Скачать презентацию Кількість промислових підприємств та частка малих промислових підприє Скачать презентацию Кількість промислових підприємств та частка малих промислових підприє

статистика стратег мен.ppt

  • Количество слайдов: 6

Кількість промислових підприємств та частка малих промислових підприє за 2001 -2006 рр. Види діяльності Кількість промислових підприємств та частка малих промислових підприє за 2001 -2006 рр. Види діяльності 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Промисловість 47348 50302 52336 53497 54558 54408 із них частка малих промислових підприємств, % 79, 52 81, 10 82, 74 82, 47 82, 18 81, 41 Добувна промисловість 1057 1144 1141 1271 1360 1517 Переробна промисловість 44583 47072 48740 49584 50487 50038 в т. ч. легка промисловість 4398 4671 4847 4858 4746 4554 із них частка малих підприємств, % 81, 04 83, 73 86, 42 86, 52 86, 33 86, 63 текстильна та пошиття одягу 3667 3933 4114 4147 4050 3906 виробництво шкіри та шкіряного взуття 731 738 733 711 696 648 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 1708 2086 2455 2642 2711 2853

Структура промисловості України за 1990 – 2006 рр. , (%) Галузева структура 1990 1995 Структура промисловості України за 1990 – 2006 рр. , (%) Галузева структура 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 Промисловість - усього 100 100 Виробництво та розподілення 3, 2 електроенергії, газу та води 11 12, 1 11, 2 16, 3 15, 9 18, 3 Металургія 12, 1 23, 4 29, 8 22, 1 23, 3 22, 1 21, 9 Машинобудування 30, 5 16, 0 13, 4 13, 3 12, 7 12, 5 5, 9 100 100 Хімічна та нафтохімічна 5, 5 промисловість 7, 0 7, 2 6, 4 Виробництво нафтопродуктів 5, 7 13, 2 10, 1 8, 3 9, 1 9, 4 8, 0 Харчова промисловість 18, 6 15, 1 16, 8 18, 9 15, 8 16, 3 15, 5 Легка промисловість 10, 8 2, 8 Інші галузі 13, 6 11, 5 9, 6 1, 4 1, 2 1, 1 17, 5 14, 7 16, 1 16, 3

Індекси обсягу продукції промисловості за видами діяльності з 2006 рр. 2000 до 19 90 Індекси обсягу продукції промисловості за видами діяльності з 2006 рр. 2000 до 19 90 2000 д о 1 9 9 9 2001 до 2000 2003 до 2 0 0 2 2004 д о 2 0 0 3 2005 до 2 0 0 4 2006 д о 2 0 0 5 57 113, 2 114, 2 115, 8 112, 5 103, 1 106, 2 Добувна промисловість - 106, 4 103, 3 105, 5 104, 1 104, 4 105, 8 Переробна промисловість - 116, 6 117, 2 118, 2 114, 6 103, 0 106, 3 в т. ч. легка промисловість 39 136, 4 113, 8 104, 0 113, 6 100, 3 98, 1 текстильна та пошиття одягу 112 139, 8 114, 7 102, 9 114, 0 102, 6 95, 2 виробництво шкіри та шкіряного взуття 36 124, 6 110, 3 107, 5 112, 5 91, 9 110, 3 - 98, 2 102, 6 104, 7 98, 9 102, 9 106, 7 Види діяльності Промисловість Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

Збиткові промислові підприємства за 1995 -2006 рр. 1995 Загальна кількість промислових підприємств в т. Збиткові промислові підприємства за 1995 -2006 рр. 1995 Загальна кількість промислових підприємств в т. ч. частка збиткових підприємств, % Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн. . Сума збитків, млн. грн. 1999 2001 2003 2004 2005 2006 - - 47348 52336 53497 54558 54408 12 55 42, 2 39, 9 9343 7429 8537 7137 - 17343 9810 11943 12950 37, 5 36, 5 18936 28264 8888 34, 7 34699 11203

Рис. Індекси основного капіталу та інвестицій в основний ка 1990 р. Рис. Індекси основного капіталу та інвестицій в основний ка 1990 р.

Статистичні показники, що характеризують ринок праці Украї Укра 1995 -2006 рр. 1995 Економічно активне Статистичні показники, що характеризують ринок праці Украї Укра 1995 -2006 рр. 1995 Економічно активне населення, тис. чол. в т. ч. частка зайнятих, %. 25562, 1 2000 2003 2004 22830, 8 22171, 22202, 4 3 2005 2006 22280, 8 22245, 4 94, 37 88, 37 90, 94 91, 41 92, 82 93, 19 - 20, 14 18, 60 18, 36 18, 28 18, 15 частка безробітних, % 5, 63 11, 63 9, 06 8, 59 7, 18 6, 81 Економічно неактивне населення, тис. чол. 12110, 0 13318, 4 13687, 6 13622, 9 13559, 7 13542, 1 Середньорічна кількість найманих працівників по промисловості, тис. осіб. 5035 4061 3416 3408 3416 3362 Середньорічна кількість найманих працівників по легкій промисловості, тис. осіб. 352 262 156 150 147 133 2 17 7 6 5 5 частка зайнятих по промисловості, % Навантаження на одне робоче місце, осіб.