Скачать презентацию Кафедра військової підготовки Сумського державного університету Військова топографія Скачать презентацию Кафедра військової підготовки Сумського державного університету Військова топографія

ВТ т.1.ppt

  • Количество слайдов: 59

Кафедра військової підготовки Сумського державного університету Військова топографія і топогеодезична підготовка Викладачі: доцент Кривошеєв Кафедра військової підготовки Сумського державного університету Військова топографія і топогеодезична підготовка Викладачі: доцент Кривошеєв А. М. , доцент Приходько А. І.

Тема 1 Топографічні карти Заняття 1 Загальні відомості про топографічні карти Тема 1 Топографічні карти Заняття 1 Загальні відомості про топографічні карти

Навчальні питання 1. Предмет, зміст і завдання курсу “Військова 2. 3. 4. топографія і Навчальні питання 1. Предмет, зміст і завдання курсу “Військова 2. 3. 4. топографія і топогеодезична підготовка”. Геометрична сутність картографічного зображення земної поверхні на картах і планах. Класифікація і характеристика топографічних і спеціальних карт, що застосовуються в РС і А. Розграфлення і номенклатура топографічних карт. Збірні таблиці, їх призначення і використання.

Література • Підручник «Військова топографія» . Київ, 1998, с. 41 -48. • Підручник «Военная Література • Підручник «Військова топографія» . Київ, 1998, с. 41 -48. • Підручник «Военная топография» . Воениздат, 1976, с. 60 • • • -80. «Военная топография» . Учебник для курсантов учебных подразделений. Воениздат, 1954. С. 76 -84. «Военная топография» . И. А. Бубнов и др. Учебник. Воениздат, 1964, с. 72 -88. Справочник по военной топографии. Воениздат, 1988, с. 9 -20. Топогеодезическая подготовка ракетних войск и артиллерии. Воениздат, 1982, с. 3 -8. Військова топографія і топогеодезична підготовка. Кривошеєв А. М. , Приходько А. І. Посібник. – Суми, 2008. – 674 с. С. 7 -32.

Вимоги до інформації в галузі «Топогеодезичне (гідрографічне) забезпечення військ (сил)» Наказ НГШ № 43 Вимоги до інформації в галузі «Топогеодезичне (гідрографічне) забезпечення військ (сил)» Наказ НГШ № 43 від 30. 06. 99 затверджує Перелік конфіденційної інформації Збройних Сил України, якій надається гриф обмеженого доступу «Для службового користування» в галузі «Топогеодезичне (гідрографічне) забезпечення військ (сил)» . 1. Топографічні та цифрові карти, фотоплані і фотокарти масштабів 1 : 100 000 і 1 : 200 000 на територію України в системі координат 1942 року, які містять повну інформацію для детального вивчення і оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського і оборонного значення. 2. Топографічні карти і плани міст масштабу 1 : 50 000 і крупніше в системі координат 1942 року на закордонну територію (крім країн Співдружності Незалежних Держав) без нанесення на них адміністративних, промислових і оборонних об’єктів.

Перше навчальне питання Предмет, зміст і завдання курсу «Військова топографія і топогеодезична підготовка» Перше навчальне питання Предмет, зміст і завдання курсу «Військова топографія і топогеодезична підготовка»

Предмет «Військової топографії» Розробка способів вивчення місцевості, орієнтування на ній та виконання польових вимірів Предмет «Військової топографії» Розробка способів вивчення місцевості, орієнтування на ній та виконання польових вимірів при підготовці і веденні бойових дій складає предмет спеціальної воєнної дисципліни – військової топографії.

