Кафедра квантової радіофізики факультету радіофізики, електроніки та

 • Размер: 16.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 67

Описание презентации Кафедра квантової радіофізики факультету радіофізики, електроніки та по слайдам

Кафедра квантової радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп ’’ ютерних систем Київського національного університету іменіКафедра квантової радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп ’’ ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коротка історія: 1952 р. . –– заснування кафедри радіофізики на   Коротка історія: 1952 р. . –– заснування кафедри радіофізики на базі новоствореного радіофізичного факультету 1962 р. –– перейменована в кафедру квантової радіофізики 1969 р. –– створення при кафедрі Проблемної науково-дослідної лабораторії (ПНДЛ) квантової радіофізики

Завідувачі кафедри: Засновник та перший завідувач кафедри з 1952 по 1972 рр. Став Лауреатом ДержавноїЗавідувачі кафедри: Засновник та перший завідувач кафедри з 1952 по 1972 рр. Став Лауреатом Державної Премії СРСР в 1986 р. , отримав звання “Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации”. Автор понад 300 наукових праць в провідних вітчизняних та закордонних журналах та двох монографій. Має 65 авторських свідоцтв на винаходи. Дерюгін Іван Андрійович

Завідувачі кафедри: Професор, завідувач кафедри з 1972 р. до кінця 2000 р. Лауреат ДержавноїЗавідувачі кафедри: Професор, завідувач кафедри з 1972 р. до кінця 2000 р. Лауреат Державної Премії СРСР 1988 р. в галузі науки і техніки, нагороджений золотою медаллю ВДНГ України 1985 р. , є членом Українського фізичного товариства та членом Комісії Українського відділення URSL. Автор понад 200 публікацій, з них –– 90 статей, 20 авторських свідоцтв та патентів, 4 монографії та підручники. Данилов Вадим Васильович

Завідувачі кафедри: Професор, завідувач ка -- федри з січня 2001 р. , декан факультету з червняЗавідувачі кафедри: Професор, завідувач ка — федри з січня 2001 р. , декан факультету з червня 2002 р. , Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки 2001 р. та університетської премії імені Тараса Шевченка 2000 р. Автор понад 100100 наукових статей і науково-методичних праць та чотирьох авторських свідоцтв України. Григорук Валерій Іванович

Склад кафедри, 1979 рік Склад кафедри, 1979 рік

Склад кафедри, 2006 рік Склад кафедри, 2006 рік

Спеціальні лекційні курси: Мікропроцесори Сучасна фізична електроніка Комп'ютерний експеримент у радіофізиці Медійні технології в радіофізиціСпеціальні лекційні курси: Мікропроцесори Сучасна фізична електроніка Комп’ютерний експеримент у радіофізиці Медійні технології в радіофізиці Принципи радіофізичних інформаційних систем Цифрова обробка інформації Функціональна електроніка Лазерні активні середовища Мікрохвильова електродинаміка Квантова електроніка Сучасні комунікаційні технології Радіофізичні методи досліджень Оптичні інформаційні системи Хвильові і коливальні процеси Мультимедійні технології Фізика лазерних систем Спін-хвильові та оптичні інформаційні системи Інформаційні поляризаційні системи Вибрані розділи квантової радіофізики (англійською мовою) Комп’ютерне моделювання Експериментальна лазерна фізика Оптика лазерних систем Спінхвильова електродинаміка Поляризаційні інформаційні системи Оптична поляриметрія Проектування радіоелектронних схем Оптика направляючих структур

Напрями наукової роботи та підготовки фахівців: Акустооптичні пристрої та системи Спінхвильова електродинаміка і електроніка надвисокихНапрями наукової роботи та підготовки фахівців: Акустооптичні пристрої та системи Спінхвильова електродинаміка і електроніка надвисоких частот Волоконна оптика та сенсорика Домен-акустичні сигнальні процесори Мікроскопія ближнього поля Інтегральна магнітооптика Магнітоударна технологія в екології Лазерні вимірювальні перетворювачі CC учасні методи аналізу електромагнітних полів

Лабораторія акустооптики Склад лабораторії: тех. Цурочка Б. М. , пров. інж. Юрченко О. В. , доц.Лабораторія акустооптики Склад лабораторії: тех. Цурочка Б. М. , пров. інж. Юрченко О. В. , доц. Колєнов С. О. , пров. інж. Погорєлова Г. Ф. , тех. Яковенко М. М. , м. н. с. Пільгун Ю. В. , доц. Смирнов Є. М. , асп. Полішко О. І.

