Скачать презентацию KEY FOCUS AREA 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Скачать презентацию KEY FOCUS AREA 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif

7bdbd8de209069065c9c24c8c791cd98.ppt

  • Количество слайдов: 17

KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Membudayak an Penyampaian Berprestasi Tinggi KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Membudayak an Penyampaian Berprestasi Tinggi Inisiatif Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Index – CSI) KAI Indeks Kepuasan Pelanggan Sasaran 2016 & 2017 2016 : 85% 2017: 87% Kekerapan pelaporan Annually Pemunya HEK

KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY KAI Inisiatif sedia ada (dipetik dari PGU KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY KAI Inisiatif sedia ada (dipetik dari PGU II) Inisiatif Baharu (jika ada) Keperluan Kewangan Pemilik (Owner) Indeks Kepuasan Pelanggan 1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Index – CSI) terhadap penyampaian perkhidmatan di UTM dengan mengambilkira kepelbagaian perkhidmatan yang disediakan di UTM HEK 2. Memperkasa pelaksanaan konsep lean management dalam perkhidmatan di UTM. HCM/HCD 3. Meningkatkan pengautomasian sistem penyampaian bagi mengurangkan birokrasi dan kebergantungan kepada modal insan untuk menjalankan tugas supaya lebih cekap dan berkesan BPO 4. Menggalakkan pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) di setiap PTJ BPO

KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Memastikan Staf Berketrampil an dengan KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Memastikan Staf Berketrampil an dengan Nilai Holistik Inisiatif KAI Indeks Memantau dan Kompetensi Staf memastikan (Skala 1 -5) kompetensi, pengetahuan dan jati diri (DNA) staf. Sasaran 2016 & 2017 Kekerapan Pelaporan Pemunya 2016 : 4. 5 2017: 4. 5 Annually Registrar (BPO)

KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY KAI Inisiatif sedia ada (dipetik dari PGU KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY KAI Inisiatif sedia ada (dipetik dari PGU II) Indeks Kompetens i Staf (Skala 1 -5) 1. Mengukur tahap kompetensi staf dengan mengambilkira kompetensi yang diperlukan bagi menjayakan sesebuah Entrepreneurial Research University berdasarkan instrumen yang disediakan. 2. Staf Pengurusan & Profesional serta Pelaksana (PPP) dibentuk untuk menjadi pakar dalam sesuatu bidang. 3. Memantapkan lagi konsep multitasking staff 4. Pemantapan program-program latihan termasuk penggunaan portal pembelajaran secara online bagi penjawat awam seperti e-Pembelajaran Sektor Awam (e. PSA). 5. Pelaksanaan program pengantarabangsaan/silang budaya untuk staf PPP seperti program GOP dan attachment. Inisiatif Baharu (jika ada) Keperluan Kewangan Pemilik (Owner) BPO HCM/HCD HCM HCD

KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY KAI Inisiatif sedia ada (dipetik dari PGU KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY KAI Inisiatif sedia ada (dipetik dari PGU II) Inisiatif Baharu (jika ada) Keperluan Kewangan Indeks Kompetens i Staf (Skala 1 -5) 6. Pelaksanaan program Individual Development Program (IDP) atau dikenali juga sebagai UTM Genius bagi mengurus bakat dan laluan kerjaya staf PPP secara efektif seperti program Talent Management dan New. Lens. HCD 7. Pengiktirafan kepada staf yang berinovasi melalui anugerah inovasi di peringkat PTJ sehingga antarabangsa. BPO 8. Penerapan DNA UTM kepada staf melalui program yang berfokuskan kepada transformasi minda dan budaya. HCD 9. Pemerkasaan program pembudayaan Al-Quran dan program lain yang bersifat kerohanian. HCD Pemilik (Owner)

KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Inisiatif KAI Memastikan Staf Berketrampil KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Inisiatif KAI Memastikan Staf Berketrampil an dengan Nilai Holistik Program Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Peratusan staf yang memperolehi mata minimum bagi program Pembangunan Profesional Berterusan Sasaran 2016 & 2017 2016 : 85% 2017: 90% Kekerapan pelaporan Pemunya Annually UTMLead & Registrar (HCD)

KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY KAI Indeks Kepuasan Pelanggan Inisiatif sedia ada KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY KAI Indeks Kepuasan Pelanggan Inisiatif sedia ada (dipetik dari PGU II) 1. Membangunkan dan melaksanakan program Continuous Professional Development (CPD). Inisiatif Baharu (jika ada) Keperluan Kewangan Pemilik (Owner) HCD 2. Mengemaskini dan menambahbaik Polisi Latihan UTM selari dengan pelaksanaan CPD. . HCD 3. Mengemaskini pangkalan data UTMSMi. Le serta membuat penambahbaikan terhadap sistem UTMSMi. Le untuk menyokong pelaksanaan CPD. HCD 4. Mewujudkan Jawatankuasa Penentuan Mata CPD mengikut kategori dan penentuan pemberat bagi pemberian mata minimum dan maksimum CPD. HCD

KEY FOCUS AREA : 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Penggunaan Sumber Tenaga Manusia KEY FOCUS AREA : 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Penggunaan Sumber Tenaga Manusia Optima Inisiatif 1. Agihan lebihan perjawatan antara PTJ bagi menggantikan jawatan kontrak yang ditamatkan 2. Agihan lebihan secara dalaman. KAI 80 lebihan perjawatan diagihkan Sasaran 2016 & 2017 Kekerapan Pelaporan Pemunya 2015 -2017 Annually Registrar (BSM)

