Скачать презентацию KGHM CUPRUM sp z o o Centrum Скачать презентацию KGHM CUPRUM sp z o o Centrum

482436f0eb47574cee876d7d45c21247.ppt

  • Количество слайдов: 28

KGHM CUPRUM sp. z o. o. – Centrum Badawczo – Rozwojowe Czy energetyka jest KGHM CUPRUM sp. z o. o. – Centrum Badawczo – Rozwojowe Czy energetyka jest przyszłością Dolnego Śląska ? Karaś Henryk – Prezes Zarządu, KGHM Cuprum Przewodniczący HLG Europejskiej Platformy Technologicznej – Sustainable Mineral Resources Kudowa Zdrój, 12 -14 marzec 2008 r.

Plan prezentacji I. Polityka energetyczna Polski do roku 2030 II. Zasoby energetyczne Dolnego Śląska Plan prezentacji I. Polityka energetyczna Polski do roku 2030 II. Zasoby energetyczne Dolnego Śląska związane z występowaniem w. brunatnego. III. Proponowane rozwiązania

I. Polityka energetyczna Polski Główne dokumenty sektora polityki energetycznej „Prawo Energetyczne” – Ustawa przyjęta I. Polityka energetyczna Polski Główne dokumenty sektora polityki energetycznej „Prawo Energetyczne” – Ustawa przyjęta w kwietniu 1997 roku, znowelizowana w maju 2000 roku. „Założenia polityki energetycznej Polski do 2030 roku” – dokument wynikający z Ustawy, dotyczy strategii i celów w zakresie efektywności energetycznej na rzecz polskiej gospodarki, został opracowany w październiku 2007. Obecnie, „Założenia” są przedmiotem dyskusji i weryfikacji przez nowy rząd.

I. Polityka energetyczna Polski Kluczowe elementy polskiej polityki energetycznej. 1. bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako I. Polityka energetyczna Polski Kluczowe elementy polskiej polityki energetycznej. 1. bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska; 2. poprawa konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej; 3. ochrona środowiska przyrodniczego przed negatywnymi skutkami procesów wydobycia surowców energetycznych oraz produkcji energii el. i paliw.

ŚWIATOWA PROGNOZA POPYTU NA ENERGIĘ (na podstawie scenariusza IEA) 18 000 16 000 14 ŚWIATOWA PROGNOZA POPYTU NA ENERGIĘ (na podstawie scenariusza IEA) 18 000 16 000 14 000 ropa * Mtoe 12 000 10 000 8 000 gaz 6 000 4 000 węgiel 2 000 en. odnawialna 0 1971 1980 1990 2000 2010 2020 Nuclear Hydro 2030 W prognozie IEA ropa i gazzabezpieczają powyżej 60% światowego wzrostu zapotrzebowania na energię w latach 2006 2030 Mtoe* - jednostka ekwiwalentna energii odpowiadająca zużyciu miliona ton ropy (1 Mtoe = 41, 87 GJ = 1015 kcal)

I. Polityka energetyczna Polski Prognoza zapotrzebowania na energię Prognozy do 2030 roku przewidują rosnące I. Polityka energetyczna Polski Prognoza zapotrzebowania na energię Prognozy do 2030 roku przewidują rosnące światowe zapotrzebowanie na energię. Do 2025 r. przewiduje się wzrost krajowego zużycia: - energii pierwotnej o 41 -50%, - energii finalnej o 48 -55%, - energii elektrycznej o 80 -93%. Energia pierwotna - energia chemiczna zawarta w paliwie w miejscu i stanie w jakim paliwo pierwotnie się znajdowało. Energia finalna - ilość energii użytecznej uzyskana z paliwa po uwzględnieniu strat wynikających z konwersji, transportu. Źródło: „ Założenia polityki energetycznej Polski do 2025 roku”