Вимоги до навчаємих майбутні офіцери запасу у сучасних умовах зобов’язані вміти: • користуватися топографічними Вимоги до навчаємих майбутні офіцери запасу у сучасних умовах зобов’язані вміти: • користуватися топографічними мапами та аерознімками; швидко вивчати і оцінювати по мапі місцевість на великих площах з метою найбільш ефективного застосування зброї та бойової техніки, повного використання захисних властивостей місцевості, всебічного обліку умов проходимості і маскування; виявляти по аерознімках засоби зброї масового ураження та високоточної зброї, інші об’єкти противника; точно визначати по карті і аерознімках координати виявлених цілей і інші вимірювальні та розрахункові дані, необхідні для організації бойових дій, цілевказівки і управління військами;

Вимоги до навчаємих • впевнено орієнтуватися на незнайомій • місцевості, особливо вночі, в умовах Вимоги до навчаємих • впевнено орієнтуватися на незнайомій • місцевості, особливо вночі, в умовах обмеженої видимості і при пересуванні на великих маршових швидкостях; своєчасно і повно здійснювати заходи, які забезпечують військам надійність і правильність орієнтування і цілевказання на полі бою.

Завдання топогеодезичної підготовки • При стрільбі артилерії та пуску ракет вихідними даними для • Завдання топогеодезичної підготовки • При стрільбі артилерії та пуску ракет вихідними даними для • визначення обчислених установок є геодезична (топографічна) дальність стрільби (пуску), дирекцій ний кут напрямку позиція – ціль, висота позиції і цілі. Однак вказані величини можна визначити лише в тому випадку, якщо відомі місцеположення (координати) позиції і цілі. На основі цих даних і розрахунку поправок на умови стрільби (пуску) можна визначити обчислені дальність стрільби (пуску) і дирекційний кут, за якими встановлюється приціл і надається гарматам (ракетам) напрямок стрільби (пуску). Але одного обчисленого дирекційного кута на ціль ще недостатньо. Для наведення гармат (ракет) точно за напрямком стрільби необхідно мати на позиції орієнтирні напрямки, дирекційний кут яких відомий. Для бойової роботи підрозділів артилерійської розвідки необхідні також координати спостережних пунктів (позицій і постів) і орієнтирні напрямки з них.

Топогеодезична підготовка • Топогеодезична підготовка РC і А є складовою частиною • топогеодезичного забезпечення Топогеодезична підготовка • Топогеодезична підготовка РC і А є складовою частиною • топогеодезичного забезпечення бойових дій військ, яке здійснюється органами, частинами і підрозділами воєннотопографічної служби (ВТС). Топогеодезичне забезпечення представляє собою комплекс заходів по створенню і доведенню до військ топогеодезичних даних, необхідних для вивчення і оцінки характеру і властивостей місцевості при підготовці і веденні бою (операції), а також для ефективного використання техніки різних родів військ при вирішенні бойових завдань. Ці дані доводяться до військ за їх заявками у вигляді топографічних та спеціальних карт різних масштабів, планів міст, вимірювальних фотодокументів.

Вихідні дані ТГП • Вихідними даними для РC і А є: відомості про характер Вихідні дані ТГП • Вихідними даними для РC і А є: відомості про характер місцевості; координати і висоти пунктів державної і спеціальної геодезичної мереж (ДГМ і СГМ), координати точок артилерійської топогеодезичної мережі (АТГМ), контурних точок і різних об’єктів місцевості; дирекційні кути сторін ДГМ і СГМ та напрямки на орієнтирні пункти, а також азімути (дирекційні кути) еталонних орієнтирних напрямків.

Склад ТГП Топогеодезична підготовка включає: • забезпечення частин і підрозділів РC і А вихідними Склад ТГП Топогеодезична підготовка включає: • забезпечення частин і підрозділів РC і А вихідними топогеодезичними даними; • проведення заходів, що забезпечують своєчасне і якісне виконання топогеодезичної прив’язки; • топогеодезичну прив’язку позицій, пунктів і постів; • контроль топогеодезичної прив’язки.

