Скачать презентацию Kansen voor het Heuvelland De Nieuwe Markten Case Скачать презентацию Kansen voor het Heuvelland De Nieuwe Markten Case

51727c0c793be413441cd15c057ef90d.ppt

  • Количество слайдов: 25

Kansen voor het Heuvelland De Nieuwe Markten Case Hans Mommaas Kansen voor het Heuvelland De Nieuwe Markten Case Hans Mommaas

Agenda: § voorbij het plan: van ontwerpen naar ontwikkelen § ecomische ontwikkeling door cultuur-natuur Agenda: § voorbij het plan: van ontwerpen naar ontwikkelen § ecomische ontwikkeling door cultuur-natuur u de 'Heuvelland' nieuwe markten case § 10 ontwikkelingsprincipes § de beleidsmatige context 2

Voorbij het plan § toenemende ruimtelijke complexiteit / onzekerheid / dynamiek § wenselijkheid marktgedragen Voorbij het plan § toenemende ruimtelijke complexiteit / onzekerheid / dynamiek § wenselijkheid marktgedragen ruimtelijk beleid 3

economische ontwikkeling met natuur-cultuur: de Heuvelland 'Nieuwe Markten' case ingrediënten: § § § § economische ontwikkeling met natuur-cultuur: de Heuvelland 'Nieuwe Markten' case ingrediënten: § § § § afname marktaandeel toerisme (18% 10%) afname belang landbouw (in 10 jaar -75% bedrijven) blijvend belang toerisme (in kerngebied 70% arbeidsmarkt) blijvend belang landbouw (t. b. v. 'levend landschap') onvoldoende investeringskracht landbouw en toerisme noodzaak nieuwe investeringen om waardeketens te versterken noodzaak nieuwe verbanden met nieuwe markten belang intermediaire rol LIOF (regionale investeringsmaatschappij) 4

Heuvelland 5 Heuvelland 5

de 'actor benadering': § doel: vormgeving vernieuwende investeringsverbanden om daarmee de 'lock-in' te doorbreken de 'actor benadering': § doel: vormgeving vernieuwende investeringsverbanden om daarmee de 'lock-in' te doorbreken en de regio duurzaam te ontwikkelen § stap een: identificatie u wat zijn de kernkwaliteiten van de regio en welke verbanden en referenties kunnen daarmee worden verbonden? § stap twee: provocatie u welke ondernemingen willen in die kwaliteiten en referenties investeren? § stap drie: programmering u hoe kunnen we de investeringsvoornemens vertalen in een regionaal ontwikkelingsprogramma? 6

duurzame ontwikkeling: Economisch Kapitaal Socio-cultureel Kapitaal Ecologisch Kapitaal 7 duurzame ontwikkeling: Economisch Kapitaal Socio-cultureel Kapitaal Ecologisch Kapitaal 7

stap een: identificatie § interviews met sleutelfiguren ter identificatie landschappelijke, § culturele en economische stap een: identificatie § interviews met sleutelfiguren ter identificatie landschappelijke, § culturele en economische kwaliteiten (heuvels, beekdalen, landgoederen, kerken, wijngaarden, kunsten, diensten, etc. ) identificatie van de referenties en potentiële allianties: u streekproducten: Bourgogne u health & care: Baden-Baden u multimedia: Nice u brands: Billund (Lego) u top r&d: Poitiers § productie van imago's, kaarten, representaties 8

stap twee: provocatie § rondetafelgesprekken met regionale en externe bedrijfsleven: u u toerisme, landbouw, stap twee: provocatie § rondetafelgesprekken met regionale en externe bedrijfsleven: u u toerisme, landbouw, zorg, tuinieren, automotive, ict, . . . betrokkenheid creëren, investeringen provoceren § identificatie van 'trekkers' en 'duwers': § ontwikkeling concepten: u u u ‘Volle Smaken’: opschaling regionale voedselketen ‘Helende Hellingen’: zorg & hotels ‘Wellness in Weelde’: preventieve lifestyle trajecten ‘Goddelijk Leven’: appartementen met zorg garantie ‘Verbonden Velden’: wireless breedband netwerk 9

Volle Smaken 10 Volle Smaken 10

Volle Smaken 11 Volle Smaken 11

Collaboratie tussen landbouw, horeca, detailhandel en recreatie 12 Collaboratie tussen landbouw, horeca, detailhandel en recreatie 12

Helende Hellingen 13 Helende Hellingen 13

Helende Hellingen 14 Helende Hellingen 14

Collaboratie tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en regionale horeca 15 Collaboratie tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en regionale horeca 15

stap drie: programmering en regimevorming § § § § samenstellen ondernemerstafels facilitering ondernemerstafels ontwikkeling stap drie: programmering en regimevorming § § § § samenstellen ondernemerstafels facilitering ondernemerstafels ontwikkeling ondernemersplannen additionele acquisitie creatie kennisinfrastructuur (Transforum) creatie Europees Investeringsfonds (Euro Hills) vormgeving publiek-private ontwikkelingscommunity 16

interactie tussen actie en design 17 interactie tussen actie en design 17

10 ontwikkelingsprincipes: § § § § § cultuur-natuur als integrerende en mobiliserende onderlegger; belangrijke 10 ontwikkelingsprincipes: § § § § § cultuur-natuur als integrerende en mobiliserende onderlegger; belangrijke bijdrage visuele elementen: beelden, kaarten ontwerp; belang identificatie 'windows of opportunity' integratieve benadering 'waardeketens': horizontaal-verticaal; allianties tussen stad en land; voorbij 'plannen' (kaarten als middel tot visievorming); ondernemingen voorop; bestuur en beleid volgend/faciliterend tussenpositie regionale regie; verbinden interne en externe investeringen; ruimte voor 'learning by doing'; 18

krijgt momenteel vervolg in: § Limburg: Maas-Maasplassen-Maasduinen-Maasheggen § Midden Brabant: Groene Woud - Brabantstad krijgt momenteel vervolg in: § Limburg: Maas-Maasplassen-Maasduinen-Maasheggen § Midden Brabant: Groene Woud - Brabantstad § ZW Delta: kusttoerisme Zd, West NB (Pieken in de Delta) § Amsterdam: leisure & tourism § Stedenbaan (Zuid Holland) § A 15 Havenstad / A 4 Werkstad 19

Positionering HL Mtr Mijnstreek Heuvelland 20 Positionering HL Mtr Mijnstreek Heuvelland 20

Grünmetropole 21 Grünmetropole 21

Grootschalige Leisure 22 Grootschalige Leisure 22

Maasvallei 23 Maasvallei 23

Nieuwe Markten Heuvelland 24 Nieuwe Markten Heuvelland 24

25 25