Скачать презентацию Київський національний університет імені Тараса Шевченка Аналітична доповідь Скачать презентацию Київський національний університет імені Тараса Шевченка Аналітична доповідь

1056cf9cb1721ae89b264109912cf5a7.ppt

  • Количество слайдов: 22

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Аналітична доповідь “НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Київський національний університет імені Тараса Шевченка Аналітична доповідь “НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ПІДСУМКИ ЗА 2011 РІК” Валерій Іванович Григорук, Проректор з наукової роботи. професор, доктор фізико – математичних наук Phone/Fax: +380 44 239 32 40 E- mail: [email protected] kiev. ua

З історії університету: Головний “червоний” корпус університету побудовано в 1842 р. Чому “червоний” ? З історії університету: Головний “червоний” корпус університету побудовано в 1842 р. Чому “червоний” ? Червоний і чорний – кольори ордена Святого Володимира, іменем якого свого часу називався університет “Корисність, честь і слава“ гасло нанесене на ордені та на гербі Університету

Університет сьогодні: Київський національний університет імені Тараса Шевченка - один із найбільших навчальних закладів Університет сьогодні: Київський національний університет імені Тараса Шевченка - один із найбільших навчальних закладів вищої освіти України, в якому на 184 кафедрах 14 факультетів та 7 інститутів навчається понад 25 000 студентів N Академік Леонід Губерський, Ректор Університету з травня 2008 року S Корпуси університету розташовано на трьох віддалених територіях у м. Києві Північний кампус Південний кампус Центральні корпуси

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Науковий Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Науковий потенціал Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році: - 2432 науково-педагогічних працівники, - 990 штатних співробітників НДЧ, - 117 докторантів, - 1622 аспіранти. В університеті працюють 23 академіки та 32 члени – кореспонденти Національних академій наук України У 2011 році лави науково-педагогічних працівників поповнили: 7 випускників докторантури та 9 випускників аспірантури. До складу працівників НДЧ зараховано 35 випускників аспірантури та 5 випускників університету.

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Динаміка Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Динаміка наукового потенціалу за період 2007 – 2011 рр. Показники 2007 2008 2009 2010 2011 5171 5223 5335 5197 5146 - науково-педагогічні працівники 2089 2175 2302 2363 2432 - наукові працівники 1231 1251 1199 1020 990 - докторанти 116 129 126 123 116 - аспіранти 1735 1668 1709 1691 1608 - науково-педагогічні працівники 390 393 451 468 465 - наукові працівники 55 57 56 52 55 - науково-педагогічні працівники 1144 1129 1272 1334 1388 - наукові працівники 414 457 480 494 452 Залучено до наукової діяльності (осіб) у тому числі: Доктори наук Кандидати наук Університет володіє значним кадровим науковим потенціалом і здатен на сучасному рівні виконувати найскладніші наукові дослідження. Разом із тим, насторожує невпинне зменшення кількості працівників НДЧ. За станом на 01. 02. 2012 р. в складі НДЧ – 975 працівників (у 2011 р. – 990).

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Підготовка Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів Атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів в університеті за 119 науковими спеціальностями проводили 43 спеціалізовані вчені ради (5 % від кількості спеціалізованих вчених рад в Україні) (з природничих наук – 17, з гуманітарних – 26) В цих радах відбулося 506 захистів (59 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 436 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук). У спецрадах з природничих наук відбулися захисти 158 дисертаційних робіт (23 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 135 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук), з гуманітарних наук – 348 (47 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 301 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук).

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Підготовка Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів Докторантура У 2011 році в докторантурі університету перебували 116 докторантів, що складає 10% від загальної кількості докторантів в Україні.

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Аспірантура, Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Аспірантура, ад’юнктура У 2011 році за 140 спеціальностями навчалися 1608 аспірантів: 1130 – з відривом від виробництва, 478 – без відриву від виробництва, що становить 9% від загальної кількості аспірантів в Україні. В ад’юнктурі навчалися 13 ад’юнктів.

