Київський національний університет імені Тараса Шевченка 13. Стиснення

Скачать презентацию Київський національний університет імені Тараса Шевченка 13. Стиснення Скачать презентацию Київський національний університет імені Тараса Шевченка 13. Стиснення

i-13-15-2013.ppt

 • Размер: 14.6 Mегабайта
 • Количество слайдов: 110

Описание презентации Київський національний університет імені Тараса Шевченка 13. Стиснення по слайдам

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 13. Стиснення інформації М. Кононов © 2009 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 13. Стиснення інформації М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua. Комп ’’ ютерна обробка медичних зображень. М. Кононов

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 2 За гальні відомості про стиснення М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 2 За гальні відомості про стиснення даних

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 3 За гальні відомості про М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 3 За гальні відомості про стиснення даних Термін стиснення даних (безвтратне) передба-чає зменшення об ’ єму даних для передачі того ж об ’ єму інформації Є типи інформації, які допускають часткове зменшення кількості інформації після відновлення — втрантість, як плата за високу ефективність стиснення даних К оефіцієнт стиснення визначається співвідно-шенням первинного та стисненого блоків даних Надлишковість даних

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 4 Для стиснення інформації використовуються М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 4 Для стиснення інформації використовуються методи двох груп: Безвтратні методи (використовуються для довільного потоку бінарних даних, в тому числі і до графічного) Втратні методи , (використовуються для потоку бінарних даних, що ма ють інформацію, якою можна знехтувати) Такі методи можуть бути обтимізовані виходячи з особливостей типу даних (наприклад, акустичний сигнал, зображення) За гальні відомості про стиснення даних

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 5 За гальні відомості про М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 5 За гальні відомості про стиснення даних Надлишковість довільних даних визначається Нерівномірністю статистичного розпо-ділу значень пікселів Корельованістю окремих фрагментів даних AABCBDCBBAAABBCCCCACCCAAACAAACD A-12 B-6 C-11 D-

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 6 За гальні відомості про М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 6 За гальні відомості про стиснення даних

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 7 За гальні відомості про М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 7 За гальні відомості про стиснення даних Критерій вірності відновлення

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 8 Безвтратне стиснення М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 8 Безвтратне стиснення

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 9 Безвтратне стиснення Групове стиснення М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 9 Безвтратне стиснення Групове стиснення

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 10 Групове стиснення Безвтратне стиснення. М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 10 Групове стиснення Безвтратне стиснення. Pack. Bits для Apple Macintosh. Перший байт -127 – -1 це кількість повторень, другий байт — значення. Величини, що не повторюються кодуються таким чином: починаються з байту 0 – 127 – довжина коду, і далі послідовність байтів. Стискання не переходить з одного рядка в інший

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 11 Безвтратне стиснення Групове стиснення М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 11 Безвтратне стиснення Групове стиснення RLE — зображення складається з груп трьох видів- повторююча, літеральна, спеціальна. Повторююча — першій байт кількість пікселів, другий значення. Літеральна — перший 00, далі кількість пікселів у групі, дані літерала. Доповнюється нулями до парного (не менше трьох пікселів). Спеціальна — 00 00 -кінець рядка , 00 01 — кінець тіла зображення, 00 02 хх уу зміщення позиції.

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 12 Метод Хафмана Є представником М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 12 Метод Хафмана Є представником так званих статистичних алгоритмів Безвтратне стиснення Кожному вхідному символу привласнюється визначений код, не вирівняний на довжину байту. При цьому найбільше часто використо-вуваному символу привласнюється найбільш короткий код, а найбільш рідкому — більш довгий. Таблиці кодування створюються заздалегідь і мають обмежений розмір. Цей алгоритм забезпечує найбільшу швидкодію і найменші затримки.

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 13 Метод Хафмана Безвтратне стиснення М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 13 Метод Хафмана Безвтратне стиснення

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 14 Арифметичне кодування Безвтратне стиснення М. Кононов © 2009 E-mail: m[email protected]. kiev. ua 14 Арифметичне кодування Безвтратне стиснення

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 15 LZW (Lempel-Ziv-Welch) Даний метод М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 15 LZW (Lempel-Ziv-Welch) Даний метод припускає заміну потоку символів кодами, записаними в пам’яті як словник (таблиця перекодування). Співвідношення між символами і кодами міняється разом зі зміною даних. Безвтратне стиснення Таблиці кодування періодично міняються, що робить метод більш гнучким. Розмір невеликих словників лежить у межах 2 -32 кілобайт, але більш високих коефіцієнтів стиснення можна досягти при помітно великих словниках — до 400 кілобайт.

