Скачать презентацию Изготвил инж Веселин Калфов Главен експерт Образование култура Скачать презентацию Изготвил инж Веселин Калфов Главен експерт Образование култура

918c859a9e311363d356bf1882ab04ed.ppt

  • Количество слайдов: 21

Изготвил: инж. Веселин Калфов Главен експерт “Образование, култура, младежки и социални дейности, програми и Изготвил: инж. Веселин Калфов Главен експерт “Образование, култура, младежки и социални дейности, програми и проекти” Veselin. [email protected] bg http: //www. facebook. com/kalfov 2012 ОБЩИНА ДОСПАТ И ПОДКРЕПАТА Й ЗА ИЗДИГАНЕ РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА ДОСПАТ ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА ДОСПАТ

ОБЩИНА ДОСПАТ – РАЙСКО КЪТЧЕ НА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА ДОСПАТ – РАЙСКО КЪТЧЕ НА БЪЛГАРИЯ

Територия: 282. 7 км 2 Брой населени места: 8 Населени места: гр. Доспат, с. Територия: 282. 7 км 2 Брой населени места: 8 Населени места: гр. Доспат, с. Барутин, с. Змейца, с. Бръщен, с. Късак, с. Любча, с. Црънча и с. Чавдар ЯЗОВИР “ДОСПАТ” – ПЕРЛАТА НА РОДОПА ПЛАНИНА

Родопите – планината с душа, населена от найдревни времена, ще Ви посрещне и заплени Родопите – планината с душа, населена от найдревни времена, ще Ви посрещне и заплени с обширните борови гори, прекрасните планински поляни, множеството минерални извори, природните феномени и с разнообразния животински и растителен свят.

Веднъж посетили Родопите - вие ще останете завинаги омагьосани от неповторимото очарование на този Веднъж посетили Родопите - вие ще останете завинаги омагьосани от неповторимото очарование на този приказен свят - вековни зелени гори, съхраняващи митовете за смели юнаци и хайдути, омаен звън на чанове и народна песен, кристални планински ручеи и свеж планински въздух!

Община Доспат ще ви плени с уникалното съчетание на невероятна природа и съхранени патриархален Община Доспат ще ви плени с уникалното съчетание на невероятна природа и съхранени патриархален дух, традиции и обичаи. ОБЩИНА ДОСПАТ – РАЙСКО КЪТЧЕ НА БЪЛГАРИЯ

Идеалното място за отдих и туризъм, усещане за хармония и вечност. Доспат е съзерцанието Идеалното място за отдих и туризъм, усещане за хармония и вечност. Доспат е съзерцанието на рибаря, безгрижието на детето, аромата на борова гора и духът на Родопа планина. При влизане в града се разкрива величествена гледка. От високо поглеждаш надолу и първата мисъл, която те спохожда е че си попаднал в рая. ОБЩИНА ДОСПАТ – РАЙСКО КЪТЧЕ НА БЪЛГАРИЯ

ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ДОСПАТ На територията на община Доспат има общо седем народни читалища ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ДОСПАТ На територията на община Доспат има общо седем народни читалища по населени места, както следва: НЧ “Иван Вазов – 1926″ – гр. Доспат: сайт: http: //chitalishtedospat. wordpress. com/ НЧ “В. Коларов – 1945″ – с. Барутин : сайт: http: //chitalishtebarutin. blogspot. com/ НЧ “Георги С. Раковски – 1934″ – с. Любча НЧ “Хр. Ботев – 1950″ – с. Змейца НЧ “Васил Левски – 2004″ – с. Късак НЧ “Просвета – 2004″ – с. Црънча НЧ “Христо Смирненски 2004″ – с. Бръщен

ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ПО ПРОГРАМА “ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ”В ОБЩИНА ДОСПАТ Етап 2009 ü НЧ “Иван Вазов ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ПО ПРОГРАМА “ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ”В ОБЩИНА ДОСПАТ Етап 2009 ü НЧ “Иван Вазов -1926”- гр. Доспат Етап 2010 ü НЧ “ Васил Коларов -1945” – с. Барутин,

НЧ” Иван Вазов -1926” - гр. Доспат Читалището включва: Øмодерна библиотека с книги, Ø НЧ” Иван Вазов -1926” - гр. Доспат Читалището включва: Øмодерна библиотека с книги, Ø компютри с безплатен достъп до интернет Øнай-големият салон в общината Øрепетиционна зала Øучебна зала

НЧ “Иван Вазов” –гр. Доспат преди старта на Програмата НЧ “Иван Вазов” –гр. Доспат преди старта на Програмата

НЧ “Иван Вазов” – гр. Доспат е читалище, което може да се похвали с НЧ “Иван Вазов” – гр. Доспат е читалище, което може да се похвали с изключително наситена от културна гл. точка програма и дейности. Функции и аспекти на читалището включва : Библиотека която предоставя безплатен интернет и компютри, в допълнение богат библиотечен фонд. НЧ „ИВАН ВАЗОВ” – ГР. ДОСПАТ – МОДЕРНО ЧИТАЛИЩЕ В РОДОПА ПЛАНИНА ЧАСТ ОТ ГЛОБАЛНОТО СЕМЕЙСТВО – 2010 ГОДИНА

