Скачать презентацию Как отразяваме темата за бежанците в медиите Скачать презентацию Как отразяваме темата за бежанците в медиите

29d7197b93b9c32ba82294d14f0ca5bd.ppt

  • Количество слайдов: 13

„Как отразяваме темата за бежанците в медиите? “ ВКБООН България, 18 октомври 2013 „Как отразяваме темата за бежанците в медиите? “ ВКБООН България, 18 октомври 2013

Заглавия в медиите май 2013 • • • • България приюти един кюрд Нелегални Заглавия в медиите май 2013 • • • • България приюти един кюрд Нелегални имигранти Заловиха 17 имигранти скрити в мраморни блока Крият 17 бежанци в мраморни саркофази Спипаха 11 нелегални чужденци на границата ни Спасиха с хеликоптер 9 бегълци с две болни деца Гранични полицаи задържаха 14 нелегални имигранти Заловиха 11 бегълци 27 сирийци спипани на границата Хванаха бегълци с бебе Гранични полицаи задържаха 15 нелегални имигранти Задържаха 15 нелегални Араби с бебета щурмуват южната ни граница

Заглавия в медиите 18 октомври 2013 • • • • • Лагерът в Харманли Заглавия в медиите 18 октомври 2013 • • • • • Лагерът в Харманли без ток, палят огньове Оградата - в землища на 4 гранични села На всеки метър –националист Елхово иска армия, а не ограда на границата Целта на Турция е да дестабилизира християнските държави Гранични войски (1982 -1991): 200 кучета пазеха браздата Вълна от безжанци идва от Афганистан Бежанец на косъм от смъртта, сирийка изгуби бебето си Харманли иска извънредно положение Европейската служба за убежищата праща 100 души Повече полиция край общежитията Бежанец за 1500 евро Европа ни праща 100 помощници Кметове искат бедствено положение Ще накарам бежанците да си платят щетите Отдавна българските граждани живеят като бежанци в собствената си страна Заловиха бежанци от Мали с кокаин Имигранти от Алжир създават проблеми, а не бежанците За българския национализъм и образа ни пред света Три проблема на кризата

ВКБООН и Международната Закрила • ВКБООН: Световна хуманитарна организация със скромен произход • Създадена ВКБООН и Международната Закрила • ВКБООН: Световна хуманитарна организация със скромен произход • Създадена на 14 декември 1950 • Няма политически правомощия, работата е изцяло хуманитарна • При основаването си ВКБООН разполага само с 34 служители. Сега организацията има над 7680 национален и международен персонал. Агенцията е представена в над 125 държави • Днес контингентът на ВКБООН наброява 33. 9 милиона души: 10. 5 милиона бежанци, 14. 7 милиона вътрешно разселени, 3. 1 милиона завърнали се бежанци, 3. 5 милиона апатриди и над 837 000 лица, търсещи убежище. • Бюджетът на организацията се е увеличил от $300 000 щатски долара през първата година на нейното съществуване до над $3. 59 милиарда през 2012 г. • Пазители на Бежанската Конвенция • ВКБООН В България оказва съдействие на властите и на гражданските организации, които работят директно или косвено по закрилата на бежанците, и подпомага по-нататъшното развитие на националната система за закрила в рамките на непрекъснато развиващата се общоевропейска система за убежище. • Забележка: Около 94 000 палестинските бежанци също са под мандата на ВКБООН, а други 4, 8 милиона палестински бежанци са регистрирани към Агенцията ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA).

