Скачать презентацию Кафедра військової підготовки Тема 5 Бойові графічні Скачать презентацию Кафедра військової підготовки Тема 5 Бойові графічні

ВТоп_Тема5_4_оформл роб карти.pptx

  • Количество слайдов: 10

Кафедра військової підготовки Тема № 5 «Бойові графічні документи та правила їх складання» . Кафедра військової підготовки Тема № 5 «Бойові графічні документи та правила їх складання» . Заняття № 4 «Оформлення робочої карти як бойовий графічний документ»

Навчальні питання: 1. Оформлення робочої карти як бойовий графічний документ. 2. Практична робота з Навчальні питання: 1. Оформлення робочої карти як бойовий графічний документ. 2. Практична робота з оформлення топографічної карти як бойового графічного документа Керівництво і посібники: • • Военная топография. М. : Воениздат, 1986 г. , гл. 12. стр. 305 -307. Справочник по военной топографии.

Зміст робочої карти того чи іншого командира в залежності від обіймаємої посади може бути Зміст робочої карти того чи іншого командира в залежності від обіймаємої посади може бути різним, але в будь-якому випадку вона повинна мати : • Гриф секретності і кількість примірників; • Заголовок. • Час початку і закінчення роботи на ній; • Вихідну обстановку і всі її зміни; • Підпис (із зазначенням посади, військового звання та прізвища); • Масштаб; • Необхідні пояснювальні написи, записки, таблиці; • Позначку із зазначенням кількості виготовлених примірників, прізвище виконавця і кресляра, дата виконання.

Гриф секретності і кол-во примірників. Рабоча карта командира 2 мсб Секретно Экз. единств. Заголовок. Гриф секретності і кол-во примірників. Рабоча карта командира 2 мсб Секретно Экз. единств. Заголовок. Час початку і закінчення роботи на ній Розпочато: 8. 00. 12. 7 Закінчено : Вихідну обстановку і всі її зміни Позначку із зазначенням кол-ва виготовлених примірників, прізвища виконавця і кресляра, дата виконання. Підпис (із зазначенням посади, військового звання та прізвища Командир 2 мсб майор В. ВОЗНЮК. Масштаб: 1: 50 000. Необхідні пояснювальні написи, записки, таблиці Масштаб

Надписи на картах • Для ведення робочої карти найбільш доцільним є креслярський або нормальний Надписи на картах • Для ведення робочої карти найбільш доцільним є креслярський або нормальний шрифт, який за своєю формою гранично спрощений і наближений до скорописна. Букви (цифри) в слові (числі) пишуться без зв'язок, роздільно. Всі елементи їх мають однакову товщину, обирану по значущості написи і розміром літер від 1/10 до 1/4 ширини останніх. • За положенням букв щодо обрізів карти цей шрифт поділяють на прямий і похилий (кут нахилу літер і цифр дорівнює 75 ° до основи рядка). Наприклад, прямим шрифтом прописні (великі) букви пишуться так: А Б В Г Д і т. д. , а малі літери - а б в г д і т. д. • При нанесенні обстановки на карту прямий шрифт може застосовуватися тільки для оформлення службового заголовка і написів посадових осіб (на робочій карті, мапі з рішенням, звітній карті). • Приклад прямого шрифта : РАБОЧА КАРТА. • Пример наклонного шрифта: АБВГДЕШЗИКЛМНО • Для написання пояснювальних написів і великої кількості скорочених позначень застосовуються малі літери: абвгдетаинлмнопрс

 • • напис, розміри якої перевищують розмір району, займаного підрозділом, з боку, в • • напис, розміри якої перевищують розмір району, займаного підрозділом, з боку, в місці, де буде зроблений текст, рекомендується залишати розрив лінії знака. Якщо напрямок дій наших військ західне, північне або південне, тоді ми овал робимо з розривом лінії в східній його частині а потім робимо напис (мал. ). При виконанні аналогічних написів, що стосуються противника, чинного фронтом на схід, північ чи південь, розрив лінії робиться з західної частини знаку (рис. б). В деяких випадках можна порекомендувати напис виносити за межі займаного району (рис. в). Розміри написів, які розміщені в межах внемасштабние умовних знаків (пункти управління, елементи тилу тощо), зазвичай залежать від величини цих знаків (рис. г). Скорочені позначення та інші пояснювальні написи, пов'язані з обстановці, розташовуються паралельно нижньому (верхньому) обрізу аркуша карти або паралельно горизонтальній лінії координатної сітки з заходу на схід.

 Всі підписи розташовуються паралельно нижньому (верхньому) обрізу карти. Літери пишуться без зв'язок висота Всі підписи розташовуються паралельно нижньому (верхньому) обрізу карти. Літери пишуться без зв'язок висота цифр і великої літери на 1/3 вище рядкових букв. Розмір букв та цифр узгоджується з масштабом карти і військової інстанції. Рекомендовані розміри шрифту. Масштаб карти Висота букв в (мм) МСО (СО) МСВ МСР(ПОГЗ) МСБ(ММГ) 1: 25000 3 4 5 6 1: 50000 1: 100000 2 - 3 2 4 3 5 4 Примітка: • Розмір написів визначається: 1. Величиною букв нижньої ланки 1/3 мсп 2. Завбільшки умовного знаку • Скорочені назви підрозділів і частин виконуються малими літерами похилим шрифтом. • Розміри написів назв бойових документів, виконаних на карті, службових заголовків, а також нумерація та найменування підрозділів і частин на звітних картах, картах з рішенням командира, картах для розбору навчань і т. д. визначаються в кожному конкретному випадку виконавцем або старшим начальником.

Розміщення на карті написів і підписів. 5 -6 мм. Висота великих літер на 1/3 Розміщення на карті написів і підписів. 5 -6 мм. Висота великих літер на 1/3 більше 35 мм. рядкових 15 -25 мм. Рабоча карта командира 1 мср Розпочата: 3 -4 мм. Секретно Экз. единств. 1 см. 10 -20 мм. Закінчена: 2 -3 мм. 1 см. 15 -20 мм. 5 -6 мм. Проміжки між буквами ¼ їх висоти Відстань між словами не менше висоти великої літери. Проміжки між рядками ≈ ¾ висоти рядкових букв зготов. 1 прим тільки в справу. Викон. Петров. Креслив. Петров. 07. 06 3 -5 мм. 8 -10 мм. 5 -6 мм. Командир 1 мср капітан И. ПЕТРОВ 5 -6 мм. 8 -10 мм. Масштаб: 1: 50 000 Розміри дані зразкові (рекомендовані для карт масштабу 1: 50 000)

Таблиці які можуть наноситися на робочу карту: Розподіл сил і засобів Виділені сили і Таблиці які можуть наноситися на робочу карту: Розподіл сил і засобів Виділені сили і засоби Елементи Додані сили і Підтримуючі сили і бойового порядку Свої сили і засоби Співвідношення сил і засобів Сили і засоби противник Свої сили і засоби співвідношення

Сигнали Значення сигналу голосом по радіо Сигнали оповіщення: Сигнали управління: Сигнали взаємодії: Умовні позначення Сигнали Значення сигналу голосом по радіо Сигнали оповіщення: Сигнали управління: Сигнали взаємодії: Умовні позначення Умовний знак Значення умовного знака Таблиці наносяться на вільні ділянки карти, або відображаються в легенді карти. видимий