Скачать презентацию Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof Janiny Milewskiej-Dudy Скачать презентацию Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof Janiny Milewskiej-Dudy

2524f8a886f2282238ebfa16cc758583.ppt

  • Количество слайдов: 11

Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http: //galaxy. agh. edu. pl/~ktp/JMD/zesp_jmd. html Zespół dr inż. Grzegorz S. Jodłowski ( AGH-1993) od 2000 na stanowisku adiunkta dr inż. Justyna Pyssa (AGH-1999) od 2009 na stanowisku adiunkta dr inż. Marta Wójcik (AGH-1991) od 2000 na stanowisku adiunkta mgr inż. Magda Ziółkowska od 1. X. 2012 - doktorantka

Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http: //galaxy. agh. edu. pl/~ktp/JMD/zesp_jmd. html Zakres badawczy Pole badawcze zespołu obejmuje badania teoretyczne nad sorpcją substancji małocząsteczkowych w materiałach porowatych; badania w zakresie pozyskiwania paliw metodami biotechnologicznymi oraz zagospodarowania odpadów, w szczególności: § modelowanie sorpcji gazów i parowych w węglach kamiennych substancji § modelowanie i analiza teoretyczna możliwości składowania CH 4 oraz sekwestracji CO 2 w złożach węgli kamiennych § analiza nieregularnych struktur adsorbentów mikroporowatych oraz poszukiwanie innowacyjnych adsorbentów z wykorzystaniem modeli adsorpcji wielowarstwowej, a także porównanie z modelem typu DFT § pozyskiwanie biogazu z produktów odpadowych oraz bioetanolu z różnych surowców § zagospodarowanie odpadów przemysłowych i komunalnych

Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http: //galaxy. agh. edu. pl/~ktp/JMD/zesp_jmd. html Dydaktyka Członkowie zespołu biorą udział w procesie dydaktycznym na studiach I, II i III stopnia na kierunku technologia chemiczna (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, projekty), w tym: Przedmioty obowiązkowe: § § Chemia organiczna Podstawy biotechnologii Podstawy chemii (dla Wydziału Fi. IS oraz WZ) Fizykochemia paliw Przedmioty obieralne: § Metody matematyczne w technologii chemicznej § Materiały konstrukcyjne w technologii chemicznej (z pracownikami Katedry Ch. Wi. NŚ) § Techniki multimedialne dla inżynierów (z pracownikami KZRE) § Elementy matematyki i fizyki § Historia Chemii W języku angielskim (obowiązkowe): § Coal Chemistry § Biotechnology § Modeling of Technology Processes

Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http: //galaxy. agh. edu. pl/~ktp/JMD/zesp_jmd. html Dydaktyka (c. d. ) Członkowie zespołu biorą aktywny udział w programach międzynarodowych dotyczących dydaktyki (LLP Erasmus) prowadząc zajęcia w: § VSB Technical University of Ostrava (Czechy) § University of Miskolc (Węgry) Współopracowali programy studiów: § Clean Coal Technology; § Sustainable Fuel Economy; w tym programy przedmiotów w języku angielskim: § § Chemistry of Coal; Biotechnology; Modeling of Process Technology; Technologies Modeling.

Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http: //galaxy. agh. edu. pl/~ktp/JMD/zesp_jmd. html LF Działalność publikacyjna 2008 -2014 § § G. S. JODŁOWSKI, Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2008 t. 24 z. 3/3 p. 139– 148 J. PYSSA, Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2008 t. 24 z. 1/1 p. 113– 125 J. PYSSA, Przemysł Chemiczny 2010 t. 89 nr 7 p. 927– 934 J. T. Duda, M. Kwiatkowski, J. MILEWSKA-DUDA, Applied Surface Science 2010 vol. 256 iss. 17 p. 5243– 5248 § J. T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, M. Kwiatkowski, M. ZIÓŁKOWSKA , Adsorption, Volume 19, Issue 2 (2013), p. 545 -555, § G. S. JODŁOWSKI, M. WÓJCIK, Adsorption 2013 vol. 19, iss. 2 -4, p. 813 -819 § G. S. JODŁOWSKI, M. WÓJCIK, Przemysł Chemiczny 2014 DOI: 10. 12916/przemchem. 2014. 2038 MNi. SW § G. S. JODŁOWSKI, „Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony” pod red. M. J. Kotarby; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ , , Geosfera”, 2008 s. 287– 295 – rozdz. w monografii § G. Rokita, W. Pluskiewicz, Z. Halaba, J. PYSSA, Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2009 vol. 11 Supl. 2 s. 154– 155, P 38 § J. PYSSA, Przegląd Górniczy, 2010 t. 66 nr 5 s. 38– 44 § G. Rokita, W. Pluskiewicz, Z. Halaba, J. PYSSA, Przegląd Lekarski 2010 , 67 nr 5 s. 409– 413 § J. PYSSA, J. Rokita, Przegląd Górniczy 2012 t. 68 nr 12 s. 132– 138 § J. PYSSA, G. Rokita, Acta Balneologica 2012 t. 54 nr 1 s. 49– 55

Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http: //galaxy. agh. edu. pl/~ktp/JMD/zesp_jmd. html Działalność publikacyjna 2008 -2014 MNi. SW (c. d. ) § M. Kwiatkowski, M. ZIÓŁKOWSKA , J. MILEWSKA-DUDA, J. T. Duda, „Sorbenty mineralne; surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie „ red. nauk. T. Ratajczak, G. Rzepa, T. Bajda. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013 s. 269 -284 – rozdz. w monografii § M. ZIÓŁKOWSKA, M. Kwiatkowski, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. Duda, „Paliwa i energia XXI wieku” pod red. G. S. JODŁOWSKI; Wydział Ei. P AGH. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014 s. 267 -279 – rozdz. w monografii § J. PYSSA, J. MILEWSKA-DUDA, , „Paliwa i energia XXI wieku” pod red. G. S. JODŁOWSKI; Wydział Ei. P AGH. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014 s. 323 -336 – rozdz. w monografii § N. Florencka, G. S. JODŁOWSKI, A. Orzechowska-Zięba, M. WÓJCIK, „Paliwa i energia XXI wieku” pod red. G. S. JODŁOWSKI; Wydział Ei. P AGH. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014 s. 461 -481 – rozdz. w monografii § U. Kanik, G. JODŁOWSKI, A. Orzechowska-Zięba, E. Wolak, „Paliwa i energia XXI wieku” pod red. G. S. JODŁOWSKI; Wydział Ei. P AGH. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014 s. 483 -498 – rozdz. w monografii § M. ZIÓŁKOWSKA, J. T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, International Science Index 2014 vol. 8 no. 10 pt. 17 s. 1332 -1337

Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http: //galaxy. agh. edu. pl/~ktp/JMD/zesp_jmd. html Działalność publikacyjna 2008 -2014 (c. d. ) Inne § J. PYSSA, Ekopartner , 2008 nr 5 s. 4– 5 § P. J. Jodłowski, G. S. JODŁOWSKI, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25– 27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, GN Pro Futuro, 2008 s. 93– 97 § G. M. Rokita, W. Pluskiewicz, Z. P. Halaba, J. PYSSA, Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2009 vol. 11, Supl. 2, s. 154 -155 § M. ZIÓŁKOWSKA , J. T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, Chemistry and Chemical Technology: proceedings of the 3. international conference of young scientists , Lviv , Polytechnic Publishing House, 2013, s. 184 -187 § M. ZIÓŁKOWSKA , J. MILEWSKA-DUDA, M. Kwiatkowski, J. T. Duda, Materiały Międzynarodowego Forum – Konkurs molodych ucenych „ Problemy nedropol zovania”: Sankt-Peterburg, 23 -25 aprela 2014 g. NM-S Universitet „Gornyj” , 2014 s. 44 -46 § M. Ćwiżewicz, P. Drużkowski, G. S. JODŁOWSKI, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2014 : Kraków, 2– 4 października 2014 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, GN Pro Futuro, 2014 s. 21 -36

Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http: //galaxy. agh. edu. pl/~ktp/JMD/zesp_jmd. html Działalność publikacyjna 2008 -2014 (c. d. ) Opracowania dla przemysłu § R. Tarkowski, W. Sroczyński, J. Kulczycka, M. Kudełko, G. S. JODŁOWSKI „Analiza metod sekwestracji dwutlenku węgla oraz alternatywnych sposobów uzyskania jednostek unikniętych emisji w warunkach KGHM”, przyjęte 29. 12. 2011 § R. Tarkowski, W. Sroczyński, J. Kulczycka, M. Kudełko, G. S. JODŁOWSKI „Pogłębiona analiza wychwytywania i transportu do zatłaczania wybranych strumieni gazów zawierających dwutlenek węgla – zakres pracy i sposób rozwiązania problemu”, przyjęte 30. 11. 2012

Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http: //galaxy. agh. edu. pl/~ktp/JMD/zesp_jmd. html Działalność publikacyjna 2008 -2014 (c. d. ) Ważniejsze konferencje § J. T. Duda, M. Kwiatkowski, J. MILEWSKA-DUDA, ISSHAC-7 proceedings, Kazimierz Dolny 2009, p. 121– 122 § G. S. JODŁOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, M. WÓJCIK, E-materiały konferencji : Paliwa-Energia. Ochrona Środowiska AGH WEi. P , Kraków 2009 § J. PYSSA, E-materiały konferencji : Paliwa – Energia - Ochrona Środowiska AGH WEi. P , Kraków 2009 § G. S. JODŁOWSKI, Materiały zjazdowe PTChem. , Lublin 2011, S 03 - P 23, s. 226 § M. WÓJCIK , G. S. JODŁOWSKI, Materiały zjazdowe PTChem. , Lublin 2011, S 03 - P 24, s. 227 § J. T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, ISSHAC-8 proceedings, Lublin 2012, p. 311– 313 § G. S. JODŁOWSKI, M. WÓJCIK, ISSHAC-8 proceedings, Lublin 2012, p. 314– 316 § G. S. JODŁOWSKI, ISSHAC-8 proceedings, Lublin 2012, p. 317– 318 § P. Baran, G. JODŁOWSKI, A. Krzyżanowski, K. Zarębska, Documenta Geonica 2013/1: 9. czesko –polska konferencja Geologia zagłębi węglonośnych, Ostrava 2013, s. 179 § G. S. JODŁOWSKI, P. Baran, M. WÓJCIK, Documenta Geonica 2013/1: 9. czesko –polska konferencja Geologia zagłębi węglonośnych, Ostrava 2013, s. 182 § M. WÓJCIK, G. S. JODŁOWSKI , Documenta Geonica 2013/1: 9. czesko –polska konferencja Geologia zagłębi węglonośnych, Ostrava 2013, s. 190 § M. ZIÓŁKOWSKA , J. MILEWSKA-DUDA, J. T. Duda, Abstracts collection on new challenges in the European area: International Baku Forum of Young Scientists, Baku , Azerbaijan, 2013, s. 140 -142 § M. ZIÓŁKOWSKA , J. T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, E-dokument: International conference on Diamond and carbon materials, Madrid, Spain, 2014

Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http: //galaxy. agh. edu. pl/~ktp/JMD/zesp_jmd. html Działalność organizacyjna Członkowie zespołu biorą aktywny udział w pracach organizacyjnych Wydziału i Uczelni, w tym (ważniejsze pełnione funkcje): Senat AGH prof. Janina Milewska-Duda (1993 -2012), dr inż. Grzegorz S. Jodłowski (2002 -2005, 2008 -2016) Pełnomocnik Rektora AGH ds. Jakości Kształcenia prof. Janina Milewska-Duda (2008 -2012) Władze Wydziału prof. Janina Milewska-Duda – dziekan (1993 -1999, 2002 -2005) dr inż. Marta Wójcik – prodziekan ds. kształcenia (2002 -2009, 2013 -2016) Rada Wydziału (członkowie z wyboru) dr inż. Grzegorz S. Jodłowski (1996 -2016) Uczelniana Komisja Wyborcza dr inż. Grzegorz S. Jodłowski (2012 -2016) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dr inż. Justyna Pyssa (2002 -2010; 2015 - 2016) Administrator Wydziałowy systemu Syllabus dr inż. Marta Wójcik

Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http: //galaxy. agh. edu. pl/~ktp/JMD/zesp_jmd. html Bieżące działania Starania o finansowanie badań w konsorcjum z UR (2012, 2013, 2014) Starania o finansowanie badań MNi. SW: § konkurs 38 (2009), kierownik G. S. Jodłowski § konkurs 40 (2010), kierownik G. S. Jodłowski Umowa protokołowa o wymianie naukowo-dydaktycznej Czechy. Polska (2014) Umowa o stażach studenckich DESA (Czechy – 2014, 2015) Rozmowy na temat know-how w zakresie instalacji demonstracyjnych biogazowni ze STRABAG i UNISERW (wspólnie z dr inż. T. Mirowskim)