Скачать презентацию ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО Тема 6 Скачать презентацию ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО Тема 6

L_5.ppt

  • Количество слайдов: 15

ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО Тема 6. Державно-правові ідеї ХХ століття. Підготував: Старший ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО Тема 6. Державно-правові ідеї ХХ століття. Підготував: Старший викладач кафедри загально-юридичних дисциплін кандидат юридичних наук Ткач Т. П.

Питання n n n Теорія солідаризму Л. Дюгі. Теорії еліт та елітарної демократії. Теорія Питання n n n Теорія солідаризму Л. Дюгі. Теорії еліт та елітарної демократії. Теорія плюралістичної демократії. Концепції соціальної держави і держави загального благоденства. Соціологічна юриспруденція. Реалістична теорія права Юридичний позитивізм і нормативізм.

Теорія солідаризму Л. Дюгі Основа суспільства – нерівність людей, поділ на класи, кожен з Теорія солідаризму Л. Дюгі Основа суспільства – нерівність людей, поділ на класи, кожен з яких виконує соціально значущу функцію Корисність мирного синдикалізму Власність – не право, а соціальна функція, Соціальна норма вище держави і позитивного права, вона дисциплінує суспільство Ліквідація парламентаризму та заг. вибор. права, децентралізація, федералізм класів, організованих у синдикати Професійно-корпоративне представництво в органах державної влади всіх професійних груп населення

Теорія еліт Вільфредо Паретто (1848 -1932 рр. ) Італійський соціолог і політеконом. “Трактат із Теорія еліт Вільфредо Паретто (1848 -1932 рр. ) Італійський соціолог і політеконом. “Трактат із загальної соціології” Суспільство Вища страта – еліта Неуправляюча еліта Правляча еліта Нижча страта Еліта - вибраний клас суспільства, який має найбільші індекси, що вимірюють рівень активності в своїй сфері діяльності Еліта поділяється на «спекулянтів або «левів» ( «інстинкт комбінацій» ) та «рантьє» або «лисів» ( «незиблимість агрегатів» ) Циркуляція еліт є необхідною умовою розвитку суспільства та держави Циркуляція еліт носить психологічний характер – зміна в «залишках та «дериваціях»

Теорія еліт Гаетано Моска (1858 -1941 рр. ) Італійський соціолог і юрист. “Правлячий клас” Теорія еліт Гаетано Моска (1858 -1941 рр. ) Італійський соціолог і юрист. “Правлячий клас” Головний критерій політичного режиму – «мінлива структура» політичного класу Заперечення парламентської представницької системи Основні закони відбору правлячого класу «Політична формула» правлячого класу (релігійні та ідейні переконання)

Теорія елітарної демократії Р. Міхельс “До соціології сутності партій в сучасній демократії ” Теорія Теорія елітарної демократії Р. Міхельс “До соціології сутності партій в сучасній демократії ” Теорія елітного плюралізму Д. Трумена, Р. Даля, С. Келлер Неоелітизм Т. Дай, Х. Зіглер та Є. Етціоні-Халеві “Закон залізкої олігархії”: лідерські прагнення присутні в будь-якому суспільстві; демократична структура сприяє появі еліти; лідер завжди намагається зберегти владу, навіть всупереч волі суспільства. В демократичному суспільстві існують множинність елітних груп, які шляхом конкуренції беруть участь у формуванні органів державної влади Маси можуть суттєво впливати на еліти через вибори, «групи тиску» , вимагати їхньої звітності «Демократія – правління народу, проте збереження демократії покладене на плечі еліт… еліти повинні мудро правити, щоб правління народу вижило»

Елітарні теорії в Україні n n Дмитро Донцов n В”ячеслав Липинський “Листи до братівхліборобів”. Елітарні теорії в Україні n n Дмитро Донцов n В”ячеслав Липинський “Листи до братівхліборобів”. “Дух нашої давнини”. n Роль правлячої верхівки у формуванні нації та n Еліта виробляється успішному розвитку країни тільки у «продукуючих Ідея “провідної верстви”, яка класах» (як селянство, твориться з касти «луччих робітництво, працююче поміщицтво) шляхом людей» «раціональної людської Занепад провідної верстви в селекції» при Україні – криза європейської якнайбільшому культури збереженні чистоти класового принципу

