Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1. Вступ.

Скачать презентацию Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1. Вступ. Скачать презентацию Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1. Вступ.

i-01.ppt

 • Размер: 3 Mегабайта
 • Количество слайдов: 35

Описание презентации Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1. Вступ. по слайдам

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1. Вступ. Місце зображень в медичній діагностиці Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1. Вступ. Місце зображень в медичній діагностиці М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua. Комп ’’ ютерна обробка медичних зображень. М. Кононов

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 2 Базові поняття М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 2 Базові поняття

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 3 Базові поняття Інформація М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 3 Базові поняття Інформація — відомості про стан системи, які можуть існувати незалежно від системи Сигнал — матеріальне втілення інформації про фізичний процес Збереження та передача інформації спирається на деякий фізичний сигнал (Визначення !)

 Для чого потрібна обробка зображення на комп’ютері М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. Для чого потрібна обробка зображення на комп’ютері М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 Для чого потрібна обробка зображення на комп’ютері М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. Для чого потрібна обробка зображення на комп’ютері М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 5 Найбільш популярні підходи у викладанні курсів з комп’ютерної графіки: Практичні прийоми використання графічних редакторів Поглиблене вивчення технічних особливос-тей оброки для потреб поліграфії Математичні методи обробки сигналів Спробуємо реалізувати деякий синтетичний варіант як компроміс перерахованого Теорія вчить нас дивитись далеко вперед, а практика — собі під ноги

 Для чого потрібна обробка зображення на комп’ютері М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. Для чого потрібна обробка зображення на комп’ютері М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 6 Даний курс буде присвячено: Загальним принципам обробки зображень сучасними комп ’ ютерними методами Деяким фізичним та технічним питанням, на врахуванні яких базується комп ’ ютерна обробка зображень Особливостям використання зображень для медичних потреб (діагностика, планування лікування, контроль ефективності лікування)

 Структура лекційного курсу М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 7 1 Структура лекційного курсу М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 7 1 Вступ. Місце зображень в медичній діагностиці 2 Фізичні причини неідеальності зображення 3 Введення зображення до комп’ютера 4 Комп’ютерне представлення зображення 5 Побудова графічних файлів 6 Виведення комп’ютерного зображення 7 Геометричні перетворення зображень 8 Гістограмний підхід аналізу зображень Модульна контрольна робота 1 9 Фільтрація зображень 10 Фільтрація зображень 11 Фільтрація зображень 12 Виділення діагностичної інформації з зображень 13 Стиснення інформації 14 Синтез зображень 15 Побудова реалістичних зображень Модульна контрольна робота 2 16 Розпізнавання образів 17 Структура системи обробки зображеньftp : // ftp. univ. kiev. ua/. incoming/. img/

 Рекомендована література М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 8 Основна: Рекомендована література М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 8 Основна:

 Рекомендована література М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 9 Додаткова: Рекомендована література М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 9 Додаткова:

 Рекомендована література М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 10 Додаткова: http: Рекомендована література М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 10 Додаткова: http: //ru. wikipedia. org/wiki http: //www. google. com. ua/

 Місце візуальної інформації серед усіх видів інформації про зовнішнє середовище М. Кононов © 2009 Місце візуальної інформації серед усіх видів інформації про зовнішнє середовище М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 11 Слух. Оцінка кількості інформації, що надходить за секунду по різних каналах Зір 20 х2 к. Гц х 12 біт х 2(стерео) = 120 к Б/с Перевага більш ніж на 2 порядки!1000 х 1500 точок х 16 біт х 10 кадрів = = 3 0 МБ/с

 Через очі ми сприймаємо більше інформації, ніж якимось іншим органом почуття Паралельність Через очі ми сприймаємо більше інформації, ніж якимось іншим органом почуття Паралельність надходження і обробки інформації зоровою системою. Місце візуальної інформації серед усіх видів інформації про зовнішнє середовище М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 Зображення взагалі є розподілом світла, що пройшло, відбите або випромінене точками зовнішнього Зображення взагалі є розподілом світла, що пройшло, відбите або випромінене точками зовнішнього середовища, так як це сприймає око. М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua. Поняття зображення Зображення — це двовимірний або тривимірний розподіл декількох величин (звичайно від однієї до трьох). 13 (Визначення !)

