Скачать презентацию IV Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей Мій особистісно зорієнтований Скачать презентацию IV Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей Мій особистісно зорієнтований

32edc59150b8bbc2347079ce0bf8e4ed.ppt

  • Количество слайдов: 26

IV Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» Робота проблемної лабораторії «Учитель у IV Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» Робота проблемної лабораторії «Учитель у системі особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання: проблеми психологічної і фахової готовності» З досвіду роботи вчителя української мови та літератури ЗОШ № 11 м. Мелітополя Шиліної Галини Анатоліївни

Майбутнє України - за поколінням, яке сьогодні в шкільних стінах опановує життя… ТЕМА: «ЕФЕКТИВНІСТЬ Майбутнє України - за поколінням, яке сьогодні в шкільних стінах опановує життя… ТЕМА: «ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ТА ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДІВ»

ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ Чи можливо і доцільно застосовувати особистісно зорієнтоване навчання на уроках за класно-дистанційною ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ Чи можливо і доцільно застосовувати особистісно зорієнтоване навчання на уроках за класно-дистанційною та дистанційною формами навчання?

ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ І Підготовчий етап 1. Вивчення методики застосування педагогічних технологій. 2. Розробка дистанційних ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ І Підготовчий етап 1. Вивчення методики застосування педагогічних технологій. 2. Розробка дистанційних курсів з урахуванням ергономічних вимог та можливостей застосування вивчених раніше технологій на сторінках курсу. ІІ Основний етап 1. Створення ДК та їх апробація на рівні Мелітопольської ЗОШ № 11 та учнях Запорізької області за наказом ЗОІППО. 2. Відкриття та робота Авторської педагогічної майстерні дистанційного навчання у Запорізькій області (грудень, 2013 р. ). 3. Розробка методичних рекомендацій для вчителів-розробників курсів з української мови. ІІІ Заключний етап 1. Корекція дистанційних курсів.

Зміст модуля включає такі матеріали: І. Теоретичний навчальний матеріал. ІІ. Практичні роботи. ІІІ. Завдання Зміст модуля включає такі матеріали: І. Теоретичний навчальний матеріал. ІІ. Практичні роботи. ІІІ. Завдання для самостійної роботи. ІV. Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля курсу, використовуються індивідуальні завдання, тести та опитування за допомогою контрольних питань. Платформа Moodle дозволяє створювати тестові завдання 10 -и різних типів. V. Підсумковий контроль-вихідне тестування. http: //www. zhu. edu. ua/mk_school/course/view. php? id=46 8 КЛАС

ДИСТАНЦІЙНА ПЛАТФОРМА Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ЕНК з української мови для учнів ДИСТАНЦІЙНА ПЛАТФОРМА Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ЕНК з української мови для учнів 8 класу http: //www. zhu. edu. ua/mk_school/course/view. php? ЕНК з української мови для учнів 9 класуhttp: //www. zhu. edu. ua/mk_school/course/view. php?

Головна сторінка он-лайн карти На он-лайн кар за допомогою тестів можна визначити зацікавленість учнів Головна сторінка он-лайн карти На он-лайн кар за допомогою тестів можна визначити зацікавленість учнів навчання http: //prof. melit. net. ua

Особистісно зорієнтований підхід до учнів На особистісно зорієнтованому уроці (з досвіду А. Фасолі) Педагогіка Особистісно зорієнтований підхід до учнів На особистісно зорієнтованому уроці (з досвіду А. Фасолі) Педагогіка співробітництва Діяльнісна основа навчання під час дистанційного навчання під час класнодистанційного навчання + Контакт з + Постійний контакт з дистанційним учителем - учителем на уроці та через тьютором через мережу Інтернет. + Самоосвіта учня, кооперативне навчання, навчання у системі Moodle, застосування знань.

Особистісно зорієнтований підхід до учнів На особистісно зорієнтованому уроці (з досвіду А. Фасолі) під Особистісно зорієнтований підхід до учнів На особистісно зорієнтованому уроці (з досвіду А. Фасолі) під час дистанційного навчання + Цілі навчання, Оволодіння навичками орієнтовний розклад цілевизначення, занять висвітлено на планування, організації, сторінці рефлексії, оцінки, корекції електронного курсу є обов'язковим, на що (бажано до кожної відводиться окремий час. теми). під час класно-дистанційного навчання + Учні аналізують виконані завдання порівнюють досягнені результати, виконують роботу над помилками в окремих зошитах (1 модуль чи темазавдання для такого виду роботи). Спілкування: он-лайн та індивідуальн очне. + Учні знають, з якої теми і коли буд наступна контрольна робота, тест; ма матеріали для вивчення на сторінках курсу. Оцінення учнів у вигляді тестів відбувається автоматизовано; творчі роботи – вчителем.