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 16 Втратне стиснення 2 М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 16 Втратне стиснення

 Втратне стиснення С R С B Y Y = 0. 299 R Втратне стиснення С R С B Y Y = 0. 299 R + 0. 587 G + 0. 114 B Cb = 0. 1687 R — 0. 3313 G + 0. 5 B Cr = 0. 5 R — 0. 4187 G + 0. 0813 BАлгоритм JPEG 17 М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 поле зображення розбивається на квадратні блоки розміром 8 х8 точок, для кожного з яких поле зображення розбивається на квадратні блоки розміром 8 х8 точок, для кожного з яких виконується дискретне косинусне перетворення (варіант переходу до площини просторових частот) Далі виконується перенормування амплітуд, отриманих на першому етапі просторових частот так, що більш ємні за інформацією компоненти (з меншими індексами) залишаються практично без втрат округлення, а високі гармоніки округлюються зі значним зменшенням кількості значущих цифр. Саме цей етап і є фактично єдиним втратним при препаруванні зображення. При втратному алгоритмі стиснення JPEG для «сірих» зображень Алгоритм JPEG Втратне стиснення 18 М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 Втратне стиснення Для кожного блоку 7 016 )12( cos), ()()( 4 1 ), Втратне стиснення Для кожного блоку 7 016 )12( cos), ()()( 4 1 ), ( xy vyux yxfv. Cu. Cvu. F 0, 1 ; 0, 2/1)( z zz. C DCTDCT С R С B Y Y = 0. 299 R + 0. 587 G + 0. 114 B Cb = 0. 1687 R — 0. 3313 G + 0. 5 B Cr = 0. 5 R — 0. 4187 G + 0. 0813 BАлгоритм JPEG 19 М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 7 016 )12( cos), ()()( 4 1 ), ( xy vyux yxfv. Cu. Cvu. 7 016 )12( cos), ()()( 4 1 ), ( xy vyux yxfv. Cu. Cvu. F 0, 1 ; 0, 2/1)( z zz. CВтратне стиснення зображень Алгоритм JPEG Дискретне косинусне перетворення ( DCT ) 20 М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 Алгоритм JPEG Для кожного блоку 7 016 )12( cos), ()()( 4 1 Алгоритм JPEG Для кожного блоку 7 016 )12( cos), ()()( 4 1 ), ( xy vyux yxfv. Cu. Cvu. F 0, 1 ; 0, 2/1)( z zz. C DCTDCT С R С B Y Y = 0. 299 R + 0. 587 G + 0. 114 B Cb = 0. 1687 R — 0. 3313 G + 0. 5 B Cr = 0. 5 R — 0. 4187 G + 0. 0813 B Квантування Хафман 010011001010011001 RLERLEDD PCMPCMВтратне стиснення 21 М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 Перенормовані дані в блоку перепози-ціануються таким чином, щоб сусідами в результуючому потоку були амплітуди, Перенормовані дані в блоку перепози-ціануються таким чином, щоб сусідами в результуючому потоку були амплітуди, для яких сума індексів просторових частот мало відрізнялась Втратне стиснення Алгоритм JPEG Призначення перерахованих етапів фак-тично є високоефективною підготовкою даних за рахунок зміни їх розподілу за значеннями, тобто для дії безвтратних ентропійних алгоритмів, розглянутих раніше. Частіше за все використовується метод Хафмана або арифметичне стискання 22 М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 Серед інших найвідоміших методів, можна назвати Wavelet. Цей метод розглядається як Серед інших найвідоміших методів, можна назвати Wavelet. Цей метод розглядається як один із перспективних, перевищує JPEG за співвідношенням стиснення/якість, хоча значно програє за часом кодування, що дещо заважає його розповсюдженню на сучасному етапі. На відміну від розглянутого косинусного базису, цей метод використовує базис аперіодичних хвилькових функцій, які мають просторову обмеженість. Саме це більш повно враховує просторові особливості зображень і забезпечує більшу ефективність. Втратне стиснення Wavelet 23 М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 14. Синтез зображень М. Кононов © 2009 E-mail: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 14. Синтез зображень М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua. Комп ’’ ютерна обробка медичних зображень. М. Кононов

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 25 Потреби використання комп’ютерного синтезу зображень М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 25 Потреби використання комп’ютерного синтезу зображень

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 26 Реалізація GUIВикористання комп’ютерного синтезу М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 26 Реалізація GUIВикористання комп’ютерного синтезу зображень

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 27 CADВикористання комп’ютерного синтезу зображень М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 27 CADВикористання комп’ютерного синтезу зображень 2 D —