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Обсяги Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Обсяги фінансування наукових досліджень (2009, 2010, 2011 рр. ) № за/п 1. Показники Загальний обсяг фінансування (всі джерела), тис. грн. В тому числі: -фінансування за рахунок загального фонду бюджету, Sбюд, тис. грн. - фінансування науки за рахунок спец. фонду бюджету (Scп), тис. грн. Ефективність, Scп/Sбюд 2. Міжнародні гранти, тис. грн. Ефективність, (Scп + Sгранти)/Sбюд 2009 2010 2011 60536, 6 68649, 1 83198, 8 52801, 9 59576, 0 59065, 3 7734, 7 9073, 1 11887, 7 0, 14 0, 15 0, 20 8613, 9 11795, 2 12245, 8 0, 31 0, 36 0, 41 Рівень позабюджетного фінансування має бути покращений! (Обсяг фінансування на одного науковця в університеті складає 10, 6 тис. дол. /рік. В США ~ 200 тис. дол. /рік. )

Характеристика джерел фінансування наукових досліджень у 2011 році (детальніше), (тис. грн. ) Показники За Характеристика джерел фінансування наукових досліджень у 2011 році (детальніше), (тис. грн. ) Показники За рахунок всіх джерел Загальний обсяг фінансування Фінансування із загального фонду (Sбюд. ) – % до загального фінансування науки Фінансування за рахунок спеціального фонду Укладено договорів, профінансовано, (Sсп. ) % до загального фінансування науки в університеті у тому числі: Міністерство ОНМС, інші міністерства та відомства Підприємства, організації та фірми Кошти УНТЦ (накладні витрати) План факт 67400, 8 71141, 8 59065, 3 87, 6 59065, 3 83, 0 8335, 5 – 12, 4 – 11887, 7 16, 0 6251, 6 2083, 9 8371, 9 1350, 1 – 188, 8 Загальний фонд бюджету: 58280, 1 тис. грн. , у тому числі – фундаментальні дослідження (КПКВ 2206010): 53594, 8 тис. грн. ; – прикладні розробки та технічне оснащення наукової бази університету (КПКВ 2206020) – 4685, 3 тис. грн. ; – проведення з’їздів, …(КПКВ 2206040) – 102, 7 тис. грн. ; – фінансова підтримка розвитку інфраструктури у сфері науки (КПКВ 2201340) – 682, 5 тис. грн.

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Тематичний Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Тематичний план наукових досліджень у 2011 році включав: - 138 науково-дослідних робіт, 68 з яких завершені у 2011 році, а 70 є перехідними. Всі наукові дослідження виконувалися в рамках 11 загально- університетських комплексних наукових програм. За рахунок коштів загального фонду бюджету виконувалися 57 наукових тем. За рахунок коштів спеціального фонду бюджету (договірні наукові дослідження) виконувалася 81 науково-дослідна тема та 91 договір по наданню платних послуг у сфері науки. 35 науково-дослідних робіт за договорами із замовниками у 2011 році були складовими частинами державних і галузевих програм (планів). Співвідношення обсягів фінансування фундаментальних і прикладних досліджень становить - по загальному фонду – 11: 1, - по спеціальному фонду держбюджету – 1: 3

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Найбільш Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Найбільш активними замовниками науково-дослідних робіт були: - Міністерство освіти і науки України (46 тем), - Інститути НАН України (5 тем), - Служба зовнішньої розвідки України (3 теми ). Для наукового забезпечення потреб центральних органів виконавчої влади України університет співпрацював з Міністерствами та Державними комітетами України, іншими державними установами країни, зокрема, з - Міністерством фінансів України, - Державною службою геології та надр України, - Державним агенством водних ресурсів України, -Київською міською державною адміністрацією. Наукові дослідження проводилися також за міжнародними грантами та за кошти міжнародних фондів, фірм і організацій (УНТЦ, ТЕМПУСТАСІС, НАТО, CRDF, ”West African Sinergies BV” (Нідерланди), BCH “Research L. L. P” (Велика Британія), Limited liability company “Samsung Electronics Ukraine Company” (Корея)). Обсяг коштів на ці дослідження склав 13590, 0 тис. грн.

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року РЕЗУЛЬТАТИ Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року РЕЗУЛЬТАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ, СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК Рівень цих досліджень можна характеризувати публікаціями. У 2011 році науковими та науково-педагогічними працівниками університету опубліковано: - 227 монографій (у 2010 р. – 175), - 98 підручників, із них із грифом – 58 (у 2010 р. опубліковано 116 підручників), - 312 навчальних посібників, із них із грифом – 78 (у 2010 р. опубліковано 370), Загальний обсяг опублікованих монографій, підручників та посібників складає 8358, 26 друкованих аркушів. - наукових статей, у тому числі 949 – за кордоном, 7318 (у 2010 р. – 6748 та 898 – відповідно). Найбільше наукових статей за кордоном у 2011 році опубліковано працівниками факультетів: - фізичний (170); - хімічний (149); - економічний (107). 946 статей занесено до наукометричної бази SCOPUS Опубліковано в журналах з Імпакт - фактором (IF): IF більше 3 - 74 статті, IF від 3 до 1 - 215 статей, IF від 1 до 0 - 1149 статей.