Теорія плюралістичної демократії Автор - Гарольд Ласки (1893 -1950) Англійський соціолог, автор плюралістичної теорії Теорія плюралістичної демократії Автор - Гарольд Ласки (1893 -1950) Англійський соціолог, автор плюралістичної теорії держави. Основні праці: “Свобода в сучасній державі”, “Віра, розум і цивілізація” Центральний елемент демократичної системи Групи інтересів проявляються через Діяльність держави Група інтересів політичні інститути, діяльність яких об'єктивується в управлінській системі фактор збереження рівноваги суперницьких інтересів

Теорія держави загального благоденства (Дж. Кейнс, Г. Мюрдаль) Сучасна демократична держава втратила класовий характер Теорія держави загального благоденства (Дж. Кейнс, Г. Мюрдаль) Сучасна демократична держава втратила класовий характер і діє в інтересах усіх членів суспільства Держава забезпечує більш високий рівень життя населення всієї країни Постійно відмирає репресивно-каральна функція держави, звужується сфера державного примусу Участь органів місцевого самоврядування і добровільних об´єднаннь громадян в розподілі соціальних благ Ідеї соціальної політики в основу міждержавних відносин

Соціологічна юриспрунденція (Є. Ерліх, Р. Паунд) Право коріниться не в текстах законів, не в Соціологічна юриспрунденція (Є. Ерліх, Р. Паунд) Право коріниться не в текстах законів, не в судових прецедентах, а в житті суспільства Закон – засіб забезпечення права Право в дії (право – інструмент соціального контролю) Право 1. Об”єднань і союзів 2. “Норми рішень” (держава і юристи) “Живе право” (що панує в с успільстві) Правовий порядок Офіційні джерела Судовий і адміністрат. процес

Реалістична теорія права (Карл Ллевелін, Джером Френк) Необхідно дослуджувати процес впливу права на поведінку Реалістична теорія права (Карл Ллевелін, Джером Френк) Необхідно дослуджувати процес впливу права на поведінку людей Діюче право створюєтсья судовими й адміністративними органами в ході вирішення справ Право – це сукупність індивідуальних приписів, установлених компетентними органами держави стосовно конкретних ситуацій Природне право – основа цивілізації Судді вирішують правові спори з допомогою досвіду суддівського розсуду Судові рішення можуть бути результатом політичних і моральних, а не юридичних міркувань судді

Юридичний позитивізм (Дж. Остін, К. Бергбом) Розмежування етики, науки про законотворчість та науки про Юридичний позитивізм (Дж. Остін, К. Бергбом) Розмежування етики, науки про законотворчість та науки про право Природне право – це припущення, воно суб”єктивне та фіктивне, наслідок - анархія Право - наказ влади, звернений до керованого, обов'язковий для підлеглого під загрозою застосування санкції у випадку невиконання Позитивне право забезпечує правопорядок, гармонію та безпеку в державі Джерело права - суверенна влада, яка нічим не зв» язана Найкраща форма права - кодекси Основна задача – на основі тлумачення тексту закону визначити його правильне застосування

Теорія чистого права Г. Кельзена Звільнення правознавства від чужих елементів (соціології, психології, етики) Завдання Теорія чистого права Г. Кельзена Звільнення правознавства від чужих елементів (соціології, психології, етики) Завдання правознавства – опис і пізнання правових норм і створених ними відносин між людьми Позитивне парво - ієрархія норм права, де доведенням дійсності (обов'язковості) нижчої норми слугує дійсність вищої норми права Основна норма обумовлює дійсність всіх норм, вона уявляється як передумова правопорядку Норма права повинна бути дійсною і діючою Держава є правопорядок, держава і право тотожні

Концепції відродженого природного права (Р. Штаммлер, Ж. Марітен) Людина - учасник різноманітних суспільних зв´язків Концепції відродженого природного права (Р. Штаммлер, Ж. Марітен) Людина - учасник різноманітних суспільних зв´язків Природне право з мінливим змістом Мета права – утвердження справедливості Справедливість - правильність, сумлінність, неупередженість, яка забезпечується за допомогою правових норм, що відповідають принципу правління справедливого закону Принцип “кожному своє” (витікають фундаментальні природні права)

Завдання для самопідготовки На вибір опрацюйте одну з сучасних теорій держави (теорію солідаризму, теорію Завдання для самопідготовки На вибір опрацюйте одну з сучасних теорій держави (теорію солідаризму, теорію еліт, теорію держави загального благоденства, теорію плюралістичної демократії) за наступними критеріями: n n