Скачать презентацию Jméno autora Mgr Alena Chrastinová Datum vytvoření 1 Скачать презентацию Jméno autora Mgr Alena Chrastinová Datum vytvoření 1

6aa9523dac290c094bb9ab4f9c8ddf36.ppt

  • Количество слайдов: 9

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_AJ_G Ročník: Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk – anglický jazyk Tematický okruh: Podmínkové věty typ 1, 2 Téma: Conditional clauses 1, 2 Metodický list/anotace: Materiál je určen k prezentaci a prvotnímu procvičení tvoření podmínkových vět typu jedna a dva.

Následující prezentace je zaměřená na základní pravidla tvoření podmínkových vět v AJ- typ 1 Následující prezentace je zaměřená na základní pravidla tvoření podmínkových vět v AJ- typ 1 a 2 • Na snímku č. 1 se nachází vzorec k tvoření podmínkových vět prvního typu spolu s modelovou větou, kterou žáci přeloží do ČJ. Je třeba zdůraznit, že v tomto typu vět spojku IF překládáme jako JESTLIŽE, KDYŽ. Následuje cvičení zaměřené na podmínkové věty, v nichž se budoucí děj vyjadřuje tvary času přítomného. Po prvním kliknutí se objeví správná anglická varianta, po druhém český překlad. • Snímek č. 5 prezentuje vzorec pro tvoření podmínkových vět druhého typu s modelovou větou. Zde je třeba zdůraznit, že spojce IF odpovídá české KDYBY. Snimek 6 obsahuje překladové cvičení pro tento typ vět. Aktivačním prvkem pro objevení se kontrolní varianty je kliknutí. • Na snímku 7 je cvičení, které nabízí mix obou typů. Žáci postupují dle instrukcí u jednotlivých cvičení. Pozn. : modře zvýrazněná, podtržená slova mohou být pro některé žáky neznámá, pokusí se jejich význam odhadnout na základě kontextu nebo žáci, kteří je znají, ev. vyučující, se mohou pokusit vysvětlit jejich význam opisem – tedy v AJ. Kontrolu mohou provést kliknutím na daný výraz, které je odkáže na slovník - ověří si nejen správnost překladu ale i výslovnost.

FIRST CONDITIONAL IF- clause: Main clause: IF + PRESENT SIMPLE WILL If you marry FIRST CONDITIONAL IF- clause: Main clause: IF + PRESENT SIMPLE WILL If you marry me, you´ll be the happiest JESTLI nejšťastnější woman in the world. si mě vezmeš, BUDEŠ žena na světě. Not future after IF THE PRESENT tense refers to a POSSIBLE FUTURE ACTION- it may (not) happen.

SPEAK ABOUT FUTURE AND TRANSLATE INTO CZECH I – wait / if – it SPEAK ABOUT FUTURE AND TRANSLATE INTO CZECH I – wait / if – it – not take long I´ wait to doesn´t trvat dlouho. Počkám, lljestli if itnebude take long. If – he – underestimate the difficulty of that exam / he – fail Jestli he underestimates the difficulty ofneuspěje. he´ ll fail. If podcení obtížnost té zkoušky, the exam, You – go skating / if – the lake – be frozen ? Will bruslit, jestli bude jezero zamrzlé? Půjdeteyou go skating if the lake is frozen ? If – he – not find a better-paid job / he – not be able to support his family. Jestliže nenajde lépe placenoujob, he won´t be able to support If he doesn´t find a better-paid práci, nebude schopen uživit rodinu. family. his If – we – have to move away / we – sell some furniture. Jestliže se budemeto move odstěhovat, sell some furniture. nábytek. If we have muset away, we´ ll prodáme nějaký

SECONDITIONAL IF- clause: IF + PAST SIMPLE Main clause: WOULD If I were you, SECONDITIONAL IF- clause: IF + PAST SIMPLE Main clause: WOULD If I were you, I wouldn´t put on anything like that! KDYBYCH BYL tebou, nic takového BYCH si neoblékl. “WERE” for all persons! WERE THE PAST tense refers to SOMETHING UNREAL

TRANSLATE INTO ENGLISH Kdyby byla moje babička ještě naživu, byla by překvapená. If my TRANSLATE INTO ENGLISH Kdyby byla moje babička ještě naživu, byla by překvapená. If my granny WAS/WERE still alive, she WOULD BE surprised. Kdybychom neměli na výběr, museli bychom to prostě vydržet. If we HAD no choice, we WOULD just HAVE TO stand it. Já bych tam sama rozhodně nešla, být tebou. I WOULDN´T definitely GO there on my own IF I WAS/WERE you. Také bych si ty šaty koupila, kdybych měla tvou postavu. I´D also BUY the dress IF I HAD your figure. Co bys udělal jako první, kdyby ses ocitl na pustém ostrově? What WOULD you DO first IF you ENDED UP on a desert island?

MATCH THE MOST LIKELY SENTENCE PARTS 1 2 3 4 5 6 7 8 MATCH THE MOST LIKELY SENTENCE PARTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 If you have a map If you get into one of your bad moods If I wanted to go to the UK If you can give me a lift If it turns out that you´re wrong If you happen to meet him If the painting were a good vallue If he knew he was commiting a crime If you were able to share your feelings with somebody 2 6 7 5 9 8 4 1 3 avoid drinking alcohol. remind him of his debts. I would invest into it without hesitation. you´ll have to say sorry you wouldn´t feel blue so often. he would certainly change his mind. I´ll save quite a lot of money. you won´t get lost. which means of transport should I use?

CITACE A ODKAZY NEMO. Pár Láska Manželství Návrh - Veřejně přístupný obrázek 47192 [online]. CITACE A ODKAZY NEMO. Pár Láska Manželství Návrh - Veřejně přístupný obrázek 47192 [online]. [cit. 1. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http: //pixabay. com/cs/párláska-manželství-návrh-47192/ NEMO. Tažené Pes Klobouk Rovně Čáry – Veřejně přístupný obrázek 47229 [online]. [cit. 1. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http: //pixabay. com/cs/ta%C 5%BEen%C 3%A 9 -pes-klobouk-rovn%C 4%9 B -%C 4%8 D%C 3%A 1 ry-47229/ NEMO. Pes Umění Pet Zvíře Kožešina - Veřejně přístupný obrázek 45886 [online]. [cit. 1. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http: //pixabay. com/cs/pes-umění-pet-zvíře-kožešina-45886/

LITERATURA A ZDROJE Zdroj inspirace k tvorbě vět: John Eastwood - Oxford Practice Grammar LITERATURA A ZDROJE Zdroj inspirace k tvorbě vět: John Eastwood - Oxford Practice Grammar with Answers (Intermediate), Oxford University Press, 2006, ISBN 0 -19 -430913 -4 S. Tryml, T. Gottheinerová - Moderní učebnice angličtiny, Nakladatelství Svoboda, Praha 1994, ISBN 80 -205 -0425 -7 Martin Hewings – Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 1999, ISBN 0 -521 -49868 -6