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 28 Відтворення результатів моделювання. Використання М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 28 Відтворення результатів моделювання. Використання комп’ютерного синтезу зображень

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 29 Візуалізація досліджень. Використання комп’ютерного М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 29 Візуалізація досліджень. Використання комп’ютерного синтезу зображень 2 D та

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 30 Сфера розваг (кіно)Використання комп’ютерного М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 30 Сфера розваг (кіно)Використання комп’ютерного синтезу зображень Динамічна

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 31 Використання комп’ютерного синтезу зображень М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 31 Використання комп’ютерного синтезу зображень Сфера розваг (ігри) Швидка Динамічна

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 32 Навчання та тренування з М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 32 Навчання та тренування з використанням віртуальної реальностіВикористання комп’ютерного синтезу зображень Швидка Динамічна

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 33 Реалізація 2 D-графіки М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 33 Реалізація 2 D-графіки

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 34 Реалізація 2 D-графіки Г М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 34 Реалізація 2 D-графіки Г е ометричні примитиви точка лінії відрізок прямої прямокутник багатокутник еліпс (дуга) фігури (з заповненням) прямокутник багатокутник еліпс (дуга) растрова область літера бітмеп

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 35 Реалізація 2 D-графіки Атрибути М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 35 Реалізація 2 D-графіки Атрибути геометричних примитивів координати ( x 0 , y 0 ); ( x 1 , y 1 ) колір лінії стиль лінії товщина лінії спосіб заповнення області

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 36 3 D- конвеєр М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 36 3 D- конвеєр

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 37 3 D- конвеєр Процес М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 37 3 D- конвеєр Процес переносу тривимірної сцени на площину має назву 3 D конвеєра. Математичний опис тривимірної сцени. Незалежно від того, як він організован, можна віділити три головних етапи: Геометричні перетворенням Рендерінг (Визначення !) Важливо !

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 38 3 D- конвеєр Опис М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 38 3 D- конвеєр Опис тривимірної сцени

 3 D- конвеєр Геометричні перетворення Проеціювання М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 3 D- конвеєр Геометричні перетворення Проеціювання М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 3 D- конвеєр Геометричні перетворення Видалення невидимих поверхонь М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. 3 D- конвеєр Геометричні перетворення Видалення невидимих поверхонь М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 3 D- конвеєр Рендерінг (зафарбування з врахуванням моделі освітлення) М. Кононов © 2009 E-mail: 3 D- конвеєр Рендерінг (зафарбування з врахуванням моделі освітлення) М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 42 Опис сцени М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 42 Опис сцени

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 43 Опис сцени Об ’ М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 43 Опис сцени Об ’ єкти в просторі можуть бути задані: як набір вокселів як поверхня

 Воксель М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 44 В ксельоо ( Voxel ) Воксель М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 44 В ксельоо ( Voxel ) — від слів: об’ємний volumetric ) і піксель ( pixel ). — це елемент об’ємного зображення, що містить значення елементу на регулярній гратці в тривимірному просторі, аналогічно пікселю у двомірному просторі (Визначення !)Нагадаємо

 Опис сцени Недоліки воксельного завдання Велика кількість елементів, що суттєво збільшує ресурсоємність Опис сцени Недоліки воксельного завдання Велика кількість елементів, що суттєво збільшує ресурсоємність математичної обробки Отримання поверхні все одно потрібно

 Опис сцени Полігональна модель Як приклад ( 2 D -аналогія) Наближення гладкої кривої за Опис сцени Полігональна модель Як приклад ( 2 D -аналогія) Наближення гладкої кривої за допомогою ламаної

 Опис сцени Полігональна модель Опис сцени Полігональна модель

 Полігони описуються у просторі наборами вершин ( vertex ) 1: v 1, v Полігони описуються у просторі наборами вершин ( vertex ) 1: v 1, v 2, v 4 2: v 2, v 3, v 4. . . v 71 2 3 45 6 7 8 9 1011 12 v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 8 v 9 v 10 12: v 3, v 9, v 10 Опис сцени Полігональна модель

 Опис сцени Якість завдання поверхні визначається складністю її форми та кількістю вершин. Полігональна модель Опис сцени Якість завдання поверхні визначається складністю її форми та кількістю вершин. Полігональна модель

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 50 Геометричні перетворення М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 50 Геометричні перетворення

 Геометричні перетворення Проеціювання Геометричні перетворення Проеціювання

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 52 спостерігач Геометричні перетворення Площина М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 52 спостерігач Геометричні перетворення Площина кадру. Проеціювання

 n 1 1 n 2 2 Якщо – 90 Поверхня є видимою. Геометричні перетворення n 1 1 n 2 2 Якщо – 90 Поверхня є видимою. Геометричні перетворення Видалення невидимих поверхонь