Кой е бежанец? • Бежанец е лице, което “при основателни опасения от преследване по Кой е бежанец? • Бежанец е лице, което “при основателни опасения от преследване по причина на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения, се намира извън страната, чийто гражданин то е, и не може да се ползва от закрилата на тази страна, или не желае да се ползва от такава закрила поради тези опасения. . . ” Конвенция за статута на бежанците от 1951 г. Хората, които бягат от конфликти или повсеместно насилие, поначало също се считат за бежанци, макар и понякога по силата на правни механизми, различни от Конвенцията от 1951 • недвусмислено се изключват например бойци, терористи или хора, виновни за извършването на тежки престъпления • Търсещ убежище е човек, който е подал молба за предоставяне на бежански статут и е в очакване тя да бъде одобрена или отхвърлена. Терминът не съдържа презумпция за едното или за другото, а просто описва факта, че лицето е подало молба. Някои от търсещите убежище ще бъдат признати за бежанци, а други – не. • Мигранти са повечето хора, отиващи в чужда държава за определен период от време (обикновено поне една година, така че да се изключат временните посетители като туристи, хора в командировка и др. ). Терминът следва да се разграничава от имигрант, като последният означава лице, което се установява да живее в страна, различна от родната му. • Икономически мигрант е човек, който напуска страната на произход по-скоро поради финансови причини. • • Отхвърлена молба за предоставяне на убежище (отказ) Лицата, търсещи убежище, чиято молба е отхвърлена, могат да обжалват решението за отхвърляне най-малко веднъж. Ако даден случай е окончателно отхвърлен на всички инстанции, на лицето обикновено се дава някакъв срок да напусне страната и ако то не го спази, бива задържано и върнато принудително от държавните органи. Нелегален мигрант е термин, който не е определен със закон, но се използва широко за лица, влезли в дадена страна без необходимите документи. Нелегалното влизане обикновено се наказва като административно нарушение. Независимо от това, лицата, търсещи международна закрила, често нямат друг избор освен да преминат границите по нередовен начин. Според Женевската конвенция • •

Кой не е бежанец? • Отхвърлена молба за предоставяне на убежище (отказ) • Лицата, Кой не е бежанец? • Отхвърлена молба за предоставяне на убежище (отказ) • Лицата, търсещи убежище, чиято молба е отхвърлена, могат да обжалват решението за отхвърляне най-малко веднъж. Ако даден случай е окончателно отхвърлен на всички инстанции, на лицето обикновено се дава някакъв срок да напусне страната и ако то не го спази, бива задържано и върнато принудително от държавните органи. • Нелегален мигрант е термин, който не е определен със закон, но се използва широко за лица, влезли в дадена страна без необходимите документи. Нелегалното влизане обикновено се наказва като административно нарушение. Независимо от това, лицата, търсещи международна закрила, често нямат друг избор освен да преминат границите по нередовен начин. Според Женевската конвенция от 1951 г. те не трябва да бъдат наказвани (задържани или глобявани) за това). • В началото на април 2013 Асошиейтед Прес издаде нов наръчника за стила на писане, в който забрани на екипа си да ползва термина “незаконен/нелегален имигрант”. До преди това издание, относно “незаконен/нелегален имигрант” пишеше, че е “точно и неутрално”. Сега е записано като “Освен в точен цитат, който е от ключово значение е материала, използвайте “незаконен/нелегален” единствено да опишете действие, не човек“ • Британския червен кръст, в кампания от 2012/2013 да се спрат негативните репортажи, които демонизират търсещите-закрила и бежанците, позовавайки се на решение от 2003 на Британската Комисия за жалби срещу медиите, които определят негативното отразяване на бежански истории като неетично!

Какво е Конвенцията за статута на бежанците? • Конвенция на ООН за бежанците от Какво е Конвенцията за статута на бежанците? • Конвенция на ООН за бежанците от 1951 г. и Протоколът към нея от 1967 г. са крайъгълните камъни на съвременната закрила на бежанците. • Чл. 33 Non-refoulement: [Забрана за насилствено връщане] Един от най-важните принципи в Конвенцията от 1951 г. гласи, че бежанците не трябва да бъдат експулсирани - или връщани “към границите на териториите, където [техният] живот или свобода биха били застрашени”. • Конвенцията от 1951 г. никога не е имала за цел да разреши всички въпроси на миграцията. Нейната единствена цел беше и продължава да бъде закрилата на бежанците. • Днешното предизвикателството за много държави е да се открият други ефективни механизми за справяне с икономическата миграция и поддържане на сигурността по границите –легитимни поводи за безпокойство от страна на държавите, които обаче трябва да са внимателно балансирани с отговорността им да закрилят бежанците. • Чл. 35. 1 Договарящите държави се задължават да сътрудничат със Службата на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците или с всяка друга служба на Организацията на обединените нации, която би могла да я наследи, при упражняване на нейните функции и по-специално да я улесняват в нейните задължения да наблюдава прилагането на разпоредбите на тази конвенция.