I. Polityka energetyczna Polski Zapotrzebowanie na energię pierwotną [Mtoe] , toe 1 toe = I. Polityka energetyczna Polski Zapotrzebowanie na energię pierwotną [Mtoe] , toe 1 toe = 41, 868 GJ; toe - jedna tona paliwa ekwiwalentnego Źródło: „ Założenia polityki energetycznej Polski do 2030 roku”

Koszt produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2006 r. PALIWO KOPALNE KOSZT PRODUKCJI [zł/GJ] Koszt produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2006 r. PALIWO KOPALNE KOSZT PRODUKCJI [zł/GJ] WĘGIEL BRUNATNY 4, 16 WĘGIEL KAMIENNY 7, 41 GAZ ZIEMNY 24, 55 OLEJ OPAŁOWY 35, 55

UDZIAŁ WĘGLA W PRODUKCJI EN. ELEKTRYCZNEJ (2006 r) (na podstawie danych IEA) ) 100 UDZIAŁ WĘGLA W PRODUKCJI EN. ELEKTRYCZNEJ (2006 r) (na podstawie danych IEA) ) 100 Węgiel kamienny Węgiel brunatny 75 56 7 55 77 70 24 66 60 54 55 53 49 37 21 2 an y S er m U G Ta iw an k m en D G re ec ar e lik ep R ch C ze K 4 2 ub a di In hs ak az us A ta n ia tr al el ra Is na hi C la nd Po ut h A fr ic a 0 So 35 27 ld 25 79 or 93 W 50

Eksploatacja złóż węgla brunatnego i produkcja na jego bazie en. elektrycznej na obszarze Dolnego Eksploatacja złóż węgla brunatnego i produkcja na jego bazie en. elektrycznej na obszarze Dolnego Śląska, stanowi alternatywę dla: v kraju - rozwiązanie problemu bezpieczeństwa energetycznego po roku 2025; v regionu – przy stopniowym wyczerpywaniu się złóż miedzi jest to potencjalne miejsce rozwoju branży energetycznej (eksploatacja zasobów, produkcja paliw syntetycznych, energii elektrycznej, wodoru, produktów na bazie węgla – rozwój branży chemicznej).

Zasoby węgla brunatnego w Polsce Ø 14 mld Mg udokumentowanych zasobów bilansowych Ø 58 Zasoby węgla brunatnego w Polsce Ø 14 mld Mg udokumentowanych zasobów bilansowych Ø 58 mld Mg zasobów w złożach perspektywicznych Ø 140 mld Mg oszacowanych zasobów w obszarach węglonośnych Wydobycie węgla brunatnego oszacowano na poziomie 61 mln Mg, co jednak nie zapewni zapotrzebowania na paliwa stałe w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju. Źródło: „ Założenia polityki energetycznej Polski do 2025 roku”

Złoża węgla brunatnego w Polsce Wg Z. Kasztelewicz „Polskie Górnictwo Węgla Brunatnego”, 2004 Złoża węgla brunatnego w Polsce Wg Z. Kasztelewicz „Polskie Górnictwo Węgla Brunatnego”, 2004

Proponowane metody eksploatacji węgla brunatnego w zależności od warunków geologicznych złoża oraz jej potencjalnego Proponowane metody eksploatacji węgla brunatnego w zależności od warunków geologicznych złoża oraz jej potencjalnego wpływu na powierzchnię • Eksploatacja metodą odkrywkową i przerób wydobytego węgla na powierzchni • Eksploatacja głębinowa z podsadzaniem zrobów • Podziemne zgazowanie węgla (UCG) + upłynnianie produktów gazowych (CTL) • Procesy biotechnologiczne w przetwarzaniu węgla brunatnego na gaz

Racjonalne wykorzystanie węgla brunatnego czynnikiem determinującym bezpieczeństwo energetyczne kraju. 80 70 60 mln Mg Racjonalne wykorzystanie węgla brunatnego czynnikiem determinującym bezpieczeństwo energetyczne kraju. 80 70 60 mln Mg 50 40 BEŁCHATÓW LEGNICA 30 20 10 0 TURÓW KONIN ADAMÓW 2 8 8 0 8 6 4 04 06 2 6 0 4 2 6 18 20 8 0 4 50 05 14 22 02 03 03 03 04 04 04 00 01 04 20 20 20 01 20 20 2 2 2 2 20 4 5 20 6 5 20 8 5 20 0 6 20 20 64