Короткий опис перспективних прикладних досліджень (декілька прикладів із напрямів охорони довкілля та охорони здоров’я) Короткий опис перспективних прикладних досліджень (декілька прикладів із напрямів охорони довкілля та охорони здоров’я) - Розпочато підготовку наукових обґрунтувань на створення регіонального ландшафтного парку «Міусинський» та кількох нових ботанічних заказників загальнодержавного значення у Луганській області. - Розроблено та здійснено прогнозну оцінку імовірності надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру по регіонах України. - Розроблено засади математичного моделювання оцінки ризиків природних і природнотехногенних катастроф із застосуванням сучасних методів ризик-аналізу стану геологічного середовища. - Проведено континуальну оцінку гідроморфологічного стану Верхньої Тиси та розроблені рекомендації стосовно ефективного управління русловими процесами при реалізації схеми протипаводкового захисту в басейні р. Тиса. - Встановлено екологічно збалансовані критерії застосування біологічно активних речовин за умов недостатнього забезпечення рослин азотом та фосфором. - Розроблено методи діагностики та корекції функціонального стану організму людини на основі одночасних вимірювань температури в точках акупунктури сегментів грудного відділу хребта. - Розроблено роботизований лікувально-реабілітаційний комплекс для хворих з найпоширенішими опорно-руховими захворюваннями. - Створюється програмне забезпечення для прогнозування розвитку остеопорозу при різних варіантах лікування. - Розробляються математичні методи і алгоритми для ранньої діагностики онкологічних захворювань молочної залози.

Наукова робота студентів, аспірантів та молодих вчених 19440 Кількість студентів (очної форми) 4940 Кількість Наукова робота студентів, аспірантів та молодих вчених 19440 Кількість студентів (очної форми) 4940 Кількість студентів (заочної форми) 211 Студентів у 2 -му турі олімпіад Переможців 2 – го туру олімпіад / міжнародних олімпіад 97/(18 – міжн. ) 100 Студентів-учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР Студентів-переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 25 Студентів, які отримують стипендії президента України 19 Студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівня / міжнародні стипендії 86 / (13 – міжн. ) Кількість наукових статей , співавторами яких є студенти 567 з них, студенти є одноосібними авторами 539 Із 6748, опублікованих у 2011 році статей, студентами одноосібно опубліковано 539 (8, 0 %) аспірантами (у співавторстві) опубліковано 1020 (15, 1 %) молодими вченими (у співавторстві) опубліковано 1554 (23, 0 %). Відзнаки високого рівня у 2010 році одержали, всього (осіб): студенти - 146, аспіранти - 3, молоді вчені - 21.

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Реалізація Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Реалізація міжнародного науково-технічного співробітництва ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ГРАНТАМИ: - УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР (УНТЦ) - 10 Проектів - CRDF (США) - 1 Проекти - NATO - 1 Проект - РАМКОВА ПРОГРАМА FP 7 (ЄС) - 3 Проекти - ТЕМПУС-ТАСІС – 2 Проекти - НІМЕЦЬКИЙ НАУКОВИЙ ФОНД (DFG) - 1 Проект - CRDF (США) - 3 Проекти Факультети / інститути та окремі працівники університету підтримують наукові контакти із 265 закордонними ВНЗ, науковими установами та організаціями.

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року ІНФОРМАЦІЙНО Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року ІНФОРМАЦІЙНО – ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - У 2011 році організовано та проведено 51 наукову конференцію, з них 39 – за фінансової підтримку держави, серед яких: 28 – міжнародних, 7 – всеукраїнських та 16 конференцій молодих учених і студентів. - Співробітники університету брали участь у 43 виставках; в їх роботі були задіяні 535 авторів, якими представлено 950 експонатів. - Найбільш потужна із виставок - Міжнародний інноваційний форум країн СНД 2011 (27 – 30 вересня 2011 р. , м. Київ) Виставку відвідали прем’єр міністр України М. Я. Азаров, президент Національної академії наук України Б. Є. Патон, голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України В. П. Семиноженко та інші.