KEY FOCUS AREA : 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Penggunaan Sumber Tenaga Manusia KEY FOCUS AREA : 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Penggunaan Sumber Tenaga Manusia Optima Inisiatif KAI i. Penamatan staf kontrak 300 staf dengan kaedah lantikan kontrak kepada lantikan tetap berdasarkan waran perjawatan. ii. Tidak melanjutkan tempoh kontrak. iii. Pengisian jawatan kontrak dibekukan seterusnya dijumudkan setelah selesai penamatan dilaksanakan. Sasaran 2016 & 2017 Kekerapa n Pelapora n Pemunya 2015 – 105 jwt 2016 – 37 jwt 2017 – 40 jwt 2018 – 25 jwt 2019 – 21 jwt 2020 – 30 jwt Annually Registrar (BSM)

KEY FOCUS AREA : 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Penggunaan Sumber Tenaga Manusia KEY FOCUS AREA : 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Penggunaan Sumber Tenaga Manusia Optima Inisiatif KAI Pertukaran skim tertutup 4 skim = 169 terpilih kepada skim tenaga waran kerja yang lebih multitasking dan laluan kerja lebih baik. Sasaran 2016 & 2017 Kekerapan Pelaporan Pemunya 2016 -2020 Annually Registrar (BSM) • • Skim Pegawai Khidmat Pelanggan – 13 Skim Asrama - 70 Skim N gunasama • Skim Pembantu Operasi di makmal – 37 Skim Penolong Jurutera – sesuai dengan penempatan di makmal kejuruteraan • Skim Sains C 17, C 22, C 26 – 49 Gred C 27 – sesuai dengan iklim Universiti Justifikasi

KEY FOCUS AREA : 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Penggunaan Sumber Tenaga Manusia KEY FOCUS AREA : 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Penggunaan Sumber Tenaga Manusia Optima Justifikasi • • • Inisiatif KAI Membekukan pengisian 10 jawatan N 11 yang tidak keperluan Sasaran 2016 & 2017 Kekerapan Pelaporan Pemunya 2015 -2016 Annually Registrar (BSM) Tugas N 11 boleh dilaksanakan oleh PT (P/O). Tugas N 11 boleh di out source. UIA telah lama tiada jawatan ini. UKM mengikat kontrak posmen (Pos Malaysia) melaksanakan tugas ini. N 11 yang dibekukan akan ditrade off dengan jawatan yang kritikal keperluannya oleh Universiti.

KEY FOCUS AREA : 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Inisiatif Penggunaan Penyelarasan Sumber KEY FOCUS AREA : 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Inisiatif Penggunaan Penyelarasan Sumber pertindihan Tenaga tugas Manusia Optima KAI Sasaran 2016 & 2017 Kekerapan Pelaporan Pemunya • Pengurusan aktiviti pelajar pada masa ini dilaksanakan oleh 3 PTJ iaitu HEMA, UTM International dan Sekolah Pengajian Siswazah. • Pengurusan visa pada masa ini dilaksanakan oleh 3 PTJ iaitu UTM International, RMC dan Bahagian Pengurusan Modal Insan. • Pengurusan biasiswa pada masa ini dilaksanakan oleh HEMA dan Sekolah Pengajian Siswazah. 2016 -2017 Annually CICT

KEY FOCUS AREA : 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Penggunaan Sumber Tenaga Manusia KEY FOCUS AREA : 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Penggunaan Sumber Tenaga Manusia Optima Justifikasi Inisiatif Pelan perancangan penempatan KAI Sasaran 2016 & 2017 Kekerapan Pelaporan Pemunya • Unit-unit cawangan di UTMKL • Pejabat Canseleri dengan Pejabat Hal Ehwal Korporat • UTM ARO dengan SRAD/AMD • Unit-unit di bawah TNC (Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni) • Unit-unit di bawah TNC (Pembangunan) • HCM-HCD 2016 -2017 Annually Registrar (BSM) v Pertindanan bagi tugas-tugas pentadbiran N 17 dan N 11 di unit-unit kecil di bawah struktur Pejabat TNC (AA), TNC (P) dan Canseleri. v Bagi mengatasi masalah ini dicadangkan dipusatkan pengurusan pentadbiran harian di bawah satu PTJ berdasarkan pemerkasaan penggunaan IT. v Penstrukturan ini boleh mengambil model Pejabat Reseach Alliance. v Penjimatan sumber manusia yang menguruskan cuti, fail, surat menyurat, pengurusan IT, Pembantu Am pejabat dan Setiausaha Pejabat.

KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Inisiatif KAI Sasaran 2016 & KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Inisiatif KAI Sasaran 2016 & 2017 Kekerapan pelaporan Pemunya

KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY KAI Inisiatif sedia ada (dipetik dari PGU KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY KAI Inisiatif sedia ada (dipetik dari PGU II) Inisiatif Baharu Keperluan Kewangan Pemilik (Owner)

KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Inisiatif KAI Sasaran 2016 & KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY Objektif Strategik Inisiatif KAI Sasaran 2016 & 2017 Kekerapan pelaporan Pemunya

KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY KAI Inisiatif sedia ada (dipetik dari PGU KEY FOCUS AREA: 5 HIGH PERFORMANCE DELIVERY KAI Inisiatif sedia ada (dipetik dari PGU II) Inisiatif Baharu Financial Requirement