Innowacyjne metody rozwiązania zagospodarowania złóż węgla brunatnego: - podziemne zgazowanie metodą ogniową połączoną z Innowacyjne metody rozwiązania zagospodarowania złóż węgla brunatnego: - podziemne zgazowanie metodą ogniową połączoną z produkcją syngazu - UCG; - podziemne zgazowanie złóż węgla brunatnego z wykorzystaniem procesów „bio” – UCBG (biogazyfikacja).

Korzyści dla potencjalnego inwestora wynikające z udziału w rozwoju sektora energetycznego na Dolnym Śląsku: Korzyści dla potencjalnego inwestora wynikające z udziału w rozwoju sektora energetycznego na Dolnym Śląsku: • pozyskanie tańszej energii elektrycznej dla potrzeb własnych i krajowych, • zdywersyfikowanie produktów, • znaczny wzrost wartości inwestora na rynku kapitałowym. • możliwość zagospodarowania małych lokalnych złóż w technologiach UCG i UCBG.

? ? ? ? ? ?

UCG (underground coal gasification) podziemna gazyfikacja węgla, lata 1948 - 2005 prowadzone prace badawcze UCG (underground coal gasification) podziemna gazyfikacja węgla, lata 1948 - 2005 prowadzone prace badawcze na świecie. The European Trial of UCG in Deeper Coal February 2008, Michael Green The UCG Engineering Ltd, UK

UCG w Rosji – pierwsze próby lata 30. XX w. 6 przemysłowych zastosowań UCG UCG w Rosji – pierwsze próby lata 30. XX w. 6 przemysłowych zastosowań UCG w chwili obecnej: 3 zakłady przetwarzające węgiel bitumiczny : - zakład firmy Podziemgaz w Lisiczańsku, Basen Doniecki; - zakład Jużno-Abinskaja w basenie Kuznieckim; - zakład Kamieńskaja. 3 zakłady przetwarzające węgiel brunatny: - 2 zakłady firmy Podziemgaz w regionie moskiewskim; - zakład Angren w Uzbekistanie, funkcjonuje od 1959 r. bez przerwy. na podstawie : Characteristics and Perspectives of New UCG Technologies Vladislav Karasevich, PROMGAZ, Rosja Marketing and International Projects Department

wg Cliff Mallett, Carbon Energy P L, UCG Conference, London 2007 wg Cliff Mallett, Carbon Energy P L, UCG Conference, London 2007

Firma Ergo – Exergy, Kanada • Metoda εUCG może być stosowana w obszarze występowania Firma Ergo – Exergy, Kanada • Metoda εUCG może być stosowana w obszarze występowania złóż węgla w różnorodnych warunkach geologicznych: • • Miąższość pokładu węgla od 0. 5 do 30 m. Upad złoża od 0 do 70 stopni. Głębokość zalegania od 30 do 800 m. Wartość kaloryczna węgla od 8. 0 to 30. 0 MJ/kg (włączając w to niskiej jakości węgiel brunatny).

Zakłady stosujące metodę εUCG™ firmy Ergo – Exergy, Kanada • • • Eskom - Zakłady stosujące metodę εUCG™ firmy Ergo – Exergy, Kanada • • • Eskom - Majuba, South Africa Laurus, Kanada GAIL, Indie Chinchilla - Lync, Australia Angren, Uzbekistan Podpisane porozumienia o współpracy z rządami wielu krajów (Kanada, USA, South Africa, Indie, Australia and Nowa Zelandia)

