Скачать презентацию Изграждане на връзка между бизнеса и университета Георги Скачать презентацию Изграждане на връзка между бизнеса и университета Георги

190562e85da45c401029a4d258919ad4.ppt

  • Количество слайдов: 11

Изграждане на връзка между бизнеса и университета. Георги Мерджанов Изграждане на връзка между бизнеса и университета. Георги Мерджанов

Визия и Мисия ▫ Изграждане на стабилна връзка между бизнес – университет – студенти. Визия и Мисия ▫ Изграждане на стабилна връзка между бизнес – университет – студенти. ▫ Реализация на повече от българските инженери в български бизнес среди ▫ Подобряване нивото на образованието

Етапи на реализация на идеята Етапи на реализация на идеята

1. Етап • Подписване на двустранни договори за сътрудничество • Посещения на представители на 1. Етап • Подписване на двустранни договори за сътрудничество • Посещения на представители на бизнеса в лекционните и семинарни часове на студентите • Динамични семинарни часове с повече практични занимания

 • Задаване и решаване на реални казуси от текущото състояние на фирмата • • Задаване и решаване на реални казуси от текущото състояние на фирмата • Ежемесечно посещение на групи студенти в производствените бази на фирмите или офисите им.

2. Етап • изработка на интернет сайт – ще съдържа информация за: • Предстоящите 2. Етап • изработка на интернет сайт – ще съдържа информация за: • Предстоящите посещения на персонал от фирмите в университета. • Вакантни работни места • Типове стажове предлагани от бизнеса и др.

3. Етап – организиране на студентски мероприятия с образователна цел • “Работен панаир” – 3. Етап – организиране на студентски мероприятия с образователна цел • “Работен панаир” – състезания с решаване на казуси и практични занимания. • “Семестриални семинари” – представяне на: • нов продукт • закупена машина • нови технологии • иновативни стратегии за управление и т. н. • От страна на фирмите.

Подобни мероприятия, спомагащи за реализацията на идеята ▫ Конкурс за бизнес предприемач на гр. Подобни мероприятия, спомагащи за реализацията на идеята ▫ Конкурс за бизнес предприемач на гр. Пловдив ▫ Икономическа конференция по бизнес планиране ▫ Ден на кариерата ▫ BEST Plovdiv

Ползи на университета • Постоянна реклама и актуална информация в медийното пространство за реализацията Ползи на университета • Постоянна реклама и актуална информация в медийното пространство за реализацията на специалисти • Увеличаване приема на студенти • Обучаване на кадри според исканията на бизнеса

Ползи на бизнеса • Директен достъп до младите студенти и техните идеи • Възможност Ползи на бизнеса • Директен достъп до младите студенти и техните идеи • Възможност да се задават реални проблеми, и наблюдаване на процеса на решаването им • Водене на ефективни стажове и обучения със студентите • Информирани и квалифицирани кадри

Благодаря за вниманието! Благодаря за вниманието!