Скачать презентацию Историята на еврейския народ и Библията Цели Скачать презентацию Историята на еврейския народ и Библията Цели

9003b071bf093f1b428854669efb8aa6.ppt

  • Количество слайдов: 20

Историята на еврейския народ и Библията Историята на еврейския народ и Библията

Цели на презентацията: 1. Да се осмисли историята на предхристиянството като основа на универсалната Цели на презентацията: 1. Да се осмисли историята на предхристиянството като основа на универсалната ценностна система. 2. Да се осъзнае библейският сюжет като въплъщение на цялостен модел на човешко поведение в името на новата нравственост.

Началото Евреите са древно семитско племе, населявяло равнините между реките Тигър и Ефрат. Основното Началото Евреите са древно семитско племе, населявяло равнините между реките Тигър и Ефрат. Основното им препитание е скотовъдството и във връзка с това водят полуномадски начин на живот.

Аврам Родоначалник на евреите е Аврам. По неизвестни причини напуска родното си място и Аврам Родоначалник на евреите е Аврам. По неизвестни причини напуска родното си място и се заселва в Ханаан. Потомците на неговите 12 синове съставят ядрото на еврейския народ.

Преселение в Египет В края на ХVІІІ в. пр. Хр. заради настъпилия глад евреите Преселение в Египет В края на ХVІІІ в. пр. Хр. заради настъпилия глад евреите се преселват в Египет. Заселват се в североизточната част на делтата на Нил, в земята, наречена Гесем.

400 години по късно отношението на египетските владетели към евреите е напълно противоположно. Според 400 години по късно отношението на египетските владетели към евреите е напълно противоположно. Според Библията бог Яхве възлага на Моисей да изведе евреите от Египет и да ги засели в “обетованата земя” Ханаан.

40 години през пустинята Странстването на евреите от Египет до Ханаан продължава 40 години. 40 години през пустинята Странстването на евреите от Египет до Ханаан продължава 40 години. Този срок е наказанието им, че недостатъчно почитат своя Бог. Моисей е наказан да види Обетованата земя, но да умре, без да стъпи в нея.

В Палестина Около 1280 г. пр. Хр. израилски племена нахлуват в Палестина, превземат Ерихон В Палестина Около 1280 г. пр. Хр. израилски племена нахлуват в Палестина, превземат Ерихон и Ветил и се придвижват към центъра на Палестина. Овладени са планинските райони, по голямата част от долините остава в ръцете на ханаанците.

Уседналият живот довежда до оформянето на прослойка от едри земевладелци и робовладелци в древноеврейското Уседналият живот довежда до оформянето на прослойка от едри земевладелци и робовладелци в древноеврейското общество. Около 1050 г. пр. Хр. за цар на израилските племена е провъзгласен Саул. Появява се нова държава – Израилското царство.

Цар Давид обединява Израил и Юдея, завладява Йерусалим и го превръща в столица на Цар Давид обединява Израил и Юдея, завладява Йерусалим и го превръща в столица на обединената държава. Той връща в страната заграбения кивот – свещения символ на древноеврейската религия.

Цар Соломон Израилското царство достига върха на своето могъщество при Соломон /965 – 928 Цар Соломон Израилското царство достига върха на своето могъщество при Соломон /965 – 928 г. пр. Хр. / По негово време процъфтяват търговията и строителството. Соломон издига в Йерусалим храм на Яхве.

Около 930 г. пр. Хр. след въстание срещу наследника на цар Соломон Ровоам, Израилското Около 930 г. пр. Хр. след въстание срещу наследника на цар Соломон Ровоам, Израилското царство се разделя на две– Юдея със столица Йерусалим, управлявана от династията Давид, и Израил, начело на който застава Йеровоам.

След многобройни войни Израил и Юдея отслабват. През 722 г. пр. Хр. Саргон ІІ След многобройни войни Израил и Юдея отслабват. През 722 г. пр. Хр. Саргон ІІ завладява Самария. Юдея съществува до 587 г. пр. Хр. , когато Навуходоносор ІІ превзема Йерусалим и превръща юдеите в роби.

През 539 г. пр. Хр. Вавилония е завладяна от персите. Царят на персийското царство През 539 г. пр. Хр. Вавилония е завладяна от персите. Царят на персийското царство Дарий І разделя държавата си на административни области. Под такава форма се възстановява и Юдея. Юдеите се завръщат в Палестина.

В Александрия Походите на Александър Велики слабо засягат Юдея, но откриват възможности за емиграция В Александрия Походите на Александър Велики слабо засягат Юдея, но откриват възможности за емиграция към Александрия, където евреите благоденстват. Те се пръскат из цялата империя.

По времето на Александър Яней Юдея се разширява. Яней е ненавиждан. След смъртта му По времето на Александър Яней Юдея се разширява. Яней е ненавиждан. След смъртта му Саломе управлява 9 години. В 63 г. пр. Хр. Юдея става васална на Рим. Ирод спечелва доверието на Антоний и започва да се нарича “цар на юдеите”.

Синът на Ирод управлява с такава жестокост, че евреите изпращат до Рим петиция да Синът на Ирод управлява с такава жестокост, че евреите изпращат до Рим петиция да бъде отстранен. Рим се вслушва. Скоро след това започва да назначава на провинциите си префекти. Един от тях е Пилат Понтийски.

Разселване Неуважението на един от римските наместници към юдеите става причина през 66 г. Разселване Неуважението на един от римските наместници към юдеите става причина през 66 г. сл. Хр. да избухне въстание. При потушаването му Йерусалим е унищожен. Това е краят на древноеврейската култура.

Библиография: http: //bg. wikipedia. org http: //images. google. bg http: //www. classical-bg. com/images Библиография: http: //bg. wikipedia. org http: //images. google. bg http: //www. classical-bg. com/images

Над презентацията работи: Йоана Миткова Русева Фак. № 02557 Специалност: “Философия”, курс: IV Гр. Над презентацията работи: Йоана Миткова Русева Фак. № 02557 Специалност: “Философия”, курс: IV Гр. София