Скачать презентацию Istraživanje čitanosti na hrvatskom tržištu MEDIApuls bez Скачать презентацию Istraživanje čitanosti na hrvatskom tržištu MEDIApuls bez

2adda3fd630b9ad024f23040c90ef430.ppt

  • Количество слайдов: 30

Istraživanje čitanosti na hrvatskom tržištu – MEDIApuls bez cenzure Istraživanje čitanosti na hrvatskom tržištu – MEDIApuls bez cenzure

Sadržaj þ MEDIApuls – bez cenzure þ …Kojim putem krenuti? Page 2 Sadržaj þ MEDIApuls – bez cenzure þ …Kojim putem krenuti? Page 2

MEDIApuls – metodologija Page 3 MEDIApuls – metodologija Page 3

Zahtjevi tržišta þ Veliki uzorak – (što veći, barem 40. 000 ispitanika) þ Uključivanje Zahtjevi tržišta þ Veliki uzorak – (što veći, barem 40. 000 ispitanika) þ Uključivanje svih non-TV tipova medija þ Uključivanje velikog broja medija þ Mjesečno izvještavanje þ Relativno niski troškovi Page 4

MEDIApuls – Osnovne informacije MEDIApuls je valuta na tržištu za netelevizijska istraživanja od 2004. MEDIApuls – Osnovne informacije MEDIApuls je valuta na tržištu za netelevizijska istraživanja od 2004. Projekt uključuje: þ Istraživanje konzumacije medija Print Radio Web þ Praćenje potrošnje u oglašavanju Print Outdoor Web TV (za klijente AGB Nielsena) Radio Page 5

MEDIApuls – Uzorak Veličina þ 135 dnevno (cca. 4. 000 mjesečno; 48. 000 godišnje) MEDIApuls – Uzorak Veličina þ 135 dnevno (cca. 4. 000 mjesečno; 48. 000 godišnje) Frekvencija ispitivanja þ Svakodnevno (uključujući vikende), osim 5 velikih blagdana Populacija þ Od 10 do 74 godine (3. 695. 000 ljudi) þ Istraživanjem su obuhvaćena kućanstva s fiksnom telefonskom linijom þ Penetracija fiksnog telefona u Hrvatskoj - 90% kućanstava Page 6

MEDIApuls – Uzorak Tip þ Višestruko stratificiran þ Stratifikacija se temelji na: § § MEDIApuls – Uzorak Tip þ Višestruko stratificiran þ Stratifikacija se temelji na: § § § županiji (21 županija u Hrvatskoj) veličini naselja (4 grupe) dobi (6 grupa) spolu (2 grupe) obrazovanju (3 razine) Page 7

MEDIApuls – Uzorak Kvote þ Kvote uzorka su za svaki dan ispitivanja definirane prema: MEDIApuls – Uzorak Kvote þ Kvote uzorka su za svaki dan ispitivanja definirane prema: § županiji § sjedištu županije vs. ostatak županije § dobnoj skupini § spolu § obrazovanju þ Struktura uzorka prema veličini naselja je automatski kontrolirana od strane CATI sistema þ Kvote su definirane kako bi se osigurala: - Točna struktura uzorka na mjesečnoj bazi - Što bolja moguća struktura uzorak na dnevnoj i tjednoj bazi Page 8

MEDIApuls – Uzorak Odabir ispitanika þ Prva faza - slučajni zibor kućanstva iz telefonske MEDIApuls – Uzorak Odabir ispitanika þ Prva faza - slučajni zibor kućanstva iz telefonske baze (integrirane s CATI sistemom) þ Druga faza - izbor ispitanika na temelju kvota Izvor strukture uzorka þ Popis stanovništva iz 2001. (proveden od strane Državnog zavoda za statistiku) þ Dodatne modifikacije prema Ipsosovim pretpostavkama (nešto veći udio urbane i visokoobrazovane populacije) i prvim podacima iz popisa 2011. Page 9

