: - Hervinden balans in lichamelijk/psychisch functioneren - Verbeteren pijnregulering - Toename gevoel van controle - Uitbreiden van eigen scala van oplossingen

Hypnotherapie • Wordt toegepast door hulpverleners die een speciale erkende opleiding voor therapeutische hypnose Hypnotherapie • Wordt toegepast door hulpverleners die een speciale erkende opleiding voor therapeutische hypnose gevolgd hebben • Geschikt voor psychische, psychosomatische en somato-psychische klachten

Hypnotherapie bij kinderen • Waarom? - Trance is gemakkelijk en aantrekkelijk voor kinderen - Hypnotherapie bij kinderen • Waarom? - Trance is gemakkelijk en aantrekkelijk voor kinderen - Geen bijwerkingen - Stuurt aan op onafhankelijkheid - Korte therapieperiode

Hypnotherapie bij kinderen • Indicaties: - Probleem geschikt voor hypnotherapie - Kind is gemotiveerd Hypnotherapie bij kinderen • Indicaties: - Probleem geschikt voor hypnotherapie - Kind is gemotiveerd - Kind in staat tot relatievorming en onderhouding met therapeut - Gebruik trance niet nadelig - Ouders geven toestemming

Hypnotherapie bij kinderen • Contra-indicaties: - Gevaar van fysieke beschadiging - Gevaar van escalerende Hypnotherapie bij kinderen • Contra-indicaties: - Gevaar van fysieke beschadiging - Gevaar van escalerende emotionele problemen (psychose) - Onvoldoende of foutieve diagnosestelling - Andere behandelvormen prioriteit - Trance of zelfhypnose als manipulatiemiddel - Hypnose voor de show

Hypnotherapie bij kinderen Intake Verwijzing door arts, psycholoog, orthopedagoog Ouders & kind Werkwijze in Hypnotherapie bij kinderen Intake Verwijzing door arts, psycholoog, orthopedagoog Ouders & kind Werkwijze in het algemeen Behandeling Afsluiting

Hypnotherapie bij kinderen • Toestemming vooraf vereist van ouders en kind voor therapie en Hypnotherapie bij kinderen • Toestemming vooraf vereist van ouders en kind voor therapie en contact met derden • Geheimhoudingsplicht voor de therapeut • Inzage in het dossier voor ouders en voor het kind vanaf 12 jaar • Kinderen ouder dan 16 beslissen zelf wie inzage krijgt

Chronische buikpijn en IBS bij kinderen • Prevalentie: 1 -19%; één van de meest Chronische buikpijn en IBS bij kinderen • Prevalentie: 1 -19%; één van de meest voorkomende redenen voor bezoek aan de kinderarts • Angst 80%, depressie 40% • Zeer frequent schoolverzuim 28 - 91% • Spontane remissie 30 -40%, maar 25 -66% symptomen als volwassene

Buikpijn en hypnotherapie • Liefst z. s. m. na onderzoek en evt. medische behandeling Buikpijn en hypnotherapie • Liefst z. s. m. na onderzoek en evt. medische behandeling • Ouders en evt andere direct betrokkenen informeren en inschakelen • Probleem-oplossingsgericht werken is mogelijk wanneer conversie niet verwacht wordt • Waken voor verkapte systeemproblemen

Buikpijn en hypnotherapie Pijn Angst/spanning Spierspanning Spijsvertering Vicieuze cirkel Stress hormonen/ adrenaline Ademhaling Bloeddruk Buikpijn en hypnotherapie Pijn Angst/spanning Spierspanning Spijsvertering Vicieuze cirkel Stress hormonen/ adrenaline Ademhaling Bloeddruk Pijn Angst/spanning

Protocol • Behandeling bestaat uit 6 consulten • Standaard inhoud per consult: - Pijndagboek Protocol • Behandeling bestaat uit 6 consulten • Standaard inhoud per consult: - Pijndagboek bekijken - Ervaringen bespreken - Hypnoseoefening - Huiswerk bepalen • Eerste 3 consulten in 3 opeenvolgende weken, consult 4 & 5 om de 14 dagen en consult 6 vier weken na consult 5 • Consulten zijn uitsluitend met kind, oudergesprekken zijn voor en/of achteraf

Hulpmiddelen • Metaforen, het gebruik van creatieve materialen om te kunnen tekenen, schilderen, knutselen, Hulpmiddelen • Metaforen, het gebruik van creatieve materialen om te kunnen tekenen, schilderen, knutselen, kleien, speelgoed, lees-en prentenboeken, audio-visuele middelen, en niet te vergeten favoriete voorwerpen die het kind meeneemt.

Verbetering na behandeling P<0. 001 100% 90% 80% 70% 60% 50% Niet verbeterd 40% Verbetering na behandeling P<0. 001 100% 90% 80% 70% 60% 50% Niet verbeterd 40% 30 -80% verbeterd 30% > 80% verbeterd 20% 10% 0% SMT HT Na behandeling (3 mnd) SMT HT 1 jaar F-U

Praktijkgegevens 60% Praktijkgegevens 60%

www. hypnosebijbuikpijn. nl www. hypnosebijbuikpijn. nl

Conclusie • Hypnotherapie is als complementaire behandelvorm zéér doeltreffend bij kinderen met buikpijn. • Conclusie • Hypnotherapie is als complementaire behandelvorm zéér doeltreffend bij kinderen met buikpijn. • Is dit ook het geval bij andere klachten? !

Adressen • Nederlandse vereniging voor hypnose (Nvv. H) Postadres: Postbus 96, 4000 AB Tiel Adressen • Nederlandse vereniging voor hypnose (Nvv. H) Postadres: Postbus 96, 4000 AB Tiel Homepage: www. nvvh. com Telefoon: 0344 -611426 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) Postadres: Postbus 86, 4000 AB Tiel Homepage: www. nbvh. nl Telefoon: 0344 -655064

Literatuur • Handboek moderne hypnotherapie, Barbelo Uijtenbogaardt, Kosmos Uitgevers 2001, ISBN 90 215 9969 Literatuur • Handboek moderne hypnotherapie, Barbelo Uijtenbogaardt, Kosmos Uitgevers 2001, ISBN 90 215 9969 4 • Heelheid in wording, Jos Olgers, Zwerk Uitgevers 2005, ISBN 90 7747 806 X • Hypnose in de kinderschoenen, Nvv. H, Reader congres AMC 2005 werkgroep kinderhypnose • Hypnosis and Hypnotherapy with Children, K. Olness, Guilford Press 1996, ISBN 1 -57230 -054 -X • Scripts & Strategies in Hypnotherapy with Children, Lynda Hudson, Crown House Publishing Ltd Wales UK 2009, ISBN 978 -184590139 -4 • Hypnotherapy for children with functional abdominal pain or irritable bowel syndrome: a randomized controlled trial. A. M. Vlieger e. a. , Gastroenterology, 2007 p. 1430 -6

Kinder- en jeugdhypnotherapeute Praktijkadres: Schildstraat 24, 6444 XM Brunssum Telefoon: 045 -5271288 of 06 Kinder- en jeugdhypnotherapeute Praktijkadres: Schildstraat 24, 6444 XM Brunssum Telefoon: 045 -5271288 of 06 -28773744 Website: www. majellalammers. nl E-mail: majellalammers@home. nl