Скачать презентацию Изборът на научна кариера Д-р Огнян Цанев Българо-Немска Скачать презентацию Изборът на научна кариера Д-р Огнян Цанев Българо-Немска

21cc6128855013bbc128b2a64e3b27ab.ppt

  • Количество слайдов: 15

Изборът на научна кариера Д-р Огнян Цанев Българо-Немска Конференция “България и Лисабонската стратегия. Реформи Изборът на научна кариера Д-р Огнян Цанев Българо-Немска Конференция “България и Лисабонската стратегия. Реформи в образователната система и в законодателството за мотивация в научната кариера, ” организирана от ИРИОН и Фондация „Конрад Аденауер” в Парк хотел „Витоша”, София, 27 -28 юни 2008 г.

Научен потенциал l Научният потенциал стои в основата на обществото, основано на знанието l Научен потенциал l Научният потенциал стои в основата на обществото, основано на знанието l Научните кадри са основният елемент на научния потенциал

Изследване на избора на научна кариера Изследването е проведено по метода на фокус групата Изследване на избора на научна кариера Изследването е проведено по метода на фокус групата l Факторите, влияещи позитивно върху избора на научна кариера са свързани с творческата същност на научната дейност l Факторите, влияещи позитивно върху избора на научна кариера именно в България са свързани с близкото социално обкръжение l

МЛАДИТЕ УЧЕНИ: Някои проблеми и решения МЛАДИТЕ УЧЕНИ: Някои проблеми и решения

Целта е да се дефинират основните проблеми на младите учени и да се посочат Целта е да се дефинират основните проблеми на младите учени и да се посочат възможните решения

Това изследване е проведено по метода на Фокус-групата Това изследване е проведено по метода на Фокус-групата

Някои проблеми в научната кариера в България: – Недостатъчно финансиране и остаряла материална база Някои проблеми в научната кариера в България: – Недостатъчно финансиране и остаряла материална база – Трудности за достъп до специализирана научна литература – Непрекъснати промени в научното законодателство

Някои проблеми в научната кариера в България: – Недостатъчна информация за докторантурата и за Някои проблеми в научната кариера в България: – Недостатъчна информация за докторантурата и за научната кариера – Липса на връзки между младите учени – Brain drain

Някои проблеми и техните възможни решения – Проблем: “Недостатъчно финансиране и остаряла материална база Някои проблеми и техните възможни решения – Проблем: “Недостатъчно финансиране и остаряла материална база" – Възможно решение: “Да се развиват възможностите за писане на научни проекти“ – Проблем: “Трудности за достъп до специализирана научна литература" – Възможно решение: “Виртуална

– Проблем: “Непрекъснати промени в научното законодателство – Проблем: “Непрекъснати промени в научното законодателство" – Възможно решение: “ Консенсус и твърдо научно законодателство“ – Проблем: “Недостатъчна информация за докторантурата и за научната кариера" – Възможно решение: “ Общ

– Проблем: “Липса на връзки между младите учени – Проблем: “Липса на връзки между младите учени" – Възможно решение: “ Училиша за докторанти" – Проблем: "Brain drain" – Възможно решение: “Ефективни решения за проблемите в научната кариера"

Липсата на средното поколение учени в България е един допълнителен проблем. Има пропаст във Липсата на средното поколение учени в България е един допълнителен проблем. Има пропаст във възрастовата крива на учените в България и младите учени, които започват своята кариера имат необходимост от контакт с учените от средното поколение. Такава комуникация е много необходима и полезна за да направят избор на научна кариера в България.

Развитието на науката l Процесите на интеграция и диференциация влияят позитивно върху избора на Развитието на науката l Процесите на интеграция и диференциация влияят позитивно върху избора на научна кариера l Интердисциплинността в съвременната наука също привлича младите към науката

Бъдещето на науката в България Необходимо е да се предприеме комплекс от мерки за Бъдещето на науката в България Необходимо е да се предприеме комплекс от мерки за решаване на проблемите на науката в България и тя да стане истински национален приоритет.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!