Скачать презентацию Job Space bg и налагането на социалните мрежи Скачать презентацию Job Space bg и налагането на социалните мрежи

948b268410294eeeae25fabb9618b14b.ppt

  • Количество слайдов: 20

Job. Space. bg и налагането на социалните мрежи като подход за набиране на кадри Job. Space. bg и налагането на социалните мрежи като подход за набиране на кадри

2 Кои сме ние? • Job. Space е млада, независима бълграска компания • Нашият 2 Кои сме ние? • Job. Space е млада, независима бълграска компания • Нашият сайт Job. Space. bg предлага интегрирани онлайн решения за подбор на квалифицирани специалисти • Основната ни цел е да се превърнем в средство за решаване на проблемите по подбор на работодатели и търсещи работа в България

3 Системата Play Space 3 Системата Play Space

4 Play. Space - част от Job. Space. bg Предимства за работодателите: • Play. 4 Play. Space - част от Job. Space. bg Предимства за работодателите: • Play. Space дава възможност за търсене във всички активни CV профили • дава възможност за комуникация между работодатели и търсещи работа • повишава ефективността на подбора

5 Play. Space - част от Job. Space. bg Предимства за кандидатите: • системата 5 Play. Space - част от Job. Space. bg Предимства за кандидатите: • системата позволява на кандидата да бъде активен • осигурява му анонимност • дава му възможност за избор от различни предложения

6 Изследване на Job. Space и ЕСТАТ за трудовия пазар в условията на криза 6 Изследване на Job. Space и ЕСТАТ за трудовия пазар в условията на криза Количествени проучвания сред населението и бизнеса Януари – февруари, 2009 г.

7 Методология на проучванията Изследване сред бизнеса • • представително за областните центрове целева 7 Методология на проучванията Изследване сред бизнеса • • представително за областните центрове целева група: HR специалисти размер на извадката: 222 лица метод на регистрация: телефонно интервю Изследване сред населението • • представително за градското население целева група: 18 -65 годишни, ползващи интернет размер на извадката: 409 лица метод на регистрация: телефонно интервю Агенция ЕСТАТ ▪ www. estatbg. com

8 Пазарът на труда и кризата. 1 Световната финансова криза отразява ли се върху 8 Пазарът на труда и кризата. 1 Световната финансова криза отразява ли се върху вашия бизнес? (база: работодатели, 222) По какъв начин се отразява: (база: работодатели, 98) • свиване на пазара (31%) • намаляване на оборотите и печалбите (20%) • намаляване на клиентите (19%) • намалена платежоспособност (8%) • проблеми с кредитирането (3%) • по друг начин (11%) Агенция ЕСТАТ ▪ www. estatbg. com

9 Пазарът на труда и кризата. 2 Очаквате ли съкращения вследствие на световната криза? 9 Пазарът на труда и кризата. 2 Очаквате ли съкращения вследствие на световната криза? • въпреки кризата, 2/3 от работодателите не планират съкращения • втората вълна от съкращения се очаква в рамките на следващите 6 месеца • работещите са доста попесимистично настроени от работодателите Агенция ЕСТАТ ▪ www. estatbg. com

10 Пазарът на труда и кризата. 3 Съкращенията в контекста на очакванията за развитието 10 Пазарът на труда и кризата. 3 Съкращенията в контекста на очакванията за развитието на кризата Работодатели (база: 222) Работещи (база: 348) (ще) има съкращения, очаквам влошаване на ситуацията 14, 0% 17, 7% (ще) има съкращения, но ситуацията няма да се промени 3, 6% 5, 9% (ще) има съкращения, но очаквам ситуацията да се нормализира до 6 месеца 3, 2% 5, 4% няма (да) има съкращения, но очаквам ситуацията да се влоши 32, 4% 22, 7% няма (да) има съкращения и не очаквам ситуацията да се промени 14, 0% 13, 1% няма (да) има съкращения и очаквам ситуацията ще се нормализира до 6 месеца 22, 1% 10, 1% друго 10, 7% 25, 1% • бизнесът очаква задълбочаване на кризата, но без необходимост от съкращения • особено застрашени изглеждат 14% от компаниите в градовете • надеждите за скорошна икономическа стабилизация на близо 22% като че ли са твърде оптимистични Агенция ЕСТАТ ▪ www. estatbg. com