Лабораторія акустооптики Основним напрямом наукової діяльності лабораторії є дослідження процесів, пов’я-заних із взаємодією світлових променівЛабораторія акустооптики Основним напрямом наукової діяльності лабораторії є дослідження процесів, пов’я-заних із взаємодією світлових променів з акустичними хвилями. Наукові здобутки знайшли своє втілення у розробці та створенні нових пристроїв для керування лазерним випромінюванням – – акустооптичних модуляторів та дефлек- торів, які за своїми параметрами пере- важають зарубіжні аналоги.

Лабораторія акустооптики Акустооптичні прилади використовуються для модуляції та сканування лазерного випро -- мінювання в різноманітних приладахЛабораторія акустооптики Акустооптичні прилади використовуються для модуляції та сканування лазерного випро — мінювання в різноманітних приладах та системах (скануючі мікроскопи, проекційні системи, спектроаналізатори та інші). Двокоординатний акустооптичний дефлектор Однокоординатний акустооптичний дефлектор, модулятор-розщипл ювач

Лабораторія акустооптики Проекційні лазерні інформаційні системи, побудовані на базі швидкісного двокоординатного акустооптичного дефлектора Лабораторія акустооптики Проекційні лазерні інформаційні системи, побудовані на базі швидкісного двокоординатного акустооптичного дефлектора

Лабораторія акустооптики ЛЛ азерн ии й скан уючуюч ий ий диференційно-фазов ий мікроскоп Лабораторія акустооптики ЛЛ азерн ии й скан уючуюч ий ий диференційно-фазов ий мікроскоп

Лабораторія акустооптики 3 D 3 D зображення відтвореного рельєфу поверхні Візуалізація руху доменних Лабораторія акустооптики 3 D 3 D зображення відтвореного рельєфу поверхні Візуалізація руху доменних стінок у феромагнітній плівці при зміні напруженості магнітного поля

Лабораторія лазерної поляриметрії Колектив лабораторії: доц. Савенков С. М. , асист. Оберемок Є. А. , інж.Лабораторія лазерної поляриметрії Колектив лабораторії: доц. Савенков С. М. , асист. Оберемок Є. А. , інж. Скобля Ю. А. , м. н. с. Клімов О. С. асп. Коломієць І. С.

Лабораторія лазерної поляриметрії Основними напрямами наукової роботи є : : дослідження анізотропних середовищ зЛабораторія лазерної поляриметрії Основними напрямами наукової роботи є : : дослідження анізотропних середовищ з використанням поляризованого випроміню-вання розробка досконалих методів вимірювання та аналізу параметрів поляризації електромаг-нітного випромінювання та параметрів анізотропії середовищ Науковими досягненнями є: розробка узагальненої матричної моделі однорідних анізотропних середовищ, розробка моделей середовищ з анізотропною деполяризацією та створення автоматизованих 1 D D тата 2 D 2 D Мюллер-поляриметрів.

Лабораторія лазерної поляриметрії Схема 1 DD Мюллер-поляриметра на РК комірках Лабораторія лазерної поляриметрії Схема 1 DD Мюллер-поляриметра на РК комірках

Лабораторія лазерної поляриметрії Автоматизований 2 D D Мюллер-поляриметр Лабораторія лазерної поляриметрії Автоматизований 2 D D Мюллер-поляриметр

Лабораторія лазерної поляриметрії Інтерфейс керуючого програмного забезпечення 1 D D поляриметра Лабораторія лазерної поляриметрії Інтерфейс керуючого програмного забезпечення 1 D D поляриметра

Лабораторія лазерної поляриметрії Матриця Мюллера кристалу кальциту зі зруйнованою кристалічною структурою Матриця Мюллера листкового епідермісу підЛабораторія лазерної поляриметрії Матриця Мюллера кристалу кальциту зі зруйнованою кристалічною структурою Матриця Мюллера листкового епідермісу під мікроскопом

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Колектив лабораторії: інж. Сінькевич О. В. , пров. інж. СердегаЛабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Колектив лабораторії: інж. Сінькевич О. В. , пров. інж. Сердега І. В. , доц. Гайдай Ю. О. , с. н. с. Сидоренко В. С.