В НАЧАЛОТО НА ПРОГРАМАТА ДЕЦАТА ПОЛЗВАТ ОБЩАТА ЧИТАЛНЯ И ТЕХНИКАТА ПО ПРОГРАМАТА ДНЕС ДЕЦАТА В НАЧАЛОТО НА ПРОГРАМАТА ДЕЦАТА ПОЛЗВАТ ОБЩАТА ЧИТАЛНЯ И ТЕХНИКАТА ПО ПРОГРАМАТА ДНЕС ДЕЦАТА ИМАТ ВЕЧЕ САМОСТОЯТЕЛЕН КЪТ НЧ „ИВАН ВАЗОВ” – ГР. ДОСПАТ

НЧ”ВАСИЛ КОЛАРОВ-1945 “ – С. БАРУТИН – ВТОРА ЦЕЛЕВА БИБЛИОТЕКА ПО ПРОГРАМА “ ГЛОБАЛНИ НЧ”ВАСИЛ КОЛАРОВ-1945 “ – С. БАРУТИН – ВТОРА ЦЕЛЕВА БИБЛИОТЕКА ПО ПРОГРАМА “ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ” Читалище „Васил Коларов“ обслужва един район, на чиято територия са разположени 1 детска градина и едно основно училище.

НЧ “Васил Коларов” преди старта на Програма ” Глобални библиотеки” НЧ “Васил Коларов” преди старта на Програма ” Глобални библиотеки”

ДНЕС НЧ“ВАСИЛ КОЛАРОВ-1945 Г“- С. БАРУТИН- Е СЪВРЕМЕНЕН БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОГРАМА “ ДНЕС НЧ“ВАСИЛ КОЛАРОВ-1945 Г“- С. БАРУТИН- Е СЪВРЕМЕНЕН БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОГРАМА “ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ” ü Безплатни курсове по начална компютърна грамотност за хора в пенсионна възрастзапознаване с основните характеристики на компютъра, търсене на информация в Интернет, общуване чрез Електронна поща, Скайп

НЧ“ВАСИЛ КОЛАРОВ-1945 Г. “С. БАРУТИН-ПОСЕЩЕНИЕ НА ЦДГ „ЕЛИЦА“ 2 ГР. В ЧИТАЛИЩЕТО ЗАПОЗНАВАНЕ НА НЧ“ВАСИЛ КОЛАРОВ-1945 Г. “С. БАРУТИН-ПОСЕЩЕНИЕ НА ЦДГ „ЕЛИЦА“ 2 ГР. В ЧИТАЛИЩЕТО ЗАПОЗНАВАНЕ НА ДЕЦАТА С БИБЛИОТЕКАТА ЧЕТЕНЕ НА КНИЖКИ

НАРЕД С МОДЕРНИЗИРАНАТА БАЗА НА ЦЕЛЕВИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ТЯХ РАБОТЯТ ОБУЧЕНИ БИБЛИОТЕКАРИ Услуги в НАРЕД С МОДЕРНИЗИРАНАТА БАЗА НА ЦЕЛЕВИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ТЯХ РАБОТЯТ ОБУЧЕНИ БИБЛИОТЕКАРИ Услуги в модерната библиотека Застъпничество и управление на проектен цикъл Организация и управление на работата в обществените библиотеки Общуване и работа с потребители и общности Информационни и комуникационни технологии

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДОСПАТ ПОДКРЕПЯ РАЗВИТИЕТО НА БИБЛИОТЕКИТЕ В ОБЩИНАТА Оценявайки промяната в дейността ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДОСПАТ ПОДКРЕПЯ РАЗВИТИЕТО НА БИБЛИОТЕКИТЕ В ОБЩИНАТА Оценявайки промяната в дейността на библиотеките в резултат на Програма “ Глобални библиотеки”, община Доспат подкрепи и останалите 5 читалищни библиотеки, които не са част от Програмата, като им закупи по едно бюро и компютър за нуждите на потребителите на читалищната библиотека. Това е факт, който безспорно говори за положително въздействие на Програмата и значението й за местната общност.

ЗА ОБЩИНА ДОСПАТ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА СА ПРИОРИТЕТ ü ü Общинска администрация, в партньорство ЗА ОБЩИНА ДОСПАТ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА СА ПРИОРИТЕТ ü ü Общинска администрация, в партньорство с читалищата се гордеем, че сме част от Глобалното семейство на българските библиотеки. Общината приветства програмата “Глобални библиотеки”, защото промените след включване на дадено читалище към проекта са очевидни: Модернизирана база Увеличен брой потребители Предлагане на нови услуги за местната общност Преоткриване на библиотеката от младите хора, като място за образование, култура и диалог.