Скачать презентацию КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ Българските консултанти по внедряване Скачать презентацию КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ Българските консултанти по внедряване

81f343f34370fc15742e4bbffa80aba4.ppt

  • Количество слайдов: 16

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ Българските консултанти по внедряване на международни стандарти за системи за КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ Българските консултанти по внедряване на международни стандарти за системи за управление! Подобряване, усъвършенстване, устойчивост на бизнеса. Инж. Димитър Събев, Управител, водещ консултант по внедряване на ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 22000 Одитор на Системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001: 2008 към Тюф Рейнланд България ЕООД Тел: +359 (0) 886 74 31 70 || Имейл: dsabev. [email protected] com || Website: www. kaizen-bg. com

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ Изграждаме вашите лидерски позиции …. . Заедно. КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ Изграждаме вашите лидерски позиции …. . Заедно.

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ Ние сме Ваши партньори в дейностите по изграждане и внедряване КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ Ние сме Ваши партньори в дейностите по изграждане и внедряване на системи за управление, поддържане, подобряване и усъвършенстване § § Ние сме независима консултантска организация с опит в изграждането на системи за управление съгласно международните ISO стандарти Ние сме се превърнали в еталон за качество в областта на бизнес консултациите и услугите свързани с изграждане на системи за управление, благодарение на професионалния ни подход на консултиране и поддържаното високо ниво на компетентност Ние осигуряваме качество и съответствие на Вашия бизнес с приложимите законови и нормативни актове и международни стандарти Ние Ви показваме пътя към устойчивост на бизнеса чрез минимизиране на рисковете за вашите служители, повишаваnе качеството на услугите и продуктите и утвърждаването Ви като лидери в областта Ви

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ …въпрос на устойчивост… …не само престиж! § § Бизнес икономическата КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ …въпрос на устойчивост… …не само престиж! § § Бизнес икономическата среда в наши дни ни поставя пред високи предизвикателства и трудности, които ако бъдат адекватно управлявани ще ни предложат възможности за развитие Дейността на организациите в условията на сертифицирани системи за управление съгласно ISO стандарти вече не е въпрос само на престиж, но и необходимост и важно условие за възможността на една организация да отговаря на постоянно променящите се условия и постоянно да подобрява своите конкурентни пазарни позиции Наш основен приоритет е да споделяме знания и опит с нашите клиенти в областта на международните стандарти и да обедиянваме усилия в полза на клиентите ни Посветили сме се на разработването на ефикасни системи за управление, които да добавят стойност на Вашия бизнес

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ …ISO стандартите са добровлни за прилагане… …както и оцеляването НЕ КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ …ISO стандартите са добровлни за прилагане… …както и оцеляването НЕ е задължително! § § § Създадени сме през 2014 –та година в отговор на амбицията и желанието за създаване на една истинска консултантска организация, изцяло в полза на нашите клиенти и бизнеса Разполагаме с високо квалифицирани експерти в областта на системите за управление, управление на качеството, КАЙЗЕН философията и лийн, TQM /Total Quality Management/, Европейско законодателство Гарантираме качествено изпълнение на всеки проект и работа с нашите клиенти, чрез осигуряване спазването на техните изисквания, разбиране на потребносите и очакванията им, както и препядствията, пред които са изправени Успяхме да привлечем за наши клиенти големи производствени организации в областта на услугите и строителството, средни и малки предприятия, до най – малките търговци и микро предприятия Намираме се в град Бургас, където ние сме единствената Организация развиваща дейност в областта на международните системи за управление и управление на качеството!

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ § § § КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ § § § Системи за управление на качеството съгласно ISO 9001: 2015 Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия съгласно IATF 16949: 2016 Системи за управление на околната среда съгласно ISO 14001: 2015 Системи за управление на енергията съгласно ISO 50001: 2011 Системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001 Системи за управление на качеството и безопасността в хранително – вкусовата промишленост съгласно стандарти ISO 22000, IFS, FSSC 22000, HACCP, ДПП и други Системи за управление на информационната сигурност съгласно ISO/IEC 27001 Системи за управление на качеството в лаборатории и в органи за контрол съгласно ISO/IEC 17020: 2012 и ISO/IEC 17025 Системи за управление на производството /Системи за производствен контрол/ за производители, чиито продукти са обхванати от актове на Европейското техническо законодателство /Директиви, Регламенти/ и са длъжни да изпълнят изискванията посочени в тях свързани с безопасността на продуктите и поставянето на маркировка „CE” Интегриране на системи за управление Извършване на преход на системи за управление към по – нова версия на стандартите

