Скачать презентацию Katholieke Hogeschool Kempen Activiteit 2 6 Definiëren mens Скачать презентацию Katholieke Hogeschool Kempen Activiteit 2 6 Definiëren mens

35546f62706a2207bc51e7bd73beb39d.ppt

  • Количество слайдов: 11

Katholieke Hogeschool Kempen Activiteit 2. 6 Definiëren mens - machine dialoog • Doel: o Katholieke Hogeschool Kempen Activiteit 2. 6 Definiëren mens - machine dialoog • Doel: o o Elementaire processen vertalen naar procedures Handmatige vs geautomatiseerde procedures afbakenen • Hoe? o o Systeem beschrijven a. h. v. pseudocode Links gebruikeractiviteiten, rechts machineactiviteiten

Katholieke Hogeschool Kempen Activiteit 2. 7 Ontwerpen procedures 1. Detailleren van de mens-machine dialoog Katholieke Hogeschool Kempen Activiteit 2. 7 Ontwerpen procedures 1. Detailleren van de mens-machine dialoog (JSP – Jackson Structured Programming) 2. Bepalen schermvolgorden 3. Ontwikkelen user-interface (schermen en documenten)

Katholieke Hogeschool Kempen State Transition Diagram • Doel: schermvolgorde in kaart brengen Katholieke Hogeschool Kempen State Transition Diagram • Doel: schermvolgorde in kaart brengen

Katholieke Hogeschool Kempen Richtlijnen voor een gebruiksvriendelijke user interface • • Consistentie (invoer en Katholieke Hogeschool Kempen Richtlijnen voor een gebruiksvriendelijke user interface • • Consistentie (invoer en uitvoer) Logische input Duidelijke (fout)boodschappen Makkelijke help-functie Menu-gestuurd versus opdracht gestuurd Gebruik defaultwaarden Gebruik multimedia Uniformiteit

Katholieke Hogeschool Kempen Activiteit 2. 8 – Afsluiten functioneel ontwerp analysedossier (+ haalbaarheidsonderzoek) 1. Katholieke Hogeschool Kempen Activiteit 2. 8 – Afsluiten functioneel ontwerp analysedossier (+ haalbaarheidsonderzoek) 1. goedkeuren 2. prioriteiten bepalen stuurgroep Mo. SCo. W Must have Should have Could have Want to have but … 3. kiezen ontwerpopties make buy combinatie help ask for support

Katholieke Hogeschool Kempen Case-study MEKKANNO • Doel: o SVM-methode toepassen t. e. m. functioneel Katholieke Hogeschool Kempen Case-study MEKKANNO • Doel: o SVM-methode toepassen t. e. m. functioneel ontwerp • Activiteiten: o o o Fase 1 - definitiestudie: presentatie PVA, use-case -model, activiteiten-profiel, informatiemodel en functiemodel Fase 2 - functioneel ontwerp: presentatie van EPI’s, relationeel model, TUD, CRUD en schermvolgorden Wekelijks analyse/ontwerp afstemmen met de keyuser (docent = opdrachtgever + key-user)

Katholieke Hogeschool Kempen Case-study MEKKANNO (praktisch) • Organisatie: o 4 personen per projectgroep. Verdeling Katholieke Hogeschool Kempen Case-study MEKKANNO (praktisch) • Organisatie: o 4 personen per projectgroep. Verdeling verantwoordelijkheden onderling afspreken • Rapport: o o Alle gebruikte technieken verklaren Afgeven tijdens laatste les Systeemanalyse • Punten (30% van SA II): o o Zowel op het proces van analyse en ontwerp als op het resultaat Beoordeling door groepsleden als basis voor puntenverdeling

Katholieke Hogeschool Kempen Tekentools voor SVM Usecase E/R DFD FDD MS-Visio Proxydesign ABC Flowch Katholieke Hogeschool Kempen Tekentools voor SVM Usecase E/R DFD FDD MS-Visio Proxydesign ABC Flowch EPI ABC Flowch TUD Objecteer ring Rational Rose MS-Visio MS-Organigram MS-Excel

Katholieke Hogeschool Kempen Tekentools SVM • Objecteering o o o UML-casetool freeware license keu Katholieke Hogeschool Kempen Tekentools SVM • Objecteering o o o UML-casetool freeware license keu • Rational Rose o o UML-casetool freeware demo-versie

Katholieke Hogeschool Kempen Tekentools SVM (vervolg) • Proxydesigner o o o tekentool freeware minder Katholieke Hogeschool Kempen Tekentools SVM (vervolg) • Proxydesigner o o o tekentool freeware minder gebruiksvriendelijk • ABC Flowcharter o o o tekentool met uitgebreide bibliotheek in labo verkrijgbaar enkele tekortkomingen (vb. connectiviteit)

Katholieke Hogeschool Kempen Tekentools SVM (vervolg) • MS-Visio o tekentool met uitgebreide bibliotheek van Katholieke Hogeschool Kempen Tekentools SVM (vervolg) • MS-Visio o tekentool met uitgebreide bibliotheek van iconen en symbolen in labo geïnstalleerd (laatste rij) zeer gebruiksvriendelijk (sluit aan bij MSOffice programma’s) • MS-Excel o voorbeeld EPI in Excel op J-schijf • MS-Organigram o vanuit MS-Officeapplicaties aan te roepen