Термини 3 • Конвенция на ООН за бежанците от 1951 г. • Конвенцията на Термини 3 • Конвенция на ООН за бежанците от 1951 г. • Конвенцията на ООН за бежанците от 1951 г. и Протоколът към нея от 1967 г. са крайъгълните камъни на съвременната закрила на бежанците, като утвърдените в тях правни принципи са залегнали в безброй други международни, регионални и национални законодателства и практики. • Един от най-важните принципи в Конвенцията от 1951 г. гласи, че бежанците не трябва да бъдат експулсирани - или връщани “към границите на териториите, където [техният] живот или свобода биха били застрашени”. Конвенцията очертава също така и основните права, които държавите би трябвало да предоставят на бежанците, както и дава дефиниция за това кой е бежанец и кой не е (според която недвусмислено се изключват например бойци, терористи или хора, виновни за извършването на тежки престъпления). • Конвенцията от 1951 г. никога не е имала за цел да разреши всички въпроси на миграцията. Нейната единствена цел беше и продължава да бъде закрилата на бежанците. • Днешното предизвикателството за много държави е да се открият други ефективни механизми за справяне с икономическата миграция и поддържане на сигурността по границите –легитимни поводи за безпокойство от страна на държавите, които обаче трябва да са внимателно балансирани с отговорността им да закрилят бежанците. • Забележка: Около 94 000 палестинските бежанци също са под мандата на ВКБООН, а други 4, 8 милиона палестински бежанци са регистрирани към Агенцията ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA).

Принципи на медийното отразяване • • Зачитайте неприкосновеността на личния живот Центровете за приемане/лагерите Принципи на медийното отразяване • • Зачитайте неприкосновеността на личния живот Центровете за приемане/лагерите за бежанци са единственият дом, който имат бежанците или лицата, търсещи убежище. Затова бъдете вежливи и проявявайте уважение. Поздравявайте, искайте разрешение и не влизайте в стаите/палатките без покана. • • Не бързайте и слушайте Бежанците не са обичайните партньори в едно интервю. Те имат много драматични и дълбоко лични преживявания и да говорят за това може да е болезнено за тях. Дайте им време, слушайте, не задавайте прекалено много въпроси, по-скоро им подавайте реплики и ги оставете да определят темпа и посоката на техния разказ. • • Бъдете чувствителни Мъченията, изнасилването, присъствието на нечия смърт са травматизиращи преживявания. Не травматизирайте отново хората като задавате прекалено директни въпроси. Вместо това поговорете със социалните работници, с лекарите и т. н. , ако ви е необходимо да узнаете тези подробности. Те ще ви дадат точен, но анонимен отчет. • • Бъдете отговорни Бежанците може да ви се доверят, доволни, че са намерили човешко същество, което ги изслушва. Не злоупотребявайте с доверието. Изнасянето на имена или конкретни подробности може да позволи разпознаването на бежанеца от мъчителите му в страната, от която идва. Това може сериозно да застраши самите лица или техните близки у дома. Използвайте инициали или фалшиви имена, променяйте подробностите, които биха могли да позволят идентифицирането на лицето. • • Не разстройвайте децата Не притискайте децата с чувствителни или обезпокоителни въпроси, които биха могли да нарушат душевното им равновесие. Ако ви е необходимо да знаете подробности за тяхната история, говорете с родителите им или законните им представители. • • Избягвайте недоразумения Бeжанците обикновено нямат никакъв опит с медиите. Те може погрешно да ви вземат за социален работник. Затова дайте ясно да се разбере, че историята ще бъде публикувана в медиите. Попитайте изрично какво можете да публикувате. Вземете изричното съгласие на вашите събеседници. • • Намерете добър преводач Говоренето за разстройващи лични преживявания е трудно, особено на чужд език. Импровизираният превод от други бежанци може да доведе до сериозни недоразумения за това какво е казано. Затова ползвайте услугите на професионален преводач. • • Не заклеймявайте Подобно на всяка друга група от населението лицата, търсещи убежище, или бежанците могат да станат участници в инциденти или да бъдат обвинени в престъпление. Прекаленото подчертаване на техния статут или произход може да предизвика враждебност или дискриминация, която да засегне не само конкретното лице, но да доведе до заклеймяването на цялата общност.

