Скачать презентацию Kennis bijspijkeren via het web Presentatie ICTO Platform Скачать презентацию Kennis bijspijkeren via het web Presentatie ICTO Platform

5439297c9d49b16cc3832e25eeb0d289.ppt

  • Количество слайдов: 30

Kennis bijspijkeren via het web Presentatie ICTO Platform 17 november 2005 Annemiek Wieland Kennis bijspijkeren via het web Presentatie ICTO Platform 17 november 2005 Annemiek Wieland

Aanleiding Student niet wijzer van studiehuis Van onze verslaggevers Robin Gerrits en Gerard Reijn Aanleiding Student niet wijzer van studiehuis Van onze verslaggevers Robin Gerrits en Gerard Reijn AMSTERDAM - De invoering van de tweede fase op havo en vwo, bekend onder de naam studiehuis, heeft de aansluiting met hoger onderwijs in een aantal opzichten ernstig verslechterd. Uit een evaluatie van de tweede fase die minister Van der Hoeven van Onderwijs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat eerstejaarsstudenten tegenwoordig minder weten van hun vakken dan hun voorgangers van voor het studiehuis. Bron: De Volkskrant – Woensdag 19 oktober 2005

Aanleiding Niveau scholieren gedaald Door onze redactie onderwijs ROTTERDAM, 26 OKT. Docenten in het Aanleiding Niveau scholieren gedaald Door onze redactie onderwijs ROTTERDAM, 26 OKT. Docenten in het hoger onderwijs vinden dat de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van eerstejaarsstudenten afnemen. De studenten die sinds de invoering van de Tweede Fase van havo of vwo komen, weten minder dan hun voorgangers. Vaardigheden als werken met computers en samenwerken zijn goed ontwikkeld, maar hun taalen rekenvaardigheid, nauwkeurigheid en analytische vermogens schieten tekort. Bron: NRC Handelsblad – Woensdag 26 oktober 2005

Aanleiding Goed beantwoord door 66% van 1 e jaars studenten Goed beantwoord door 54% Aanleiding Goed beantwoord door 66% van 1 e jaars studenten Goed beantwoord door 54% van 1 e jaars studenten Goed beantwoord door 49% van 1 e jaars studenten

Aanleiding Goed beantwoord door 31% van 1 e jaars studenten Goed beantwoord door 27% Aanleiding Goed beantwoord door 31% van 1 e jaars studenten Goed beantwoord door 27% van 1 e jaars studenten Goed beantwoord door 7% van 1 e jaars studenten

Aanleiding Goed beantwoord door 0% van 1 e jaars studenten Aanleiding Goed beantwoord door 0% van 1 e jaars studenten

Het doel van Web-spijkeren • Een nieuw type flexibel onderwijs ontwikkelen dat geschikt is Het doel van Web-spijkeren • Een nieuw type flexibel onderwijs ontwikkelen dat geschikt is om studenten met een heterogeen kennisniveau op te vangen en hun kennis bij te spijkeren • De knelpunten bij de aansluiting VWO – Ba gericht op Wiskunde op te lossen

Aandachtsgebieden Didactische scenario’s Assessment Bijspijker modules Evaluatie Aandachtsgebieden Didactische scenario’s Assessment Bijspijker modules Evaluatie

EUR: Aansluitingsmodule wiskunde voor scholieren bij FEW • • ca. 20 leerlingen 5/6 VWO EUR: Aansluitingsmodule wiskunde voor scholieren bij FEW • • ca. 20 leerlingen 5/6 VWO ca. 1 ECTS 3 -5 bijeenkomsten EUR wekelijks verplicht inleveren van opgaven, feedback door student-assistent • Bb als ondersteuning

EUR: Aansluitingsmodule wiskunde EUR: Aansluitingsmodule wiskunde

EUR: Wiskunde 1 bij FEW • ca. 500 Bachelor 1 studenten • ca. 1 EUR: Wiskunde 1 bij FEW • ca. 500 Bachelor 1 studenten • ca. 1 ECTS • 2 uur hoorcollege per week • 2 uur werkcollege per week • Starttoets en diagnostische toets in g. SCALe

UM: Online zomerklas wiskunde & economie • • • Ca 60 aankomende studenten per UM: Online zomerklas wiskunde & economie • • • Ca 60 aankomende studenten per cursus Geheel online Volgens PGO model (economie) Geheel zelfstandig (wiskunde) Ca 2 ECTS

UM: Online zomerklas www. fdewb. unimaas. nl/algec/summercourse/ UM: Online zomerklas www. fdewb. unimaas. nl/algec/summercourse/

