Скачать презентацию JUDENDOMEN minsta världsreligionen men längst historia Скачать презентацию JUDENDOMEN minsta världsreligionen men längst historia

d41e05d4bbfe5890f6f0b40b6c07aabe.ppt

  • Количество слайдов: 26

JUDENDOMEN • minsta världsreligionen men längst historia • ca 18 milj. anhängare • Utbredning JUDENDOMEN • minsta världsreligionen men längst historia • ca 18 milj. anhängare • Utbredning • Israel (6 milj. ) • USA (6 milj. ) • Ryssland och Östeuropa 1) Ortodox judendom • håller strikt fast vid den traditionella torans lära/sed 2) Konservativ judendom • betonar vikten av judarna som ett folk och håller fast vid halaka som regelsystem • ”mittenjudendom” 3) Reformjudendom • liberal inriktning som anpassar sig till samhällets förändringar 4) Sionismin • rörelse i slutet av 1800 -t som strävade efter en ren judisk stat • Staten Israel grundas 1948

Uppkomst Israel Mose • Israels historia skildras i de fem moseböckerna (toran) • Gud Uppkomst Israel Mose • Israels historia skildras i de fem moseböckerna (toran) • Gud lovar Abraham (1800 f. Kr) ett eget land (Israel) • uppkommer ca 1200 f. Kr under ökenvandringen (Mose) • befriar israeliterna från slaveriet i Egypten och leder dem till det utlovade landet (Israel) • förbund mellan Gud och Israels folk • Lagen = Toran

Läran Gudsuppfattning • monoteistisk • Gud = JHWH • Jahve är universums skapare och Läran Gudsuppfattning • monoteistisk • Gud = JHWH • Jahve är universums skapare och härskare • judarna väntar fortfarande på sin Messias Heliga skrifter 1) Tanak • Toran (skriftlig lag) • Profeterna • Skrifterna 2) Talmud (muntlig lag) • Mishna • Gemara 3) Midrash-litteraturen

Kult och livsstil • • • lördagen = sabbat synagogan läsning ur Toran Omskärelsen Kult och livsstil • • • lördagen = sabbat synagogan läsning ur Toran Omskärelsen Bar mitsva Kashrutbestämmelser: Jfr. Kosher-mat Viktiga högtider: 1) Jom Kippur 2) Sukkot 3) Hanukka 4) Purim 5) Pesach 6) Jom ha´Sho´a

Centrala begrepp 1) Davidsstjärnan 2) Tanak 3) Tora 4) Talmud 5) Menorah 6) diaspora Centrala begrepp 1) Davidsstjärnan 2) Tanak 3) Tora 4) Talmud 5) Menorah 6) diaspora 7) ghetto 8) antisemitism 9) förintelsen 10) sionism 11) Kipa 12) kabbala

Uppgifter 1) Vad betyder: a) Messias? b) messianism? 2) Diskutera förintelsen utifrån frågorna vad, Uppgifter 1) Vad betyder: a) Messias? b) messianism? 2) Diskutera förintelsen utifrån frågorna vad, hur och varför.

Fördjupning • • Heliga texter inom judendomen Från vaggan till graven Judiska inriktningar Judiska Fördjupning • • Heliga texter inom judendomen Från vaggan till graven Judiska inriktningar Judiska högtider

Läran • Se trosbekännelsen (bönen): Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en • Läran • Se trosbekännelsen (bönen): Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en • JHWH = heligt namn som inte uttalas. Istället används namn som Adonai, Elohim eller Gud. Icke-judar använder namnet Jahve för judarnas gud. 2) Talmud är muntliga traderingar som bygger på Toran. Efter templets förstörelse (år 70) kodifierades materialet i Mishna och Gemara Jfr: Halakha: förpliktigande föreskrifter av hur toran skall tillämpas i det dagliga livet 3) Midrash är en samling bibelutläggningar om ”Guds svar” på en viss fråga (utifrån texterna)

Sedermåltid Sedermåltid

Kult och livsstil 1) 2) 3) 4) 5) 6) Försoningsdagen Lövhyddohögtiden Ljusfest (motsvarar vårt Kult och livsstil 1) 2) 3) 4) 5) 6) Försoningsdagen Lövhyddohögtiden Ljusfest (motsvarar vårt julfirande) Karnevalfest (Jfr Esters bok) Påsken Holocaustdagen

Uppgifter 1 a) Messias = ”den smorde”; används i GT om den israeliske kungen Uppgifter 1 a) Messias = ”den smorde”; används i GT om den israeliske kungen b) Messianism = tron på en kommande räddare/frälsare

Centrala begrepp 1) 2) 3) 4) 5) 6) Symbol för judendomen Judarnas heliga skrift Centrala begrepp 1) 2) 3) 4) 5) 6) Symbol för judendomen Judarnas heliga skrift Den skriftliga lagen (del av Tanak) (moseböckerna) Muntliga lagen Sjuarmad ljusstake ”Förskingring”; judarnas utspridning i världen 7) Isolerade kvarter eller stadsdel där judarna tvingats bo 8) Judefientlighet 9) Holocaust (andra världskriget) 10) Kulturell och politisk rörelse med målet att återupprätta en judisk stat i Palestina 11) Bärs av männen i synagogan 12) Judisk mystik