Скачать презентацию Київське вище професійне училище сервісу та дизайну Дипломна Скачать презентацию Київське вище професійне училище сервісу та дизайну Дипломна

+Кримовська-Презентация.pptx

  • Количество слайдов: 11

Київське вище професійне училище сервісу та дизайну Дипломна робота Тема: “ Нарахування заробітної плати Київське вище професійне училище сервісу та дизайну Дипломна робота Тема: “ Нарахування заробітної плати при погодинній формі оплати праці ” Виконала: учениця групи № 38 Кримовська Анна Петрівна Професія “ Обліковець с реєстрації бухгалтерських даних ”

Мета дипломної роботи Полягає у вивченні нарахування заробітної плати при погодинній формі оплати праці. Мета дипломної роботи Полягає у вивченні нарахування заробітної плати при погодинній формі оплати праці. Дана тема являється актуальною, бо в сучасній економіці облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці є невід’ємною частиною в бухгалтерській політиці підприємства.

Перший розділ розкриває : Економічний зміст поняття “ заробітна плата ” v. Заробітна плата Перший розділ розкриває : Економічний зміст поняття “ заробітна плата ” v. Заробітна плата — це винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. v. Розмір заробітної плати залежить: Ø від складності та умов виконаної роботи, Ø професійно-ділових якостей працівника, Ø результатів його праці Ø та господарської діяльності підприємства.

Дана робота складається з трьох частин: • Перший розділ: Економічний зміст поняття “ заробітна Дана робота складається з трьох частин: • Перший розділ: Економічний зміст поняття “ заробітна плата ” • Другий розділ: Форми, системи та види оплати праці • Третій розділ: Погодинна форми оплати праці

Організація заробітної плати визначається трьома елементами: • тарифною системою, • нормуванням праці • формами Організація заробітної плати визначається трьома елементами: • тарифною системою, • нормуванням праці • формами та системами оплати праці. v. Тарифна система, яка є основою організації оплати праці, включає в себе: üтарифну сітку, üтарифну ставку üтарифно-кваліфікаційні довідники. Існують такі форми оплати праці: üпогодинна, üконтрактна, üтарифна і відрядна.

II розділ: Форми, системи та види оплати праці Система оплати праці розподіляється на дві II розділ: Форми, системи та види оплати праці Система оплати праці розподіляється на дві форми : відрядна та погодинна v. Відрядна форма оплати праці - система заробітної плати, при якій заробіток залежить від обсягів виконаної роботи, потребує якості, це виплата вартості й ціни товару робочої сила залежно від розмірів виробутку за одиницю часу. v. Погодинна форма оплата праці - це форма оплати праці, при якій розмір заробітку робітника залежить від його тарифного розряду і кількості відпрацьованого часу.

Відрядна оплата праці має два різновиди : Ø пряма відрядна Ø непряма відрядна форми Відрядна оплата праці має два різновиди : Ø пряма відрядна Ø непряма відрядна форми оплати праці. v. Пряма відрядна система праці — винагороджується по відрядних розцінках за одиницю обігу незалежно від рівня виконаних норм виробки. Заробіток визначається помноженням обсягу якісно виконаних робіт на відрядну розцінку. v. Непряма відрядна система праці — застосовується для оплати праці допоміжних робітників (підсобників). Заробітна плата підсобників залежить від результатів роботи основних робітників, яких вони обслуговують.

III розділ: Погодинна форми оплати праці • Погодинна оплата праці - це форма оплати III розділ: Погодинна форми оплати праці • Погодинна оплата праці - це форма оплати праці, при якій розмір заробітку робітника залежить від його тарифного розряду і кількості відпрацьованого часу. Така форма оплати може виражатися у вигляді: ØДенної заробітної плати ØТижневої заробітна плати ØМісячної заробітна плати

Погодинна оплата праці поділяється на: • Погодинно-преміювальна - це така оплата праці, коли робітник Погодинна оплата праці поділяється на: • Погодинно-преміювальна - це така оплата праці, коли робітник одержує не тільки заробіток за кількість відпрацьованого часу, але і визначений відсоток премії до цього заробітку. • Проста погодинна розраховується як добуток годинної тарифної ставки робочого даного розряду на відпрацьований час у даному періоді.

Висновок v У процесі написання даної дипломної роботи: ü ми розглянули нарахування заробітної плати Висновок v У процесі написання даної дипломної роботи: ü ми розглянули нарахування заробітної плати при погодинній формі оплати праці; ü вивчили організацію обліку розрахунків по оплаті праці та розрахункових операцій; ü вивчили матеріальні джерела і нормативно законодавчі матеріали; ü виявили напрямки удосконалення обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці.