Скачать презентацию Извънкласните дейности в училище- важен фактор за подобряване Скачать презентацию Извънкласните дейности в училище- важен фактор за подобряване

acf32bd46dbfe5e33e768ba3c252610f.ppt

  • Количество слайдов: 33

Извънкласните дейности в училище- важен фактор за подобряване на учебновъзпитателния процес Извънкласните дейности в училище- важен фактор за подобряване на учебновъзпитателния процес

ОУ” Св. Кирил Методий”-с. Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив ОУ” Св. Кирил Методий”-с. Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив

ОУ” Св. Кирил и Методий “ е създадено през 1878 година. Учителите в нашето ОУ” Св. Кирил и Методий “ е създадено през 1878 година. Учителите в нашето училище са приветливи и с радост посрещат всеки детски устрем към образование и творчество. Децата идват с желание при нас, защото се чувстват като у дома си, а в същото време получават квалифицирано образование, напълно в крак със съвременните тенденции.

СИП ИТ “ ЗН@М И МОГ@” е за ученици от2, 3 и 4 клас СИП ИТ “ ЗН@М И МОГ@” е за ученици от2, 3 и 4 клас с ръководител Д. Паскалева. Изграждат се първоначални представи за основните информационни дейности и тяхното предназначение. Учениците овладяват умения за работа с компютърна система.

СИП” Фолклор на етносите” Участниците от начален етап под ръководството на Д. Бориславова се СИП” Фолклор на етносите” Участниците от начален етап под ръководството на Д. Бориславова се запознават с богатите традиции и наследство на българския и ромския фолклор. Под ръководството на Д. Тачева учениците от прогимназиален етап събират народни умотворения, за да покажат красотата и богатството на етносите.

ЛАЗАРКИ 2014 ЛАЗАРКИ 2014

8 април-Международен на ромите 8 април-Международен на ромите

Коледуване Коледуване

БАНГО ВАСИЛ СУРВАКАРИ В ПОСОЛСТВОТО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ БАНГО ВАСИЛ СУРВАКАРИ В ПОСОЛСТВОТО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СИП ” Фантазия в багри и форми” Под ръководството на Д. Пилева учениците от СИП ” Фантазия в багри и форми” Под ръководството на Д. Пилева учениците от прогимназиален етап изработват декорации от хартия, произведения на изкуството от рециклирани материали, ползват различни арт- техники.

Изработване на 3 D картички Изработване на 3 D картички

За конкурса „Тъпан бие, хоро се вие“ За конкурса „Тъпан бие, хоро се вие“

Изработване на театрални кукли Изработване на театрални кукли

Украса на Великденски яйца Украса на Великденски яйца

В СИП” Млад журналист” учениците овладяват знания и умения за репортаж, медии, комуникации. Издават В СИП” Млад журналист” учениците овладяват знания и умения за репортаж, медии, комуникации. Издават училищен вестник.

Учениците всяка година участват в Националното английско състезание “ Spelling Bee”. Английското семейство Амелия Учениците всяка година участват в Националното английско състезание “ Spelling Bee”. Английското семейство Амелия и Майкъл Филипс купиха къща край Стрелци. Имат ранчо и отглеждат коне. Те са приятели на училището, често го посещават, системно помагат на учениците в овладяването на английския език като използват интерактивни методи и ролеви игри.

 • 22 април е Ден на планетата Земя. Имаме многогодишна традиция да отбелязваме • 22 април е Ден на планетата Земя. Имаме многогодишна традиция да отбелязваме този ден с озеленяване нашия училищен двор от 7, 5 дка с нови видове. Затова ще ни помагне и спечеления проект на ПУДООС.

Нашата дейност в тази област ще продължи. Педагогическата колегия счита, че това е ФАКТОРЪТ Нашата дейност в тази област ще продължи. Педагогическата колегия счита, че това е ФАКТОРЪТ за просперитета на нашето училище. Опитахме се да покажем в снимки творческата дейност на учениците ни. Като ръководители на извънкласните форми учителите усещат пулса на творческите потребности на своите възпитаници и се стараят да създават работна атмосфера, зареждаща с положителни емоции. По този начин се създава доверие за споделяне, за общуване, за формираане на екипност, за концентрация на вниманието, за наблюдателност, за себеизразяване. Творчеството на учениците в извънкласни форми е ефективно средство за изразяване на гражданска позиция, защото младите хора са бъдещето, те трябва да са най-активни носители на промяната на обществото.

Благодарим Ви за вниманието ! Благодарим Ви за вниманието !