11 Пазарът на труда и кризата. 4 Очаквания за нивото на заплащане в контекста 11 Пазарът на труда и кризата. 4 Очаквания за нивото на заплащане в контекста на кризата • и бизнесът, и работещите очакват повишение или запазване на равнището на заплащане през 2009 г. • 44% от работодателите и 39% от работещите, които смятат, че кризата ще се задълбочи, очакват увеличение • средното очаквано увеличение е 15 -18% Агенция ЕСТАТ ▪ www. estatbg. com

12 Динамика на пазара на труда Планирано назначение на нови служители/ търсене на работа 12 Динамика на пазара на труда Планирано назначение на нови служители/ търсене на работа • въпреки кризата, бизнесът планира нови назначения. Хипотезата: голям избор на пазара на труда → възможност за наемане на поквалифицирани кадри • макар по-предпазливо, и населението също планира търсене / смяна на работата • близо половината от планиращите търсене на работа искат по-добри условия от сегашните; 26% имат нужда от промяна Агенция ЕСТАТ ▪ www. estatbg. com

13 Начини за търсене на работа Предпочитани начини за подбор на персонал / търсене 13 Начини за търсене на работа Предпочитани начини за подбор на персонал / търсене на работа • сред най-предпочитаните начини за търсене/ предлагане на работа остават интернет сайтовете от типа на jobspace. bg, особено за населението • това важи най-вече за младите, студентите, хората в столицата Агенция ЕСТАТ ▪ www. estatbg. com

14 Бюджет за подбор на кадри Разпределение на бюджета за подбор на персонал (работодатели 14 Бюджет за подбор на кадри Разпределение на бюджета за подбор на персонал (работодатели с бюджет за подбор, база: 45) • почти 2/3 от мениджърите, планирали бюджет за подбор на персонал ще публикуват платени обяви в job сайтове Агенция ЕСТАТ ▪ www. estatbg. com

15 Гъвкавост в условия на криза Склонни ли сте временно/ по проект да наемете 15 Гъвкавост в условия на криза Склонни ли сте временно/ по проект да наемете хора/ да търсите работа? • и двете страни в трудовия процес, макар и в различна степен, са склонни да се обвържат с краткосрочен ангажимент на проектен принцип • предлагането на подобни опции би направило сайтовете и HR компаниите адекватни на изискванията на пазара Агенция ЕСТАТ ▪ www. estatbg. com

16 Заключения • очакванията на бизнеса и на търсещите работа за развитието на кризата 16 Заключения • очакванията на бизнеса и на търсещите работа за развитието на кризата са неясни и твърде оптимистични • работодателите разсъждават на принципа “всяко зло за добро” – отдава им се възможност да подобрят екипите си и затова са склонни да съкращават и назначават едновременно. Това вероятно ще запази динамиката на пазара на труда през следващите месеци • поведението на трудово-активното население не се променя особено - те продължават да се концентрират върху търсенето на по-добри условия, вместо върху запазването на настоящото си работно място • интернет се утвърждава като най-мощния канал за търсене на работа и подбор на персонал Агенция ЕСТАТ ▪ www. estatbg. com

Job. Space. bg и налагането на социалните мрежи като подход за набиране на кадри Job. Space. bg и налагането на социалните мрежи като подход за набиране на кадри

18 Недостигът на квалифицирани кадри продължава 77% от мениджърите, които планират да назначават, ще 18 Недостигът на квалифицирани кадри продължава 77% от мениджърите, които планират да назначават, ще търсят специалисти с квалификация

19 Секция “работа по проекти” За работодателите: • Job. Space. bg създава база от 19 Секция “работа по проекти” За работодателите: • Job. Space. bg създава база от специалисти За търсещите работа: • дава допълнителна възможност за работа

20 Намерете ни! Адрес: гр София, 1505 Ул. ”Георги Минчев” 34 -36, вх. Б, 20 Намерете ни! Адрес: гр София, 1505 Ул. ”Георги Минчев” 34 -36, вх. Б, ет. 3, ап. 16 Тел. : 02 421 42 64 02 421 42 65 Факс: 02 421 42 63 E-mail: [email protected] Space. bg www. Job. Space. bg Идеи. Хора. Капитал.