Скачать презентацию Казакстан Ресей Медицина Университети  такырыбы Скачать презентацию Казакстан Ресей Медицина Университети такырыбы

Кабланбекова Нургуль 608. нейросенсорная тугоухость.pptx

  • Количество слайдов: 17

Казакстан – Ресей Медицина Университети Презентация такырыбы : Жедел нейросенсорлык керендик Орындаган: Кабланбекова Н. Казакстан – Ресей Медицина Университети Презентация такырыбы : Жедел нейросенсорлык керендик Орындаган: Кабланбекова Н. А. Факультет : ЖТД Топ : 608 Тексерген : Есеналиева Р. Н.

 • Нейросенсорлы керендик – Кохлеарлы рецепторлардан ми кыртысынын есту аймагына дейинги есту анализаторынын • Нейросенсорлы керендик – Кохлеарлы рецепторлардан ми кыртысынын есту аймагына дейинги есту анализаторынын ар турли аймактарынын бузылысы.

Есту анализаторынын бузылысына байланысты : • КОХЛЕАРЛЫ РЕТРОКОХЛЕАРЛЫ ОРТАЛЫК • Рецепторлы • Перифериялык • Есту анализаторынын бузылысына байланысты : • КОХЛЕАРЛЫ РЕТРОКОХЛЕАРЛЫ ОРТАЛЫК • Рецепторлы • Перифериялык • Киреберистик-улулык нервтин бузылысы • Стволовая • Кыртыстык • Кыртысастылык бузылыстар

Кенет • 12 сагатка дейин Жедел • 1 айга дейин Созылмалы • 1 айдан Кенет • 12 сагатка дейин Жедел • 1 айга дейин Созылмалы • 1 айдан аскан

Инфекциялык аурулар Этиология : Ишки жане ортангы кулактын кабыну ы Дарилик заттардын асери Кан Инфекциялык аурулар Этиология : Ишки жане ортангы кулактын кабыну ы Дарилик заттардын асери Кан айналым бузылысы Травма Жаска байланысты озгеристер

Грипп Герпес Корь Инфекциялык аурулар : Тиф Сифилис Берилуи : Паротит Менингит Краснуха Гематогенди Грипп Герпес Корь Инфекциялык аурулар : Тиф Сифилис Берилуи : Паротит Менингит Краснуха Гематогенди

Дарилик заттар : v. Ототоксикалык антибиотиктер : -- стрептомицин, гентамицин, мономицин, неомицин, канамицин, амикацин, Дарилик заттар : v. Ототоксикалык антибиотиктер : -- стрептомицин, гентамицин, мономицин, неомицин, канамицин, амикацин, нетилмицин. v Цитостатиктер : -- эндоксан , цисплатин т. б. v Диуретиктер : -- лазикс, бринальдикс, урегит.

Травмалык асер Механикалык акустикалык Баротравма Ауалык кантузия Вибрациялык Травмалык асер Механикалык акустикалык Баротравма Ауалык кантузия Вибрациялык

Жаска байланысты керендик • Тамырлардагы атеросклероздык озгеристер. • 30 - 50 жастан асканда Жаска байланысты керендик • Тамырлардагы атеросклероздык озгеристер. • 30 - 50 жастан асканда

Клиникасы : Жедел нейросенсорлы керендик Биртиндеп дамиды Керендик Бас айналу , Тепе тендиктин бузылуы Клиникасы : Жедел нейросенсорлы керендик Биртиндеп дамиды Керендик Бас айналу , Тепе тендиктин бузылуы Кайталамалы Кулак бителгендей асер Шу

Диагностика : • • Анамнези Клиникалык белгилер Аудиоментрлик зерттеу Ринне , Федеричи, Бинта зерттеуи Диагностика : • • Анамнези Клиникалык белгилер Аудиоментрлик зерттеу Ринне , Федеричи, Бинта зерттеуи

Еми : • • - Жедел госпитализация Ауру себептерин жою Инфекциялык керендик : Неототоксикалык Еми : • • - Жедел госпитализация Ауру себептерин жою Инфекциялык керендик : Неототоксикалык антибиотиктер : Пенициллин 1000 ЕД б/е кунине 4 рет Рулид 0. 15 г ишке кунине 2 рет Верцеф 0. 375 г ишке кунине 2 рет

 • Токсикалык крендик : - Токсиндердин тусуин токтату , организмнен шыгару. - Реополиглюкин • Токсикалык крендик : - Токсиндердин тусуин токтату , организмнен шыгару. - Реополиглюкин немесе Гемодез 250 мл в/в 3 кун. - Антидот унитиол б/е + витамин В(мильгамма)

 • Канайналым бузылысына байланысты керендик : - Кунара 2% Трентал еритиндиси, 5 мл • Канайналым бузылысына байланысты керендик : - Кунара 2% Трентал еритиндиси, 5 мл в/в , 250 мл натрий хлоридинин изотониялык еритиндиси. - кавинтон, стугерон, вазобрал.

 • Кулак шуын азайту ушин : -Новокаинди немесе лидокаинди блокада -Иглорефлексотерапия • Кулак шуын азайту ушин : -Новокаинди немесе лидокаинди блокада -Иглорефлексотерапия

 • - Дарисиз емдеу : Гипербарилик оксигенация Лазермен асер Кванттык гемотерапия Плазмаферез Иглорефлексотерапия • - Дарисиз емдеу : Гипербарилик оксигенация Лазермен асер Кванттык гемотерапия Плазмаферез Иглорефлексотерапия Гомеопатикалык заттар

Назар аударгандарынызга рахмет !!! Назар аударгандарынызга рахмет !!!