 Геометричні перетворення Видалення невидимих поверхонь Метод Z -буфера Геометричні перетворення Видалення невидимих поверхонь Метод Z -буфера

 z -буфер В буфер кадра отбирается точка с минимальным значением z -координаты. буфер кадра z -буфер В буфер кадра отбирается точка с минимальным значением z -координаты. буфер кадра z 1 2 3 4 Геометричні перетворення Видалення невидимих поверхонь Метод Z -буфера

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 56 Геометричні перетворення Рендерінг М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 56 Геометричні перетворення Рендерінг (rendering) — візуалізація, відтво-рення (додавання характеристик поверхонь, геометрії освітлення, спецефектів, врахування прозорості). (Визначення !)

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 57 Геометричні перетворення Рендерінг Гуро М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 57 Геометричні перетворення Рендерінг Гуро Проста модель освітлення: дифузне відбиття

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 58 Геометричні перетворення Рендерінг Гуро М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 58 Геометричні перетворення Рендерінг Гуро Проста модель освітлення: дзеркальне відбиття

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 59 Геометричні перетворення Рендерінг Гуро М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 59 Геометричні перетворення Рендерінг Гуро Проста модель освітлення: дзеркальне відбиття

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 60 Геометричні перетворення Рендерінг Гуро М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 60 Геометричні перетворення Рендерінг Гуро Рендерінг Фонга

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 61 Складові реалістичності М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 61 Складові реалістичності

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 62 Складові реалістичності М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 62 Складові реалістичності

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 63 Складові реалістичності Об М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 63 Складові реалістичності Об ’ ємні ефекти (заломлення) Тіні (з півтінями) Відбиття Текстури Реалістичність руху (для динамічної графіки) Відтворення форми поверхні Відтворення властивостей поверхні Модель освітлення Перспективні спотворення Спецефекти постобробки Важливо !

 Складові реалістичності Відбиття Текстури Відтворення форми поверхні Відтворення властивостей поверхні Модель освітлення Тіні Складові реалістичності Відбиття Текстури Відтворення форми поверхні Відтворення властивостей поверхні Модель освітлення Тіні (з півтінями) Об ’ ємні ефекти (заломлення)Перспективні спотворення. Спецефекти постобробки М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 65 Складові реалістичності Модель М. Кононов © 2009 E-mail: m[email protected]. kiev. ua 65 Складові реалістичності Модель освітлення

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 66 Складові реалістичності Динамічна М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 66 Складові реалістичності Динамічна графіка Статична графіка Інтерактивна графіка. Порівняння обмежень з ресурсоємності:

 Використовуються поверхні другого порядку: Ax 2 + By 2 + Cz 2 + Dxy Використовуються поверхні другого порядку: Ax 2 + By 2 + Cz 2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Jz + K =0 Статична модель Аналітичні поверхні М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 Поверхня довільної форми розділяється на шматки (patch), кожен з яких апроксімується бікубічною поверхнею із Поверхня довільної форми розділяється на шматки (patch), кожен з яких апроксімується бікубічною поверхнею із умови неперервності на стиках крім не тільки значення а й першої похідної 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Статична модель Бікубічні поверхні М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 69 Модель освітлення М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 69 Модель освітлення

 Закон Ламберта для диффузного отражения: L o =L d k d cos( θ Закон Ламберта для диффузного отражения: L o =L d k d cos( θ ) М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 70 Модель освітлення Торренса-Сперроу

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 71 Модель освітлення Торренса-Сперроу М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 71 Модель освітлення Торренса-Сперроу

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 72 Відтворення властивостей поверхні Модель М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 72 Відтворення властивостей поверхні Модель матеріалу

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 73 Нанесення текстур М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 73 Нанесення текстур

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 74 Нанесення текстур Прості текстури М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 74 Нанесення текстур Прості текстури Текстура — Растрове зображення, що накладається на поверхню полігона для наданя їй кольору, ознаки матеріалу, імітації рельєфу Тексель ( T ex ture el ement) — мінаімальна одиниця текстури (Визначення !)

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 75 Трансляц ія текстури Нанесення М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 75 Трансляц ія текстури Нанесення текстур

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 76 Нанесення текстур Прості текстури М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 76 Нанесення текстур Прості текстури

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 77 Нанесення текстур Процедурн і М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 77 Нанесення текстур Процедурн і текстури

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 78 Нанесення текстур Об ’ М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 78 Нанесення текстур Об ’ ємні текстури ( bump mapping)

    - це програми, які виконує графічний процесор під час — це програми, які виконує графічний процесор під час растерізації кожного пікселя коли виконується вибірка з текстур, операції з кольором та значенням глибини (Z). В результаті виконання щейдер видає значення кольору і модифіковане значення глибини для наступного етапу обробки Забезпечує виконання мультітекстурування, ( bump mapping ), накладання карти освітлення ( lightmap ) М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 79 Піксельні шейдери Нанесення текстур (Визначення !)