MEDIApuls – Anketiranje Metoda prikupljanja podataka þ CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) CATI sistem MEDIApuls – Anketiranje Metoda prikupljanja podataka þ CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) CATI sistem þ Web. CATI Anketari þ Nema fluktuacije anketata þ Samo 10 najiskusnijih Ipsosovih anketara radi na MEDIApuls projektu (7 po danu) Vrijeme anketiranja þ od 14: 00 h do 21: 00 h (ukoliko kvote nisu ispunjene do 21: 00 h, posljednjih nekoliko ispitanika se bira po slučaju) Page 10

MEDIApuls – Kontrola kvalitete Kontrola za vrijeme anketiranja þ Stalni nadzor jednog supervisora i MEDIApuls – Kontrola kvalitete Kontrola za vrijeme anketiranja þ Stalni nadzor jednog supervisora i to na dva načina: - slušanje anketiranja sa centralne konzole - promatranje anketara putem monitora þ Anketari ne mogu znati jesu li pod nadzorom Kontrola po završetku anketiranja þ Analiza rezultata svakog anketara Page 11

MEDIApuls – Ponderiranje Procedura ponderiranja Sistem ponderiranja þ Koristi se sustav RIM ponderiranja koje MEDIApuls – Ponderiranje Procedura ponderiranja Sistem ponderiranja þ Koristi se sustav RIM ponderiranja koje koristi i AGB NMR Struktura populacije korištena za RIM ponderiranje þ županija X spol þ županija X dobna skupina (10 -17, 18 -34, 35 -54, 55 -74 ) þ županija X obrazovanje þ županija X veličina naselja þ županija X glavno naselje þ županija Page 12

Struktura upitnika Page 13 Struktura upitnika Page 13

MEDIApuls – Ispitivanje čitanosti þ Čitanost u dužem periodu (2 tjedna za dnevne novine, MEDIApuls – Ispitivanje čitanosti þ Čitanost u dužem periodu (2 tjedna za dnevne novine, 6 perioda izlaženja za časopise) þ Broj pročitanih primjeraka u dužem periodu þ Čitanost u zadnjem periodu izlaženja þ Čitanost posljednjeg (aktualnog) broja þ Omiljena tiskovina (po periodici) Page 14

MEDIApuls – analitički pokazatelji AIR (Average Issue Readership) þ Postotak ispitanika iz cijelog uzorka MEDIApuls – analitički pokazatelji AIR (Average Issue Readership) þ Postotak ispitanika iz cijelog uzorka ili ciljne skupine koji je čitao aktualno izdanje određenih dnevnih novina/magazina þ Računa se iz: Koje od sljedećih dnevnih novina ste čitali ili prolistali jučer? (za dnevne novine) Ako ste čitali magazin u posljednjem periodu izlaženja, je li to bilo aktualno izdanje tog magazina? (za magazine) Page 15

MEDIApuls – analitički pokazatelji REACH (doseg u dužem vremenskom razdoblju) þ Postotak ispitanika iz MEDIApuls – analitički pokazatelji REACH (doseg u dužem vremenskom razdoblju) þ Postotak ispitanika iz cijelog uzorka ili ciljne skupine koji je čitao određene dnevne novine/magazine u dužem periodu þ Računa se iz: Koje od sljedećih dnevnih novina ste čitali ili prolistali u posljednja dva tjedna? (za dnevne novine) Koji od navedenih magazina ste pročitali ili prolistali u posljednjih 6 perioda izdanje? (za magazine) Page 16