Особистісно зорієнтований підхід до учнів На особистісно зорієнтованому уроці (з досвіду А. Фасолі) під Особистісно зорієнтований підхід до учнів На особистісно зорієнтованому уроці (з досвіду А. Фасолі) під час дистанційного навчання Опора на на суб'єктний + Підтримка учнів досвід, протягом усього періоду психофізіологічні навчання; вироблення особливості школяра, індивідуальної траєкторії його інтереси, ціннісні навчання; дотримання орієнтації, правил мережевого індивідуальний стиль етикету. навчальної діяльності, створення ситуації успіху. під час класно-дистанційного навчання + Підтримка учнів протягом усього періоду навчання; вироблення індивідуальної траєкторії навчання; дотримання правил мережевого етикету.

Особистісно зорієнтований підхід до учнів На особистісно зорієнтованому уроці (з досвіду А. Фасолі) Учень Особистісно зорієнтований підхід до учнів На особистісно зорієнтованому уроці (з досвіду А. Фасолі) Учень повинен постійно знаходитися в ситуації вибору. Використання активних та інтерактивних технології навчання. під час дистанційного навчання під час класно дистанційного навчання + Вибір інформаційнозмістового наповнення ДК, додаткових джерел (підручників, довідників, словників, посилань) для дистанційного курсу; методів навчання; заохочення та системного контролю. Завдання можуть бути для роботи в групах, парах, створених із учасників курсу. + Вибір інформаційно-змістового наповнення ДК, додаткових джерел (підручників, довідників, словників, посилань) для дистанційного курсу; методів навчання; заохочення та системного контролю; співпраця батьками. Використання медіапроектів, роботи в групах, парах.

Моніторинг компетентності учнів 8 класу Мелітопольської ЗОШ № 11 та учнів 9 класів Запорізької Моніторинг компетентності учнів 8 класу Мелітопольської ЗОШ № 11 та учнів 9 класів Запорізької області, які вивчали українську мову дистанційно протягом 2012 -2014 н. р.

ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В ДК Звіти про діяльність учениці 8 класу Пригоди Катерини ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В ДК Звіти про діяльність учениці 8 класу Пригоди Катерини

Статистика відвідування учнями сайту Статистика відвідування учнями сайту

Підсумки навчання учениці 9 класу Майорової Марії (особиста сторінка учениці) Підсумки навчання учениці 9 класу Майорової Марії (особиста сторінка учениці)

Приклад тесту http: //www. zhu. edu. ua/mk_school/mod/quiz/review. php? attempt =2221 Приклад тесту http: //www. zhu. edu. ua/mk_school/mod/quiz/review. php? attempt =2221

ПЕРСПЕКТИВА РОБОТИ ПЕРСПЕКТИВА РОБОТИ

ПЕРСПЕКТИВА РОБОТИ ПЕРСПЕКТИВА РОБОТИ

І. Статті у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць 1 Створення та упровадження І. Статті у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць 1 Створення та упровадження електронного навчального курсу за авторською програмою факультативу «Українська мова» для 8 класу. Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2013. – № С. 3 -38. 3. 2 Застосування дидактичних засобів Moodle для забезпечення дистанційного навчання української мови. Процес створення та апробації електронного навчального курсу з української мови в 9 класі Українська мова і література в школах С. 21– 27. України. – 2014. – № 5 3 4 Інформатика та інформаційні С. 48 -54 технології в навчальних закладах. -2014. -№ 4(52) Електронні навчальні курси з української мови для Здобутки освітян Запорізького регіону. С. 117 -125. учнів 8– 9 - х класів як ефективний навчальний Антологія перспективного комплекс для розвитку компетентностей учнів педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області. Випуск 14. / упоряд. Р. М. Ніколаєвська. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. – Публікації вчителя http: //maisterniadista. ucoz. ru/publ

І. Статті у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць 5 Забезпечення допрофільного вивчення І. Статті у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць 5 Забезпечення допрофільного вивчення Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen С. 603 -610 української мови в сучасній середній Konferenz der Ukrainistik «Dialog der школі засобами дистанційного Sprachen – Dialog der Kulturen. Die навчання у системі Moodle Ukraine aus globaler Sicht» . Verlag Otto Sagner, München -Berlin, 2014. ISBN: 978 -3 -86688 -498 -4 Br. , mit farb. Abb. ; 640 S. ISBN (e. Book): 978 -3 -86688 -499 -1 6 7 8 Упровадження інформаційно Сучасна наука: теорія і практика : С. 131– 136 комунікаційних технологій – запорука матеріали ІV Всеукраїнської науковоуспішного вивчення української мови практичної заочної конференції (м. Запоріжжя, 28 -29 листопада 2013 р. ). – Запоріжжя, 2013. – Дистанційне навчання української мови «Особистість в освітньому просторі» (м. – складова сучасної мовної освіти: Запоріжжя, 7 -18 квітня 2014 р. ). матеріали V Міжнародного Інтернетфоруму Шиліна Г. А. Розробка вимог до Теоретична і дидактична філологія: дистанційних курсів з української мови надбання, проблеми, перспективи у середній школі – завдання авторської розвитку: матеріали ІІ Міжнарожної педагогічної майстерні науково-практичної конференції ( (м. Переяслав-Хмельницький, 2– 3 жовтня 2014 р. ).