Друге навчальне питання Геометрична сутність картографічного зображення поверхні Землі на картах і планах Друге навчальне питання Геометрична сутність картографічного зображення поверхні Землі на картах і планах

Форма і розміри Землі Форма і розміри Землі

Геоїда поверхня - рівнева поверхня реального потенціалу сили ваги, що збігається в океані з Геоїда поверхня - рівнева поверхня реального потенціалу сили ваги, що збігається в океані з його незбуреним середнім рівнем, уявно продовжена під материками так, щоб напрями прямовисних ліній перетинали її завжди під прямим кутом. Проте через різницю температури і солоності води в різних частинах Світового океану та ін. причини поверхня геоїду не збігається із зазначеним рівнем.

Еліпс і його елементи Еліпс і його елементи

Результати вимірів розмірів земного еліпсоїду Автор вимірів Країна , де опублікавоні результати Рік вимірів Результати вимірів розмірів земного еліпсоїду Автор вимірів Країна , де опублікавоні результати Рік вимірів Велика полувісь Стискання α вимірів Бессель Німеччи на Англія 1841 6 377 397 1 : 299, 2 1880 6 378 249 1 : 293, 5 Хейфорд США 1910 6 378 388 1 : 297, 0 Красовсь кий СРСР 1940 6 378 245 1 : 298, 3 Кларк

Основні точки і лінії на земному шарі Основні точки і лінії на земному шарі

Проектування фізичної поверхні Землі на рівневу поверхню Проектування фізичної поверхні Землі на рівневу поверхню

Горизонтальні проложення (зображення у плані) точки, прямої, ломаної і кривої ліній Горизонтальні проложення (зображення у плані) точки, прямої, ломаної і кривої ліній

Основні геометричні властивості зображення поверхні Землі на глобусі • Будь-який відрізок лінії на поверхні Основні геометричні властивості зображення поверхні Землі на глобусі • Будь-який відрізок лінії на поверхні земної кулі • • зображується на глобусі з однаковим зменшенням, тобто масштаб зображення залишається на глобусі всюди однаковим. Всі меридіани на глобусі однакові за довжиною між собою. Ця властивість називається рівномасштабністю зображення. Будь-який горизонтальний кут на земній кулі дорівнює відповідному куту на глобусі, тобто зображення будь-якої фігури на глобусі подібно її дійсному вигляду у натурі. Всі меридіани пересікають паралелі під прямим кутом. Ця властивість називається властивістю рівнокутності. Розміри всіх площин, що зображені на глобусі, пропорційні їх дійсним розмірам на земній кулі, тобто відношення площин на глобусі до відповідних площин на земній кулі постійне. Ця властивість називається властивістю рівновеликості зображення.

Сутність картографічних проекцій • Спосіб побудови на площині сітки паралелей і меридіанів земного еліпсоїду Сутність картографічних проекцій • Спосіб побудови на площині сітки паралелей і меридіанів земного еліпсоїду (тобто картографічної сітки) і зображення на її основі земної поверхні називається картографічною проекцією.

Карта світу у рівнокутній проекції Карта світу у рівнокутній проекції

Карта світу у рівновеликій проекції Карта світу у рівновеликій проекції

Розподіл поверхні земного еліпсоїду на шостиградусні зони Розподіл поверхні земного еліпсоїду на шостиградусні зони

Основні переваги проекції для наших топографічних карт 1. За точністю, внаслідок незначних викривлень, ця Основні переваги проекції для наших топографічних карт 1. За точністю, внаслідок незначних викривлень, ця проекція відповідає всім вимогам, що висуваються до топографічних карт масштабу 1 : 25 000 і дрібніше. Максимальні лінійні викривлення, які получають на краях зони, не перевищують 0, 1% довжини ліній, які вимірюють, що навіть для карт масштабу 1: 25 000 не виходить за межі графічної точності. 2. Дана проекція відрізняється універсальністю: вона застосовується для топографічних карт різних масштабів, починаючи з 1 : 500 000 і більше, і для будь-якої частини земної кулі. 3. Завдяки єдиній проекції всі наші топографічні карти зв’язані з системою плоских прямокутних координат, в якій на Україні визначають положення геодезичних пунктів. Це також є значною перевагою наших карт і системи плоских прямокутних координат, оскільки дозволяє отримати в одній і тій же системі координати точок як по карті, так і по вимірюванням безпосередньо на місцевості.