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Діяльність Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Діяльність Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича. www. rare. univ. kiev. ua Доступ до баз наукової періодики - Загальний фонд Бібліотеки на 1 січня 2012 р. складає 3 390 191 примірник. - Бібліотека веде документообмін з 32 організаціями країн Східної Європи; з 23 організаціями країн Західної Європи, Америки та Азії; з 45 організаціями України та 11 організаціями СНД. - Протягом 2011 р. було надано тестовий доступ до 6 повнотекстових баз даних та 5 тестових баз даних. Бібліотека має унікальний за складом електронний інформаційний ресурс, який поєднує: електронні каталоги: книжкових видань (понад 860 тис. записів), авторефератів і дисертацій (понад 144 тис. записів), бібліографічні БД публікацій за профілем університету (близько 140 тис. ), повнотекстові БД: видань М. Максимовича (29 документів), підручників (673 документа), Вісників університету (240 документів), електронний фонд рідкісних видань (2827 документів), звітів НДЧ (94 документа).

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2010 року Керівництво Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2010 року Керівництво та працівники університету налаштовані на підвищення ефективності наукових досліджень шляхом покращення управління науковим процесом, впровадження нових структурних форм її організації, зв’язку із навчальним процесом, комерціалізації результатів наукових досліджень. У складі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 9 Інститутів НАН України 23 листопада 2010 р. створено науковий парк. Державна реєстрація відбулася 08. 06. 11. Тривалий організаційний період був обумовлений необхідністю отримання дозволу Антимонопольного комітету України, що відбулося 12. 05. 11. Директором наукового парку призначено членакореспондента НАН України, проф. Макару В. А.

Основні акценти діяльності з комерціалізації за умови: Університет традиційно спрямований переважно на фундаментальні дослідження. Основні акценти діяльності з комерціалізації за умови: Університет традиційно спрямований переважно на фундаментальні дослідження. a) Подальше підвищення рівня знань працівників щодо особливостей захисту об’єктів права інтелектуальної власності, трансферу технологій та комерціалізації наукових розробок (зокрема, через сайт science. univ. kiev. ua. ) b) Осучаснення системи внутрішніх регуляторних документів щодо діяльності розробників наукової продукції. c) Вивчення попиту на наукову продукцію, що створюється в університеті (власний та залучений маркетинг). d) Інтенсифікація патентної діяльності, особливо, з продажу та передачі прав на патенти.

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Інтелектуальна Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Інтелектуальна власність є головною складовою інноваційного продукту і тому створенню та охороні об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) в університеті приділяється особлива увага. У 2011 році 47 винахідник за першим пред’явленням отримав охоронні документи на ОПІВ, а 59 винахідника подали заяви на отримання охоронних документів. Станом на 31. 12. 2011 р. чинними були 98 охоронних документів на ОПІВ, з яких: - патентів на винаходи – 48, на корисні моделі – 49, - торгова марка – 1. Загальна кількість патентів є невеликою, однак, кількість патентів на винаходи складає близько 468% від загальної кількості охоронних документів, що є задовільним показником. Підрозділи університету Отримано охоронних документів / подано заявок Винаходи Корисні моделі Всього ННЦ "Інститут біології" 2/3 2/2 4/5 Геологічний факультет 0/1 0/0 0/1 Механіко-математичний факультет 1/1 0/0 1/1 Радіофізичний факультет 2/4 0/0 2/4 Фізичний факультет 4/1 1/0 5/1 Хімічний факультет 2/13 5/1 7/14 Військовий інститут 0/0 1/0 Інститут високих технологій 0/1 0/0 0/1 Науково-дослідна частина 1/1 0/1 1/2 12/25 9/4 21/29 Всього: У порівнянні з 2010 роком кількість отриманих охоронних документів / подано заявок становила відповідно 16/26, з яких на винахід 8/16.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Дякую за Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – підсумки 2011 року Дякую за увагу! Контакти: Валерій Іванович Григорук, Проректор з наукової роботи. проф. , доктор ф. - м. наук Тел/Факс: +380 44 239 32 40 E- mail: [email protected] kiev. ua Додаткову інформацію можна отримати тут: www. univ. kiev. ua www. science. univ. kiev. ua