Скачать презентацию Kas ir pasīvā ēka www pass-net net Passive Скачать презентацию Kas ir pasīvā ēka www pass-net net Passive

4eee574ecfe94664c951818465d8cb65.ppt

  • Количество слайдов: 13

Kas ir pasīvā ēka? www. pass-net. net Passive House Seminar for Professionals from the Kas ir pasīvā ēka? www. pass-net. net Passive House Seminar for Professionals from the Building Sector

Kas ir pasīvā ēka? • • • Eiropas būvniecības standarts ar: augstu termisko komfortu Kas ir pasīvā ēka? • • • Eiropas būvniecības standarts ar: augstu termisko komfortu ēkā ziemā un vasarā; ļoti labu siltumizolāciju; ļoti labu norobežojošo konstrukciju hermētiskumu (zemu gaiscaurlaidību); mehānisku vēdināšanas sistēmu ar efektīvu siltuma atgūšanu. Pasīvās ēkas standartu var sasniegt, kombinējot tehnoloģiju, projektu un materiālu. Avots: : Dr. Wolfgang Feist, Passivhaus Institut, Passiefhuis-Platform vzv

Starptautiski Pasīvās ēkas kritēriji Galvenie parametri: Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei, vai maksimāli 15 k. Starptautiski Pasīvās ēkas kritēriji Galvenie parametri: Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei, vai maksimāli 15 k. Wh/m 2 neto platībai Apkures slodze maksimāli 10 W/m 2 neto platībai Īpatnējais primārās enerģijas patēriņš apkurei, dzesēšanai, karstā ūdens gatavošanai, elektroenerģijai sūkņiem, ventilācijas iekārtai un sadzīves ierīcēm maksimāli 120 k. Wh/m 2 neto platībai Air tightness at n 50 maximum 0. 6/h Thermal comfort in winter operative room temperatures ≥ 20 ºC Šie kritēriji ir spēkā starp 40 and 60 platuma grādiem Ziemeļu puslodē

Energopatēriņa salīdzinājums dzīvojamās ēkās, k. Wh/m 2 a Avots: Passive House Institute Darmstadt /Germany Energopatēriņa salīdzinājums dzīvojamās ēkās, k. Wh/m 2 a Avots: Passive House Institute Darmstadt /Germany

Izmaksas Avots: Passive House Institute www. passivehouse. com Izmaksas Avots: Passive House Institute www. passivehouse. com

Renovācija – potenciālie ietaupījumi Renovācijas cikls 40 gadi Renovācija Pasīvās ēkas standartā Renovācija (m²) Renovācija – potenciālie ietaupījumi Renovācijas cikls 40 gadi Renovācija Pasīvās ēkas standartā Renovācija (m²) Renovācija (PH) Apkure 1 gadam (vienam dzīvoklim 70 m²) + 270. € 0, 72 + € 18. 900. € 50. - 10 k. Wh/m²a Renovācija zema patēriņa standartā 60 k. Wh/m²a Renovācija nav veikta Renovācija (ZEP) Apkure 1 gadam + 120. € 4, 29 Apkure 1 gadam € 9, 14 + € 8. 400. € 300. - € 640. - 130 k. Wh/m²a Avots: IG Passivhaus Österreic

Pasīvās ēkas parametri - Source: Passive House Institute http: //www. passivhaustagung. de Laba siltumizolācija Pasīvās ēkas parametri - Source: Passive House Institute http: //www. passivhaustagung. de Laba siltumizolācija Zema konstrukciju gaiscaurlaidība Saules enerģijas pasīva izmantošana Augsta vēdināšanas siltummaiņa efektivitāte Zema patēriņa mājsaimniecības iekārtas Atjaunojamo energoresursu izmantošana

Izolācijas slānis: Avots: Passive House Institute Darmstadt, www. passivehouse. com • Kompakta ēkas kopforma Izolācijas slānis: Avots: Passive House Institute Darmstadt, www. passivehouse. com • Kompakta ēkas kopforma • Laba siltumizolācija: – Norobežojošās konstrukcijas sienas, jumts un grīda - vismaz U = 0, 15 W/(m 2 K) – Logi un durvis (stiklojums un rāmji kopā) - vismaz U = 0, 8 W/(m 2 K) • Konstrukcijas bez termiskiem tiltiem – Lineārais siltuma zudumu koeficients – max 0, 01 W /(m. K)

Konstrukciju gaiscaurlaidība Ēkas ārējām konstrukcijām jābūt gaisa necaurlaidīgām: – Gaisa caurplūde caur ēkas norobežojošajām Konstrukciju gaiscaurlaidība Ēkas ārējām konstrukcijām jābūt gaisa necaurlaidīgām: – Gaisa caurplūde caur ēkas norobežojošajām konstrukcijām nedrīkst pārsniegt 0. 6 tilpumus stundā pie spiediena starpības +/- 50 Pa. Pārbaudi veic ar spiediena durvīm. Source: Passive House Institute , www. passivehouse. com

Saules enerģijas ieguvumi • Orientācija • Stiklojums • Noēnojums Avots: Franz Freundorfer phc Saules enerģijas ieguvumi • Orientācija • Stiklojums • Noēnojums Avots: Franz Freundorfer phc

Siltuma atgūšana (rekuperācija) Rekuperācijas lietderība virs 80% § Kontrolēta vēdināšana § Svaigaiss tiek uzsildīts Siltuma atgūšana (rekuperācija) Rekuperācijas lietderība virs 80% § Kontrolēta vēdināšana § Svaigaiss tiek uzsildīts ar izlietoto gaisu siltummainī, nesajaucoties § Gaiss tiek piegādāts dzīvojamās telpās un izvadīts no virtuvēm, WC un vannas istabām § Nav papildieguldījumu tradicionālās apkures sistēmās Zemes siltummainis § Gaisa iepriekšējai piesildīšanai ziemā § Iekštelpu dzesēšanas slodzes mazināšanai vasarā

Sadzīves tehnika • Zema patēriņa ierīces • Efektīvs apgaismojums Ilustrācija: Andrew Dunn Sadzīves tehnika • Zema patēriņa ierīces • Efektīvs apgaismojums Ilustrācija: Andrew Dunn

Atjaunojamās enerģijas avoti Avots: IVL Saule § Saules kolektori – karstā ūdens sagatavošana § Atjaunojamās enerģijas avoti Avots: IVL Saule § Saules kolektori – karstā ūdens sagatavošana § Saules fotoelementi (PV) – elektroenerģijas ražošana Vējš § Mazās vēja turbīnas § Pieslēgums vēja parkam Iekārtas enerģijas un siltuma ražošanai § Darbojas ar atjaunojamām degvielām Siltumsūkņi