План і карта • Зменшене, точне і детальне зображення на • площині невеликої ділянки План і карта • Зменшене, точне і детальне зображення на • площині невеликої ділянки місцевості, яка приймається за площину, називається топографічним планом або просто планом. Зображення всієї земної поверхні або значної її частини, що виконано на площині у будь-якій проекції, тобто створене з використання попередньо накресленої картографічної сітки, називається картою.

Третє навчальне питання Класифікація і характеристика топографічних і спеціальних карт, що застосовуються в артилерії Третє навчальне питання Класифікація і характеристика топографічних і спеціальних карт, що застосовуються в артилерії

 • Всі карти з зображенням поверхні Землі, в тому числі морів і океанів • Всі карти з зображенням поверхні Землі, в тому числі морів і океанів називаються географічними. Однак на практиці до географічних карт відносять лише карти більш дрібних масштабів, на яких всі лінійні розміри земної поверхні зменшені більш ніж у мільйон разів; карти ж масштабу 1 : 1 000 і крупніше, що детально відображають поверхню земної суші, називаються топографічними.

Точні вимірювальні карти • призначені в армії для проведення точних вимірювань і розрахунків, які Точні вимірювальні карти • призначені в армії для проведення точних вимірювань і розрахунків, які пов’язані з використанням бойової техніки, інженерним обладнанням місцевості та здійсненням інших заходів оборонного значення

Оперативно-тактичні і оперативні карти • Оперативно-тактичні карти призначені • головним чином для планування бойових Оперативно-тактичні і оперативні карти • Оперативно-тактичні карти призначені • головним чином для планування бойових дій і для управління військами на полі бою. Оперативні карти призначені для оперативної роботи штабів.

Спеціальні карти • це карти, які використовуються військами для • • детального вивчення місцевості, Спеціальні карти • це карти, які використовуються військами для • • детального вивчення місцевості, навігаційного забезпечення польотів авіації, організації військових перевезень і рішення інших спеціальних завдань. Спеціальні карти розподіляються на дві основні групи. До першої групи відносяться спеціальні карти, що створюються, як правило, завчасно, до другої групи – спеціальні карти, які створюються при підготовці або в ході бойових дій. До спеціальних карт, що створюються завчасно, відносяться цифрові карти, оглядово-географічні, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучень, карти з гравіметричними даними, карти геодезичних даних і ін.

Цифрова карта це цифрове відображення змісту топографічної або спеціальної карти, яке записано на магнітній Цифрова карта це цифрове відображення змісту топографічної або спеціальної карти, яке записано на магнітній стрічці або будь-якому іншому носії. Вона може створюватися по топографічних картах, фотознімках, за даними польових вимірювань і інших джерел інформації. Необхідність цифрового представлення інформації про місцевість обумовлена тим, що нові методи обробки даних базуються на використанні ПЕОМ. Шляхом машинної обробки цифрових карт можуть бути отримані різні тематичні (спеціальні) цифрові карти (моделі).

Оглядово-географічні карти призначені для вивчення фізикогеографічних умов великих територій. Вони видаються масштабів 1 : Оглядово-географічні карти призначені для вивчення фізикогеографічних умов великих територій. Вони видаються масштабів 1 : 500 000, 1 : 1 000, 1 : 2 500 000, 1 : 5 000 і 1 : 10 000.

Аеронавігаційні карти призначені для підготовки і навігаційного забезпечення польотів авіації. На них більш наглядно Аеронавігаційні карти призначені для підготовки і навігаційного забезпечення польотів авіації. На них більш наглядно відображуються об’єкти і елементи місцевості, які є для авіації орієнтирами і перешкодами у польоті, а також показують ізогони і райони аномалій магнітного схилення. Аеронавігаційні карти видаються масштабів 1 : 2 000 і 1 : 4 000.