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Напрямами наукової роботи є є : : 11. ДослідженняЛабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Напрямами наукової роботи є є : : 11. Дослідження можливостей створення функціональних приладів інтегральної оптики на основі магнітних плівкових структур. 2. Ближньопольова мікрохвильова мікроскопія та інтроскопія розподілу діелектричної проникності в поверхневому та приповерхневому шарах діелектрика. .

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Зонд ближньопольового НВЧ мікроскопа Ближньопольовий мікрохвильовий скануючий мікроскоп з активнимЛабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Зонд ближньопольового НВЧ мікроскопа Ближньопольовий мікрохвильовий скануючий мікроскоп з активним зондом

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Фотографія діючого експериментальног оо макета ближньопольового мікрохвильового мікроскопа зЛабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Фотографія діючого експериментальног оо макета ближньопольового мікрохвильового мікроскопа з активним зондом модуляційного типу.

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Метал з керамічним покриттям Відскановане керамічне покриття на металі Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Метал з керамічним покриттям Відскановане керамічне покриття на металі

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Панель керування процесом сканування Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Панель керування процесом сканування

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Комп ’’ ютерна лабораторна робота з електрооптики, розроблена в лабораторіїЛабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Комп ’’ ютерна лабораторна робота з електрооптики, розроблена в лабораторії

Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Склад лабораторії: проф. Зависляк І. В. , пров. інж. Кузнєцова Л.Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Склад лабораторії: проф. Зависляк І. В. , пров. інж. Кузнєцова Л. Є. , м. н. с. Попов М. О. , асп. Мовчан М. М, асп. Віділ А. Ю.

Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Основними напрямами наукових досліджень є електродинаміка багато -- шарових магнітогіротропних середоЛабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Основними напрямами наукових досліджень є електродинаміка багато — шарових магнітогіротропних середо — вищ, радіоспектроскопія епітаксіальних феритових плівок, спінхвильова електроніка надвисоких частот та обробка надвисокочастотних сигналів.

Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Динамічна картина силових ліній магнітного поля третьої моди поверхневого магнітостатичногоЛабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Динамічна картина силових ліній магнітного поля третьої моди поверхневого магнітостатичного коливання в поздовжньо намагніченій феритовій трубці еліптичного переріза

Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Одно- та восьмиканальний фільтри надвисоких частот Епітаксіальні гранатові структури Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Одно- та восьмиканальний фільтри надвисоких частот Епітаксіальні гранатові структури

Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Багатоканальні фільтри НВЧ діапазону на основі епітаксіальних ЗІГ плівок Амплітудно-частотна характеристикаЛабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Багатоканальні фільтри НВЧ діапазону на основі епітаксіальних ЗІГ плівок Амплітудно-частотна характеристика 16 -канального фільтра

Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Науково-методична література, написана співробітниками лабораторії Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Науково-методична література, написана співробітниками лабораторії

Лабораторія сертифікаційних випробувань голографічних елементів Склад лабораторії: доц. Кисленко В. І. , асист. Стецюк В. М.Лабораторія сертифікаційних випробувань голографічних елементів Склад лабораторії: доц. Кисленко В. І. , асист. Стецюк В. М. , ас. Ніколаєнко Ю.

Лабораторія сертифікаційних випробувань голографічних елементів  Когерентна та нелінійна оптика – це сучасні напрямиЛабораторія сертифікаційних випробувань голографічних елементів Когерентна та нелінійна оптика – це сучасні напрями розвитку класичної науки. В лабораторії досліджуються нелінійно-оптичні властивості речовин, явища обернення хвильового фронту, голографічні елементи.