Розроблені веб- ресурси 1 2 3 4 5 6 Електронний курс з української мови Розроблені веб- ресурси 1 2 3 4 5 6 Електронний курс з української мови для [Електронний ресурс] / Г. А. Шиліна. учнів 9 класу Режим доступу : [http: //www. zhu. edu. ua/mk_school/course/ view. php? id=87] Електронний курс з української мови для [Електронний ресурс] / Г. А. Шиліна. учнів 9 класу Режим доступу : [ http: //www. zhu. edu. ua/mk_school/course/v iew. php? id=46]. Авторська педагогічна майстерня [Електронний ресурс] / Г. Р. Корицька, дистанційного навчання учителів Г. А. Шиліна. Режим доступу : української мови Запорізької області. http: //maisterniadista. ucoz. ru/ 2013 р. Методика дистанційного навчання учнів [Електронний ресурс] / Г. Р. Корицька, української мови у допрофільних класах. Г. А. Шиліна. Дистанційна освіта ЗОІППО. Режим доступу : http: //91. 189. 128. 162/moodle/course/vie w. php? id=3 Класно-дистанційний урок української мови [Електронний ресурс] Г. А. Шиліна. у 7 класі на дистанційній платформі «Школи Режим доступу : сучасних знань» . [http: //www. zhu. edu. ua/mk_school/course/ view. php? id=79] Блог «Дистанційне вивчення української http: //shilina-galina. blogspot. ru/ мови» 2012 2013 2012 2011

ІІ. Участь у засіданнях «круглого столу» Організація класно-дистанційної форми м. Київ, 28 березня 2014 ІІ. Участь у засіданнях «круглого столу» Організація класно-дистанційної форми м. Київ, 28 березня 2014 р. навчання української мови у допрофільних класах середньої школи / Г. А. Шиліна // Урок української мови у системі компетентнісної освіти : «круглий стіл» / АПН України. Інститут педагогіки України. Лабораторія навчання української мови Тема: «Урок української мови у системі компетентнісної освіти»

ІІІ. Участь у виставках 1 Шиліна Г. А. Електронний навчальний курс з української мови ІІІ. Участь у виставках 1 Шиліна Г. А. Електронний навчальний курс з української мови для 8 класу за авторською програмою факультативу «Українська мова» (поглиблене вивчення) // ІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2013» (номінація «Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для системи освіти» . Науковий керівник Корицька Г. Р. , кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільногуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 2 Авторська педагогічна майстерня: Теорія й методика розробки дистанційних курсів з української мови у навчальному середовищі Moodle // ІV Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2014» (номінація «Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти» . Науковий керівник Корицька Г. Р. , кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільногуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР

1 2 3 ІV. Участь у конкурсах Переможець ІХ Всеукраїнського конкурсу Режим доступу: 201 1 2 3 ІV. Участь у конкурсах Переможець ІХ Всеукраїнського конкурсу Режим доступу: 201 «Вчитель -новатор» / конкурсна робота [http: //www. zhu. edu. ua/mk_school/cours «Електронний навчальний курс з української e/view. php? id=46] мови для 8 класу» (номінація «Он-лайн Переможець обласного конкурсу освітній електронний ресурс» ). навчальних розробок у номінації «Українська мова» . Режим доступу: [http: //www. zhu. edu. ua/mk_school/cours e/view. php? id=46 Профільна он-лайн карта м. Мелітополя Режим доступу: http: //prof. melit. net. ua/ 201 [Електронний ресурс] / Н. О. Кідалова, В. М. Князєва, П. В. Межевікін, Н. О. Щербакова, О. М. Заменягре, Г. А. Шиліна, О. І. Титаренко / Переможець обласного конкурсу ІІІ Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель [Електронний ресурс] / Г. А. Шиліна / 201 – обдарований учень» / Створення та Режим доступу : упровадження дистанційного курсу з http: //teacher. iod. gov. ua/unit 2. php? id=45 української мови у допрофільних класах за 5&curr. Page=2 авторською програмою курсу за вибором.

Вивчення електронної лінгводидактики мовознавцями у Запорізькій області Питання електронної лінгводидактики на уроках української мови Вивчення електронної лінгводидактики мовознавцями у Запорізькій області Питання електронної лінгводидактики на уроках української мови досліджує Корицька Г. Р. , кандидат філологічних наук, доцента кафедри філософії ЗОІППО. Більше - на сайтах Корицької Г. Р. Обрії науковця-філолога: http: //korucja. wix. com/korycjalabzp#!untitled/ck 8 e "Камертон філолога» http: //korycja-kamerton. hol. es/ "Камертон філолога-відлуння» http: //korycja 50. blogspot. com/