Скачать презентацию Калибровъчна лаборатория ЛАД Национална референтна лаборатория за Скачать презентацию Калибровъчна лаборатория ЛАД Национална референтна лаборатория за

ca928092e30b27896383941102bbe149.ppt

  • Количество слайдов: 16

Калибровъчна лаборатория’’ ЛАД ” Национална референтна лаборатория за контрол качеството на атмосферния въздух Калибровъчна лаборатория’’ ЛАД ” Национална референтна лаборатория за контрол качеството на атмосферния въздух

Контрол качеството на въздуха в ИАОС Мобилна станция МАC Контролен център ИАОС Калибровъчна лаборатория Контрол качеството на въздуха в ИАОС Мобилна станция МАC Контролен център ИАОС Калибровъчна лаборатория “ЛАД” Volts 4 O 10 0 Max. 1 30 6 0 Power 20 7 50 Автоматична измервателна станция АИС 3456 0 2 01

Структура на Калибровъчна лаборатория ЛАД - ИАОС Национална референтна лаборатория в България /КЛ ЛАД/ Структура на Калибровъчна лаборатория ЛАД - ИАОС Национална референтна лаборатория в България /КЛ ЛАД/ Първ. станд. Статична инжекция Първ. станд. газови смеси. пермеация Първ. Станд. газови бутилки Анализатори в Калибровъчната лаборатория (референтни анализатори) Първ. станд. Озонов фотометър Газосмесителни системи GPT Преносими трансферстандарти Базово калибриране Анализатори в измервателните станции/АИС/ и Мобилни измервателните станции/МАС/ Бутилки с газови смеси в измервателните станции. Сертифицирани от производителя

Проследимост на измерванията до първичен стандарт/Референтна лаборатория на ЕС Рингтест лаборатория Мобилна калибровъчна лаборатория Проследимост на измерванията до първичен стандарт/Референтна лаборатория на ЕС Рингтест лаборатория Мобилна калибровъчна лаборатория Анализатори в АИС оператори в АИС КЛ ЛАД първични стандарти Референтни анализатори Преносими стандарти Анализатори след ремонт или нова доставка оператори в МАС Референтна лаборатория ЕС Калибровъчна лаборатория Резервни анализатори в МАС

Калибровъчна лаборатория Национална референтна лаборатория n Лабораторията взема участие в периодични кръгови изпитания на Калибровъчна лаборатория Национална референтна лаборатория n Лабораторията взема участие в периодични кръгови изпитания на ЕС. n Лабораторията произвежда динамични стандартни газови смеси. n Чрез съподчиненост на вътрешните стандарти (еталони) на Референтната лаборатория произвежданите от нея динамични стандартни газови смеси са с проследимост.

Документи по качеството Документирането на базовото калибриране става в Сертификат от калибриране, съгласно EN Документи по качеството Документирането на базовото калибриране става в Сертификат от калибриране, съгласно EN 17025 и Протокол от калибриране в който се отбелязват работни параметри на анализатора по време на калибрирането.

Протокол от калибриране Протокол от калибриране

Калибровъчен сертификат Калибровъчен сертификат

КЛ ЛАД - Стандарти , Калибровка , Рингтестове КЛ ЛАД - Стандарти , Калибровка , Рингтестове

КЛ ЛАД - Стандарти , Калибровка , Рингтестове КЛ ЛАД - Стандарти , Калибровка , Рингтестове

КЛ ЛАД - първични стандарти КЛ ЛАД - първични стандарти

КЛ ЛАД – Референтни анализатори КЛ ЛАД – Референтни анализатори

КЛ “ЛАД” ИАОС Калибровъчна лаборатория “ЛАД” ИАОС е акредитирана според изискванията на БДС EN КЛ “ЛАД” ИАОС Калибровъчна лаборатория “ЛАД” ИАОС е акредитирана според изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025: 2006 Основната задача поставена пред КЛ’’ЛАД’’ е Ефективен контрол на качеството на измерванията и проследимост до Референтната лаборатория на ЕС

Акредитация на КЛ ЛАД Акредитация на КЛ ЛАД

Калибровъчна лаборатория e член на Съюза на Европейските Референти лаборатории за контрол качеството на Калибровъчна лаборатория e член на Съюза на Европейските Референти лаборатории за контрол качеството на въздуха/АQUILA/

КЛ “ЛАД” ИАОС КЛ “ЛАД” ИАОС