Лабораторія сертифікаційних випробувань голографічних елементів Автоматизована установка для визначення фізичних характеристик голограм Лабораторія сертифікаційних випробувань голографічних елементів Автоматизована установка для визначення фізичних характеристик голограм

Лабораторія сертифікаційних випробувань голографічних елементів Об. Об ’’ єкти досліджень лабораторії Лабораторія сертифікаційних випробувань голографічних елементів Об. Об ’’ єкти досліджень лабораторії

Лабораторія волоконної оптики Склад лабораторії: проф. Григорук В. І. , пров. інж. Онисько Ю.Лабораторія волоконної оптики Склад лабораторії: проф. Григорук В. І. , пров. інж. Онисько Ю. Т. , асист. Слінченко Ю. А. , пров. інж. Фаткова Н. О.

Лабораторія волоконної оптики Досліджує взаємодію неперервного та імпульсного випромінювання, що знаходиться у видимому таЛабораторія волоконної оптики Досліджує взаємодію неперервного та імпульсного випромінювання, що знаходиться у видимому та інфрачервоному діапазонах з волоконними світловодами в лінійному і нелінійному режимах. Запропоновано і реалізовано ряд волоконно-оптичних елементів, зокрема, керований направлений волоконний відгалужувач Х-типу. Розробляється кільцевий безконтактний волоконний датчик великих струмів. Досліджуються механізми осадження хімічних елементів на поверхню волоконних наноголок в залежності від величини їхнього оптичного ближнього поля.

Лабораторія волоконної оптики Установка для вимірювання поляризаційних параметрів волоконного відгалужувача YY -типу Лабораторія волоконної оптики Установка для вимірювання поляризаційних параметрів волоконного відгалужувача YY -типу

Лабораторія волоконної оптики Установка для спостереження просторової структури вимушеного розсіювання Мандельштама-Брилюена у волоконному світловоді Лабораторія волоконної оптики Установка для спостереження просторової структури вимушеного розсіювання Мандельштама-Брилюена у волоконному світловоді

Лабораторія волоконної оптики Волоконний відгалужувач YY -типу Лабораторія волоконної оптики Волоконний відгалужувач YY -типу

Лабораторія волоконної оптики Програма аналізу зображень Лабораторія волоконної оптики Програма аналізу зображень

Лабораторія волоконної оптики Науково-методична література Лабораторія волоконної оптики Науково-методична література

НДЛ “Квантової радіофізики ””Лабораторія акустооптики Лабораторія інтегральної оптики та та ближньопольової мікроскопії Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильовоїНДЛ “Квантової радіофізики ””Лабораторія акустооптики Лабораторія інтегральної оптики та та ближньопольової мікроскопії Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Лабораторія волоконної оптики. Лабораторія методів та приладів надвисоких частот Лабораторія сертифікаційних випробувань голографічних елементів

Лабораторія методів та приладів надвисоких частот Науковці лабораторії займаються дослідженням характеристик різних речовин в міліметровомуЛабораторія методів та приладів надвисоких частот Науковці лабораторії займаються дослідженням характеристик різних речовин в міліметровому діапазоні електромагнітних хвиль НВЧ. Це обумовлено необхідністю розробки елементної бази для систем керування та обробки сигналу в цьому діапазону. Вибір міліметрового діапазону базується на безперечних перевагах його в системах зв’язку: з’являється можливість збільшення об’єму і швидкості передачі інформації, антени мають високе ККД при малій апертурі і існує підвищена завадозахищеність каналів зв’язку.

Лабораторія методів та приладів надвисоких частот Склад лабораторії: зав. лаб. Олійник В. В. , доц.Лабораторія методів та приладів надвисоких частот Склад лабораторії: зав. лаб. Олійник В. В. , доц. Загородній В. В. , с. н. с. Бедюх О. Р. , доц. , пров. інж. Лаунець В. Л. , перекладжач Галич Н. О. , вчений секретар кафедри Фаткова Н. О.

