Скачать презентацию Judendom Läran Den judiska läran n Det Скачать презентацию Judendom Läran Den judiska läran n Det

9f582dc8b4530aa3f36f0ab7f07ff574.ppt

  • Количество слайдов: 8

Judendom Läran Judendom Läran

Den judiska läran n Det finns en enda Gud. n n Den enda Guden Den judiska läran n Det finns en enda Gud. n n Den enda Guden är det mest heliga i den judiska religionen. Gud finns överallt, men går ej att se. Guds namn är så heligt att det inte får uttalas. Guds löfte om att Israel är judarnas förlovade land. n I Tanach lovar Gud flera gånger att hans utvalda folk ska få leva i Kanaans land.

Den judiska läran n Israel som det folk som bland jordens alla folk har Den judiska läran n Israel som det folk som bland jordens alla folk har blivit utvalt av Gud. n n n Gud upprättade ett förbund med judarna. Att vara jude innebär därför lika mycket att tillhöra ett folk som att tillhöra en religion. Många judar ser det som att de föds med en livsuppgift. De ska visa och förklara vad Gud vill för andra folk. Håller de fast vid förbundet kommer hela världen till slut bli rättvis och god. Alla människor är skapade till Guds avbild och lika mycket värda. Det finns många sätt att leva ett liv som Gud uppskattar, alla behöver inte vara judar.

Den judiska läran n Jerusalem som centralort för Israels gudsdyrkan. Den judiska läran n Jerusalem som centralort för Israels gudsdyrkan.

Gudssyn och människosyn n Gudssyn n Gud är en (monoteism) Är verksam i historien Gudssyn och människosyn n Gudssyn n Gud är en (monoteism) Är verksam i historien Guds namn är n n JHVH (Jahve) Adonai (Herren) Elohim (Gud) Messias n n Väntar på Upprätta fredsrike n Människosyn n Guds ställföreträdare Medarbetare till Gud Människan har en fri vilja och ett moraliskt ansvar

Livet efter döden n Finns ej någon enhetlig bestämd uppfattning om livet efter döden. Livet efter döden n Finns ej någon enhetlig bestämd uppfattning om livet efter döden. n Judendomen intresserar sig mest för livet i den här världen. n n Men en vanlig uppfattning är att vid kroppens död släpps själen fri för att på något sätt återvända till Gud. Det fredsrike som beskrivs i Tanach uppfattas inte som ett paradis efter döden utan i denna värld.

Heliga handlingar n Judendom är handlingens religion. n Det är inte vad man tänker, Heliga handlingar n Judendom är handlingens religion. n Det är inte vad man tänker, känner eller tror som är det viktiga utan vad man faktiskt gör. n Exempel på heliga handlingar: n n n Goda gärningar Dagliga böner Koshermat Omskärelse Barmitzva/bat mitzva Sabbaten

Helig skrift n n Tanach ställs samman ca 200 f. v. t. De skriftlärda Helig skrift n n Tanach ställs samman ca 200 f. v. t. De skriftlärda samlades och granskade alla de heliga skrifterna, dessa sammanställdes sedan till den hebreiska bibeln. n Tanach består av tre delar: n n Tanach har 24 böcker. n n n Tanach blev den samlande plattformen för det judiska folkets historiska och religiösa erfarenheter. n n Tora (de fem moseböckerna) Neviim (profeter) Ketuvim (skrifter) Tora = 5 böcker Neviim = 8 böcker Ketuvim = 11 böcker Tanachs språk är hebreiska med undantag för delar av Daniel och Esra, som är på arameiska.