Отразяване на бежанците в медиите • • Зачитайте неприкосновеността на личния живот Центровете за Отразяване на бежанците в медиите • • Зачитайте неприкосновеността на личния живот Центровете за приемане/лагерите за бежанци са единственият дом, който имат бежанците или лицата, търсещи убежище. Затова бъдете вежливи и проявявайте уважение. Поздравявайте, искайте разрешение и не влизайте в стаите/палатките без покана. • • Не бързайте и слушайте Бежанците не са обичайните партньори в едно интервю. Те имат много драматични и дълбоко лични преживявания и да говорят за това може да е болезнено за тях. Дайте им време, слушайте, не задавайте прекалено много въпроси, по-скоро им подавайте реплики и ги оставете да определят темпа и посоката на техния разказ. • • Бъдете чувствителни Мъченията, изнасилването, присъствието на нечия смърт са травматизиращи преживявания. Не травматизирайте отново хората като задавате прекалено директни въпроси. Вместо това поговорете със социалните работници, с лекарите и т. н. , ако ви е необходимо да узнаете тези подробности. Те ще ви дадат точен, но анонимен отчет. • • Бъдете отговорни Бежанците може да ви се доверят, доволни, че са намерили човешко същество, което ги изслушва. Не злоупотребявайте с доверието. Изнасянето на имена или конкретни подробности може да позволи разпознаването на бежанеца от мъчителите му в страната, от която идва. Това може сериозно да застраши самите лица или техните близки у дома. Използвайте инициали или фалшиви имена, променяйте подробностите, които биха могли да позволят идентифицирането на лицето. • • Не разстройвайте децата Не притискайте децата с чувствителни или обезпокоителни въпроси, които биха могли да нарушат душевното им равновесие. Ако ви е необходимо да знаете подробности за тяхната история, говорете с родителите им или законните им представители. • • Избягвайте недоразумения Бeжанците обикновено нямат никакъв опит с медиите. Те може погрешно да ви вземат за социален работник. Затова дайте ясно да се разбере, че историята ще бъде публикувана в медиите. Попитайте изрично какво можете да публикувате. Вземете изричното съгласие на вашите събеседници. • • Намерете добър преводач Говоренето за разстройващи лични преживявания е трудно, особено на чужд език. Импровизираният превод от други бежанци може да доведе до сериозни недоразумения за това какво е казано. Затова ползвайте услугите на професионален преводач. • • Не заклеймявайте Подобно на всяка друга група от населението лицата, търсещи убежище, или бежанците могат да станат участници в инциденти или да бъдат обвинени в престъпление. Прекаленото подчертаване на техния статут или произход може да предизвика враждебност или дискриминация, която да засегне не само конкретното лице, но да доведе до заклеймяването на цялата общност.

Снимане на бежанци • Искайте разрешение • Когато посещавате места за настаняване на бежанци, Снимане на бежанци • Искайте разрешение • Когато посещавате места за настаняване на бежанци, искайте позволение от лицата, които желаете да снимате. Разкриването на самоличността на бежанец или лице, търсещо убежище, може да изложи на риск него и семейството му. • Зачитайте анонимността • Зачитайте желанието на интервюираните, които не желаят снимката им да бъде публикувана. Предлагайте да ги снимате в гръб или срещу светлината, така че да не могат да бъдат разпознати. • Бъдете чувствителни към културните особености на другите • В някои култури фотографирането/заснемането на филм може да бъде деликатен въпрос. Социалните работници или лидерите на общността с удоволствие ще ви дадат информация.

С какво може ВКБООН да е полезен? Бежанците са нашия бизнес • Международна преспектива С какво може ВКБООН да е полезен? Бежанците са нашия бизнес • Международна преспектива • Коментари, брифинги, статистики • • Снимки от архивите В Женева ВКБООН има най-големият фотоархив на международни бежански ситуации. Регионалното представителство в Будапеща може да ви предложи големи колекции от снимки, свързани с предоставянето на убежище в Централна Европа. Снимките са направени професионално и могат да бъдат получени за публикуване безплатно. • Полезни линкове: www. unhcr. bg, www. unhcr-centraleurope. org, www. unhcr. org

БЛАГОДАРЯ ВИ! Борис Чеширков Комуникации/Връзки с обществеността Представителство на ВКБООН в България +359 878 БЛАГОДАРЯ ВИ! Борис Чеширков Комуникации/Връзки с обществеността Представителство на ВКБООН в България +359 878 507 041 [email protected] org www. unhcr. bg Twitter: @Bulgaria. UNHCR Facebook: /Unhcr. Bulgaria