Рельєфні карти призначені для детального вивчення і оцінки рельєфу місцевості при плануванні організації бойових Рельєфні карти призначені для детального вивчення і оцінки рельєфу місцевості при плануванні організації бойових дій і польотів авіації. Вони виготовляються, як правило, масштабів 1 : 500 000, 1 : 1 000 і дають наглядне об’ємне зображення рельєфу місцевості з картографічним зображенням інших елементів місцевості. Основою карти є звичайний білий пластик, на якому попередньо надруковано зміст топографічної або оглядово-географічної карти.

Карти шляхів сполучень призначені для планування пересування військ і організації військових перевезень. Вони виготовляються Карти шляхів сполучень призначені для планування пересування військ і організації військових перевезень. Вони виготовляються масштабів 1 : 500 000 і 1 : 1 000. На них детально відображають мережу автомобільних і залізничних шляхів, вказують їх характеристики (клас, ширину, покриття і т. ін. ), а також розміщують дані про мости, тунелі і інші дорожні споруди, вказують відстані між населеними пунктами і іншими об’єктами.

Гравіметричні карти призначені для визначення значень прискорення сили тяжіння і використовуються переважно у РВ Гравіметричні карти призначені для визначення значень прискорення сили тяжіння і використовуються переважно у РВ при підготовці вихідних даних для пуску ракет. Основою гравіметричних карт служать топографічні карти, на які наносять лінії однакових аномалій сили тяжіння (ізоаномалі). Гравіметричні карти видаються масштабів 1 : 200 000 і 1 : 1 000.

Карти геодезичних даних призначені для швидкого і більш точного визначення координат вогневих (стартових) позицій, Карти геодезичних даних призначені для швидкого і більш точного визначення координат вогневих (стартових) позицій, засобів розвідки і цілей, а також для топогеодезичної прив’язки елементів бойових порядків військ. Координати контурних точок для друкування на карті визначають по великомасштабних картах, планах або фотограмметричними методами, які забезпечують необхідну точність. У якості основи для друкування спеціального змісту використовуються топографічні карти відповідних масштабів.

Карти змін місцевості призначені для доведення до штабів і військ інформації про зміни місцевості Карти змін місцевості призначені для доведення до штабів і військ інформації про зміни місцевості в результаті впливу ядерних вибухів. Вони видаються у масштабі 1 : 100 000 і 1 : 200 000.

Карти ділянок ріки призначені для детального вивчення водних перешкод і прилягаючої до них місцевості. Карти ділянок ріки призначені для детального вивчення водних перешкод і прилягаючої до них місцевості. Вони використовуються при організації і здійсненні форсування водних перешкод військами. Карти включають дані щодо швидкості течії, глибини ріки, ґрунту і профілю дна по окремим створам, крутизні берегів, гідротехнічних спорудах і можливий зміні режиму ріки після їх руйнації, характеристику переправ (мостів, паромів, бродів), відомості про кордони затоплення пойми і її проходи мості. Ці карти видаються, як правило, масштабів 1 : 25 000 і 1 : 50 000.

Карти гірських проходів і перевалів призначені для детального вивчення гірської місцевості і вибору найбільш Карти гірських проходів і перевалів призначені для детального вивчення гірської місцевості і вибору найбільш шляхів подолання гірських систем або організації оборони. На них даються ретельні характеристики перевалів і проходів. Ці карти створюються масштабів 1 : 50 000 і 1 : 100 000.

Карти орієнтирів містять умовні назви елементів місцевості і її окремих об’єктів. Орієнтирам надають назви Карти орієнтирів містять умовні назви елементів місцевості і її окремих об’єктів. Орієнтирам надають назви і номери, якими користуються при управління військами у ході бою.