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 80 Піксельні шейдери Нанесення текстур М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 80 Піксельні шейдери Нанесення текстур Приклад: текстура деревини без освітлення та з освітленням

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 81 Нанесення текстур Піксельні шейдери М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 81 Нанесення текстур Піксельні шейдери Попіксельне освітлення

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 82 Побудова тіней М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 82 Побудова тіней

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 83 Побудова тіней М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 83 Побудова тіней

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 84 Побудова тіней Створення М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 84 Побудова тіней Створення списку неосвітлених полігонів Подвійне використання Z- буферу

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 85 Трасування променів М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 85 Трасування променів

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 86 Incoming Light Transmitte d Light М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 86 Incoming Light Transmitte d Light Reflected Light Scattering and Emission Internal Reflection Absorp tion Трасування променів

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 87 Трасування променів Пряме трасування М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 87 Трасування променів Пряме трасування Зворотнє трасування

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 88 Трасування променів М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 88 Трасування променів

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 15. Розпізнавання образів М. Кононов © 2009 E-mail: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 15. Розпізнавання образів М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua. Комп ’’ ютерна обробка медичних зображень. М. Кононов

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 90 Потреби використання розпізнавання образів М. Кононов © 2009 E-mail: m[email protected]. kiev. ua 90 Потреби використання розпізнавання образів

 Потреби використання розпізнавання образів Приклади використання: Введення друкованого тексту Введення рукописного тексту Потреби використання розпізнавання образів Приклади використання: Введення друкованого тексту Введення рукописного тексту Аналіз зображень аеро- та космічної фотографії Комп ’ ютерний зір 91 М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua Медичні та наукові застосування Розпізнавання облич (системи спостереження і внутрішньо-камерна обробка) Автентифікація

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 92 Загальні принципи розпізнавання М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 92 Загальні принципи розпізнавання

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 93 Загальні принципи розпізнавання Приклад М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 93 Загальні принципи розпізнавання Приклад виявлення руху

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 94 Загальні принципи розпізнавання Співставлення М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 94 Загальні принципи розпізнавання Співставлення з еталоном

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 95 Зменшення ресурсоємності подальшого аналізу М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 95 Зменшення ресурсоємності подальшого аналізу Поліморфізм об ’ єктів. Загальні принципи розпізнавання Необхідність використання простору ознак

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 96 Загальні принципи розпізнавання М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 96 Загальні принципи розпізнавання

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 97 Виділення ознак М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 97 Виділення ознак

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 98 Виділення ознак Препарування. М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 98 Виділення ознак Препарування. Основні етапи Виділення границь об ’ єктів (сегментація) Виділення ознак Аналіз ознак та їх зв ’ язків

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 99 Виділення ознак МетричніТипи М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 99 Виділення ознак МетричніТипи ознак Топологічні Аналітичні Текстурні Форма

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 10 0 Виділення ознак М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 10 0 Виділення ознак Набір параметрів, що характеризують розміри об ’ єкту (метричні)

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 10 1 Виділення ознак М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 10 1 Виділення ознак Зв ’ язність (топологічні)

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 10 2 Виділення ознак М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 10 2 Виділення ознак Сегментація форми (топологічні)

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 10 3 Виділення ознак М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 10 3 Виділення ознак (топологічні) Побудова остова

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 10 4 Виділення ознак М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 10 4 Виділення ознак Побудова остова (топологічні)

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 10 5 Виділення ознак М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 10 5 Виділення ознак Топологічні параметри (топологічні) Топологічна еквівалентність Врахування зв ’ язності Модель “гумової стрічки”

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 10 6 Виділення ознак М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 10 6 Виділення ознак Опис елементів об ’ єкта аналітичними залежностями (аналітичні)

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 10 7 Виділення ознак М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 10 7 Виділення ознак Гістограмні (статистичні) ознаки текстури. Основні ознаки (текстурні) Кількість перепадів яскравості в околі точки Особливості просторового спектру

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 10 8 Використання нейронних мереж М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 10 8 Використання нейронних мереж

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 10 9 Використання нейронних мереж М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 10 9 Використання нейронних мереж

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 11 0 Використання нейронних мереж М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 11 0 Використання нейронних мереж