 Людина Система відтворення. Носій М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 14 Людина Система відтворення. Носій М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 14 Система Запису Джерело сигналу Людина Джерело сигналу C игнали проходять через ланцюг перетворень, в тому числі зі зміною фізичної природи сигналу Типізація медійної інформації

  М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 15 Основні проблеми, що М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 15 Основні проблеми, що виникають: Недостатня якість отриманого сигналу Потреба к омбінування сигналу з декількох однотипних Викривлення при збереженні та передачі Потреба паралельного використання декіль-кох сигналів Типізація медійної інформації

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 16 Основні джерела отримання візуальної інформації М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 16 Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині

 фотографія. Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині М. Кононов © 2009 E-mail: фотографія. Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 фотографія. Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині М. Кононов © 2009 E-mail: фотографія. Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 рентгеноскопія. Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині М. Кононов © 2009 E-mail: рентгеноскопія. Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 20 томографія

 Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 21 ультразвукове сканування

 термографія. Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині М. Кононов © 2009 E-mail: термографія. Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua. Використання кольорових і “сірих” зображень 23 М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua. Використання кольорових і “сірих” зображень

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 24 Класифікація методів комп ’ ютерної М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 24 Класифікація методів комп ’ ютерної обробки зображень

 Цифрова обробка зображень М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 25 Під цифровою Цифрова обробка зображень М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 25 Під цифровою (комп ’ ютерною) обробкою зображення можна розуміти будь який розрахунок вихідного зображення, характеристики кожної точки є деякою функцією відповідних характеристик точок вхідного зображення а також одержання деяких числових величин, які є такою функцією точок вхідного зображення

 Цифрова обробка зображень М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 26 Під цифровою Цифрова обробка зображень М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 26 Під цифровою (комп ’ ютерною) обробкою зображення можна розуміти будь який розрахунок вихідного зображення, характеристики кожної точки є деякою функцією відповідних характеристик точок вхідного зображення а також одержання деяких числових величин, які є такою функцією точок вхідного зображення (Визначення !)

 Класифікація обробки зображень М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 27 точкова Класифікація обробки зображень М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 27 точкова локальна нелокальна

 Класифікація обробки зображень М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 28 точкова Класифікація обробки зображень М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 28 точкова локальна нелокальна

 Класифікація обробки зображень М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 29 точкова Класифікація обробки зображень М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 29 точкова локальна нелокальна

 Класифікація обробки зображень М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 30 точкова Класифікація обробки зображень М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 30 точкова локальна нелокальна

 Класифікація обробки зображень М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 31 точкова обробка Класифікація обробки зображень М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 31 точкова обробка відповідає ситуації, коли точка вихідного зображення є результатом обробки однієї точки вхідного зображення локальна обробка — коли точка вихідного зображен-ня є результатом сумісної обробки точок деякого околу відповідної точки вхідного зображення нелокальна обробка коли точка вихідного зображен-ня є результатом сумісної обробки усіх точок вхід-ного зображення 2 (Визначення !)

 М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 32 Основні цілі цифрової обробки зображень М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 32 Основні цілі цифрової обробки зображень

  Синтез зображень М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua. Основні цілі цифрової Синтез зображень М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua. Основні цілі цифрової обробки зображень 33 Введення зображення до комп ’ ютера та його виведення (візуалізація) Накопичення (архівувуння) Покращення візуальної якості Корекція спотворень Виділення структур зображень Розпізнавання образів

 Резюме М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 34 В сучасних умовах цифрові методи Резюме М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 34 В сучасних умовах цифрові методи роботи з зображеннями займають чільне місце серед методів їх формування, в тому числі для наукових потреб Сучасна медична діагностика активно використовує отримання та комп ’ ютерну обробки графічної інформації Медичні зображення мають певну специфіку структури даних, що вимагає деякої адаптації методів обробки

 Завдання на самостійне опрацювання М. Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ. kiev. ua 35 Опрацювати Завдання на самостійне опрацювання М. Кононов © 2009 E-mail: [email protected]. kiev. ua 35 Опрацювати матеріали лекції, пригадати приклади реалізації комп ’ ютерної обробки зображень [1 — C. 23 -30] [2 — C. 12 -16]1. Р. Гонсалес, Р. Вудс. Цифровая обработка изображений. М. : Техносфера. 2005 – 1072 С. 2. Прэтт У. Цифровая обработка изображений. — М. : Мир, 1982. — Кн. 1 -312 с.