Лабораторія методів та приладів надвисоких частот Установка для вимірювання магнітних характеристик матеріалів Аналізатор мережі фірми Лабораторія методів та приладів надвисоких частот Установка для вимірювання магнітних характеристик матеріалів Аналізатор мережі фірми Agilent в діапазоні 10 МГц — 67 ГГц. Установка для вимірювання електродинамічних характеристик матеріалів в діапазоні 37 – 53 ГГц. Установка для вимірювання електродинамічних характеристик матеріалів в діапазоні 25 – 3 7 ГГц Обладнання

Лабораторія методів та приладів надвисоких частот Мікрохвильовий вимірювач чистоти розчинів Мікрохвильовий вимірювач вмісту цукру у розчиніЛабораторія методів та приладів надвисоких частот Мікрохвильовий вимірювач чистоти розчинів Мікрохвильовий вимірювач вмісту цукру у розчині безпосередньо в технологічному процесі цукрових заводів Мікрохвильовий стерилізатор харчових продуктівІндикатор потужності мікрохвильового випромінювання в навколишньому середовищі Розробки

Лабораторія методів та приладів надвисоких частот. Українсько-російська двостороння програма: «Розвиток співробітництва в галузі нанотехнологійЛабораторія методів та приладів надвисоких частот. Українсько-російська двостороння програма: «Розвиток співробітництва в галузі нанотехнологій між Україною та Російською Федерацією на 2009 -2012 роки» Проект: Дослідження електродинамічних характеристик матеріалів на основі наноструктурних вуглецевих композитів та гексаферитів в міліметровому діапазоні хвиль Український науково-технологічний центр Проект 4908 ““ Новітні нанокарбон-полімер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями” NATO Science for Peace and Security (SPS) Grant Sf. P 984243 ““ Нові нанокомпозити на основі низькорозмірних вуглецевих систем для електромагнітних екранів ”” Українсько-індійська науково-дослідна програма на період 2015 -2017 років за пріоритетним напрямом нанотехнології та нові матеріали; Гранти

Лабораторія методів та приладів надвисоких частот lmenau Technical University, Department of Chemistry Germany. Univ eeЛабораторія методів та приладів надвисоких частот lmenau Technical University, Department of Chemistry Germany. Univ ee rsity of Strasbourg Institut de Physique et Chimie des Matériaux France University of Technology Institute of Radioelectronics Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw Polska Зв’язки Фізичний факультет Кафедра загальної фізики Лабораторія ““ Фізичне матеріалознавство твердого тіла ”” Державне підприємство НДІ ““ Оріон ””Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України ВВ ідділення технологій і матеріалів сенсорної техніки Державне підприємство НДІ ““ Оріон ””Special Centre for Nanoscience Jawaharlal Nehru University New Delhi, India

Лабораторія методів та приладів надвисоких частот Електророзрядна установка для відпрацювання технології “магнітного удару” для деструкціїЛабораторія методів та приладів надвисоких частот Електророзрядна установка для відпрацювання технології “магнітного удару” для деструкції автомобільних шин з металевим кордом

Лабораторія функціональної електроніки Склад лабораторії: проф. Данилов В. В. , доц. Нечипорук О. Ю. ,Лабораторія функціональної електроніки Склад лабораторії: проф. Данилов В. В. , доц. Нечипорук О. Ю. , м. н. с. Скрипка С. Л. , пров. інж. Нечипорук Ю. О. тех. Поліщук Н. А.

Лабораторія функціональної електроніки  Основними напрямами досліджень є спін-хвильова електроніка, комп ’’ ютернаЛабораторія функціональної електроніки Основними напрямами досліджень є спін-хвильова електроніка, комп ’’ ютерна електродинаміка (( FDTD- метод) хвилеводів та резонаторів, ультразвукова кореляційна та ближньопольова інтроскопія. Розроблено та запатентовано технологію забарвлення кристалів для ювілірних виробів.

