Скачать презентацию Къде по-подробно може да се прочете по тази Скачать презентацию Къде по-подробно може да се прочете по тази

d247886398dc3e475375a97e3a77547d.ppt

  • Количество слайдов: 51

Къде по-подробно може да се прочете по тази тема? Къде по-подробно може да се прочете по тази тема?

Демографски преход Демографски преход

Авторитети за демографския преход Авторитети за демографския преход

Малтус и малтусианството Малтус и малтусианството

Демографските проблеми на нашето съвремие Демографските проблеми на нашето съвремие

Стареене на населенията Стареене на населенията

Брачност и бракоразводи Брачност и бракоразводи

Извънбрачни раждания Извънбрачни раждания

Демографският преход в България с общи показатели Демографският преход в България с общи показатели

 У нас до 2008 г. се практикува останала от миналото методика, съгласно която У нас до 2008 г. се практикува останала от миналото методика, съгласно която живородено (по смисъла на СЗО) с тегло под 1000 г. се счита, така да се каже за “условно живородено”, и ако умре преди седми си ден от живота се регистрира дори не като мъртвородено, а като аборт. През 2009 г. влезе в сила по-нова методология (в стандарта по акушерство и гинекология за живородено се счита такова над 600 г и/или след 22 гестационна седмица) и така малко се скъсява дистанцията с дефинициите и критериите на СЗО, но стават някои уговорки, условности и рецидиви от старите критерии. За съжаление през последните години се забелязва отстъпление от тези позиции в нормативната уредба. След 2014 г. в по най-новия стандарт критерият се променя на над 800 грама или 26 гестационна седмица. Доста широки граници се забелязват и при дефинициите за аборт, което неизбежно би водело до по-голям годишен брой на абортите, какъвто всъщност се забелязва у нас особено през последните десетилетия на миналия век. Висока остава още и перинаталната смъртност (мъртвородени плюс умрели до 6 -ия ден след раждането си), тревожен факт е също значителния брой на преждевременните раждания и недоносените деца (с телесна маса при раждането под 2, 500 г. ) и произтичащите от това усложнения и инвалидност като ретинопатията и др. , на мъртвите раждания, твърде ранните за възрастта бременности, недостатъчна хигиена по време на бременността, недостатъчното, остаряло и износено оборудване на родилните отделения и др. Значително изоставане се забелязва при своевременното обхващане на бременни жени от медицинското наблюдение. Доста тревожно е положението със злокачествените заболявания на детеродните органи на жените у нас. Определени съмнения има доколко общопрактикуващите лекари имат квалификацията на гинеколози, са в състояние да поемат отговорността за проследяване на бременността от най-ранен стадий и правилно да се ориентират при всеки съмнителен случай. Отделен проблем са изоставените деца. Няма как да се намалят рисковете около бременността и ражданията, в т. ч. и детската смъртност, ако не се осъществи значителен напредък по тези въпроси, както и по опазването на живота и здравето на живородените и родилките.

Възрастови коефициенти за смъртност, мъже, 2000 г. Възрастови коефициенти за смъртност, мъже, 2000 г.

Възрастови коефициенти за смъртност, жени, 2000 г. Възрастови коефициенти за смъртност, жени, 2000 г.