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА ДА ОТГОВОРИТЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, ПРЕД КОИТО СТЕ ИЗПРАВЕНИ КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА ДА ОТГОВОРИТЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, ПРЕД КОИТО СТЕ ИЗПРАВЕНИ ВСЕКИ ДЕН, Е НУЖНО ПОЗНАНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСЪЗНАВАНЕ НА ВАЖНОСТТА ОТ ТОВА ДА БЪДЕМ ИНФОРМИРАНИ. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД И ТЕХНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЯ ТЮФ РЕЙНЛАНД АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ОБУЧЕНИЯ IRCA Регистрирани курсове за Одитор/Водещ одитор IRCA QMS Одитор/Водещ КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ОБУЧЕНИЯ IRCA Регистрирани курсове за Одитор/Водещ одитор IRCA QMS Одитор/Водещ одитор IRCA BS OHSAS Одитор/Водещ одитор IRCA EMS Auditor/Одитор/Водещ одитор Системи за управление Управление на качеството - ISO 9001 Системи за управление по отношение на околната среда - ISO 14001 Системи за здравословни и безопасни условия на труд – BS OHSAS 18001 Безопасност на храните - ISO 22000, HACCP, IFS Системи за управление на енергията - ISO 50001 Информационна сигурност - ISO 27001 Социална отговорност - ISO 26000, SA 8000 Автомобилна промишленост - ISO/TS 16949: 2009, APQP, FMEA, VDA 6. 3 Интегрирани системи за управление SCC за служители Заваряване, Координатори по заваряване Съдове и съоръжения под налягане Изпълнение на стоманени конструкции от алуминиеви сплави

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ВНЕДРЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ВНЕДРЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Ние сме сертифицирани като водещи одитори по почти всички основни и масово наложили се стандарти за системи за управление, а за други сме сертифицирани вътрешни одитори. Ние сме реално действащи и практикуващи външни одитори, което ни позволява да трупаме практически познания и опит в областта на одитириането – не просто теория! Така ние Ви гарантираме извършването на независими вътрешни одити, които добавят стойност на Вашата Организация и система за управление. Вътрешните одити се извършват задължително поне веднъж годишно, като важно условие е вътрешният одитор да не проверява дейности, в които той пряко взема участие при изъплнението на своите професионални задължения. Затова най – практичното решение е използването на вътрешен одитор, който не е част от Организационната Ви структура, или с други думи – консултант!

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ПРОВЕРКАТА Е… … ВИСША ФОРМА НА ДОВЕРИЕ! Одит на доставчици КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ПРОВЕРКАТА Е… … ВИСША ФОРМА НА ДОВЕРИЕ! Одит на доставчици и партньори. Одит от втора страна.

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ПРОВЕРКАТА Е… … ВИСША ФОРМА НА ДОВЕРИЕ! В западния модел КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ПРОВЕРКАТА Е… … ВИСША ФОРМА НА ДОВЕРИЕ! В западния модел на управление отдавна е приет подхода организации да проверяват други организации – техни партньори и/или подизпълнители, с които имат сключени договорни отношения! Тези одити се наричат одит от втора страна и са по – скоро с търговска цел, т. е. в следствие на тях одитираната страна няма да получи сертификат, но пък в зависимост от крайната оценка се взема решение дали да бъдат продължени партньорските взаимоотношения! Ние сме одитори от втора страна на много организации в България, като извършваме одит на техните партньори и доставчици за установяване степента на съответствие на дейността им със заложените критерии в договорните взаимоотношения!

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ Статистически данни от предоставянето на консултантски услуги от екипа на КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ Статистически данни от предоставянето на консултантски услуги от екипа на Кайзен Консулт Инженеринг България! Нашият иновационен метод за внедряване на ISO стандарти ни позволява да изпълняваме договорните си отношения с нашите клиенти за много по-кратки от конкурентите ни срокове /граф. 1/. Този наш подход на консултиране Ви гарантира много по-малко документация, запазване на Добрите практики на работа във фирмите и дори опростяване на някои процеси. Това от своя страна гарантира, че внедрената система за управление ще бъде реално прилагана от нашите клиенти/граф. 2/. Кратките срокове, изключително ниските цени и професионализма ни се оказах правилният ключ за нашия успех, поради което ни се довериха много наши клиенти /граф. 3 – данните са за 2016 год. и са актуални към 23. 09. 2016 год. /.

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ …. КАКВО НОВО? Поготовка на проектни предложения по оперативни програми КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ …. КАКВО НОВО? Поготовка на проектни предложения по оперативни програми на Европейския Съюз.

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ФИНАНСИРАЙ СВОЯТА ИДЕЯ…. . …. и реализирай мечтите си! Ние КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ФИНАНСИРАЙ СВОЯТА ИДЕЯ…. . …. и реализирай мечтите си! Ние ще Ви помогнем в дейностите по изготвяне на проектно предложение и ще Ви насочим към най – подходящите донорски програми на ЕС предвиждащи Безвъзмездна финансова помощ

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ…. ЗА НАС ЩЕ Е УДОВОЛСТВИЕ ДА БЪДЕМ КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ…. ЗА НАС ЩЕ Е УДОВОЛСТВИЕ ДА БЪДЕМ ЧАСТ ОТ ВАШИЯ УСПЕХ! КОНТАКТИ: Email: kaizen. [email protected] com dsabev. [email protected] com || Website: www. kaizen-bg. com Tel: +359 (0) 886 743 170

КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ПРЕДИМСТВА ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ КАЙЗЕН КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ПРЕДИМСТВА ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ Подготовка за внедряване на система 1. Определяне на екип за внедряването Manager Управител Определяне на място за срещи на екипа + 3. Изготвяне на график за срещи и внедряване Р-л Отдел Project leader Consultant Служител + 2. Р-л Отдел Ползи ПРЕДИ Разпределени отговорности, работа в екип, по – малко грешки ISO стандартите = По-лесен достъп до Европейски и световни пазари, лидерство, ангажимент за подобряване Ясно дефинирани критерии за процеси и мерки за тяхното постигане = Повече доволни клиенти СЛЕД