Лабораторія функціональної електроніки Ближньопольовий ультразвуковий дефектоскоп Лабораторія функціональної електроніки Ближньопольовий ультразвуковий дефектоскоп

Лабораторія функціональної електроніки Антени супутникового зв ’’ язку Лабораторія функціональної електроніки Антени супутникового зв ’’ язку

Лабораторія функціональної електроніки Домен-акустичне відлуння Лабораторія функціональної електроніки Домен-акустичне відлуння

Лабораторія функціональної електроніки Полікристали корунду, пофарбовані за методом дифузійного легування Лабораторія функціональної електроніки Полікристали корунду, пофарбовані за методом дифузійного легування

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу Склад лабораторії: студ. ІІ маг. Гао Кянкунь, інж. Сорочак А. М.Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу Склад лабораторії: студ. ІІ маг. Гао Кянкунь, інж. Сорочак А. М. , студ. ІІ маг. Герасимов І. А. н. с. Чевнюк Л. В. , в. о. нач. кріокомп. Костенко В. І. ,

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу    Проводяться експериментальні дослідження спектрів резонансних частотЛабораторія низькотемпературного доменного резонансу Проводяться експериментальні дослідження спектрів резонансних частот міліметрового діапазону у тонких платівках та епітаксійних плівках одновісних високоанізотропних гексаферитів М-типу у стані з доменною структурою в режимі довільного підмагнічування. Лабораторія має унікальний комплекс розроблених методик, що дозволяють створювати у гексаферитових матеріалах регулярні доменні структури і проводити їх візуальний контроль. Досліджуються ефекти надпровідної магнітної левітації.

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу Створення регулярних доменних структур у гексаферитах і їх візуалізація за допомогою ІЧЛабораторія низькотемпературного доменного резонансу Створення регулярних доменних структур у гексаферитах і їх візуалізація за допомогою ІЧ поляризаційного мікроскопа

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу Панорамні вимірювачі КСХН та згасання для дослідження частотних спектрів елементарних магнітних збудженьЛабораторія низькотемпературного доменного резонансу Панорамні вимірювачі КСХН та згасання для дослідження частотних спектрів елементарних магнітних збуджень в одновісних високоанізотропних гексаферитах М-типу. Перекривають діапазон вимірювань 36 -80 ГГц.

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу СДС АЧХ коефіцієнта пропускання фільтра у відсутності підмагнічуючої системи Смуго-загороджувальний фільтрЛабораторія низькотемпературного доменного резонансу СДС АЧХ коефіцієнта пропускання фільтра у відсутності підмагнічуючої системи Смуго-загороджувальний фільтр з гексаферитовим резонатором (( Ba. Fe 1212 OO 1919 ). ). Підмагнічуюча система.

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу Установка для вивчення надпровідної магнітної левітації Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу Установка для вивчення надпровідної магнітної левітації

Працевлаштування випускників За набутим фахом: інженерами, науковими співробітниками, менеджерами науково-дослідних і конструкторських установ різних формПрацевлаштування випускників За набутим фахом: інженерами, науковими співробітниками, менеджерами науково-дослідних і конструкторських установ різних форм власності. ПП ’’ ята частина випускників захищає кандидатські дисертації ; ; кожен двадцятий – докторську. Директори наукових, рекламних, аудиторських установ, видавництв. На відповідальних посадах у газетах та електронних засобах масової інформації тощо. Багато талановитих випускників знайшли себе як провідні спеціалісти представництв всесвітньо відомих компаній в в Україні, таких як Bosch, Hewlett Packard, Intel, Xerox, Motorola, Alcatel, Varta , , Apple Computers , , Tetra Laval , а також відомих вітчизняних розробників ІТ та мережевих технологій, виробників сучасної техніки та послуг, наприклад Квазар-Мікро, VV D MAIS, Обрій, МТС, Kyiv. Star , , Ukr. Telecom , , Rom. Sat , , Lucky. Net Державні силові структури. Серед вихованців факультету є депутати Верховної Ради України та місцевих органів влади, члени уряду, мери міст, відомі політики, ректори державних та приватних вищих навчальних закладів.

Запрошуємо до співробітництва! Київ 2012 р. Наша адреса: м. Київ, прос. Академіка Глушкова, 4 г КиївськийЗапрошуємо до співробітництва! Київ 2012 р. Наша адреса: м. Київ, прос. Академіка Глушкова, 4 г Київський національний університет імені Тараса Шевченка кафедра квантової радіофізики Факультет радіофізики електроніки та комп ’’ ютерних систем