Скачать презентацию Kansen voor de tuinbouw Michel Ebskamp 1 november Скачать презентацию Kansen voor de tuinbouw Michel Ebskamp 1 november

de825911ea506216058a2b8f36b89256.ppt

  • Количество слайдов: 20

Kansen voor de tuinbouw Michel Ebskamp 1 november 2012 Kansen voor de tuinbouw Michel Ebskamp 1 november 2012

Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw Wat doet Naktuinbouw: • Keuringen en inspecties van teeltmateriaal • Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw Wat doet Naktuinbouw: • Keuringen en inspecties van teeltmateriaal • Diensten die kwaliteit verhogen • Rassenonderzoek ten behoeve van kwekersrecht en registratie

Rassenonderzoek Criteria voor het verlenen van kwekersrecht: • Distinction - Onderscheidbaarheid • Uniformity - Rassenonderzoek Criteria voor het verlenen van kwekersrecht: • Distinction - Onderscheidbaarheid • Uniformity - Homogeniteit • Stability - Stabiliteit • Kunnen we met moleculaire technieken het rassenonderzoek ondersteunen?

Variety Tracer Genetische analyses bij inbreuk op kwekersrecht Het ‘Sherlock Holmes’ concept in inbreuk Variety Tracer Genetische analyses bij inbreuk op kwekersrecht Het ‘Sherlock Holmes’ concept in inbreuk zaken

Praktijk Voorbeeld - Freesia Achtergrondinformatie en Probleembeschrijving: • Zowel ras A (1991) als ras Praktijk Voorbeeld - Freesia Achtergrondinformatie en Probleembeschrijving: • Zowel ras A (1991) als ras B (2007) hebben kwekersrecht • Rasbeschrijvingen zijn vergelijkbaar Onderzoeksvraag: • Is ras B identiek of in essentie afgeleid van ras A?

Praktijk Voorbeeld B A A A B B B refs clustering analyse – Jaccard Praktijk Voorbeeld B A A A B B B refs clustering analyse – Jaccard bloemkleur

Praktijk Voorbeeld - Freesia Conclusies • Genetische variatie in de gehele dataset was hoog Praktijk Voorbeeld - Freesia Conclusies • Genetische variatie in de gehele dataset was hoog • De DNA profielen van alle monsters van Ras A en Ras B waren identiek (100%) met de gebruikte reactiecondities • De resultaten kunnen verklaard worden doordat: – Ras A en Ras B identiek zijn, of – Ras B in essentie afgeleid is van Ras A

Pathogen Tracer Forensisch onderzoek bij uitbraken van plantenziektes Het ‘Track and Trace’ concept bij Pathogen Tracer Forensisch onderzoek bij uitbraken van plantenziektes Het ‘Track and Trace’ concept bij uitbraken

Database met pathogenen Database met pathogenen

Ontwikkeling/Toekomst DNA • Genetische verwantschap op basis van de volledige DNA sequentie informatie • Ontwikkeling/Toekomst DNA • Genetische verwantschap op basis van de volledige DNA sequentie informatie • Meer voor minder • Grotere zekerheid • Ook kleine verschillen detecteren (mutanten? ) • Koppeling DNA profiel aan raskenmerken

Universiteit van Amsterdam • Nieuwe technologische doorbraak DNA: Volledige DNA sequentie bepaling van een Universiteit van Amsterdam • Nieuwe technologische doorbraak DNA: Volledige DNA sequentie bepaling van een organisme is mogelijk • Hoe kunnen we deze technologie implementeren?

Green Life-Science Hub • Samenwerking Uv. A en Naktuinbouw met Green Forensics als onderdelen: Green Life-Science Hub • Samenwerking Uv. A en Naktuinbouw met Green Forensics als onderdelen: • DNA: nieuwe sequentie technologiën • Studenten: Master Forenscis Science • Isotopen: Herkomstbepaling

Origin Tracer Forensisch onderzoek naar herkomst van materiaal Origin Tracer Forensisch onderzoek naar herkomst van materiaal

Herkomstbepaling • Vanuit het Keuringswerk werd de vraag gesteld: kunnen we aantonen waar uitgangsmateriaal Herkomstbepaling • Vanuit het Keuringswerk werd de vraag gesteld: kunnen we aantonen waar uitgangsmateriaal vandaan komt? • Waar zijn Esdoorns geproduceerd? • Italië of China • Consequenties voor fytosanitaire inspectie • Komen (Nederlandse) eikels voor de opkweek van bosplantsoen echt uit officiële opstanden of zijn ze elders ingezameld? • Komen Convallaria knollen echt uit Nederland (importeis VS)?

Praktijkcase paprika • Supermarkt twijfelt aan herkomst geleverde paprika’s (Israel/Egypte vs. Spanje) • Leverancier Praktijkcase paprika • Supermarkt twijfelt aan herkomst geleverde paprika’s (Israel/Egypte vs. Spanje) • Leverancier wil onafhankelijke herkomstbepaling laten uitvoeren om wantrouwen leveranciers weg te nemen. • Perfecte praktijkcase voor ontwikkeling ORIGIN tracer

Origin Tracer voor bomen Origin Tracer voor bomen

Origin Tracer voor herkomstbepaling • Locatie – Geografisch • Uniformiteit – Bijmengen vanuit andere Origin Tracer voor herkomstbepaling • Locatie – Geografisch • Uniformiteit – Bijmengen vanuit andere (productie)locaties • Preventie – Belangrijk dat er een techniek is voor bewijs • Betrouwbare informatie voor de consument – Aantoonbare herkomst van producten

Green Forensics Variety Tracer Genetische analyses bij inbreuk op kwekersrecht DNA Forensisch onderzoek naar Green Forensics Variety Tracer Genetische analyses bij inbreuk op kwekersrecht DNA Forensisch onderzoek naar herkomst van materiaal Origin Tracer Isotopen DNA Forensisch onderzoek bij uitbraken van plantenziektes Pathogen Tracer

Kansen en Crossovers • . . Kansen en Crossovers • . .