Плани міст створюють на території міст, великих залізничних вузлів, військово-морських баз і інших важливих Плани міст створюють на території міст, великих залізничних вузлів, військово-морських баз і інших важливих населених пунктів і їх околиць. Вони призначені для детального вивчення міст і підходів до них, орієнтування, виконання точних вимірювань і розрахунків при організації і веденні бою.

Четверте навчальне питання Розграфлення і номенклатура топографічних карт. Збірні таблиці, їх призначення і використання. Четверте навчальне питання Розграфлення і номенклатура топографічних карт. Збірні таблиці, їх призначення і використання.

Схема листів карти масштабу 1 : 1 000 Схема листів карти масштабу 1 : 1 000

Розташування і порядок нумерації листів карт масштабів 1 : 50 000 – 1 : Розташування і порядок нумерації листів карт масштабів 1 : 50 000 – 1 : 500 000 на листі мільйонної карти

Розграфлення листа карти 1 : 100 000 на листи карти 1 : 50 000, Розграфлення листа карти 1 : 100 000 на листи карти 1 : 50 000, розграфлення листа карти 1 : 50 000 на листи карти 1 : 25 000

Збірні таблиці, їх призначення і використання • Збірні таблиці призначені для підбору необхідних листів Збірні таблиці, їх призначення і використання • Збірні таблиці призначені для підбору необхідних листів топографічних карт на конкретний район і швидкого визначення їх номенклатури.

Задача 1. • Підібрати необхідні листи карти масштабу • 1 : 50 000 для Задача 1. • Підібрати необхідні листи карти масштабу • 1 : 50 000 для орієнтування на маршруті Київ – Гребінка. Відповідь: М-36 -49 -Г, -50 -В, -50 Г, -51 -В, - 51 -Г, -64 -А, -64 -Б, -65 -А, -65 -В, - 65 -Г.

Задача 2. • Без збірної таблиці підібрати суміжні листи до листа М-34 -144. • Задача 2. • Без збірної таблиці підібрати суміжні листи до листа М-34 -144. • Відповідь: М-34 -131 М-34 -132 М-35 -121 • М-34 -133 М-34 -144 М-35 -133 • М-34 -11 М-34 -12 М-35 -1

Задача 3. • Без збірних таблиць підібрати всі суміжні листи до листа М-34 -144 Задача 3. • Без збірних таблиць підібрати всі суміжні листи до листа М-34 -144 -Г. Відповідь: М-34 -144 -А М-34 -144 -Б М-35 -133 -А • М-34 -144 -В М-34 -144 -Г М-35 -133 -В • М-34 -12 -А М-34 -12 -Б М-35 -1 -А

Задача 4. • Підібрати листи до листа карти М-36 -144 -Бб. • Відповідь: М-36 Задача 4. • Підібрати листи до листа карти М-36 -144 -Бб. • Відповідь: М-36 -144 -Б-г М-36 -144 -Г-г • М-35 -144 -Г-б М-37 -133 -Б-в М-37 -1 -А-а

Завдання на самопідготовку. Вивчити: • Підручник «Військова топографія» . Київ, 1998, с. 41 -48. Завдання на самопідготовку. Вивчити: • Підручник «Військова топографія» . Київ, 1998, с. 41 -48. • Підручник «Военная топография» . Воениздат, 1976, с. 60 • • • 80. «Военная топография» . Учебник для курсантов учебных подразделений. Воениздат, 1954. С. 76 -84. «Военная топография» . И. А. Бубнов и др. Учебник. Воениздат, 1964, с. 72 -88. Справочник по военной топографии. Воениздат, 1988, с. 920. Топогеодезическая подготовка ракетних войск и артиллерии. Воениздат, 1982, с. 3 -8. Розв’язати задачу 5: підібрати суміжні листи до листа з номенклатурою К-30 -1 -А. Військова топографія і топогеодезична підготовка. Кривошеєв А. М. , Приходько А. І. Посібник. – Суми, 2008. – 674 с. С. 7 -32.

Дякую за увагу ! Дякую за увагу !