UCG – RPA, technologia firmy Ergo EXERGY, Kanada. • Zaprojektowana wcześniej podziemna kopalnia o UCG – RPA, technologia firmy Ergo EXERGY, Kanada. • Zaprojektowana wcześniej podziemna kopalnia o zdolności produkcyjnej 15 mln. t/rok węgla ze względu na duże zanieczyszczenia węgla skałą płoną okazała się nieopłacalną. • Od 2001 r. – feasibility study i badania; • Produkcja syngazu metodą UCG – rozpoczęcie 20 styczeń 2007; • Elektrownia o mocy 2100 MW; • Zastosowanie metody UCG w złożu Majuba na głębokości ok. 300 m w pokładzie o miąższości 3, 5 m, zdolność produkcyjna – docelowy przerób 15 mln. ton węgla/rok;

Projekt badawczy - Biogazyfikacja węgla 7. PR UE – Future Emerging Technologies, wniosek KGHM Projekt badawczy - Biogazyfikacja węgla 7. PR UE – Future Emerging Technologies, wniosek KGHM Cuprum CBR złożony 26. 02. 2008 w Brukseli ACTIVITY/ AREA TOPICS CALLED FUNDING SCHEMES ENERGY. 10: HORIZONTAL PROGRAMME ACTIONS ENERGY. 2008. 10. 1. 1: Collaborative Project Future Emerging Technologies (FET) Technologie Przyszłości

Podstawy naukowe • W warunkach beztlenowych mikroorganizmy występujące w przyrodzie zamieniają węgiel organiczny w Podstawy naukowe • W warunkach beztlenowych mikroorganizmy występujące w przyrodzie zamieniają węgiel organiczny w metan. • Mikroorganizmy wykorzystują węgiel do swojego rozwoju produkując biogaz i inne produkty. • Proces biokonwersji zachodzi w temp. otoczenia, co daje podstawy do opracowania ekonomicznie uzasadnionego procesu zamiany węgla w czyste paliwa i inne półprodukty.

Założenia projektu • Opracowanie koncepcji nowej technologii podziemnego zgazowania węgla brunatnego z użyciem metod Założenia projektu • Opracowanie koncepcji nowej technologii podziemnego zgazowania węgla brunatnego z użyciem metod biotechnologicznych, • Testowanie próbek węgla brunatnego z 5 krajów europejskich (Polska, Niemcy, Ukraina, Czechy, Włochy) • Przeprowadzenie testów w większej skali – koncepcja instalacji pilotowej do biozgazowania (BOT KWB Bełchatów), możliwość współpracy z wybranym samorządem lokalnym, produkt: oczyszczony gaz o zawartości metanu wynoszącej 70% - 80% objętości, • Szacowana na podstawie dotychczasowych osiągnięć (Arctech, Inc. , USA) wydajność procesu produkcji gazu z węgla (dla Ccałk. = 64%): ok. 60%; 700 m 3 CH 4/t węgla/rok. Szacowana wartość opałowa otrzymanego gazu: ok. 30 MJ/m 3.

EIT PLUS – STRATEGICZNE OBSZARY § Technologie informacyjne (IT) § Nanotechnologie i materiały zaawansowane; EIT PLUS – STRATEGICZNE OBSZARY § Technologie informacyjne (IT) § Nanotechnologie i materiały zaawansowane; § Biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne; § Badania wyprzedzające (w szczególności w zakresie matematyki, fizyki i chemii).

Włączenie UCG oraz biogazyfikacji w. brunatnego do projektu EIT Plus Cele: – Dolny Śląsk Włączenie UCG oraz biogazyfikacji w. brunatnego do projektu EIT Plus Cele: – Dolny Śląsk może stać się europejskim liderem na rzecz opracowania technologii efektywnego, wykorzystania swoich zasobów węgla brunatnego do produkcji paliw syntetycznych i energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii; – Realizacja projektu wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski a nawet Europy. – Możliwość uzyskania wsparcia UE w ramach 7. PR w roku 2009 przy odpowiedniej promocji projektu UCG (węgiel kamienny ma projekt HUGE, realizowany przez GIG w Katowicach)