MEDIApuls – analitički pokazatelji REACH_PERM (doseg stalnih čitatelja) þ Postotak ispitanika iz cijelog uzorka MEDIApuls – analitički pokazatelji REACH_PERM (doseg stalnih čitatelja) þ Postotak ispitanika iz cijelog uzorka ili ciljne skupine koji je čitao barem 50% izdanja određenih novina/magazina u dužem periodu (posljednjih 14/6 izdanja) þ Računa se iz pitanja o broju pročitanih primjeraka od posljednjih 14/6 REACH_OCC (doseg povremenih čitatelja) þ Postotak ispitanika iz cijelog uzorka ili ciljne skupine koji je čitao barem jedno, ali manje od 50% izdanja određenih dnevnih novina/magazina u dužem periodu (posljednjih 14/6 izdanja) þ Računa se iz pitanja o broju pročitanih primjeraka od posljednjih 14/6 Page 17

MEDIApuls – analitički pokazatelji Profil čitatelja þ Demografska struktura čitatelja þ Može se bazirati MEDIApuls – analitički pokazatelji Profil čitatelja þ Demografska struktura čitatelja þ Može se bazirati na “AIR čitateljima” ili “REACH čitateljima” AFFINITY INDEX þ Omjer strukture profila čitatelja i strukture opće populacije þ Izražava se preko indeksa Page 18

…Kojim putem krenuti? …Može li tko reći Page 19 …Kojim putem krenuti? …Može li tko reći Page 19

Ipsos provodi mjerenja čitanosti u više zemalja svijeta od bilo koje druge istraživačke kompanije Ipsos provodi mjerenja čitanosti u više zemalja svijeta od bilo koje druge istraživačke kompanije 20 Page 20

Nacionalna istraživanja čitanosti: 43 zemlje Regija Zemlje Uzorak Asia Pacific 5 135, 000 Europe Nacionalna istraživanja čitanosti: 43 zemlje Regija Zemlje Uzorak Asia Pacific 5 135, 000 Europe 14 465, 000 Latin America 6 179, 000 Middle East, Africa & Pakistan 18 86, 000 Page 21 Glavna istraživanja

Iskustva u različitim metodologijama Face-to-Face Self-completion Telephone Mobile On-line Diaries 22 Page 22 Iskustva u različitim metodologijama Face-to-Face Self-completion Telephone Mobile On-line Diaries 22 Page 22

…Kojim putem krenuti? – Ograničenja istraživanja þ Nemogućnost pokazivanja loga ili naslovnice þ Veliki …Kojim putem krenuti? – Ograničenja istraživanja þ Nemogućnost pokazivanja loga ili naslovnice þ Veliki broj naslova þ Problem generičkih imena þ Utjecaj snage brenda Page 23

…Kojim putem krenuti? – Metode prikupljanja podataka Face to face Online Dnevnik (F 2 …Kojim putem krenuti? – Metode prikupljanja podataka Face to face Online Dnevnik (F 2 F ili online) Page 24

…Kojim putem krenuti? – Način ispitivanja þ Recent Reading þ First Read Yesterday þ …Kojim putem krenuti? – Način ispitivanja þ Recent Reading þ First Read Yesterday þ First Read in Publishing Period þ Specific Issue Readership Page 25

…Kojim putem krenuti? – Uzorak þ Struktura þ Veličina (Optimizacija) Page 26 …Kojim putem krenuti? – Uzorak þ Struktura þ Veličina (Optimizacija) Page 26

…Kojim putem krenuti? – Readers per Copy þ Koliko je realno? þ Razlikuju li …Kojim putem krenuti? – Readers per Copy þ Koliko je realno? þ Razlikuju li se tiskovine? þ Iskustva iz drugih zemalja Page 27

…Kojim putem krenuti? – Mediji s malom nakladom þ Analiza u dužem vremenskom periodu …Kojim putem krenuti? – Mediji s malom nakladom þ Analiza u dužem vremenskom periodu þ Zasebna istraživanja þ Modeliranje rezultata Page 28

…Kojim putem krenuti? – Zaključak Page 29 …Kojim putem krenuti? – Zaključak Page 29

Hvala na pažnji! 30 Page 30 Hvala na pažnji! 30 Page 30