UM: Online zomerklas – voorkennistoets # pogingen: 903 # afgemaakt: 441 # geslaagd 99: UM: Online zomerklas – voorkennistoets # pogingen: 903 # afgemaakt: 441 # geslaagd 99: (22%)

UM: Online zomerklas – Lesmateriaal UM: Online zomerklas – Lesmateriaal

UM: Online zomerklas – PGO model UM: Online zomerklas – PGO model

Aandachtsgebieden Didactische scenario’s Assessment Bijspijker modules Evaluatie Aandachtsgebieden Didactische scenario’s Assessment Bijspijker modules Evaluatie

Assessment • Signaleren van kennisachterstanden • Welk toetsprogramma is geschikt? − Blackboard, g. SCALe, Assessment • Signaleren van kennisachterstanden • Welk toetsprogramma is geschikt? − Blackboard, g. SCALe, ALEKS, Maple. TA • Hoe beschrijf je het kennisniveau?

Assessment - g. SCALe www. gscale. nl Assessment - g. SCALe www. gscale. nl

Assessment - g. SCALe www. gscale. nl Assessment - g. SCALe www. gscale. nl

Assessment - ALEKS • Adaptief toets- en leersysteem • Gebruikt op de UM • Assessment - ALEKS • Adaptief toets- en leersysteem • Gebruikt op de UM • www. aleks. com

Assessment - ALEKS Assessment - ALEKS

Assessment - ALEKS Assessment - ALEKS

Beschrijven van het kennisniveau • Bevorderen van uitwisseling en hergebruik van onderwijsmateriaal en (delen Beschrijven van het kennisniveau • Bevorderen van uitwisseling en hergebruik van onderwijsmateriaal en (delen van) toetsen • Als hulpmiddel voor het samenstellen van (adaptief) onderwijsmateriaal Protocol voor het vaststellen van kennisniveaus beschikbaar op www. web-spijkeren. nl

Aandachtsgebieden Didactische scenario’s Assessment Bijspijker modules Evaluatie Aandachtsgebieden Didactische scenario’s Assessment Bijspijker modules Evaluatie

Evaluatie Hoe effectief zijn de bijspijkermodules? • Wat zijn de leerresultaten? − Analyseren scores Evaluatie Hoe effectief zijn de bijspijkermodules? • Wat zijn de leerresultaten? − Analyseren scores op voorkennis-, diagnostische en eindtoetsen • Hoe verloopt het onderwijsproces? − In kaart brengen van de ervaringen van docenten en studenten • Wat is het rendement? − Analyseren van de kosten − Volgen van de vorderingen van de bijspijkeraars na de module Evaluatieprotocol beschikbaar op www. web-spijkeren. nl

Aandachtsgebieden Didactische scenario’s Assessment Bijspijker modules Evaluatie Aandachtsgebieden Didactische scenario’s Assessment Bijspijker modules Evaluatie

Didactische scenario’s • Optimaliseren van de bijspijkermodules − Op basis van resultaten evaluatie • Didactische scenario’s • Optimaliseren van de bijspijkermodules − Op basis van resultaten evaluatie • Inventarisatie van bijspijkerinitiatieven elders − Beschikbaar op www. web-spijkeren. nl • Effectieve scenario’s voor het wegwerken van kennisachterstanden

Didactische scenario’s • Context − Doel, doelgroep, aantal deelnemers, verhouding aantal deelnemers / begeleiders, Didactische scenario’s • Context − Doel, doelgroep, aantal deelnemers, verhouding aantal deelnemers / begeleiders, studiebelasting, duur • Leeromgeving − Leermateriaal, ICT-inzet, didactische uitgangspunten, randvoorwaarden • Leeractiviteiten − Voorkennistoets, differentiatie, bijeenkomsten, zelfstudie, begeleiding, beoordelingssysteem, beloning • Kosten − Personele kosten (eenmalig en terugekerend), materiele kosten (eenmalig en terugkerend) • Organisatie − Tips van docenten en begeleiders

Meer informatie Projectwebsite: • www. web-spijkeren. nl 3 maandelijkse nieuwsbrief • Abonneren via email Meer informatie Projectwebsite: • www. web-spijkeren. nl 3 maandelijkse nieuwsbrief • Abonneren via email aan Natasa Brouwer ([email protected] uva. nl) Conferentie over didactische bijspijkerscenario’s • In februari 2006 op de EUR Nationale conferentie “Wiskunde voorkennis voor het HO” • In het maart 2006 Oprichting Special Interest Group • Eind 2006