Скачать презентацию KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ Bu Скачать презентацию KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ Bu

e9326a12b3af86a1e71ac489821a3934.ppt

  • Количество слайдов: 21

KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ • Bu uygulama basılı kaynaklarda olduğu kadar internet KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ • Bu uygulama basılı kaynaklarda olduğu kadar internet ve elektronik kaynaklarda da yaygındır. • Kısa araştırma, bilimsel makale ve yazılarda daha çok bu yöntem kullanılır. • Bu sistemlerde kaynaklar tam olarak sadece çalışmanın sonuna konulan kaynakçada (bibliyografyada) tanıtılır. • Metinde, kaynak gösterilecek yerde açılacak bir parantezin içine sadece bazı kısa bilgiler konulur.

KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ Paragraf içi kaynak gösterme’ninin diğer adları: • Dipnotsuz KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ Paragraf içi kaynak gösterme’ninin diğer adları: • Dipnotsuz kaynak gösterme, • Metin içi kaynak gösterme, • Bağlaç yöntemi Bu yöntemler, parantez içine yazılan kısa bilgilerin niteliğine göre 3 gruba ayrılır: • Yazar-tarih yöntemi, • Yazar-sayfa numarası yöntemi, • Numaralı yöntem.

KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ • YAZAR-TARİH YÖNTEMİ Amerikan psikoloji derneği’nin benimsediği bir KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ • YAZAR-TARİH YÖNTEMİ Amerikan psikoloji derneği’nin benimsediği bir yöntemdir: Kısaca APA (Amerikan Psychological Association) sistemi olarak adlandırılır. • Bu sistem ağırlıklı olarak Sosyal Bilimler alanında geçerlidir: Örneğin Ekonomi, İşletme, Eğitim, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji ve Siyaset Bilimi gibi. • Kaynak başvurusu şöyle yapılır: Yazının metninde ilgili kelimeden sonra parantez içinde (yazar soyadı, yayın tarihi). • Bazen de, ilgili kelimeden sonra parantez içinde (yazar soyadı, yayın tarihi, sayfa numarası).

KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ Yazar-tarih Yöntemine Göre Kaynak Gösterme: Örneklerle Açıklama Tek KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ Yazar-tarih Yöntemine Göre Kaynak Gösterme: Örneklerle Açıklama Tek Yazar: • Yazar (Özyurt, 2015), para teorisi ile politikası arasında kesin sınırlar çizmenin mümkün olmadığını belirtmiştir. Yazar ismi zaten metinde geçiyorsa: • Özyurt (2015), para teorisi ile politikası arasında kesin sınırlar çizmenin mümkün olmadığını belirtmiştir. Yazar isminin uzun olması halinde ismin metinde belirtilmesi daha uygundur: • Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yapılan bölgesel araştırmada(2014) tarım sektörünün geleceği…. .

KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ İki ve daha çok sayıda yazar: Her başvuruda KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ İki ve daha çok sayıda yazar: Her başvuruda iki yazarın da soyadları belirtilir: • Öztürk ve Değer (2009) kentsel ekonomik büyümede serbest bölgelerin etkisine dikkat çekmişlerdir. İkiden çok sayıda yazar varsa: • Öztürk vd. (2007), Gümrük Birliği’nin dış ticaret üzerine kısa dönemde olumsuz, uzun dönemde ise olumlu etkiler yaptığı sonucuna varmışlardır.

KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ Aynı Yazarın birden çok çalışmasına başvuru yapılması halinde; KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ Aynı Yazarın birden çok çalışmasına başvuru yapılması halinde; çalışmalar farklı tarihlerde ise parantez içine bu farklı tarikler yazılır: • Yazarın her üç çalışmasında da üç değişik modelin temel yapısının benzer olduğu vurgulanmaktadır (Özyurt, 2010, 2014, 2015). Yazarın aynı yılda yayımlanan birden çok çalışmasından yararlanılacaksa, bunları ayırt etmek için baskı yılının sonuna a, b, c, d…gibi harfler konulur: • Yazar Türkiye’de bölgesel eşitsizliğin sektörel dinamiklerini analiz ederken (Öztürk, 2012 a); bölgesel gelir ve nüfus yakınsamasını da ihmal etmemiştir (Öztürk, 2012 b).

KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ Yazarsız çalışma: Yazarı bulunmayan çalışmalar başlıklarıyla kaynak gösterilir. KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ Yazarsız çalışma: Yazarı bulunmayan çalışmalar başlıklarıyla kaynak gösterilir. • Bütçedeki yüksek faiz giderleri Türkiye’de, kamu yatırımlarını engelleyici etkenlerin başında gelmektedir (Türkiye’de Bütçe Harcamaları, 2005). Çok sayıda farklı çalışmanın yazarlarına birlikte başvuru: yazarlar soyadlarına göre sıraya konur ve aralarına noktalı virgül konur. • Gümrük Birliği’nin dış ticaret üzerindeki olumsuz etkisi konusunda araştırmacılar aynı sonuca ulaşmışlardır (Değer 2008; Emsen 2006; Öztürk, 2007).

KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ Aktarmalar A. Aynen aktarmalar: Alıntı yapılan metin kelime KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ Aktarmalar A. Aynen aktarmalar: Alıntı yapılan metin kelime ve noktalama işaretlerine kadar aynen aktarılır. 2 -3 satırdan uzun alıntılar satır başına ve sonuna göre biraz içeriden başlayacak ve bitecek biçimde, metinden ayrılmış biçimde yazılır. B. Değiştirerek yapılan aktarmalar: Aktarma kısa veya uzun olsun mutlaka, yukarıdaki gibi kaynak göstermek gerekir. C. Özetleme: Bu, bir metin parçasının özetlenerek ve araştırmacının kendi ifadeleriyle aktarılmasıdır. Tırnak içine almaya ve sayfa numarası vermeye gerek yoktur.

KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ • Değiştirilmiş Yazar-Tarih Yöntemi • Bu yönteme göre, KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ • Değiştirilmiş Yazar-Tarih Yöntemi • Bu yönteme göre, kaynak gösterilirken yazı metninde yazar adı ve çalışmanın yayın tarihi yanında sayfa numarası da eklenir. Örnek: Yazar (Özyurt, 2015, s. 207), para teorisi ile politikası arasında …. • Sayfa numarası farklı biçimlerde verilebilir: Faydalanılan sayfa çoksa (Özyurt, 2015, s. 207 -210) ; s konulmadan doğrudan safa no yazılabilir (Özyurt, 2015, 207) veya (Özyurt, 2015: 207), Not: Yazıyı kabul edecek dergi veya yayınevi bunlardan birini tercih edebilir.

KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ • Yazar-sayfa numarası yöntemi, • Bu yöntem daha KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ • Yazar-sayfa numarası yöntemi, • Bu yöntem daha çok Edebiyat, Felsefe, Klasik ve Modern Diller, İlahiyat gibi Beşeri Bilim dalları için önerilmektedir. Burada parantez içine, yararlanılan kaynağın yazarının soyadı ve sayfa numarası yazılır. Kaynağın tam tanıtımı sondaki kaynaklar listesinde yapılır. Örnek: Bilgin Türkçe’ye İngilizce’den aşırı ölçüde kelime girişini, radyo ve televizyon yayınlarındaki denetimsizliğe bağlamaktadır (125). Veya, Türkçe’ye İngilizce’den aşırı ölçüde kelime girişi, radyo ve televizyon yayınlarındaki denetim yetersizliğine bağlanabilir (Bilgin, 125).

KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ • KAYNAKÇA (BİBLİYOGRAFYA) NASIL HAZIRLANIR ? • Metinde KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ • KAYNAKÇA (BİBLİYOGRAFYA) NASIL HAZIRLANIR ? • Metinde paragraf içinde başvurulan kaynakların tümünü, araştırma raporunun sonuna eklenen kaynakçada (bibliyografya’da) göstermek gerekir. • Bunlar yazar soyadı sırasına göre düzenlenir. • Yazım şekli aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kademeli biçimde düzenlenir. • Araştırmada gönderme yapılan mektup, mülâkat ve benzer haberleşme kaynakları dışındaki bütün kaynaklar burada yer almalıdır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR ALPER, Koray; H. KARA; M. YÖRÜKĞLU (2012), “Rezerv Opsiyon Mekanizması”, TCMB Ekonomi YARARLANILAN KAYNAKLAR ALPER, Koray; H. KARA; M. YÖRÜKĞLU (2012), “Rezerv Opsiyon Mekanizması”, TCMB Ekonomi Notları, Sayı: 2012 -28, ss. 1 -14. AKKILIÇ, Salih (2007), Parasal Aktarım Kanalı ve Türkiye'de Döviz Kuru Kanalı, Doktora Tezi, İstanbul. AKTAN, Coşkun Can; H. ŞEN (2001), "Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri", Yeni Türkiye Dergisi, Kriz Özel Sayısı, Cilt: II, Sayı: 42. AKTAŞ, Zelal; H. ALP; R. GÜRKAYNAK; M. KESRİYELİ; M. ORAK (2008), "Türkiye'de Para Politikasının Aktarımı: Para Politikasının Mali Piyasalara Etkisi", TCMB Çalışma Tebliği, No: 08/11. AKYAZI, Haydar (1999), Para Kurulu ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 214, Ankara. ------, Haydar (2004), Enflasyon Hedeflemesi, Ülke Deneyimleri ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Seçkin Yayıncılık, Ankara. AYDEMİR, Oğuz (1986), "Batık Bankerler Olayı ve Boyutları", Maliye Yazıları, Ağustos-Eylül. Bankacılık ve Araştırma Grubu, ss. 1 -32. http: //www. tbb. org. tr/turkce/araştirmalar/ Enflasyon%20 Hedeflemesi. doc

KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ • METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERMEDE NUMARALI YÖNTEM. Kimya, KAYNAK GÖSTERİMİ PARAGRAF İÇİ BAŞVURU YÖNTEMİ • METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERMEDE NUMARALI YÖNTEM. Kimya, Bilgisayar, Matematik ve Fizik gibi uygulamalı bilimler ile tıp alanındaki araştırmalarda numaralı kaynak yöntem kullanılır. • Bu yöntemde, metinde başvurulan kaynaklara sıra numarası verilir ve kaynaklar bu numara sırasına göre kaynaklar bölümünde yer alır. Örnek: Bazı bilim adamları (2, 3, 4)güneş tutulması ile depremlerin oluşumu arasında bir ilişki olabileceği görüşünü paylaşmaktadırlar. Ekonometrinin kurucuları 19. yüzyılın matematiksel iktisatçılarıdır (8). En son metin yazılırken başvuru sırasına göre bu kaynaklar kaynakçaya yazılır.

KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ • VE ELEKTRONİK KAYNAKLARA BAŞVURU YÖNTEMLERİ • Basılı kaynaklardaki gibi, KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ • VE ELEKTRONİK KAYNAKLARA BAŞVURU YÖNTEMLERİ • Basılı kaynaklardaki gibi, internetten sağlanan veya CD-ROM gibi öteki elektronik kaynaklardan sağlanan bilgilerin de kaynağının gösterilmesi gerekir. • Yapılacak bu tür kaynak başvurularında da paragraf-içi yöntemler veya dipnotlu sistemler uygulanır. • Burada da paragraf-içi yöntemler daha yaygın kullanılır. Aşağıda bu yöntem örneklerle açıklanacaktır.

KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ • ELEKTRONİK KAYNAKLARIN GÜÇLÜKLERİ • Basılı eserlerin kaynak gösterilmesine ilişkin KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ • ELEKTRONİK KAYNAKLARIN GÜÇLÜKLERİ • Basılı eserlerin kaynak gösterilmesine ilişkin bazı bilgiler, elektronik kaynaklarda ya tamamen kaybolmuş veya şekil değiştirmiştir. Örneğin; 1. Çoğu zaman belgede yazar ve başlık gösterilmez. Sayfa numarası anlamını yitirmiştir. Çünkü Web’deki bir site, ne kadar uzun olursa olsun tek safa gözükür. 2. Web veya internet kaynaklarında yayın tarihi basılı kaynaklardan farklı özelliktedir.

KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ • İnternette bir kaynağın yayınlanması ve değiştirilmesi çok kolaydır. Üzerinde KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ • İnternette bir kaynağın yayınlanması ve değiştirilmesi çok kolaydır. Üzerinde değişiklik yapılınca eskisi silinir. Bu nedenle hep belgenin son şekli yer alır. Bu nedenle, kaynaklar listesinde çalışmaya ne zaman erişildiği ve kaynağın hangi tarihte okunduğu mutlaka belirtilmelidir. • Açıklanan bu nedenlerle, internette 2 tarih ortaya çıkar: • 1. Erişim tarihi; 2. Yayınlanma veya güncellenme tarihi. Kaynağın en son hangi tarihte düzenlendiği metnin başında veya sonunda belirtilir.

KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ Açıkça belirtilmeyen yazar adının aranması: Belgenin doğrudan bir yazar veya KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ Açıkça belirtilmeyen yazar adının aranması: Belgenin doğrudan bir yazar veya kurum adı içermemesi ve onun bağlantılı olduğu (hyperlink) Web sayfalarından da bir bilginin elde edilememesi durumunda URL adresinden yararlanılabilir. Örneğin: URL adresi http: //www. ktu. edu. tr şeklinde olsun. Burada www’ den sonraki kelimenin Karadeniz Teknik Üniversitesine ait olduğu anlaşılır. Bu yolla bulunan kişi veya kurum adı ise yazar adı olarak kullanılabilir.

KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ İnternet belgesinde başlık belirlenme: • Belge başlığı metinde gözükmese de KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ İnternet belgesinde başlık belirlenme: • Belge başlığı metinde gözükmese de html kaynağı olarak adreste de ayrıca belirtilmiştir. • Bazen başlık anlamlı ve tanıtıcı nitelik taşımayabilir. Bu durumda, belge içinde yer alan ilk başlık belge başlığı olarak kullanılabilir. • Bazı belgelerde ise hiç başlık yoktur. Bu durumda ise, metnin ilk satırı veya metindeki ana fikir esas alınarak araştırmacı tarafından bir başlık konur.

KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ • İnternet kaynaklarına yapılacak başvurularda parantez içi yöntemler yaygın olarak KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ • İnternet kaynaklarına yapılacak başvurularda parantez içi yöntemler yaygın olarak kullanılır. • İnternette kaynakların büyük çoğunluğu Web sitelerinden oluşur. Bir kısmı da Gopher, Telnet veya FTP sitesi biçiminde olabilir. Ancak tüm internet kaynaklarına ulaşmak için URL adresini kullanmak yeterlidir. • Kaynak hem elektronik hem de basılı biçimde ise, referanslar listesinde kaynak önce basılı tanıtılır sonra Web adresi verilebilir.

KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ • İNTERNET BELGESİNE PARAGRAF İÇİ BAŞVURU • Bu yöntemlerde, metinde KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ • İNTERNET BELGESİNE PARAGRAF İÇİ BAŞVURU • Bu yöntemlerde, metinde açılan bir parantezin içine kaynağı tanıtıcı kısa bilgiler konulduktan sonra, kaynağın ayrıntılı tanıtımı, araştırma sonunda alfabetik olarak düzenlenen kaynaklar listesinde yapılır. 1. Parantez içine yazılacak bilgiler: Yazar soyadı, (soyadı yoksa dosya adı), belge tarihi (yayın tarihi veya düzenleme tarihi), yoksa bunun yerine erişim tarihi( gün, ay ve yıl olarak) belirtilir.

KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ Bibliografyanın düzenlenmesi: Yazı metninde parantez içinde başvurulan kaynaklar, metin sonundaki KAYNAK GÖSTERİMİ İNTERNET BELGELERİ Bibliografyanın düzenlenmesi: Yazı metninde parantez içinde başvurulan kaynaklar, metin sonundaki bibliografyada tam olarak tanıtılır ve alfabetik sıraya göre listelenir. Bibliografya hazırlanması basılı malzemelere uygulanan yönteme uygun biçimde yapılır.