Скачать презентацию Jødedom Foto David Lisbona Jødedom Jødedommen Скачать презентацию Jødedom Foto David Lisbona Jødedom Jødedommen

67368a9d63f577712cb304bfad77697d.ppt

  • Количество слайдов: 17

Jødedom Foto: David Lisbona Jødedom Foto: David Lisbona

Jødedom • Jødedommen er en av de store religionene i verden. • Det finnes Jødedom • Jødedommen er en av de store religionene i verden. • Det finnes om lag 13 millioner jøder i verden i dag. Canada 400 000 Europa Asia 1 500 000 USA . Israel 5 300 000 5 400 000 Afrika 100 000 Sør-Amerika 500 000 Oseania 100 000 Størsteparten av jødene lever i USA og i Israel.

Jødedom • Jødisk tro sier at det finnes én Gud som har skapt jorden. Jødedom • Jødisk tro sier at det finnes én Gud som har skapt jorden. • Troen går 4 000 år tilbake i tid. • Da inngikk jødenes stamfar, Abraham, en pakt med Gud. Abrahams etterkommere skulle følge Guds lover og arve landet Israel.

Jødedom • Hvem er en jøde? • Noen mener at for å være jøde Jødedom • Hvem er en jøde? • Noen mener at for å være jøde må man ha jødisk mor eller ha studert jødedommen nøye. • Andre mener at det er nok at en av foreldrene er jødisk. Foto: Yoavelad Noen mener at man er jøde dersom man godtar jødisk tro og levevis.

Jødedom • Jødene mener man hører til et folk som har inngått en helt Jødedom • Jødene mener man hører til et folk som har inngått en helt spesiell avtale med Gud. • Folket har rett til landet Israel, og de har pliktet seg til å leve etter Guds lære. Guds lover og bud finner vi i den jødiske Bibelen. Foto: Reuvenk

Jødedom • Jødenes bibel kalles for Tanak. • For jødene er Toraen den viktigste Jødedom • Jødenes bibel kalles for Tanak. • For jødene er Toraen den viktigste delen av Bibelen. • Man tror at Moses mottok Toraen på Sinaifjellet. Man tror også at Moses mottok de ti bud på to steintavler på dette fjellet.

Jødedom • I Toraen står det beskrevet hvilken mat jødene kan spise. • Maten Jødedom • I Toraen står det beskrevet hvilken mat jødene kan spise. • Maten som man kan spise kalles for kosher. • Man skal bare spise mat fra rene dyr. Foto: Steve. FE Over ser du bilder av noen dyr som man i følge jødedommen kan spise.

Jødedom • Når gutter fyller tretten år, er de ansett som gamle nok til Jødedom • Når gutter fyller tretten år, er de ansett som gamle nok til å overholde Guds lover. • Man sier da at gutten har nådd bar mitzva. • Jenter er tolv år når de har sin bat mitzva. Etter et ritual i synagogen, er det vanlig at man holder et festmåltid i hjemmet. Fotos: Sagie Maoz

Jødedom • Synagogen er jødenes gudshus. • I synagogen møtes man til bønn og Jødedom • Synagogen er jødenes gudshus. • I synagogen møtes man til bønn og studier. • I synagogen kan man også feire fester som bryllup. Foto: Iwona Erskine-Kellie Synagogen og menigheten skal alltid vende mot jødenes helligste by, Jerusalem.

Jødedom • I følge jødisk tro har alle mennesker mulighet til å forsone seg Jødedom • I følge jødisk tro har alle mennesker mulighet til å forsone seg med Gud. • Det betyr at enhver kan få tilgivelse for sine synder. • Man kan når som helst forsone seg med Gud. Foto: Ron Almog Jom Kippur : Det er helt stille i gatene i Israel. Jom Kippur er navnet på en dag da forsoning med Gud er spesielt viktig. Da gjør man gode gjerninger, man ber og man faster.

Jødedom • Sabbaten er den viktigste jødiske helligdagen. • På denne dagen skal både Jødedom • Sabbaten er den viktigste jødiske helligdagen. • På denne dagen skal både mennesker og dyr hvile. • Sabbaten starter hver fredag ved solnedgang, og den varer i ett døgn. Pynting av hus, god mat og besøk i synagogen hører gjerne med til sabbaten. Foto: Gilabrand

Jødedom • Pesach er navnet på den jødiske påsken. • Da feirer man utgangen Jødedom • Pesach er navnet på den jødiske påsken. • Da feirer man utgangen fra Egypt. • Under pesach skal huset være tømt for mat som kan gjære. Fotos: Brian Johnson Forbudet mot mat som kan gjære skyldes at man skal minnes at man ikke rakk å heve brødene før man måtte flykte fra Egypt.

Jødedom • Jerusalem er jødenes helligste by. • Her finnes vi Vestmuren, jødenes aller Jødedom • Jerusalem er jødenes helligste by. • Her finnes vi Vestmuren, jødenes aller helligste sted. • Hit kommer det en jevn strøm med mennesker som ber. Mange dytter små papirlapper med bønner inn i muren.

Jødedom Jerusalem er en hellig by for både jøder, kristne og muslimer. Foto: Samantha Jødedom Jerusalem er en hellig by for både jøder, kristne og muslimer. Foto: Samantha Vestmuren Klippedomen Foto: Paolo Massa Den hellige gravs krike

Jødedom • Hebraisk er et språk som brukes av syv millioner jøder. • De Jødedom • Hebraisk er et språk som brukes av syv millioner jøder. • De fleste som bruker hebraisk bor i Israel. • Toraen er skrevet på hebraisk. Over ser du ordet Shalom skrevet på hebraisk. Det betyr fred, og brukes også når man skal si hei og ha det bra. Det hebraiske alfabetet består av 22 bokstaver, og skriften leses fra høyre og mot venstre.

Jødedom • Davidsstjernen er et kjent symbol på jødedom og staten Israel. • Davidsstjernens Jødedom • Davidsstjernen er et kjent symbol på jødedom og staten Israel. • Davidsstjernens seks tagger skal symbolisere at Gud arbeidet med skapelsen i seks dager. Davidsstjernen finner vi blant annet i Israels flagg.

Jødedom Bilde: Lenke: Rettigheter: Forside http: //www. flickr. com/photos/dlisbona/1051699955/sizes/l/ http: //creativecommons. org/licenses/by/2. 0/deed. en Jødedom Bilde: Lenke: Rettigheter: Forside http: //www. flickr. com/photos/dlisbona/1051699955/sizes/l/ http: //creativecommons. org/licenses/by/2. 0/deed. en Abraham http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Moln%C 3%A 1 r_%C 3%81 brah%C 3%A 1 m_kik%C 3%B 6 lt%C 3%B 6 z% C 3%A 9 se_1850. jpg http: //en. wikipedia. org/wiki/public_domain Jødiske barn http: //www. flickr. com/photos/gringoil/669521582/ http: //creativecommons. org/licenses/by/2. 0/deed. en Bibel http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Tanach. jpg http: //en. wikipedia. org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Sabbat http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Shabbatable. S. jpg http: //creativecommons. org/licenses/by/2. 5/ Moses http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Rembrandt_Harmensz. _van_Rijn_079. jpg http: //en. wikipedia. org/wiki/public_domain Sabbat http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Shabbatable. S. jpg http: //creativecommons. org/licenses/by/2. 5/ Pesach http: //www. flickr. com/photos/bjohnson/2426445723/ http: //creativecommons. org/licenses/by-sa/2. 0/deed. en Pesach http: //www. flickr. com/photos/bjohnson/2426447113/ http: //creativecommons. org/licenses/by-sa/2. 0/deed. en Synagoge http: //www. flickr. com/photos/iwona_kellie/2804381636/ http: //creativecommons. org/licenses/by/2. 0/deed. en Jom Kippur http: //farm 4. static. flickr. com/3254/2929009645_a 9 f 92 deeac. jpg? v=0 http: //creativecommons. org/licenses/by/2. 0/deed. en Den hellige gravs k. http: //no. wikipedia. org/wiki/Fil: Tomb_of_christ_sepulchre 1. jpg http: //en. wikipedia. org/wiki/public_domain Klippedomen http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/1/14/Dome_of_the_Rock 1. jpg Vestmuren http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Western-wall-plaza. jpg http: //creativecommons. org/licenses/by-sa/2. 5/ Shalom http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Shalom. png http: //en. wikipedia. org/wiki/public_domain Flagg http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Flag_of_Israel. svg http: //en. wikipedia. org/wiki/public_domain Røde Davidsstjern http: //no. wikipedia. org/wiki/Fil: Red_Star_of_David. svg http: //en. wikipedia. org/wiki/public_domain Ku http: //en. wikipedia. org/wiki/File: CH_cow_2. jpg http: //en. wikipedia. org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Sau http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Flock_of_sheep. jpg http: //en. wikipedia. org/wiki/public_domain Geit http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Irish_Goat. jpg http: //creativecommons. org/licenses/by/2. 0/ Rådyr http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Capreolus_capreolus_male_p. jpg http: //en. wikipedia. org/wiki/public_domain Sjuarmet L. http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Coat_of_arms_of_Israel. svg http: //en. wikipedia. org/wiki/public_domain Bar Mitzva http: //www. flickr. com/photos/n 0 thing/sets/72057594062259706/ http: //creativecommons. org/licenses/by-sa/2. 0/deed. en